Похожие разделы

Адамовіч Г.Я. Літаратурная класіка ў параўнальным вывучэнні

 • формат pdf
 • размер 4,15 МБ
 • добавлен 30 мая 2016 г.
Минск: БДПУ, 2008. — 112 с. Вучэбны дапаможнік “Літаратурная класіка ў параўнальным вывучэнні” прызначаны паказаць, што беларуская літаратура, якая разглядаецца як частка сусветнай, і сусветная літаратура, якая мае ў сваім складзе творы беларускіх аўтараў, — багацейшая скарбніца назапашанага чалавецтвам за тысячагоддзі свайго існавання, таго, што ўзгадоўвалася на культурнай глебе нашых продкаў на працягу шматвекавой гісторыі. Сусветная літаратура...

Адамовіч Г.Я. Літаратурная класіка ў параўнальным вывучэнні

 • формат pdf
 • размер 4,88 МБ
 • добавлен 13 июля 2016 г.
Минск: БДПУ, 2008. — 112 с. Вучэбны дапаможнік “Літаратурная класіка ў параўнальным вывучэнні” прызначаны паказаць, што беларуская літаратура, якая разглядаецца як частка сусветнай, і сусветная літаратура, якая мае ў сваім складзе творы беларускіх аўтараў, — багацейшая скарбніца назапашанага чалавецтвам за тысячагоддзі свайго існавання, таго, што ўзгадоўвалася на культурнай глебе нашых продкаў на працягу шматвекавой гісторыі. Сусветная літаратура...

Адамович А.М. Война и деревня в современной литературе

 • формат pdf
 • размер 3,30 МБ
 • добавлен 18 декабря 2015 г.
Минск: Наука и техника, 1982. — 200 с. В книге классика белорусской литературы, мастера военной психологической прозы, анализируются пути раскрытия военной и "деревенской" тематики в литературе СССР (на примере белорусской литературы) в связи с русской классической и современной зарубежной литературой.

Адамович А.М. Война и деревня в современной литературе

 • формат djvu
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 20 апреля 2016 г.
Минск: Наука и техника, 1982. — 200 с. В книге классика белорусской литературы, мастера военной психологической прозы, анализируются пути раскрытия военной и "деревенской" тематики в литературе СССР (на примере белорусской литературы) в связи с русской классической и современной зарубежной литературой.

Аляксеева Л.С. Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя

Практикум
 • формат pdf
 • размер 652,05 КБ
 • добавлен 26 августа 2016 г.
Рабочая праграма. — Минск: МДПУ ім. М.Танка, 1997. — 15 с. Прадметам дысцыпліны з’яўляецца вывучэнне гісторыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя, вызначэнне яе сутнасці як віда славеснага мастацтва, якое адлюстроўвае і асэнсоўвае свет эстэтычнага, абагульнена і ў той самы час індывідуальна кожным пісьменнікам. Вывучэнне мастацкага слова з улікам яго шматфункцыянальнасці. Вывучэнне дысцыпліны прадугледжвае сістэматычную самастоўную работу студэнта...

Анатоль Вярцінскi

Реферат
 • формат doc
 • размер 83,94 КБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
19 стр. Реферат на белорусском языке. Реферат о выдающемся белорусском поэте Анатолии Вертинском. Биография, несколько стихотворений. Да прадстаўнікоў так званай інтэлектуальнай, філасофскай паэзіі другой паловы XX ст. належыць таленавіты беларускі паэт А. Вярцінскі, які ўсёй сваёй творчасцю вучыць чытачоў чалавечнасці, высокамаральнаму і сумленнаму стаўленню да жыцця. Нарадзіўся А. Вярцінскі на Віцебшчыне, у вёсцы Дзямешкава Лепельскага раёна В...

Андраюк Серафім. Думаючы пра вечнае, бачыць штодзённае (Янка Брыль)

 • формат doc
 • размер 37,20 КБ
 • добавлен 29 мая 2012 г.
Эсэ, 21 c. Крыніца: Янка Брыль. Выбраныя творы. Мінск, МФ «Беллітфонд», 1999. Янка Брыль - класік нацыянальнай літаратуры. Заняў ён гэтае ганаровае месца не па афіцыйным загадзе і не з афіцыйнага дазволу. Многія ягоныя творы сёння сталі хрэстаматыйнымі. Яны вывучаюцца ў школе і ў вышэйшых навучальных установах. Яны ў беларускай літаратуры, найперш у прозе, вызначылі, па сутнасці, стварылі, вельмі яркую і глыбокую лірычную плынь. На канец дваццата...

