Похожие разделы

Адамовіч Г.Я. Літаратурная класіка ў параўнальным вывучэнні

 • формат pdf
 • размер 4,15 МБ
 • добавлен 30 мая 2016 г.
Минск: БДПУ, 2008. — 112 с. Вучэбны дапаможнік “Літаратурная класіка ў параўнальным вывучэнні” прызначаны паказаць, што беларуская літаратура, якая разглядаецца як частка сусветнай, і сусветная літаратура, якая мае ў сваім складзе творы беларускіх аўтараў, — багацейшая скарбніца назапашанага чалавецтвам за тысячагоддзі свайго існавання, таго, што ўзгадоўвалася на культурнай глебе нашых продкаў на працягу шматвекавой гісторыі. Сусветная літаратура...

Адамовіч Г.Я. Літаратурная класіка ў параўнальным вывучэнні

 • формат pdf
 • размер 4,88 МБ
 • добавлен 13 июля 2016 г.
Минск: БДПУ, 2008. — 112 с. Вучэбны дапаможнік “Літаратурная класіка ў параўнальным вывучэнні” прызначаны паказаць, што беларуская літаратура, якая разглядаецца як частка сусветнай, і сусветная літаратура, якая мае ў сваім складзе творы беларускіх аўтараў, — багацейшая скарбніца назапашанага чалавецтвам за тысячагоддзі свайго існавання, таго, што ўзгадоўвалася на культурнай глебе нашых продкаў на працягу шматвекавой гісторыі. Сусветная літаратура...

Адамович А.М. Война и деревня в современной литературе

 • формат pdf
 • размер 3,30 МБ
 • добавлен 18 декабря 2015 г.
Минск: Наука и техника, 1982. — 200 с. В книге классика белорусской литературы, мастера военной психологической прозы, анализируются пути раскрытия военной и "деревенской" тематики в литературе СССР (на примере белорусской литературы) в связи с русской классической и современной зарубежной литературой.

Адамович А.М. Война и деревня в современной литературе

 • формат djvu
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 20 апреля 2016 г.
Минск: Наука и техника, 1982. — 200 с. В книге классика белорусской литературы, мастера военной психологической прозы, анализируются пути раскрытия военной и "деревенской" тематики в литературе СССР (на примере белорусской литературы) в связи с русской классической и современной зарубежной литературой.

Аляксеева Л.С. Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя

Практикум
 • формат pdf
 • размер 652,05 КБ
 • добавлен 26 августа 2016 г.
Рабочая праграма. — Минск: МДПУ ім. М.Танка, 1997. — 15 с. Прадметам дысцыпліны з’яўляецца вывучэнне гісторыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя, вызначэнне яе сутнасці як віда славеснага мастацтва, якое адлюстроўвае і асэнсоўвае свет эстэтычнага, абагульнена і ў той самы час індывідуальна кожным пісьменнікам. Вывучэнне мастацкага слова з улікам яго шматфункцыянальнасці. Вывучэнне дысцыпліны прадугледжвае сістэматычную самастоўную работу студэнта...

Анатоль Вярцінскi

Реферат
 • формат doc
 • размер 83,94 КБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
19 стр. Реферат на белорусском языке. Реферат о выдающемся белорусском поэте Анатолии Вертинском. Биография, несколько стихотворений. Да прадстаўнікоў так званай інтэлектуальнай, філасофскай паэзіі другой паловы XX ст. належыць таленавіты беларускі паэт А. Вярцінскі, які ўсёй сваёй творчасцю вучыць чытачоў чалавечнасці, высокамаральнаму і сумленнаму стаўленню да жыцця. Нарадзіўся А. Вярцінскі на Віцебшчыне, у вёсцы Дзямешкава Лепельскага раёна В...

Андраюк Серафім. Думаючы пра вечнае, бачыць штодзённае (Янка Брыль)

 • формат doc
 • размер 37,20 КБ
 • добавлен 29 мая 2012 г.
Эсэ, 21 c. Крыніца: Янка Брыль. Выбраныя творы. Мінск, МФ «Беллітфонд», 1999. Янка Брыль - класік нацыянальнай літаратуры. Заняў ён гэтае ганаровае месца не па афіцыйным загадзе і не з афіцыйнага дазволу. Многія ягоныя творы сёння сталі хрэстаматыйнымі. Яны вывучаюцца ў школе і ў вышэйшых навучальных установах. Яны ў беларускай літаратуры, найперш у прозе, вызначылі, па сутнасці, стварылі, вельмі яркую і глыбокую лірычную плынь. На канец дваццата...

