Похожие разделы

Автухович Т.Е. и др. Практикум по дисциплинам литературоведческого цикла

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2.02 МБ
 • добавлен 23 ноября 2015 г.
Практикум / Авт.-сост.Т.Е.Автухович и др.; Отв. ред. Т.Е.Автухович, А.С.Смирнов. – Гродно: ГрГУ, 2003. – 361 с. ISBN 985-417-486-7. Практикум адресуется студентам специальности «Русский язык и литература» и включает списки художественных текстов, учебной и монографической литературы, планы практических занятий, задания и списки рекомендуемой литературы к ним, вопросы для самоконтроля, тематику рефератов, перечень ключевых слов.

Акаткин В.М., Копылова Н.И. Терминологический минимум студента-филолога

Практикум
 • формат fb2
 • размер 76,94 КБ
 • добавлен 04 февраля 2013 г.
Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. — 50 с. Учебно-методическое пособие по курсу «Введение в литературоведение» по специальности 031001 (ОПД.Ф.ОЗ.1). Пособие подготовлено на кафедре теории литературы и фольклора филологического факультета Воронежского государственного университета. Рекомендуется для студентов 1 курса дневного, вечернего и заочного отделений филологического факультета. Филологу необходимо владеть литературоведческой терминологией. К наст...

Акаткин В.М., Копылова Н.И. Терминологический минимум студента-филолога

Практикум
 • формат html, image
 • размер 83.77 КБ
 • добавлен 27 мая 2013 г.
Учебно-методическое пособие. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. — 52 с. Предлагаемый студенту терминологический минимум удобен для каждодневного пользования в связи с малым объемом и лаконизмом. Цель этого издания - кратко напомнить основное содержание того или иного литературоведческого понятия, изучаемого в теоретических курсах "Введение в литературоведение" и "Теория литературы". Предполагается, что напоминание о главном в том или ином понятии вызов...

Біла А., Бадрак Б. Основи літературознавства

 • формат pdf
 • размер 1.34 МБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
Донецьк, 2010. - 153 с. Структурні особливості художнього твору: Літературний твір як вид мистецтва. Принципи аналізу художнього твору. Літературний твір як структура. Концептуальний рівень художньої організації твору (тема, проблематика, ідейний світ). Образний рівень художнього твору. Конфлікт. Композиція художнього твору. Суб’єктна організація. Просторово-часові параметри твору. Мова художнього твору. Теорія віршування. Система родів та жанрів...

Білети - Перелік питань до іспиту з курсу Вступ до літературознавства

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 17,01 КБ
 • добавлен 01 августа 2012 г.
Севастополь. Севастопольський міский гуманітарний університет. - 2 с. 58 питань до іспиту з курсу вступ до літературознавства.

Білоус П. Вступ до літературознавства

 • формат pdf
 • размер 7,21 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Академвидав, 2011. - 335 с. Вступ до літературознавства наближає до пізнання філософських орбіт художнього слова як самобутнього інструменту проникнення в сутність людського буття, літератури як художнього явища, а також різних граней літературного процесу. Таке розуміння утворює концептуальну основу пропонованого навчального посібника, покликаного сформувати цілісне бачення літератури і літеравтурознавтсва. Зміст його наповнений системними...

Білоус П. Вступ до літературознавства

 • формат djvu
 • размер 3,51 МБ
 • добавлен 12 февраля 2014 г.
Навчальний посібник. К.: Академія, 2011. - 334 с. Опис: Вступ до літературознавства наближає до пізнання філософських орбіт художнього слова як самобутнього інструменту проникнення в сутність людського буття, літератури як художнього явища, а також різних граней літературного процесу. Таке розуміння утворює концептуальну основу пропонованого навчального посібника, покликаного сформувати цілісне бачення літератури і літеравтурознавтсва. Зміст його...

Білоус П. Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості

 • формат pdf
 • размер 11,56 МБ
 • добавлен 06 октября 2012 г.
Житомир: Рута, 2009. - 336 с. Ця своєрідна трилогія з літературознавства подає необхідний для навчання студентів-філологів матеріал, у якому розкриваються художньо-естетичні та психологічні аспекти як словесного мистецтва, так і науки про літературу. Для студентів, молодих викладачів та всіх, хто цікавиться художньою літературою.

Бароўка В.Ю. (склад.) Уводзіны ў літературазнаўства / Боровко В.Ю. (сост.) Введение в литературоведение

 • формат doc
 • размер 53,57 КБ
 • добавлен 03 февраля 2013 г.
Вучэбна–метадычны комплекс для студэнтаў дзённай і завочнай форм навучання. – Віцебск: УА "ВДУ імя П.М. Машэрава", 2006. – 39 с. Вучэбна–метадычны комплекс па "Уводзінах у літаратуразнаўства" прызначаны для студэнтаў–філолагаў дзённай і завочнай форм навучання. Ён уключае ў сябе вучэбную праграму, план практычных заняткаў, тэматыку кантрольнай працы, метадычныя парады, пытанні да экзамену, спіс літаратуры. Тлумачальная запіска. Праграма па ўводзі...

Баррі П. Вступ до теорії літературознавство і культурологія

 • формат djvu
 • размер 12,97 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пер. з англ. О. Погинайко; наук. ред. Р. Семків. - К.: Смолоскип, 2008. - 360 с. - (Серія «Пролегомени»). Книга «Вступ до теорії: літературознавство та культурологія» — це своєрідний компас, котрий дасть змогу студентам-гуманітаріям зорієнтуватися серед різноманіття інтерпретаційних методик XX сторіччя. Пітер Баррі, викладач англістики Уельського університету, запрошує розібратися у головних постулатах літературних теорій: від ліберального гумані...

Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія

 • формат pdf
 • размер 31.01 МБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
Пер. Погинайко О., ред. Семків Р. - К.: Смолоскип, 2008 Анотація: Книга "Вступ до теорії: літературознавство та культурологія" - це своєрідний компас, котрий дасть змогу студентам-гуманітаріям зорієнтуватися серед різноманіття інтерпретаційних методик XX сторіччя. Пітер Баррі, викладач англістики Уельського університету, запрошує розібратися у головних постулатах літературних теорій: від ліберального гуманізму та структуралізму до новітніх "модн...

Безруков А.Н. (авт.-сост.) Введение в литературоведение (теория литературы)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 24 октября 2015 г.
Учебно-методическое пособие. — 5-е изд., доп. – Бирск: Бирск. гос. соц.-пед. акад., 2009. – 180 с. Учебно-методическое пособие содержит основы методологии и систему приемов работы с литературным произведением. Цель пособия – помочь усвоить категориальный аппарат теории литературы, привести понятия в системное единство, помочь овладеть навыками и приемами филологического анализа. Издание предназначено для студентов-филологов, учителей-словесников,...