Арлоў Уладзімір. Пад знакам вечнасці (Мікола Гусоўскі)

 • формат doc
 • размер 10,07 КБ
 • добавлен 20 мая 2012 г.
Эсэ, 3 с. Крыніца: газета Свабода, No.44, 14.04.1998. Старажытныя філосафы казалі, што слава - гэта сонца мёртвых. Да Гусоўскага слава таксама прыйшла пасля смерці - і не праз гады, а праз некалькі стагоддзяў. Жыццяпіс паэта-гуманіста, які разам з сучаснікам Францішкам Скарынам належыць да найвыдатнейшых асобаў эпохі Адраджэння, надзейна ахутаны смугой часу. Гэта дае магчымасць заяўляць аб прэтэнзіях на Гусоўскага палякам, летувісам і ўкраінцам....

Артыкул. Параўнальны аналіз адлюстравання першабытнага міфалагічнага мысленя ў беларускіх і рускіх народных казках

 • формат doc
 • размер 65.5 КБ
 • добавлен 04 апреля 2010 г.
Шаўлюга Я. А. Полацкі дзяржаўны універсітэт. 2007. Навуковы кіраўнік: кандыдат фіалагічных навук С. М. ЛЯСОВІЧ. У артыкуле разглядаюцца праявы першабытнага міфалагічнага мыслення – татэмізму, анімізму, фетышызму на матэрыяле беларускіх і рускіх народных казак, вызначаюцца адзнакі міфалагічнай свядомасці двух народаў ў чарадзейных казках і казках пра жывёл.

Асаблівасці мастацкай рэпрэзентацыі жаночых вобразаў у беларускай прозе другой паловы XX ст. (на прыкладзе творчасці І. Мележа, В. Быкава)

degree
 • формат doc
 • размер 104,92 КБ
 • добавлен 17 мая 2013 г.
МГУ імя А. Куляшова, 2013. Мэта даследавання – вывучэнне мастацкай рэпрэзентацыі жаночых вобразаў у беларускай ў нацыянальнай прозе другой паловы XX ст. Змест працы адлюстроўвае вырашэнне пастаўленых задач: – даследаваць агульнасацыяльныя і ўласна літаратурныя фактары, што ўплывалі на фарміраванне вобраза жанчыны ў другой палове XX ст.; – прасачыць этапы станаўлення і развіцця жаночага вобраза ў прозе класікаў нацыянальнай літаратуры – І. Мележа...

Біяграфii i творчы шлях пісьменнікаў. Кароткае апісанне некаторых перыядаў у літаратуры 20 стагоддзя

 • формат doc, rtf
 • размер 464,95 КБ
 • добавлен 19 мая 2016 г.
Літ. 20-я гг. Л-ра 30-х гг. Літ.пр.50-60. Слуцкія паясы. Тэма абпаленага вайной маленства. Біяграфii: Я.Брыль. Цётка. У.Жылка. У.Дубоўка. Р.Мурашка. П.Панчанка. П.Броўка. М.Чарот. М.Танк. М.Зарэцкi. М. Багдановіч. К.Чорны. І.Шамякін. І.Мележ. В.Ластоўскi. В.Быкаў. А.Мрый.

Біяграфія Ніла Гілевіча

Справочник
 • формат doc
 • размер 40,13 КБ
 • добавлен 21 сентября 2014 г.
РБ, г. Лида, учитель начальных классов Каневич С.В. 2014 г. Дисциплина «Беларуская літаратура». Ніл Гілевіч 30 верасня 1931. "Талент Ніла Гілевіча надзвычай ёмісты і працавіты, чулы да подыху жыцця і да чалавечага болю" — Васіль Быкаў.