Арлоў Уладзімір. Пад знакам вечнасці (Мікола Гусоўскі)

 • формат doc
 • размер 10,07 КБ
 • добавлен 20 мая 2012 г.
Эсэ, 3 с. Крыніца: газета Свабода, No.44, 14.04.1998. Старажытныя філосафы казалі, што слава - гэта сонца мёртвых. Да Гусоўскага слава таксама прыйшла пасля смерці - і не праз гады, а праз некалькі стагоддзяў. Жыццяпіс паэта-гуманіста, які разам з сучаснікам Францішкам Скарынам належыць да найвыдатнейшых асобаў эпохі Адраджэння, надзейна ахутаны смугой часу. Гэта дае магчымасць заяўляць аб прэтэнзіях на Гусоўскага палякам, летувісам і ўкраінцам....

Артыкул. Параўнальны аналіз адлюстравання першабытнага міфалагічнага мысленя ў беларускіх і рускіх народных казках

 • формат doc
 • размер 65.5 КБ
 • добавлен 04 апреля 2010 г.
Шаўлюга Я. А. Полацкі дзяржаўны універсітэт. 2007. Навуковы кіраўнік: кандыдат фіалагічных навук С. М. ЛЯСОВІЧ. У артыкуле разглядаюцца праявы першабытнага міфалагічнага мыслення – татэмізму, анімізму, фетышызму на матэрыяле беларускіх і рускіх народных казак, вызначаюцца адзнакі міфалагічнай свядомасці двух народаў ў чарадзейных казках і казках пра жывёл.

Асаблівасці мастацкай рэпрэзентацыі жаночых вобразаў у беларускай прозе другой паловы XX ст. (на прыкладзе творчасці І. Мележа, В. Быкава)

degree
 • формат doc
 • размер 104,92 КБ
 • добавлен 17 мая 2013 г.
МГУ імя А. Куляшова, 2013. Мэта даследавання – вывучэнне мастацкай рэпрэзентацыі жаночых вобразаў у беларускай ў нацыянальнай прозе другой паловы XX ст. Змест працы адлюстроўвае вырашэнне пастаўленых задач: – даследаваць агульнасацыяльныя і ўласна літаратурныя фактары, што ўплывалі на фарміраванне вобраза жанчыны ў другой палове XX ст.; – прасачыць этапы станаўлення і развіцця жаночага вобраза ў прозе класікаў нацыянальнай літаратуры – І. Мележа...

Біяграфii i творчы шлях пісьменнікаў. Кароткае апісанне некаторых перыядаў у літаратуры 20 стагоддзя

 • формат doc, rtf
 • размер 464,95 КБ
 • добавлен 19 мая 2016 г.
Літ. 20-я гг. Л-ра 30-х гг. Літ.пр.50-60. Слуцкія паясы. Тэма абпаленага вайной маленства. Біяграфii: Я.Брыль. Цётка. У.Жылка. У.Дубоўка. Р.Мурашка. П.Панчанка. П.Броўка. М.Чарот. М.Танк. М.Зарэцкi. М. Багдановіч. К.Чорны. І.Шамякін. І.Мележ. В.Ластоўскi. В.Быкаў. А.Мрый.

Біяграфія Ніла Гілевіча

Справочник
 • формат doc
 • размер 40,13 КБ
 • добавлен 21 сентября 2014 г.
РБ, г. Лида, учитель начальных классов Каневич С.В. 2014 г. Дисциплина «Беларуская літаратура». Ніл Гілевіч 30 верасня 1931. "Талент Ніла Гілевіча надзвычай ёмісты і працавіты, чулы да подыху жыцця і да чалавечага болю" — Васіль Быкаў.

Біяграфія Рыгора Барадуліна

Справочник
 • формат doc
 • размер 17,06 КБ
 • добавлен 10 октября 2014 г.
РБ, г.Лида, учитель начальных классов Каневич С.В. 2014 г. Дисциплина «Беларуская літаратура». "Паэзія Барадуліна – чыстай красы Боская паэзія беларусаў, крыніца нацыянальнага натхнення, складнік яе спрадвечнага духоўнага набытку. Тое асабліва адчувальна, калі апынуцца ў растанні з ёю." Васіль Быкаў

Бароўка В.Ю. Этнаграфічны дыскурс у беларускай прозе XX стагоддзя / Боровко В.Ю. Этонографический дискурс в белорусской прозе XX столетия

 • формат doc
 • размер 116,99 КБ
 • добавлен 11 февраля 2013 г.
Вучэбны дапаможнік. – Віцебск: УА "ВДУ імя П.М. Машэрава", 2002. – 72 с. У вучэбным дапаможніку асвятлюцца пытанні мастацкага асэнсавання этнаграфічна–фальклорнага матэрыялу ў літаратурных творах, вылучаюцца тыпы і характарызуюцца функцыіі мастацкага этнаграфізму. Вучэбны дапаможнік разлічаны на паглыбленае вывучэнне гісторыі беларускай літаратуры студэнтамі філалагічных спецыяльнасцей Уводзіны. Проза пачатку XX стагоддзя. Проза 20-х гадоў. Проза...

