Похожие разделы

Автухович Т.Е. и др. Практикум по дисциплинам литературоведческого цикла

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2.02 МБ
 • добавлен 23 ноября 2015 г.
Практикум / Авт.-сост.Т.Е.Автухович и др.; Отв. ред. Т.Е.Автухович, А.С.Смирнов. – Гродно: ГрГУ, 2003. – 361 с. ISBN 985-417-486-7. Практикум адресуется студентам специальности «Русский язык и литература» и включает списки художественных текстов, учебной и монографической литературы, планы практических занятий, задания и списки рекомендуемой литературы к ним, вопросы для самоконтроля, тематику рефератов, перечень ключевых слов.

Акаткин В.М., Копылова Н.И. Терминологический минимум студента-филолога

Практикум
 • формат html, image
 • размер 83.77 КБ
 • добавлен 27 мая 2013 г.
Учебно-методическое пособие. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. — 52 с. Предлагаемый студенту терминологический минимум удобен для каждодневного пользования в связи с малым объемом и лаконизмом. Цель этого издания - кратко напомнить основное содержание того или иного литературоведческого понятия, изучаемого в теоретических курсах "Введение в литературоведение" и "Теория литературы". Предполагается, что напоминание о главном в том или ином понятии вызов...

Акаткин В.М., Копылова Н.И. Терминологический минимум студента-филолога

Практикум
 • формат fb2
 • размер 76,94 КБ
 • добавлен 04 февраля 2013 г.
Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. — 50 с. Учебно-методическое пособие по курсу «Введение в литературоведение» по специальности 031001 (ОПД.Ф.ОЗ.1). Пособие подготовлено на кафедре теории литературы и фольклора филологического факультета Воронежского государственного университета. Рекомендуется для студентов 1 курса дневного, вечернего и заочного отделений филологического факультета. Филологу необходимо владеть литературоведческой терминологией. К наст...

Біла А., Бадрак Б. Основи літературознавства

 • формат pdf
 • размер 1.34 МБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
Донецьк, 2010. - 153 с. Структурні особливості художнього твору: Літературний твір як вид мистецтва. Принципи аналізу художнього твору. Літературний твір як структура. Концептуальний рівень художньої організації твору (тема, проблематика, ідейний світ). Образний рівень художнього твору. Конфлікт. Композиція художнього твору. Суб’єктна організація. Просторово-часові параметри твору. Мова художнього твору. Теорія віршування. Система родів та жанрів...

Білети - Перелік питань до іспиту з курсу Вступ до літературознавства

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 17,01 КБ
 • добавлен 01 августа 2012 г.
Севастополь. Севастопольський міский гуманітарний університет. - 2 с. 58 питань до іспиту з курсу вступ до літературознавства.

Білоус П. Вступ до літературознавства

 • формат djvu
 • размер 3,51 МБ
 • добавлен 12 февраля 2014 г.
Навчальний посібник. К.: Академія, 2011. - 334 с. Опис: Вступ до літературознавства наближає до пізнання філософських орбіт художнього слова як самобутнього інструменту проникнення в сутність людського буття, літератури як художнього явища, а також різних граней літературного процесу. Таке розуміння утворює концептуальну основу пропонованого навчального посібника, покликаного сформувати цілісне бачення літератури і літеравтурознавтсва. Зміст його...

Білоус П. Вступ до літературознавства

 • формат pdf
 • размер 7,21 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Академвидав, 2011. - 335 с. Вступ до літературознавства наближає до пізнання філософських орбіт художнього слова як самобутнього інструменту проникнення в сутність людського буття, літератури як художнього явища, а також різних граней літературного процесу. Таке розуміння утворює концептуальну основу пропонованого навчального посібника, покликаного сформувати цілісне бачення літератури і літеравтурознавтсва. Зміст його наповнений системними...

Білоус П. Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості

 • формат pdf
 • размер 11,56 МБ
 • добавлен 06 октября 2012 г.
Житомир: Рута, 2009. - 336 с. Ця своєрідна трилогія з літературознавства подає необхідний для навчання студентів-філологів матеріал, у якому розкриваються художньо-естетичні та психологічні аспекти як словесного мистецтва, так і науки про літературу. Для студентів, молодих викладачів та всіх, хто цікавиться художньою літературою.

Бароўка В.Ю. (склад.) Уводзіны ў літературазнаўства / Боровко В.Ю. (сост.) Введение в литературоведение

 • формат doc
 • размер 53,57 КБ
 • добавлен 03 февраля 2013 г.
Вучэбна–метадычны комплекс для студэнтаў дзённай і завочнай форм навучання. – Віцебск: УА "ВДУ імя П.М. Машэрава", 2006. – 39 с. Вучэбна–метадычны комплекс па "Уводзінах у літаратуразнаўства" прызначаны для студэнтаў–філолагаў дзённай і завочнай форм навучання. Ён уключае ў сябе вучэбную праграму, план практычных заняткаў, тэматыку кантрольнай працы, метадычныя парады, пытанні да экзамену, спіс літаратуры. Тлумачальная запіска. Праграма па ўводзі...

Баррі П. Вступ до теорії літературознавство і культурологія

 • формат djvu
 • размер 12,97 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пер. з англ. О. Погинайко; наук. ред. Р. Семків. - К.: Смолоскип, 2008. - 360 с. - (Серія «Пролегомени»). Книга «Вступ до теорії: літературознавство та культурологія» — це своєрідний компас, котрий дасть змогу студентам-гуманітаріям зорієнтуватися серед різноманіття інтерпретаційних методик XX сторіччя. Пітер Баррі, викладач англістики Уельського університету, запрошує розібратися у головних постулатах літературних теорій: від ліберального гумані...

Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія

 • формат pdf
 • размер 31.01 МБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
Пер. Погинайко О., ред. Семків Р. - К.: Смолоскип, 2008 Анотація: Книга "Вступ до теорії: літературознавство та культурологія" - це своєрідний компас, котрий дасть змогу студентам-гуманітаріям зорієнтуватися серед різноманіття інтерпретаційних методик XX сторіччя. Пітер Баррі, викладач англістики Уельського університету, запрошує розібратися у головних постулатах літературних теорій: від ліберального гуманізму та структуралізму до новітніх "модн...

Безруков А.Н. (авт.-сост.) Введение в литературоведение (теория литературы)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 24 октября 2015 г.
Учебно-методическое пособие. — 5-е изд., доп. – Бирск: Бирск. гос. соц.-пед. акад., 2009. – 180 с. Учебно-методическое пособие содержит основы методологии и систему приемов работы с литературным произведением. Цель пособия – помочь усвоить категориальный аппарат теории литературы, привести понятия в системное единство, помочь овладеть навыками и приемами филологического анализа. Издание предназначено для студентов-филологов, учителей-словесников,...

Безруков А.Н. Введение в литературоведение

Практикум
 • формат doc
 • размер 211,21 КБ
 • добавлен 03 сентября 2014 г.
Учебно-методическое пособие. 5-е изд., дополненное. — Бирск: Бирск. гос. соц.-пед. акад., 2009. — 164 с. Содержание: Объяснительная записка Учебники и пособия Тематика лекций Тематика практических занятий Самостоятельная работа студентов Терминологический минимум Экзаменационные вопросы Терминологический словарь Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Структура анализа прозаического текста Структура анализа поэтического текста Структура анализа др...

Безруков А.Н. Тесты по дисциплине Введение в литературоведение

Тест
 • формат doc
 • размер 40,51 КБ
 • добавлен 18 сентября 2014 г.
Тесты по введению в литературоведение. Тестовый блок заданий соответствует ГОСТу образовательной программы освоения дисциплины «Введение в литературоведение». Задания структурированы по блокам – «Литература и действительность», «Литературное произведение», «Литературный процесс». База включает основные типы заданий: закрытая форма, открытая форма, задание на установление последовательности, задания на соответствие.

Бернадська Н.І. (ред.) Вступ до літературознавства. Хрестоматія

 • формат image
 • размер 120.14 МБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
К.: Либідь, 1965. 256 с. Ця книжка є першим виданням наукових текстів з питань теорії літератури українською мовою. Тексти підібрані відповідно до програми навчального курсу за тематично-хронологічним принципом. До хрестоматії залучено ті праці, які є певними віхами у розвитку світової теоретико-літературної думки. Досягнення української теорії літератури представлено працями Ф. Франка, Лесі Українки, М. Зерова, Д. Чижевського та ін. Для студенті...

Билеты по литературоведению

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 89,47 КБ
 • добавлен 30 мая 2016 г.
Экзамен. РГПУ им.Герцена. 2014-2015 г. 19билетов. 49 страниц. Предмет литературоведения и место литературоведческой науки в системе гуманитарных знаний. Художественный образ. Виды образа. Литературное произведение как художественное единство. Содержание и форма. Рамочные компоненты художественного произведения. Эпос как род литературы. Жанры эпоса и принципы их разграничения. Лирика как род литературы. Жанры лирики и принципы их разграничения. Д...

Билеты по литературоведению

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 95 КБ
 • добавлен 23 апреля 2010 г.
РГПУ им. Герцена. Преподаватель: Ляпина. 6 страниц. Краткие ответы на 27 билетов по основе науки о литературе. Искусство в системе кул-ры. Его истоки. Специфика искусства.

Відповіді до екзамену з літературознавства КНУ (Яровий)

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 82,94 КБ
 • добавлен 22 ноября 2013 г.
Відповіді до екзамену з літературознавства Інститут філології КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Викладач - Яровий. Кількість сторінок - 18. Київ, 2013. «Листи з хутора». І. Франко про роль фантазії. Сновидна і творча фантазії. Ліро-драмо-епос. Компоненти художнього твору. Художній образ. Епос, особливості. Системи віршування. Драма, особливості. Роман 20-21 століть. Зміст і форма. Тематична класифікація романів. Ключові теми та образи романтизму. Трагедія....

Відповіді зі вступу до літературознавства

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 122,19 КБ
 • добавлен 10 апреля 2015 г.
Екзамен ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, Поліщук Н. Ю., 2014 р., 1 курс Предмет та завдання літературознавства. Основні та допоміжні галузі літературознавства. Література як вид мистецтва. Специфічні властивості художньої літератури. Поняття змісту і форми літературного твору. Основні змістові та формальні категорії. Тема, ідея, проблема, мотив як змістові компоненти літературного твору. Композиція літературного твору. Основні компоненти композиції....

Відповіді на білети з основ літературознавства

Билеты и вопросы
 • формат docx, doc
 • размер 1.64 МБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка Інститут філології Спеціальність: Українська мова і література Навчальний предмет: Вступ до літературознавства. Антична (квантитативна) система віршування. Сюжет та його елементи. Силабо-тонічна система віршування. Архаїзми, неологізми, варваризми. Тонічна та силабічна системи віршування. Ода, елегія, послання, романс. Поняття про літературний напрям. Анафора, епіфора, симплока, зіткнення, кіл...