Біяграфія Рыгора Барадуліна

Справочник
 • формат doc
 • размер 17,06 КБ
 • добавлен 10 октября 2014 г.
РБ, г.Лида, учитель начальных классов Каневич С.В. 2014 г. Дисциплина «Беларуская літаратура». "Паэзія Барадуліна – чыстай красы Боская паэзія беларусаў, крыніца нацыянальнага натхнення, складнік яе спрадвечнага духоўнага набытку. Тое асабліва адчувальна, калі апынуцца ў растанні з ёю." Васіль Быкаў

Бароўка В.Ю. Этнаграфічны дыскурс у беларускай прозе XX стагоддзя / Боровко В.Ю. Этонографический дискурс в белорусской прозе XX столетия

 • формат doc
 • размер 116,99 КБ
 • добавлен 11 февраля 2013 г.
Вучэбны дапаможнік. – Віцебск: УА "ВДУ імя П.М. Машэрава", 2002. – 72 с. У вучэбным дапаможніку асвятлюцца пытанні мастацкага асэнсавання этнаграфічна–фальклорнага матэрыялу ў літаратурных творах, вылучаюцца тыпы і характарызуюцца функцыіі мастацкага этнаграфізму. Вучэбны дапаможнік разлічаны на паглыбленае вывучэнне гісторыі беларускай літаратуры студэнтамі філалагічных спецыяльнасцей Уводзіны. Проза пачатку XX стагоддзя. Проза 20-х гадоў. Проза...

Барысенка В.В. (рэд.) Помнікі мемуарнай літаратуры Беларусі XVII ст

 • формат djvu
 • размер 69,75 МБ
 • добавлен 17 февраля 2016 г.
Мн.: Навука і тэхніка, 1983.— 175 с. У кнізе разглядаюцца два значныя, але мала даследаваныя помнікі беларускай мемуарнай літаратуры XVII ст.— дзённікі Фёдара Еўлашоўскага і Яна Цадроўскага. Іх тэксты суправаджаюцца прадметна—біяграфічнымі каментарыямі. Выданне разлічана на літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, усіх тых, хто цікавіцца міігулым Беларусі. Лепшыя здабыткі старажытнай беларускай мемуарыстыкі. Фёдар Еўлашоўскі. Успаміны. Ян Цадроўскі. Успамі...

Беларуская літаратура - гос экзамен (шпоры)

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 160,16 КБ
 • добавлен 10 мая 2014 г.
Бел літ XI-пер пал XVIII: хар. Феномен «Слова пра паход Ігара». Новалацінская паэзія. Творчасць Вісліцкага, Гусоўскага. «Песня пра зубра Дзейнасць Францыска Скарыны ў кантэксце еўрапейскага рэнесансу. Бел літ XIX ст: хар. Паэмы «Энеіда навыварат» і «Тарас на Парнасе». Праблема беларуска-польскага двухмоўя ў літаратуры XIX ст. Класічная і народная традыцыі ў творчасці Дуніна-Марцінкевіча. Тэмы, матывы, стылёвая адметнасць паэзіі Багушэвіча. На...

Белая А.І. Фарміраванне гісторыка-патрыятычнай свядомасці школьнікаў пры вывучэнні твораў У. Караткевіча

 • формат pdf
 • размер 7,48 МБ
 • добавлен 11 сентября 2016 г.
Вучэбна—метадычны дапаможнік. — Баранавічы: БарДУ, 2011. — 104 с. У дапаможніку прадстаўлены аўтарскія падыходы да літаратуразнаўчай і метадычнай інтэрпрэтацыі лірычных, ліраэпічных і эпічных твораў У. Караткевіча, што ўваходзяць у школьную праграму. Асаблівая ўвага нададзена раману «Каласы пад сярпом тваім». Прызначаецца для настаўнікаў беларускай літаратуры сярэдніх агульнаадукацыйных школ, гімназій, ліцэяў, для студэнтаў—філолагаў. Творы У. К...

Бельскі А.І. Класікі і сучаснікі ў школе

 • формат pdf
 • размер 3,44 МБ
 • добавлен 09 июля 2012 г.
Дапаможнік для настаўнікаў. Мінск 2005 - с. 412 Дапаможнік створаны ў адпаведнасці з дзеючымі праграмамі па беларускай літаратуры. Ён прысвечаны творчасці беларускіх пісьменнікаў. Значная ўвага адведзена аглядавым тэмам па беларускай паэзіі ў курсе літаратуры, паколькі гэтага матэрыялу бракуе і настаўнікам, і студэнтам, і вучням. Прапанаваныя матэрыялы дапамогуць у шматаспектным вывучэнні творчасці таго ці іншага пісьменніка, гісторыі беларускай...