Безруков А.Н. Введение в литературоведение

Практикум
 • формат doc
 • размер 211,21 КБ
 • добавлен 03 сентября 2014 г.
Учебно-методическое пособие. 5-е изд., дополненное. — Бирск: Бирск. гос. соц.-пед. акад., 2009. — 164 с. Содержание: Объяснительная записка Учебники и пособия Тематика лекций Тематика практических занятий Самостоятельная работа студентов Терминологический минимум Экзаменационные вопросы Терминологический словарь Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Структура анализа прозаического текста Структура анализа поэтического текста Структура анализа др...

Безруков А.Н. Тесты по дисциплине Введение в литературоведение

Тест
 • формат doc
 • размер 40,51 КБ
 • добавлен 18 сентября 2014 г.
Тесты по введению в литературоведение. Тестовый блок заданий соответствует ГОСТу образовательной программы освоения дисциплины «Введение в литературоведение». Задания структурированы по блокам – «Литература и действительность», «Литературное произведение», «Литературный процесс». База включает основные типы заданий: закрытая форма, открытая форма, задание на установление последовательности, задания на соответствие.

Бернадська Н.І. (ред.) Вступ до літературознавства. Хрестоматія

 • формат image
 • размер 120.14 МБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
К.: Либідь, 1965. 256 с. Ця книжка є першим виданням наукових текстів з питань теорії літератури українською мовою. Тексти підібрані відповідно до програми навчального курсу за тематично-хронологічним принципом. До хрестоматії залучено ті праці, які є певними віхами у розвитку світової теоретико-літературної думки. Досягнення української теорії літератури представлено працями Ф. Франка, Лесі Українки, М. Зерова, Д. Чижевського та ін. Для студенті...

Билеты по литературоведению

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 95 КБ
 • добавлен 23 апреля 2010 г.
РГПУ им. Герцена. Преподаватель: Ляпина. 6 страниц. Краткие ответы на 27 билетов по основе науки о литературе. Искусство в системе кул-ры. Его истоки. Специфика искусства.

Билеты по литературоведению

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 89,47 КБ
 • добавлен 30 мая 2016 г.
Экзамен. РГПУ им.Герцена. 2014-2015 г. 19билетов. 49 страниц. Предмет литературоведения и место литературоведческой науки в системе гуманитарных знаний. Художественный образ. Виды образа. Литературное произведение как художественное единство. Содержание и форма. Рамочные компоненты художественного произведения. Эпос как род литературы. Жанры эпоса и принципы их разграничения. Лирика как род литературы. Жанры лирики и принципы их разграничения. Д...

Відповіді до екзамену з літературознавства КНУ (Яровий)

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 82,94 КБ
 • добавлен 22 ноября 2013 г.
Відповіді до екзамену з літературознавства Інститут філології КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Викладач - Яровий. Кількість сторінок - 18. Київ, 2013. «Листи з хутора». І. Франко про роль фантазії. Сновидна і творча фантазії. Ліро-драмо-епос. Компоненти художнього твору. Художній образ. Епос, особливості. Системи віршування. Драма, особливості. Роман 20-21 століть. Зміст і форма. Тематична класифікація романів. Ключові теми та образи романтизму. Трагедія....

Відповіді зі вступу до літературознавства

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 122,19 КБ
 • добавлен 10 апреля 2015 г.
Екзамен ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, Поліщук Н. Ю., 2014 р., 1 курс Предмет та завдання літературознавства. Основні та допоміжні галузі літературознавства. Література як вид мистецтва. Специфічні властивості художньої літератури. Поняття змісту і форми літературного твору. Основні змістові та формальні категорії. Тема, ідея, проблема, мотив як змістові компоненти літературного твору. Композиція літературного твору. Основні компоненти композиції....

Відповіді на білети з основ літературознавства

Билеты и вопросы
 • формат docx, doc
 • размер 1.64 МБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка Інститут філології Спеціальність: Українська мова і література Навчальний предмет: Вступ до літературознавства. Антична (квантитативна) система віршування. Сюжет та його елементи. Силабо-тонічна система віршування. Архаїзми, неологізми, варваризми. Тонічна та силабічна системи віршування. Ода, елегія, послання, романс. Поняття про літературний напрям. Анафора, епіфора, симплока, зіткнення, кіл...

Відповіді на питання на іспит з літературознавства

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 107,40 КБ
 • добавлен 05 августа 2012 г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. Київ, 2012 - 49 с. Предмет і завдання літературознавства, його складові дисципліни Основні положення «Поетики» Аристотеля Основні положення «Послання до Пізонів» Горація Н. Буало – теоретик мистецтва Л. Толстой про мистецтво як спілкування Основні положення трактату І. Франка «Із секретів поетичної творчості» І. Франко – теоретик літератури Б. – І. Антонович про сутніст...

Введение в литературоведение

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 38,79 КБ
 • добавлен 04 декабря 2013 г.
ГПА. Россия. Санкт-Петербург. 2014. Анализ художественного произведения К зачету необходимо самостоятельно выполнить анализ семи любых (на выбор студента) рассказов А.П. Чехова в соответствии с предлагаемой схемой. Работа выполняется в отдельной тетради. Схема анализа произведения: Определить тему, проблему и идею произведения. Указать средства создания художественного образа (тропы, фигуры). Определить форму повествования, перечислить персонажей...

Вопросы к экзамену по Введению в литературоведение

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 57,05 КБ
 • добавлен 25 января 2017 г.
Экзамен. Армавирский Государственный педагогический университет (АГПУ), г. Армавир, 2016 г., 44 вопроса. Литература как вид искусства, ее место среди других видов искусств. Наука и литература. Их близость и различие. Понятие о художественном образе. Типология образов в художественной литературе. Соотношение и взаимодействие понятий: «образ», «персонаж», «действующее лицо», «эпизодическое лицо» «внесценическое лицо», «герой». Понятие о типизац...

Ворон Д.Д. и др. (сост.) Дистанционное обучение на факультете русской филологии

Практикум
 • формат pdf
 • размер 25,64 МБ
 • добавлен 26 сентября 2016 г.
Учебно-методическое пособие. — Минск: БГПУ, 2002. — 17 с. — (Выпуск 1. Введение в литературоведение). Учебно—методическое пособие включает программу курса «Введение в литературоведение», библиографию, предметный экзаменатор (вопросы и задания для контроля и самопроверки), рекомендации к выполнению контрольной работы, а также образцы тестовых заданий. Теоретическое и практическое изучение этих материалов позволит студенту успешно решить компьютерн...

Грехнев В.А. Словесный образ и литературное произведение: Книга для учителя

 • формат pdf
 • размер 3,62 МБ
 • добавлен 03 апреля 2014 г.
Нижний Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1997. – 200 с. – ISBN 5-7565-0013-8 Доктор филологических наук, профессор Нижегородского государственного университета, член Пушкинской комиссии Академии наук Всеволод Алексеевич Грехнев — автор глубоких и тонких по интерпретации творчества А. С. Пушкина книг «Болдинская лирика Пушкина», «Лирика Пушкина. О поэтике жанров», «Мир пушкинской лирики». Ему принадлежат также многочисленные публикации о...

