Теория литературы
Литературоведение
  • формат djvu
  • размер 938,12 КБ
  • добавлен 11 января 2014 г.
Білоус П. Теорія літератури Розділ 1: Теорія літератури як галузь літературознавства. Розділ 6: Генологія і морфологія літератури
Фрагмент посібника. - Без вихідних даних. — 8-30, 140-172 с.
Теорія літератури як філософія художньої словесності задає системне бачення джерел, природи й естетичної сутності літератури, її місця в системі естетичних явищ, специфіки родових і видових форм твору і тексту, особливостей самовираження автора. Завдяки цьому набуває цілісності розуміння її історичного розвитку і сучасних тенденцій. Усе це становить концептуальну основу пропонованого навчального посібника, в якому завдяки синтезу історичних знань, новітніх теорій, узагальненню світового і вітчизняного літературного досвіду висвітлено необхідні для повноцінного засвоєння курсу положення. Заглиблення в методологію літературознавства і теорію інтерпретації літературного твору сприятиме формуванню навичок самостійної дослідницької практики.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться теорією словесного мистецтва, досліджує літературні явища, дбає про розвиток своєї літературознавчої компетентності.
Зміст.
Теорія літератури як галузь літературознавства
.
Предмет теорії літератури.
Розвиток літературної теорії.
Арістотелівська теорія літератури.
Гегелівська теорія літератури.
Модерні літературознавчі теорії.
Терміносистема літературознавства.
Генологія і морфологія літератури.
Теорії походження словесного мистецтва.
Родові форми літератури.
Епос.
Лірика.
Драма.
Міжродові форми в літературі.
Видові форми літературної творчості.
Епічні жанри.
Ліричні жанри.
Драматичні жанри.
Жанровий синкретизм і синтез.