Билеты и ответы по белорусской литературе

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 80,45 КБ
 • добавлен 23 января 2013 г.
Да пытання перыядызацыі беларускай літаратуры XX ст. Асаблівасці літаратурнага развіцця. Агульная характарыстыка перыядаў. «Нашаніўскі» перыяд у гісторыі беларускай літаратуры і яго актыўныя дзеячы. Дзве плыні ў «нашаніўскім» руху. Асноўныя заканамернасці развіцця беларускай літаратуры пачатку XX ст. Беларускамоўны перыядычны друк на пачатку XX ст. Карусь Каганец: пераемнік змагарнага духу. Апавяданне Ядвігіна Ш.: па шляху да мадэрнізацыі літарат...

Брыль Янка. Алесь Адамовіч

 • формат doc
 • размер 29,47 КБ
 • добавлен 22 мая 2012 г.
Эсэ, 13 с. Крыніца: «Маладосць», 1977, №9. "Разам з усімі шчырымі прыхільнікамі таленту Адамовіча і я быў двойчы ўсцешаны высокім айчынным прызнаннем яго «Хатынскай аповесці» - прэміямі Міністэрства абароны СССР і Дзяржаўнай прэміяй Беларусі. І ў гэтым не нейкі там збег выпадковасцей, не свой ці нечы арганізатарскі спрыт, ціск службовага аўтарытэту - гэта поспех сапраўдны, заслужаны."

Брыль Янка. Мой Чэхаў

 • формат doc
 • размер 25,47 КБ
 • добавлен 26 мая 2012 г.
Эсэ, 11 с. Крыніца: «Полымя», 1960, №1. "Ёсць і такая задума: напісаць гісторыю мае дружбы з кнігай. Не напісаўшы, цяжка пераканаць каго-небудзь, што гэта будзе цікава. А пісаць пакуль што не хочацца: яшчэ ўсё баюся, што не здолею адшалушыць ад значнага, патрэбнага для іншых, толькі сваё, асабістае, вузкапрыватнае. Цяпер вось дакранаюся да той задумы з першым, можа, наймацнейшым хваляваннем. Хачу пісаць пра Чэхава. Пра пачатак нашай дружбы, пра м...

Брыль Янка. Наш Караткевіч

 • формат doc
 • размер 27,06 КБ
 • добавлен 04 мая 2012 г.
Эсэ, 12 с. Крыніца: газ. «Літаратура і мастацтва», 1985, 1 лістапада. "Паслязаўтра год, як яго няма. За маім расчыненым на ўсход акном, у пакоіку на гарышчы вясковага дома, застыла ў чаканні, можа, нарэшце, і сенакоснага дня сонечна-церпкая, росная раніца, асабліва прыгожая пасля зацяжных дажджоў. Над акном, у белацагляным вільчыку, пачырыквае ды шалпочацца ў цеснаватым ужо гняздзе ластаўчына малеча, падлёткі. З блізкага лесу зрэдку пачуецца гіва...

Бяляцкі Алесь. Літаратура і нацыя

 • формат pdf
 • размер 381,70 КБ
 • добавлен 06 апреля 2013 г.
Мінск: Арт Гейзер, 1991. — 144 с. Залатым дзесяцігодзьдзем беларускай літаратуры можна лічыць пэрыяд ад 1905 па 1915 год. У гэты час у беларускае прыгожае пісьменства назаўсёды ўвайшлі добры дзесятак творцаў, якія заклалі магутныя падваліны новай беларускай літаратуры. На зробленае імі і зараз гледзімо з захапленьнем і павагаю. Купала, Багдановіч, Колас, Гарун, Гарэцкі, Бядуля — суквецьце імёнаў, якому можа пазайздросціць любое літаратурнае пакал...