Грехнев В.А. Словесный образ и литературное произведение: Книга для учителя

 • формат djvu
 • размер 2.35 МБ
 • добавлен 07 мая 2014 г.
Нижний Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1997. – 200 с. – ISBN 5-7565-0013-8 Доктор филологических наук, профессор Нижегородского государственного университета, член Пушкинской комиссии Академии наук Всеволод Алексеевич Грехнев — автор глубоких и тонких по интерпретации творчества А. С. Пушкина книг «Болдинская лирика Пушкина», «Лирика Пушкина. О поэтике жанров», «Мир пушкинской лирики». Ему принадлежат также многочисленные публикации о...

Демченков С.А. и др. (сост.). Введение в литературоведение

Практикум
 • формат pdf
 • размер 265,96 КБ
 • добавлен 25 августа 2014 г.
Практикум. Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. 35 с. Содержит сборник заданий различного характера, цель которых помочь студенту овладеть основными стиховедческими и поэтологическими терминами и понятиями, увидеть содержательную роль всех "формальных" элементов в стихе. Включает контрольные вопросы и задания.

Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика

 • формат pdf
 • размер 15,88 МБ
 • добавлен 28 октября 2012 г.
Видавнича фірма "Відродження", 2008. - 450 с. Видання презентує перший фаховий українськомовний підручник із теоретичного літературознавства авторства талановитого філолога Володимира Домбровського (1883–1925). Книжка складається з двох частин, що творять концептуальну цілісність, охоплюючи предмет "Вступ до літературознавства" у теоретичному й історичному аспектах. Книжка адресована насамперед учням старших класів загальноосвітніх шкіл і гімназі...

Еліот Т. Функції літературної критики

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,08 МБ
 • добавлен 28 мая 2013 г.
Стаття. С. 66-72. Пишучи кілька років тому я висловив думку про взаємовідносини старого і нового у мистецтві я висловив думку, якої й досі дотримуюсь і яку дозволяю собі тут повторити дослівно, оскільки ця стаття є тільки продовженням висловлених у тій моїй попередній праці принципів. "Літературні пам'ятки витворюють ідеальну спільноту, яка змінюється з появою між ними нових (справді нових) творів. Ця спільнота повна і довершена, але щоб бути вес...

Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: Курс лекций

 • формат djvu
 • размер 5,56 МБ
 • добавлен 04 декабря 2013 г.
Под ред. Плавскина З.И., Жирмунской В.В. — СПб.: Изд. С.- Петербург. университета, 1996. — 440 с. — ISBN 5-288-014450-0. В. М. Жирмунский (1891—1971), выдающийся филолог, академик АН СССР, в лекциях, читанных в Ленинградском университете несколько десятилетий назад, подытожил многие свои оригинальные наблюдения в области теории и практики стиха; большое внимание в лекциях уделено изучению биографии писателя, литературно-критических оценок творчес...

Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: Курс лекций

 • формат pdf
 • размер 24.2 МБ
 • добавлен 30 декабря 2013 г.
Под ред. Плавскина З.И., Жирмунской В.В. — СПб.: Изд. С.- Петербург. университета, 1996. — 440 с. — ISBN 5-288-014450-0. В. М. Жирмунский (1891—1971), выдающийся филолог, академик АН СССР, в лекциях, читанных в Ленинградском университете несколько десятилетий назад, подытожил многие свои оригинальные наблюдения в области теории и практики стиха; большое внимание в лекциях уделено изучению биографии писателя, литературно-критических оценок творчес...

Карупчанов Л.М. Введение в литературоведение

 • формат djvu
 • размер 3.02 МБ
 • добавлен 11 декабря 2010 г.
М.: Оникс, 2005. - 416 с. Учебник раскрывает смысл и дает толкование литературоведческих категорий и понятий, опираясь при этом в основном на материалы отечественного литературоведения. Последовательность при освоении понятий и категорий литературоведения, принятая в учебнике, представляет собой движение от простого к сложному, постепенно расширяя кругозор литературоведческого мышления студента.

Класицизм. Особливості українського класицизму

Реферат
 • формат doc
 • размер 26,82 КБ
 • добавлен 28 декабря 2015 г.
КНУ ім. Шевченка, 2015. Зміст. N. Визначення класицизму. І. Класицизм у літературі. ІІ. Риси українського класицизму. ІІІ. Витоки. ІV. Характер українського класицизму. V. Висновки. Список використаних джерел.

Конспект лекцій зі вступу до літературознавства

Статья
 • формат doc
 • размер 58,79 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
В. Т. Боднар, кандидат філологічних наук 34 стор. Мова віршова й прозова Ритм у віршах і прозі Рима. Види рим. Способи римування Способи римування Цезура. Клаузула Віршування, або Версифікація Методика визначення віршового розміра Строфіка

Конспекти лекцій з курсу Вступ до літературознавства

Статья
 • формат pdf
 • размер 119,43 КБ
 • добавлен 09 января 2011 г.
Конспекти лекцій з курсу "Вступ до літературознавства". Автор: кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології та перекладу Ніколова Олександра Олександрівна, Запоріжжя, ЗНУ, 2009. – 11стр.

Контрольная работа - Введение в литературоведение

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 145 КБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
2009г. Вариант №5 Психологический параллелизм и его разновидности в интерпретации А. Н. Веселовского. Комедия, история возникновения, жанровые разновидности. Метонимия и синекдоха. Сходство и отличие (привести примеры).

Контрольная работа по литературоведению

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 37,12 КБ
 • добавлен 11 декабря 2014 г.
ЧГПУ, 2013. - 19с. Общая характеристика поэзии 2 половины 19 века. Картины родной природы в творчестве Ф.Тютчева, А.Фета, А.Плещеева, А.Майкова, И.Сурикова и др. Эстетическая ценность поэзии этого периода. Список использованной литературы.

Крупчанов Л.М. (ред.) Введение в литературоведение

 • формат doc
 • размер 628.83 КБ
 • добавлен 24 января 2017 г.
Учебник. — Н. Л. Вершинина, Е. В. Волкова, А. А. Илюшин и др.; Под общ. ред. Л. М. Крупчанова. — М.: Издательство Оникс, 2005. — 416 с. Содержание Введение Литературоведение как наука Специфика художественной литературы Язык художественной литературы Текстология Литературно-художественно произведение Родо-видовые особенности литературы Литературный процесс и его категории Стиховедение

Ктитарова Н.К. Вступ до літературознавства

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 29 марта 2016 г.
Конспект лекцій з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання напряму 6.020303 «Філологія»— Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2012.- 289 с. Зміст конспекту лекцій наповнений системними знаннями про унікальну природу словесного мистецтва, його основні функції, поетику і риторику, роди і жанри, специфіку літературної творчості та історичний розвиток літературних форм і художньої свідомості. Подані питання для самоперевірки та рекомендована літе...

Куца О. Основи літературознавства

Статья
 • формат doc
 • размер 99,59 КБ
 • добавлен 28 декабря 2011 г.
Лекції для студентів II курсу факультету підготовки вчителів початкових класів. Естетична природа художньої літератури. Аналіз художнього твору. Родо-жанрова природа художнього твору. Загальна характеристика літературних напрямів.

