Фольклористика
Академическая и специальная литература
 • формат pdf
 • размер 2.48 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Філоненко С.О. Усна народна творчість
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с.

У посібнику подається навчальноGметодичний комплекс із дисципліни «Усна народна творчість» для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова і література», адаптований до умов навчання за кредитно-модульною системою.
Пропонується філологам (студентам, аспірантам, викладачам), усім, хто цікавиться українським фольклором.

Фольклор і фольклористика
Специфіка фольклору. Фольклористика як наука
Розвиток української фольклористики
Походження та історичний розвиток фольклору
Епічні та ліро-епічні фольклорні жанри
Народні казки
Легенди і перекази
Народні оповідання, бувальщини, небилиці, анекдоти, байки і притчі
Прислів’я, приказки, загадки
Героїчний епос: билини, думи, історичні пісні, хроніки
Народні балади
Ліричні фольклорні жанри. Календарна обрядовість
Народна лірика. Родинно-побутові пісн
Соціально-побутові пісні
Танцювальні пісні. Коломийки
Народні пісні літературного походження. Романси
Календарно-обрядова поезія
Народна драма. Родинна обрядовість. Дитячий фольклор
Драматизовані календарно-обрядові дійства. Вертеп
Родинно-обрядова творчість
Весільна драма
Дитячий фольклор
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Агуф М. (ред.). Збираймо народну творчість

 • формат pdf
 • размер 4.62 МБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
К.: Мистецтво, 1936, - 16 с. Дана брошура видана редакцією журналу Український фольлор, що був створений з метою висвітлення роботи по збиранню і вивченню народної творчості, а також з метою популяризації кращих зразків народного мистецтва. Представлена ж брошура спрямована на пропагування вивчення фольклору, існування якого було значно ускладнене за часів панування капіталістичного ладу. Подається проста методика дослідження народної творчості,...

Дмитренко М. Українські народні історичні пісні як об'єкт дослідження

Статья
 • формат pdf
 • размер 147.63 КБ
 • добавлен 29 ноября 2010 г.
// Народознавчі Зошити. — 2009. — № 1- 2. — С. 135-146. Системне формування української фольклористики як науки почалося на поч. ХIХ ст., коли утвердились романтичнi iдеї народницької доктрини. Вченi, письменники передусiм намагалися пiзнати глибиннi корiння свого народу, його мову, творчiсть. Народна лiрика та пiсенна епiка як об’єкти спорадичного збирання та студiюва ння стали iнтенсивним процесом записування i вивчення. Оцiнюючи вне сок М. Ма...

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій

Дисертация
 • формат docx
 • размер 56.27 КБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, Спеціальність: 10.01.07 - фольклористика Предмет дослідження. Предметом дослідження дисертації є українська народна міфологічна проза (міфологічна легенда, чарівна казка та казки про тварин) в записах та публікаціях ХІХ і ХХ століття, архівні матеріали ІМФЕ НАН України, бібліотек, кафедри фольклористики і науково-методичного фольклорно-етнографічного центру Київсько...

Колесса Ф. Українська усна словесність

 • формат pdf
 • размер 115.96 МБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Львів: Накладом фонду Учітеся, брати мої, 1938, - 643 с. Дане видання є працею етнографа, фольклориста, композитора, музикознавця і літературознавця Філарета Колесси. Темою дослідження є українська народна словесність, її виникнення та розвиток від дохристиянських часів до першої половини ХХ ст. Розглядаються різні форми народної творчості: думи, історичні пісні, байки, казки, колядки, щедрівки, анекдоти, загадки, заговори тощо.

Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 3.11 МБ
 • добавлен 23 февраля 2011 г.
Книга написана на концептуально новій основі. Це перший підручник з усної народної творчості, виданий у роки незалежності України. У ньому широко представлено різножанровий фактичний матеріал, використано вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників. У підручнику висвітлюються розвиток народної творчості від витоків до сучасності, особливості побутування текстів за певних історичних умов. Запропоновано нову періодизацію фольклору та клас...

Никончук Н.О. Усна народна творчість та постфольклор у житті сучасної людини: повернення до пережитків чи нові тенденції розвитку?

Статья
 • формат pdf
 • размер 27.28 КБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України /За ред. С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. –Вип. 26, В 4-х томах, Т. 3. – С. 220-224. Сучасні етнотрансформаційні процеси, які відбуваються в Україні та інших державах, знову змусили науковців звернутися до етнопсихологічної проблематики. Одним із пріоритетних залишається питання формування етнічної свідомості та самосвідомості, а відповідно й питання відродження традиційної...

Реферат - Відьма як демонологічний персонаж

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.7 КБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
6 сторінок (без титульного аркуша). Відьма (відюга, відюха, вириця, лиходійниця, чаклунка, чародійка, обавниця, потворниця, ярижниця, карга, волоцюга, нечисть, лиха личина) - один із головних персонажів нижчої демонології. Це слово походить від «відати»,тобто знати все (наприклад, vidran-мудрий; ісл. vita; англ.vit (ср.: vital -жизненный); давньонім. wizan; нім. wissen - знати. Ср.: вежды(веки, глаза) – запозичено із старослов)Вириця – стара від...

Скрипник Г. (ред.) Народна творчість та етнографія

 • формат pdf
 • размер 3.13 МБ
 • добавлен 22 ноября 2010 г.
Збірник статей, No 6, 2008 (316), листопад–грудень Зміст - Римоструктурна типологія: генетичні підстави - Фольклор: початок вживання терміна в українській науці та його значення - Походження та рання етнічна історія слов’ян - Образ єврея в драматично-ігровому фольклорі українців (до проблеми етнічної ідентифікації) - Народний календар у традиційній картині світу українців - Маніфест української фольклористики - Історичний україноцентризм у тео...

Українські народні пісні з нотами

 • формат djvu, pdf
 • размер 25.85 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Народна пісня пережила всі лихоліття і з глибини сивих віків донесла до нашого сьогодення думи й почуття, болі і сподівання українського народу. До збірки увійшли популярні та призабуті народні твори (балади, ліричні, колискові пісні та пісні літераіурного походження), що розкривають багатство художнього світу української народної пісенності. Перелік книг: Українські народні пісні з нотами. Засвіти свічу восковую. Українські народні пісні з но...