Барысенка В.В. (рэд.) Помнікі мемуарнай літаратуры Беларусі XVII ст

 • формат djvu
 • размер 69,75 МБ
 • добавлен 17 февраля 2016 г.
Мн.: Навука і тэхніка, 1983.— 175 с. У кнізе разглядаюцца два значныя, але мала даследаваныя помнікі беларускай мемуарнай літаратуры XVII ст.— дзённікі Фёдара Еўлашоўскага і Яна Цадроўскага. Іх тэксты суправаджаюцца прадметна—біяграфічнымі каментарыямі. Выданне разлічана на літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, усіх тых, хто цікавіцца міігулым Беларусі. Лепшыя здабыткі старажытнай беларускай мемуарыстыкі. Фёдар Еўлашоўскі. Успаміны. Ян Цадроўскі. Успамі...

Беларуская літаратура - гос экзамен (шпоры)

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 160,16 КБ
 • добавлен 10 мая 2014 г.
Бел літ XI-пер пал XVIII: хар. Феномен «Слова пра паход Ігара». Новалацінская паэзія. Творчасць Вісліцкага, Гусоўскага. «Песня пра зубра Дзейнасць Францыска Скарыны ў кантэксце еўрапейскага рэнесансу. Бел літ XIX ст: хар. Паэмы «Энеіда навыварат» і «Тарас на Парнасе». Праблема беларуска-польскага двухмоўя ў літаратуры XIX ст. Класічная і народная традыцыі ў творчасці Дуніна-Марцінкевіча. Тэмы, матывы, стылёвая адметнасць паэзіі Багушэвіча. На...

Белая А.І. Фарміраванне гісторыка-патрыятычнай свядомасці школьнікаў пры вывучэнні твораў У. Караткевіча

 • формат pdf
 • размер 7,48 МБ
 • добавлен 11 сентября 2016 г.
Вучэбна—метадычны дапаможнік. — Баранавічы: БарДУ, 2011. — 104 с. У дапаможніку прадстаўлены аўтарскія падыходы да літаратуразнаўчай і метадычнай інтэрпрэтацыі лірычных, ліраэпічных і эпічных твораў У. Караткевіча, што ўваходзяць у школьную праграму. Асаблівая ўвага нададзена раману «Каласы пад сярпом тваім». Прызначаецца для настаўнікаў беларускай літаратуры сярэдніх агульнаадукацыйных школ, гімназій, ліцэяў, для студэнтаў—філолагаў. Творы У. К...

Бельскі А.І. Класікі і сучаснікі ў школе

 • формат pdf
 • размер 3,44 МБ
 • добавлен 09 июля 2012 г.
Дапаможнік для настаўнікаў. Мінск 2005 - с. 412 Дапаможнік створаны ў адпаведнасці з дзеючымі праграмамі па беларускай літаратуры. Ён прысвечаны творчасці беларускіх пісьменнікаў. Значная ўвага адведзена аглядавым тэмам па беларускай паэзіі ў курсе літаратуры, паколькі гэтага матэрыялу бракуе і настаўнікам, і студэнтам, і вучням. Прапанаваныя матэрыялы дапамогуць у шматаспектным вывучэнні творчасці таго ці іншага пісьменніка, гісторыі беларускай...

Билеты и ответы по белорусской литературе

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 80,45 КБ
 • добавлен 23 января 2013 г.
Да пытання перыядызацыі беларускай літаратуры XX ст. Асаблівасці літаратурнага развіцця. Агульная характарыстыка перыядаў. «Нашаніўскі» перыяд у гісторыі беларускай літаратуры і яго актыўныя дзеячы. Дзве плыні ў «нашаніўскім» руху. Асноўныя заканамернасці развіцця беларускай літаратуры пачатку XX ст. Беларускамоўны перыядычны друк на пачатку XX ст. Карусь Каганец: пераемнік змагарнага духу. Апавяданне Ядвігіна Ш.: па шляху да мадэрнізацыі літарат...

Брыль Янка. Алесь Адамовіч

 • формат doc
 • размер 29,47 КБ
 • добавлен 22 мая 2012 г.
Эсэ, 13 с. Крыніца: «Маладосць», 1977, №9. "Разам з усімі шчырымі прыхільнікамі таленту Адамовіча і я быў двойчы ўсцешаны высокім айчынным прызнаннем яго «Хатынскай аповесці» - прэміямі Міністэрства абароны СССР і Дзяржаўнай прэміяй Беларусі. І ў гэтым не нейкі там збег выпадковасцей, не свой ці нечы арганізатарскі спрыт, ціск службовага аўтарытэту - гэта поспех сапраўдны, заслужаны."