Литература как вид искусства

Реферат
 • формат doc
 • размер 11,59 КБ
 • добавлен 05 апреля 2012 г.
10 с. Содержание Введение Художественные возможности речи Место литературы в ряду искусств Вывод Список литературы

Литературоведение. Ответы. ОНУ им. Мечникова

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 96,94 КБ
 • добавлен 13 мая 2015 г.
ОНУ им. Мечникова, Одесса, Философский факультет. Содержание файла: Содержание курса литературоведение . Сфера и изобразительные средства литературы.Человек – главный предмет искусства и литературы. Основные концепции мировой литературы. т.д.

Лоскутникова М.Б. Художественная речь и вопросы стилеобразования

 • формат pdf
 • размер 64,35 МБ
 • добавлен 01 мая 2016 г.
Учебное пособие по курсу "Введение в литературоведение ". - М.: МГПУ, 2007.-196 с. В учебном пособии рассматривается учение о художественном произведении в аспекте художественной речи и стилеобразования. Состоит из 4 частей, введения, предисловия и заключения: поэтическая лексика и синтаксис, стихосложение, художественная речь и творческий метод и стили в литературоведении. Все материалы сопровождаются списком контрольных вопросов и заданий. Посо...

Лоскутникова М.Б. Художественная речь и вопросы стилеобразования

 • формат djvu
 • размер 2,70 МБ
 • добавлен 27 мая 2016 г.
Учебное пособие по курсу "Введение в литературоведение ". - М.: МГПУ, 2007.-196 с. В учебном пособии рассматривается учение о художественном произведении в аспекте художественной речи и стилеобразования. Состоит из 4 частей, введения, предисловия и заключения: поэтическая лексика и синтаксис, стихосложение, художественная речь и творческий метод и стили в литературоведении. Все материалы сопровождаются списком контрольных вопросов и заданий. Посо...

Ляпина Л.Е. Методические указания и материалы по курсу Основы науки о литературе (ОНОЛ) для ЗФО

Практикум
 • формат doc
 • размер 24,02 КБ
 • добавлен 15 марта 2013 г.
Методическое пособие. Ргпу им.Герцена, каф. русской литературы. Спб, 2009. - 24 с. Методическое пособие предназначено для студентов 1 курса заочного отделения филологического факультета Ргпу им. А.И.Герцена. Содержание: Задачи и содержание курса. Учебные и справочные издания. программа курса и литература к темам. Образцы анализа художественного произведения. Требования к курсу (уровень контроля). Как составляется конспект. Как готовиться к контро...

Мехтиев В.Г. Введение в литературоведение. Теория литературы

Практикум
 • формат pdf
 • размер 4,06 МБ
 • добавлен 30 декабря 2016 г.
Хрестоматия-практикум. — Хабаровск: Изд-во Дальневосточного государственного гуманитарного университета, 2010. — 244 с. — ISBN 978-5-87155-239-0. В книге раскрывается содержание дисциплин, даются практические рекомендации по освоению курсов. Основное внимание уделяется сопоставлению точек зрения на вопросы о сущности искусства, теоретического литературоведения, вопросам практического овладения материалом, самостоятельной работе студентов. Издани...

Мещеряков В.П. (ред.) Основы литературоведения

 • формат pdf
 • размер 2.23 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул. М.: Дрофа, 2003 г. - (Высшее педагогическое образование). - 416 с. В данном учебном пособии рассматриваются общие закономерности исторического развития художественной литературы от античности до XX века включительно, характеризуются основные литературные направления, что позволяет увидеть историко-литературный процесс в его преемственности. Авторам удалось найти такие стиль и метод изло...

Милюгина Е.Г. Введение в литературоведение

 • формат pdf
 • размер 66,63 МБ
 • добавлен 24 ноября 2015 г.
Тверь: Тверской государственный университет, 2001. — 132 с. Ученое пособие ориентирует читателя в основных проблемах курса «Введение в литературоведение», знакомит с ключевыми терминами и понятиями литературоведения и важнейшими принципами анализа художественного текста. Представлена система вопросов и заданий по разным аспектам литературоведческого анализа и список научной литературы по теме.

Михайло Максимович та його внесок у розвиток української літератури (Малоросійські пісні 1927)

Реферат
 • формат doc
 • размер 20,91 КБ
 • добавлен 20 декабря 2015 г.
КНУ ім. Шевченка, Київ, Україна. 2015. 7 с. «Малоросійські пісні…» увібрали в себе перекази, думи та ін., які позитивно вплинули на розвиток українського національно- культурного руху першої половини XIX ст. Збірка М. Максимовича та коментарі до неї давали людям розуміння того, що українська мова є окремою від білоруської, польської, російської. Він доводив думку, що українська мова має право на незалежний розвиток.

Моклиця М. Основи літературознавства

 • формат rtf
 • размер 11,37 МБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
Посібник для студентів. — Тернопіль: Під ручники і посібники, 2002. — 192 с. Посібник «Основи літературознавства» в цікавій, популярній формі дає струнку систему знань, які повинен мати кожен філолог і будь-яка освічена людина. Посібник спирається на нові, сучасні концепції та методології літературознавства і водночас містить чіткі, вивірені формулювання кожного основоположного питання теорії літератури, які полегшують і водночас поглиблюють спри...

Моклиця М. Основи літературознавства

 • формат image
 • размер 23,73 МБ
 • добавлен 21 января 2012 г.
Посібник для студентів. Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 192 с. Посібник «Основи літературознавства» в цікавій, популярній формі дає струнку систему знань, які повинен мати кожен філолог і будь-яка освічена людина. Посібник спирається на нові, сучасні концепції та методології літературознавства і водночас містить чіткі, вивірені формулювання кожного основоположного питання теорії літератури, які полегшують і водночас поглиблюють сприйня...

Ніколова О. Вступ до літературознавства

Практикум
 • формат doc
 • размер 216,63 КБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Вступ до літературознавства. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету іноземної філології (спеціальності „французька мова та література). – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 99 с. Навчально-методичний посібник призначений на допомогу студентам у процесі підготовки до семінарських, практичних занять та іспиту: містить теоретичний матеріал, орієнтований на формування уявлення про поняття та категорії літературознавства, а також інформац...

Ніколова О.О., Кравченко Я.П. Вступ до літературознавства

Практикум
 • формат doc
 • размер 283,54 КБ
 • добавлен 13 февраля 2012 г.
Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету іноземної філології (спеціальності „німецька мова та література). – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 113 с. Навчально-методичний посібник призначений на допомогу студентам у процесі підготовки до семінарських, практичних занять та іспиту: містить теоретичний матеріал, орієнтований на формування уявлення про поняття та категорії літературознавства, а також інформацію обов’язкового і рекомендова...