Верабей А.Л. Жывая повязь часоў. Нарыс творчасці Уладзіміра Караткевіча

 • формат djvu
 • размер 43,77 МБ
 • добавлен 24 апреля 2016 г.
Мінск: Навука і тэхніка, 1985. — 119 с. У кнізе даследуецца творчасць вядомага беларускага пісьменніка У. Караткевіча. Разглядаецца паэзія, проза, драматургія, публіцыстыка. Прасочваецца творчая эвалюцыя пісьменніка, характарызуецца праблематыка і жанрава—стылявая своеасаблівасць яго твораў, раскрываецца непаўторнасць яго мастацкага свету. Разлічана на літаратуразнаўцаў, настаўнікаў, студэнтаў, шырокае кола чытачоў. На пачатку дарогі. Пад ветразе...

Верабей Анатоль. Уладзімір Караткевіч: жыццё i творчасць

 • формат pdf
 • размер 1,66 МБ
 • добавлен 10 октября 2013 г.
Мн.: Беларуская навука, 2005. Багата выкарыстоўваючы архіўныя матэрыялы, эпісталярную спадчыну Уладзіміра Караткевіча i ўспаміны пра яго, у кнізе асэнсоўваецца постаць гэтага самабытнага i арыгінальнага творцы. Засяроджваецца ўвага на характарыстыцы ягонай паэзіі, прозы, драматургіі, публіцыстыкі i мастацкага перакладу, прасочваецца творчая эвалюцыя пісьменніка, даследуецца праблематыка i жанрава-стылёвыя асаблівасці твораў. Разлічана на выкладчы...

Воюш І. Жанчына ў непрытульным свеце (жаночыя вобразы ў прозе Міхася Зарэцкага)

 • формат pdf
 • размер 240,01 КБ
 • добавлен 08 февраля 2013 г.
Выхадных дадзеных няма. – 13 с. Грамадская атмасфера 20 – 30 гг., з усімі яе супярэчнасцямі, выклікала да жыцця з’яўленне аўтара-праўдашукальніка і героя – шукальніка ісціны. Выдатным прадстаўніком мастацтва слова дадзенага перыяду з’яўляецца Міхась Зарэцк і(Міхаіл Яўхімавіч Касянкоў). Творчасць пісьменніка стала для нашчадкаў узорам творчай мужнасці. Яго найгалоўнейшая заслуга, паводле М. Мішчанчука, заключаецца ў тым, штоён да канца сваіх дзён...

Высоцкая А.В. (склад.). Беларускія пісьменнікі на старонках часопіса Роднае слова

 • формат pdf
 • размер 586,57 КБ
 • добавлен 19 февраля 2013 г.
Бібліягр. паказ. – Мінск: Бел. асац. «Конкурс», 2008. – 256 с. – ISBN 978'985'6821'22'9. У кнізе сабрана бібліяграфія матэрыялаў, прысвечаных беларускім майстрам прыгожага пісьменства ад Альгерда Абуховіча да Леаніда Яўме'нава – усяго 479 персаналій. Кніга адрасуецца выкладчыкам ВНУ, настаўнікам агульнаадука' цыйных устаноў, ліцэяў, гімназій, каледжаў, школьнікам, студэнтам, даследчыкам мовы і літаратуры.

Гапава Валянціна. Каралева жывога слова (Эліза Ажэшка)

 • формат doc
 • размер 32,56 КБ
 • добавлен 19 мая 2012 г.
Эсэ, 16 с. Крыніца: Эліза Ажэшка. Выбраныя творы. Мінск, МФ «Беларускі кнігазбор», 2000. "На адной з цэнтральных вуліц Горадні ўзвышаецца помнік нашай выдатнай пісьменніцы Элізе Ажэшцы. Зусім невыпадкова знайшла яна тут вечную прапіску. Усё жыццё «каралевы польскай прозы і пакутлівай праўды» (Францішак Багушэвіч) было звязана з гэтым старажытным беларускім горадам і яго блізкімі і далёкімі ваколіцамі."

Гніламёдаў У. Іван Мележ: нарыс жыцця і творчасці

 • формат pdf
 • размер 706,92 КБ
 • добавлен 09 апреля 2016 г.
Мінск: Народная асвета, 1984. — 128 с. Аўтар знаёміць чытачоў з жыццёвым і творчым шляхам народнага пісьменніка БССР Івана Паўлавіча Мележа, аналізуе найбольш значныя творы, раскрывае своеасаблівасць яго таленту, вытокі творчасці.