Недашковская Н.И. (сост.) Литературоведение и литературная критика в пространстве сети Интернет

Практикум
 • формат pdf
 • размер 304,96 КБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та им. В.И.Ульянова-Ленина, 2008. – 24 с. Пособие предназначено для студентов-филологов и включает в себя тематический план специального курса «Литературоведение и литературная критика в пространстве сети Интернет», вводную лекцию, основные положения рассматриваемых тем, перечень электронных адресов, анализируемых в курсе Интернет-сайтов, вопросы и задания по курсу,список литературы, задания для подготовки к зачету,...

Николаев А.И. Основы литературоведения

 • формат doc
 • размер 620.62 КБ
 • добавлен 26 февраля 2014 г.
Учебное пособие для студентов филологических специальностей. – Иваново: ЛИСТОС, 2011. – 255 с. — ISBN 978-5-905158-08-7 В пособии отражены современные представления о литературоведении, доминирующие в отечественной и зарубежной науке. Стилистически пособие учитывает реальные возможности начинающего филолога. Книга адресована студентам-филологам, учителям, всем, кто всерьез интересуется литературой.

Николаев П.А. (ред.) Введение в литературоведение. Хрестоматия

 • формат pdf
 • размер 18,70 МБ
 • добавлен 09 января 2015 г.
Учебное пособие. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. шк., 1997. — 350 с. Хрестоматия включает материалы, необходимые студенту-словеснику при изучении курса "Введение в литературоведение". Третье издание (2-е — 1988 г.) значительно обновлено за счёт не привлекавшихся ранее текстов. Цель настоящей монографии — дать студентам представление о том, какие исторические и философско-эстетические идеи лежат в основе современной научной теории литературы,...

Николаев П.А. (ред.), Эсалнек А.Я. Хрестоматия по введению в литературоведение

 • формат pdf
 • размер 8.39 МБ
 • добавлен 28 августа 2010 г.
М.: Высшая школа, 2006г., 463 стр. Хрестоматия включает материалы, необходимые студенту-словеснику при изучении курса "Введение в литературоведение". Четвертое издание (3-е - 1997 г. ) значительно обновлено за счет не привлекавшихся ранее текстов и обзора современного зарубежного литературоведения, способствующих более глубокому освоению сложного курса. Для студентов-филологов высших учебных заведений. ISBN: 5-06-005481-0

Николаев П.А. Литературоведение среди научных систем, и не только гуманитарных

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,75 МБ
 • добавлен 23 августа 2015 г.
Филологические науки. — 2006. — №5. — С. 3-9. В статье описываются связи литературоведения с другими областями знания, раскрываются вопросы их влияния на литературу и писателя.

Николаев П.А., Эсалнек А.Я. Введение в литературоведение. Хрестоматия

 • формат djvu
 • размер 9,37 МБ
 • добавлен 24 апреля 2014 г.
М.: Высш. шк., 2006. — 463 с. 4-е изд., перераб. и доп. – ISBN 5-06-005481-0 Хрестоматия включает материалы, необходимые студенту-словеснику при изучении курса «Введение в литературоведение». Четвертое издание значительно обновлено за счет не привлекавшихся ранее текстов и обзора современного зарубежного литературоведения, способствующих более глубокому освоению сложного курса. Для студентов-филологов высших учебных заведений.

Николаев Петр Алексеевич (ред.) Введение в литературоведение: Хрестоматия

 • формат pdf
 • размер 7,91 МБ
 • добавлен 29 ноября 2012 г.
Учеб. пособие для филол. спец. вузов / Под ред. П. А. Николаева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 480 с. В хрестоматию включены работы классиков марксизма-ленинизма, партийные документы, имеющие методологическое значение дли теоретического и исторического исследования литературы, тексты теоретиков литературы, критиков, писателей, посвященные вопросам поэтики художественного творчества, конкретного анализа произведений. Во 2-м изд...

Ответы к экзамену по введению в литературоведение

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 299.68 КБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
ННГУ, Филфак, 1 курс, 1 семестр, 50 вопросов Вопросы: Литературоведение как наука. Структура литературоведения. Место литературоведения в системе гуманитарных наук. Литература как вид искусства. Специфика литературы, её основные функции. Литература как форма национального сознания. Художественный образ. Типология художественных образов. Основные виды словесных образов. Условность и жизнеподобие в литературе. Гиперболическая идеализация. Характер...

Ответы к экзамену по введению в литературоведение

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 586.5 КБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
35 стр. Литература как наука Художественный образ Роды литературы Жанровое членение литературы Лит-ра как вид искусства. Ее особ-ти и место среди др. искусств.Специфика словесного образа. Композиция литературно-художественного произведения. Произведение и Текст. Образ Проблема сущности искусства. Концепция искусства как подражания жизни. Драма как род литературы. Жанрово-видовое членение драмы. Хронотоп Пафос Автор и герой: проблема отношения а...

Ответы на билеты по литературоведению

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 108.28 КБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Ответы на вопросы: . Литературное произведение как художественное единство. Типы художественного сознания. Проблемы формы и содержания в художественной литературе. Роды и жанры литературы. Деление литературы на роды. Понятие литературного жанра. Эпос как род литературы, Особенности эпического произведения. Лирика как род литературы. Особенности лирических произведений. Драма как род литературы. Особенности драматических произведений. Основные жан...

Парандовський Ян. Алхімія слова

 • формат djvu
 • размер 5,75 МБ
 • добавлен 13 марта 2014 г.
К.: Дніпро, 1991. - 376 с. «Алхімія слова» — книжка, що не має аналогів у світовій літературі. Йдеться в ній про таємниці літературного ремесла, про покликання й життя, натхнення і творчість, славу і безсмертя тих, хто своїм знаряддям праці обрав слово. Читач дізнається чимало цікавого про великих письменників давнини і сучасності — Есхіла, Ціцерона, Данте, Сервантеса, Гете, Міцкевича, Толстого, Горького — цих генїів літератури, які водночас були...

Поспелов Г.Н. (ред.) Введение в литературоведение

 • формат pdf
 • размер 10.95 МБ
 • добавлен 12 сентября 2012 г.
Учеб. для филол. спец. ун-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк. – 1988. – 528 с. В учебнике рассматриваются важнейшие свойства художественной литературы как формы идеологической деятельности и вида искусства, специфика содержания произведений, их родовая и жанровая классификация, закономерности литературного процесса. Специальные главы посвящены партийности и классовости литературы, ее национальному своеобразию и народному значению, прин...

Поспелов Г.Н. (ред.) Введение в литературоведение

 • формат djvu
 • размер 8.68 МБ
 • добавлен 09 декабря 2013 г.
Учеб. для филол. спец. ун-тов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Высшая школа, 1988. — 528 с. — ISBN 5—06—00139—7. В учебнике рассматриваются важнейшие свойства художественной литераторы как формы идеологической деятельности и вида искусства, специфика содержания произведений, их родовая и жанровая классификация, закономерности литературного процесса. Специальные главы посвящены партийности и классовости литературы, ее национальному своеобразию и...

Поспелов Г.Н., Николаев П.А., Волков И.Ф. и др. Введение в литературоведение

 • формат doc
 • размер 651,74 КБ
 • добавлен 06 мая 2011 г.
Традиционный учебник по введению в литературоведение в СпбГу. учебник для студентов филол. спец. ун-тов– 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 528 с. — ISBN 5—06—00139—7 Идеален для подготовки к экзамену по данному предмету. -Литературоведение как наука -Искусства и литературы -Литературное произведение как художественное целое -Литературный процесс

Поспелов Г.Н., Николаев П.А., Волков И.Ф. и др. Әдебиеттануға кіріспе

 • формат doc
 • размер 473,52 КБ
 • добавлен 22 сентября 2015 г.
Учебное пособие для студентов филологических факультетов университетов по курсу Введение в литературоведение. Перевод на каз. яз Ә-С.Ә. Әліәкбар. — Семей: Аймақ, 2009. — 220 с. Қазақ әдебиеттану ғылымы қаншалықты қарыштап дамыды десек те, ана тілімізде ЖОО студенттеріне арналған «Әдебиеттануға кіріспе» пәнінің оқулықтары жоққа тән. Төл оқулықтармен қатар аударма оқулықтардың да жарыса қолданылуы табиғи құбылыс. Бұл Әбіл-Серік Әбілқасымұлы Әліәкба...

Рагойша В.П. (рэд.). Уводзіны ў літаратуразнаўства. Частка 1. Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка

 • формат doc
 • размер 296,67 КБ
 • добавлен 15 августа 2012 г.
Вучэб. дапам. — Мінск: БДУ, 2009. — 209 с. Мэта вучэбнага дапаможніка – дапамагчы студэнтам засвоіць асновы тэорыі літаратуры: сутнасць асноўных і дапаможных літаратуразнаўчых дысцыплін, комплекс адпаведных паняццяў, катэгорый, дэфініцый па эстэтыцы і паэтыцы літаратуры ў іх сістэмнай узаемасувязі. Адрасаваны студэнтам вышэйшых навучальных устаноў гуманітарных спецыяльнасцей, якія вывучаюць курс Уводзіны ў літаратуразнаўтва.

Рагойша В.П. (рэд.). Уводзіны ў літаратуразнаўства. Частка 1. Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка

 • формат pdf
 • размер 981,27 КБ
 • добавлен 03 сентября 2012 г.
Вучэб. дапам. — Мінск: БДУ, 2009. — 209 с. Мэта вучэбнага дапаможніка – дапамагчы студэнтам засвоіць асновы тэорыі літаратуры: сутнасць асноўных і дапаможных літаратуразнаўчых дысцыплін, комплекс адпаведных паняццяў, катэгорый, дэфініцый па эстэтыцы і паэтыцы літаратуры ў іх сістэмнай узаемасувязі. Адрасаваны студэнтам вышэйшых навучальных устаноў гуманітарных спецыяльнасцей, якія вывучаюць курс Уводзіны ў літаратуразнаўтва.

Реферат - Рифмы, их классификация (примеры)

Реферат
 • формат doc
 • размер 80 КБ
 • добавлен 02 февраля 2010 г.
Дисциплина «Вступление к теории литературы» Классификация рифм (По происхождению. По объёму. По звучанию и родственным отношениям. По ощущению. По положению в стихе. По положению в строфе. По дополнительным признакам)

Рощина О.С., Тагильцева Л.Е., Тырышкина Е.В. Введение в литературоведение

 • формат pdf
 • размер 1,91 МБ
 • добавлен 15 января 2017 г.
Учебно-методическое пособие. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2002. — 177 с. Язык науки так же, как и язык художественной литературы, специфичен и требует определенного усилия для освоения. Помочь начинающему филологу овладеть системой основных литературоведческих понятий и терминов для дальнейшего успешного освоения историко-литературных и теоретико-литературных курсов и является целью данного пособия. Содержание Введение Литературоведение как наука Ст...

Садыков Х.Н. Введение в литературоведение

 • формат pdf
 • размер 12,11 МБ
 • добавлен 30 декабря 2015 г.
Учеб. пособие для студентов. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Алматы: Ассоциация вузов Республики Казахстан, 2004. — 408 с. — ISBN 9965-07-345-7. Учебное пособие посвящено теоретическому курсу, известному под названием "Введение в литературоведение". Дисциплина эта читается студентам филологических факультетов пединститута и университета. Автор пособия рассматривает основные теоретические понятия, связанные с природой литературы и искусства как формой...

Склейка по вопросам к экзамену по литераторуведению в КНЛУ для магистров, 2011 г

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 656,54 КБ
 • добавлен 23 апреля 2013 г.
Ответы на вопросы к экзамену по литературоведению Зародження літературознавства як поетики та риторики в античності. Основні ідеї «Поетики» Арістотеля. Унормованість поетичної творчості Горацієм у «Посланні до Пісонів». Н. Буало як теоретик класицизму. Розвиток нормативної поетики в Європі та Україні. Початок-філософсько-естетичних рефлексій щодо літератури. Зародження та розвиток академічного літературознавства. Головні течії академічного літер...

Словарь литературоведческих терминов

Словарь
 • формат doc
 • размер 282.5 КБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Словарь литературоведческих терминов, поможет при подготовке к экзамену по введению в литературоведение.

Специфика литературы как вида искусства. Основные функции литературы

Статья
 • формат doc
 • размер 65,72 КБ
 • добавлен 17 сентября 2015 г.
БГУ, Брянск. Преподаватель: Моспанова Н. Ю. 13 страниц. 2014 г. Лекция по теории литературы. 1. Литературоведение как наука. Разделы литературоведения – теория литературы, история литературы, литературная критика, историография, литературное краеведение и др. 2. Понятие художественной литературы. Специфика эстетического переживания. Катарсис. Словесное искусство в ряду других искусств. Литература как словесное, временное, изобразительное искусств...

Структура художественного произведения

Справочник
 • формат rtf
 • размер 3,58 КБ
 • добавлен 18 мая 2012 г.
Автор (неизв.). 1 стр. Идея художественного произведения. Сюжет. Композиция художественного произведения. Основные составляющие композиции. Примеры.

Судленкова О.А., Судленкова О.Э. Практикум по введению в литературоведение

Практикум
 • формат doc
 • размер 180.99 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Минский государственный лингвистический университет, 2001 г., 84 страницы. Данное пособие предназначено для семинарских занятий по «Введению в литературоведение» на 2 курсе педагогических факультетов университета. Оно включает следующие темы: 1. Роды, виды и жанры литературных произведений. 2. Композиция, тема, идея произведения. 3. Особенности художественной речи. 4. Основы стиховедения. 5. Литературные методы и направления. 6. Литературоведчес...