Гніламёдаў У.В., Лаўшук С.С. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. Том 1

 • формат image
 • размер 73,72 МБ
 • добавлен 25 января 2017 г.
У 4 т. — Нац. акад. навук Беларусi. Iн-т лiтаратуры iмя Я. Купалы. — Мн.: Беларуская навука, 1999. — 583 с. История белорусской литературы ХХ века – фундаментальное исследование белорусской литературы. В обзорных разделах раскрывается национальная специфика белорусского искусства слова, определяется его роль и значение в углублении национального самосознания, воспитании патриотизма и гуманизма. В главах, посвящённых творчеству крупнейших писателе...

Гніламёдаў У.В., Лаўшук С.С. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. У 4 тамах. Том 2

 • формат image
 • размер 88,69 МБ
 • добавлен 07 февраля 2017 г.
Мн.: Беларуская навука, 1999. — 903 с. История белорусской литературы ХХ века — фундаментальное исследование белорусской литературы. В обзорных разделах раскрывается национальная специфика белорусского искусства слова, определяется его роль и значение в углублении национального самосознания, воспитании патриотизма и гуманизма. В главах, посвящённых творчеству крупнейших писателей, приводятся биографические сведения и конкретный анализ произведени...

Гніламёдаў У.В., Лаўшук С.С. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. У 4 тамах. Том 3

 • формат image
 • размер 100,88 МБ
 • добавлен 28 января 2017 г.
Мн.: Беларуская навука, 1999. — 952 с. История белорусской литературы ХХ века — фундаментальное исследование белорусской литературы. В обзорных разделах раскрывается национальная специфика белорусского искусства слова, определяется его роль и значение в углублении национального самосознания, воспитании патриотизма и гуманизма. В главах, посвящённых творчеству крупнейших писателей, приводятся биографические сведения и конкретный анализ произведени...

Гніламёдаў У.В., Лаўшук С.С. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. У 4 тамах. Том 4. Кнiга 1. 1966-1985

 • формат image
 • размер 101,14 МБ
 • добавлен 08 января 2017 г.
Мн.: Беларуская навука, 2002. — 928 с. История белорусской литературы ХХ века — фундаментальное исследование белорусской литературы. В обзорных разделах раскрывается национальная специфика белорусского искусства слова, определяется его роль и значение в углублении национального самосознания, воспитании патриотизма и гуманизма. В главах, посвящённых творчеству крупнейших писателей, приводятся биографические сведения и конкретный анализ произведени...

Гніламёдаў У.В., Лаўшук С.С. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. У 4 тамах. Том 4. Кнiга 2. 1986-2000

 • формат image
 • размер 107,03 МБ
 • добавлен 14 января 2017 г.
Мн.: Беларуская навука, 2003. — 975 с. История белорусской литературы ХХ века — фундаментальное исследование белорусской литературы. В обзорных разделах раскрывается национальная специфика белорусского искусства слова, определяется его роль и значение в углублении национального самосознания, воспитании патриотизма и гуманизма. В главах, посвящённых творчеству крупнейших писателей, приводятся биографические сведения и конкретный анализ произведени...

Гончарова-Грабовская С.Я. (ред). Русская и белорусская литературы на рубеже XX-XXI вв.: сборник научных статей. В 2 частях. Часть 2

Статья
 • формат doc
 • размер 395,82 КБ
 • добавлен 10 сентября 2012 г.
Минск: РИВШ, 2010. - 238 с. Сборник создан по итогам международной научной конференции, прошедшей в Белорусском государственном университете. Научные статьи отражают тенденции развития современного литературного процесса, его проблематику и поэтику. Рассчитан на литературоведов, преподавателей и студентов филологических и культурологических специальностей. Издание подготовлено на кафедре русской литературы БГУ. Содержание: Городницкий Е.А. Мирово...