Ткаченко А.О. Мистецтво слова. Вступ до літературознавств

 • формат djvu
 • размер 8,09 МБ
 • добавлен 19 сентября 2013 г.
К.: ВПЦ Київський університет, 2003. — 448 с. Підручник уводить в основне коло понять, категорій, дефініцій науки про літературу. Схарактеризовано головні її сфери, допоміжні та дотичні дисципліни; запропоновано принципово нову модель-схему літературної генерики, що допомагає осмислити мистецтво слова як систему систем. Феномен художньої творчості розглядається в об'ємних різноаспектних вимірах, головний з яких — художність. Значну увагу приділен...

Ткаченко А.О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства

 • формат pdf
 • размер 12,27 МБ
 • добавлен 05 мая 2013 г.
Київ: Київський університет, 2003. — 448 с. Підручник уводить в основне коло понять, категорій, дефініцій науки про літературу. Схарактеризовано головні її сфери, допоміжні та дотичні дисципліни; запропоновано принципово нову модель-схему літературної генерики, що допомагає осмислити мистецтво слова як систему систем. Феномен художньої творчості розглядається в об'ємних різноаспектних вимірах, головний з яких — художність. Значну увагу приділено...

Ткаченко Анатолій. Мистецтво слова (вступ до літературознавства)

 • формат image
 • размер 255,90 МБ
 • добавлен 24 октября 2016 г.
Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. — 2-е вид., випр. і доповн. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. — 448 с. Підручник уводить в основне коло понять, категорій, дефініцій науки про літературу. Схарактеризовано головні її сфери, допоміжні та дотичні дисципліни; запропоновано принципово нову модель-схему літературної генерики, що допомагає осмислити мистецтво слова як систему систем. Феномен художньої...

Учебник - Введение в литературоведение

 • формат doc
 • размер 2.21 МБ
 • добавлен 07 июня 2011 г.
Предлагаемый учебник раскрывает смысл и дает истолкование литературоведческих категорий и понятий, опираясь при этом в основном на материалы отечественного литературоведения. Последовательность в освоении понятий и категорий литературоведения, принятая в учебнике, представляет собой движение от простого к более сложному, постепенно расширяя кругозор литературоведческого мышления студента. В методических разделах дается перечень вопросов и заданий...

Учебное пособие - термины по литературе

Практикум
 • формат pdf
 • размер 447.36 КБ
 • добавлен 28 ноября 2010 г.
Термины по литературе. Терминологический минимум студента-филолога. Вопросы поэтики. Общие вопросы теории литературы.

Фадеева И.Е. Художественный текст как феномен культуры. Введение в литературоведение: учебное пособие

 • формат pdf
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 09 сентября 2013 г.
Сыктывкар: Изд-во Коми пед. ин-та, 2006. - 164 с. Книга представляет собой лекционные материалы и задания к спецкурсу «Художественный текст как феномен культуры», задачей которого является дополнение и углубление знаний студентов к курсам «Введение в литературоведение», «Теория литературы» и «Теория культуры».

Фарино Е. Введение в литературоведение

 • формат pdf
 • размер 23.94 МБ
 • добавлен 28 августа 2010 г.
Книга известного польского слависта Ежи Фарино является и учебным пособием, и научным трудом, который вводит в систему представлений о мире литературного произведения и поэтических языках, моделирующих этот мир. В книге предлагаются способы и пути анализа и интерпретации литературного произведения (и шире - произведения искусства) через объяснение смысловой значимости всех его структурных компонентов. Теоретико-литературные вопросы разбираются на...

Ференц Н.С. Вступ до літературознавства

 • формат doc
 • размер 604,58 КБ
 • добавлен 24 августа 2013 г.
Підручник розкриває зміст головних літературознавчих понять, напрямів і течій, знайомить з історією розвитку світової теоретико-літературної думки. Значна увага приділяється специфіці й поетиці художньої літератури, проблемам генології і типологізації від бароко до постмодернізму. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться розвитком літературознавства. Вид‑во 2011 р

Ференц Н.Ц. Основи літературознавства

 • формат djvu
 • размер 3,46 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Знання, 2011 - 431 с. Без OCR. Підручник розкриває зміст головних літературознавчих понять, напрямів і течій, знайомить з історією розвитку світової теоретико-літературної думки. Значна увага приділяється специфіці й поетиці художньої літератури, проблемам генології і типологізації від бароко до постмодернізму. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться розвитком літературознавства. Зміст Літературознавство як н...

Хабибулина Г.Н. Введение в литературоведение и теория литературы Методическое пособие

 • формат pdf
 • размер 680.69 КБ
 • добавлен 05 января 2010 г.
Методическое пособие направлено на то, чтобы помочь студентам стационара и заочного отделения (1, 5 курсов) про- анализировать эпическое и лирическое произведения в единс- тве формы и содержания. Одна из основных задач — обратить внимание на анализ прозаического произведения, поэтическо- го текста, эпизода. В пособии приводятся образцы разбора с примерами из классических и современных произведений рус- ской и зарубежной литературы. Анализ лири...

Чернец Л.В. (ред.) Введение в литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины

 • формат pdf
 • размер 21,30 МБ
 • добавлен 03 января 2017 г.
Учебное пособие. — М.: Высшая школа; Академия, 1999. — 556 с. В книге рассматриваются важнейшие понятия, используемые в отечественном литературоведении при анализе литературного произведения; освещаются вопросы его генезиса и функционирования. Это учебное пособие в словарной форме, раскрывающее, в соответствии с требованиями университетской программы, содержание центрального раздела дисциплины "Введение в литературоведение" — учения о литературно...

Чернец Л.В. (ред.). Введение в литературоведение

 • формат djvu
 • размер 16.5 МБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Год: 2004. Издательство: Высшая школа (Москва). ISBN: 5-06-004233-2. Качество: Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста + оглавление. Количество страниц: 680. Описание: В учебном пособии раскрывается содержание дисциплины "Введение в литературоведение", основное внимание уделено теоретической поэтике – учению о литературном произведении. Предназначено студентам, аспирантам, преподавателям филологических факультетов вузов.

Чернец Л.В. Введение в литературоведение

 • формат pdf
 • размер 66,97 МБ
 • добавлен 12 января 2012 г.
Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2004 - 680 с. - ISBN: 5-06-004233-2. Отсканированные страницы, есть OCR. В учебном пособии раскрывается содержание дисциплины "Введение в литературоведение", основное внимание уделено теоретической поэтике – учению о литературном произведении. Предназначено студентам, аспирантам, преподавателям филологических факультетов вузов.

Чернец Л.В. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины

 • формат doc
 • размер 2.69 МБ
 • добавлен 25 октября 2009 г.
Год выпуска: 1997 Автор: Под. ред. Л. В. Чернец Жанр: Учебное пособие Издательство: Высшая школа, Академия (Москва) ISBN: 5-06-003357-0, 5-7695-0381-5 Количество страниц: 337 Описание: Учебное пособие раскрывает содержание центрального раздела дисциплины "Введение в литературоведение" — учения о литературном произведении — в соответствии с требованиями новой программы университетского курса. В книге рассматривается система понятий и терминов, зна...

Шпаргалка з літературознавства

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 62,92 КБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
Основні теоретичні відомості з курсу "Літературознавства". - Що таке літературознавство. - Співтворчисть письменника та читача. - Поняття художнього образу. - Мистецтво для мистецтва. - Поняття ідеалу. - Творчість письменника. - Розвиток у літературі. - літературний герой. - типове у літературі. - Пафос твору. - Творчість як спосіб моделвання дійсності. - Функції мистецтва та літератури. - Спадкоємність літератури. - Традиції і новаторство. - Мет...

Шпаргалки по литературоведению

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 104,21 КБ
 • добавлен 26 сентября 2012 г.
Вопросы по общему литературоведению. Литературоведение как наука. Библиография. Текстология. Краеведение. Платон и Аристотель. Запад. литература эпохи романтизма 7Родо-видовая специф. литературы. Рифма. Тропы и т.д. Более 50 вопросов.

Шпора до екзамену по літературознавству

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 82,19 КБ
 • добавлен 11 июня 2013 г.
Україна/ м.Луцьк ВНУ ім. Лесі Українки 2013 год. Спеціальність: Гуманітарні науки, Мова і література німецька, Кафедра Романо-Германської філології. Тут можна знайти різну інформацію. До неї входять: лірика як рід літератури, жанрова класифікація лірики, ліричний герой, схема аналізу поетичного твору, рима та римування, строфіка, віршові розміри, тропи, фонетичні засоби художнього твору, синтаксичні засоби виразності, риторичні фігури,...

Шпора по літературознавству

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 229,04 КБ
 • добавлен 22 мая 2013 г.
Україна/ м.Луцьк ВНУ ім. Лесі Українки 2013 год. Спеціальність: Гуманітарні науки, Мова і література німецька, Кафедра Романо-Германської філології.«Шпора- Допомога» в підготовці до екзамену по літературознавству. Тут можна знайти різну загальну інформацію. До неї входять: відомості про літературу, напрями, методи, тропи і т. д. Літературознавство як наука. Характеристика теорії літ-ри, історії літ-ри. Літературознавство доби Античності. Мистец...

Шпора Риторичні фігури

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 13,98 КБ
 • добавлен 13 июня 2013 г.
Шпора "Риторичні фігури". Україна/ м.Луцьк ВНУ ім. Лесі Українки 2013 год. Спеціальність: Гуманітарні науки, Мова і література німецька, Кафедра Романо-Германської філології. Як іноді важко розібратися студенту при аналізі твору що таке метафора, а що метонімія. Мій маленький довідник допоможе вам з цими проблемами розібратись за допомогою пояснень і прикладів.До нього входять: Асиндетон. Еліпсис. Літота. Анафора. Епіфора. Хіазм. Гіпербола. Інвер...

Шпори Вступ до літературознавства КУ ім Б.Д.Грінченко

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 125,21 КБ
 • добавлен 11 апреля 2012 г.
Відповіді на іспит зі Вступу до літературознавства.КУ ім Б.Д.Грінченко - 10 с. Літературознавство як наука. Специфіка літератури як виду мистецтва. Характеристика теорії літ-ри, історії літ-ри та літ. Літературознавство доби Античності. Становлення науки про літературу. Функція слова як першоелемента образного світосприйняття. Образність літератури. художній образ як мистецька категорія. Поетика у системі аналізу художнього твору Міфопоетичне мис...

Шпоры по дисциплине Введение в литературоведение

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 84.29 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
2009 г., г.Нальчик, Кабардино-Балкарский Государственный Университет, Факультет романо-германской филологии, кафедра англ. языка. 40 вопросов. 31 с. Литература – история литературы - теория литературы. Пейзаж – как категория поэтики. Основное значение термина «поэтика». Предметный мир (интерьер) в литературе. Предметный мир в литературе. Герой литературный. Роды литературы. Общая хар-ка. Композиция худ-ого произведения. Эпос – как род литер...

Шпоры по литературоведению

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 200.6 КБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
Худож литература как вид искусства. Теория худ образа. Основные и вспомогательные литературоведческие дисциплины. и идея произведения. Сюжет и фабула в худож тексте. Композиция литер произведения. понятие о пафосе. виды пафоса. Литер роды и жанры. Эпические жанры-новелла, рассказ. Жанры в драматургии комедия, драма, трагедия. И их организация. Фигуры речи. тропы. Содержание и формы литературных произведений. Художественный конфликт ( что такое Ка...

Шпоры по литературоведению. Термины

pottee
 • формат docx
 • размер 21.76 КБ
 • добавлен 13 мая 2010 г.
Термины по теме "стихосложение" + "мифологическая картина мира". Будут полезны студентам I курса 1 семестра РГПУ им. Герцена, а также всем другим студентам, обучающимся на филологическом факультете и факультете журналистики. Культура Архетип Миф Мифология Аллегория Гекзаметр Хорей Синекдоха Всего 68 терминов.

Іванишин В., Іванишин П. Літературознавство

 • формат doc
 • размер 88,16 КБ
 • добавлен 12 января 2012 г.
Методичний посібник для студентів і вчителів. Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження", 2003 Зміст. Переднє слово Історіографія літературознавства (основні аспекти) Література як вид мистецтва Природа, предмет і призначення художньої літератури Зорієнтованість та зумовленість художньої літератури Образна природа художньої літератури і критерії художності Художньо-літературний твір Художній твір як цілісність. Змістоформа літературного твору Елемен...

Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури

 • формат djvu
 • размер 3,23 МБ
 • добавлен 21 октября 2016 г.
Навчальний посібник. — К.: Академія, 2010. — 256 с. — (Альма-матер). «Нариси з теорії літератури» — плід багатолітньої праці В. Іванишина над концептуалізацією й інтерпретуванням базових для студента філолога теоретико-літературних знань. Написаний цей навчальний посібник з урахуванням досягнень вітчизняного і зарубіжного літературознавства, передусім — національно-екзистенціальної методології. Смислову структуру його утворює розгляд проблем, що...

Іванишин В.П., Іванишин П.В. Пізнання літературного твору

Практикум
 • формат doc
 • размер 91,11 КБ
 • добавлен 29 сентября 2016 г.
Методичний посібник для студентів і вчителів. – Дрогобич: Відродження, 2003. – 56 с. Даний методичний посібник містить необхідний мінімум знань з теорії літератури, що повинно допомогти передусім вчителям та студентам пізнавати художньо-літературні твори. Праця написана з урахуванням останніх досягнень українського та світового літературознавства, у першу чергу – національно-екзистенціальної методології. Робота безпосередньо адресована фахівцям-ф...

Іванишин П. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти)

 • формат doc
 • размер 463,37 КБ
 • добавлен 27 апреля 2011 г.
Монографія. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2005. – 308 с. Нова книжка Петра Іванишина присвячена вивченню основних теоретичних та прагматичних аспектів національно-екзистенціальної методології. Авторові передусім ідеться про витлумачення літературознавчого її різновиду – національно-екзистенціальної інтерпретації. У межах аналізу різноманітних методологічних, теоретико-літературних, історико-літературних, метакритичних питань обґрунто...