Гончарова-Грабовская С.Я. (ред). Русская и белорусская литературы на рубеже XX-XXI вв.: сборник научных статей. В 2 частях. Часть 2

Статья
 • формат txt
 • размер 249,04 КБ
 • добавлен 14 сентября 2012 г.
Минск: РИВШ, 2010. — 238 с. Сборник создан по итогам международной научной конференции, прошедшей в Белорусском государственном университете. Научные статьи отражают тенденции развития современного литературного процесса, его проблематику и поэтику. Рассчитан на литературоведов, преподавателей и студентов филологических и культурологических специальностей. Издание подготовлено на кафедре русской литературы БГУ. Содержание: Городницкий Е.А. Мирово...

Гончарова-Грабовская С.Я. (ред). Русская и белорусская литературы на рубеже XX-XXI вв.: сборник научных статей. В 2 частях. Часть 2

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,16 МБ
 • добавлен 31 августа 2012 г.
Минск: РИВШ, 2010. - 238 с. Сборник создан по итогам международной научной конференции, прошедшей в Белорусском государственном университете. Научные статьи отражают тенденции развития современного литературного процесса, его проблематику и поэтику. Рассчитан на литературоведов, преподавателей и студентов филологических и культурологических специальностей. Издание подготовлено на кафедре русской литературы БГУ. Содержание: Городницкий Е.А. Мирово...

Дзядок Марына. Паэтонімы ў мастацкіх творах для дзяцей (на матэрыяле тэкстаў Якуба Коласа)

 • формат pdf
 • размер 197,22 КБ
 • добавлен 20 апреля 2013 г.
Артыкул // Мазыр. — 6 с. Важным элементам мастацкага твора з’яўляецца сістэма паэтонімаў – лексічная катэгорыя тэксту, якая разам з іншымі моўнымі сродкамі спрыяе пабудове мастацкага вобраза. Паэтонімы ў творах Якуба Коласа для дзяцей з’яўляюцца выразным сродкам стварэння запамінальнага мастацкага вобраза. Гэта традыцыйныя для беларускай анамастычнай прасторы паэтонімы, якія перадаюць этна-культурны каларыт, знаёмяць яшчэ непадрыхтаванага маленьк...

Дзяржаўная, культурная, рэлігійная, гендэрная ідэнтычнасць у помніках старажытнай беларускай літаратуры

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,35 КБ
 • добавлен 06 апреля 2016 г.
Контроль самостоятельной работы (на русском языке). БГУ, Минск, 2016. Вопросы: 1. Паняцце ідэнтычнасці. Два складнікі ідэнтычнасці. Уяўленне пра ідэнтычнасць Вялікага Княства Літоўскага ў помніках старабеларускай літаратуры (на прыкладзе любога твора / любых твораў з ліку прачытаных). 2. Гендэрная ідэнтычнасць у старабеларускай літаратуры. Творчасць Францішкі Уршулі Радзівіл і Саламеі Пільштыновай з Русецкіх. 3. Публіцыстыка 16-17 стагоддзяў як с...

Доклад - Роля архаізмаў і гістарызмаў у аповсці Дзікае паляванне караля Стаха

Реферат
 • формат doc
 • размер 102 КБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
Гимназия №27, Минск, Беларусь; преподаватель Иванова Т. А.; 11 страниц; предмет: беларуская літаратура (белорусская литература); год: 2010 Устарэлая лексіка ў аповесці. Паняцці "архаізмы" і "гістарызмы". Функцыі ўстарэлай лексікі. Тэматычная класіфікацыя ўстарэлай лексікі. Прыклады гістарызмаў і архаізмаў у аповесці.

Дорошкевич В.И. Новолатинская поэзия Белоруссии и Литвы: 1-ая половина XVI в

 • формат djvu
 • размер 82,56 МБ
 • добавлен 16 апреля 2014 г.
Мн.: Наука и техника, 1979. - 208 с. В книге определяются предпосылки возникновения и этапы развития белорусской оригинальной литературы на латинском языке. На широком фоне европейской ренессансной литературы впервые исследуется идейно-эстетическое и жанровое своеобразие художественного наследие наиболее ярких поэтов-латинистов Яна Вислицкого и Николая Гусовского.

Дэконская Вольга. Пра лепшы лёс спяю народу. (Змітрок Бядуля)

 • формат doc
 • размер 15,90 КБ
 • добавлен 28 мая 2012 г.
Эсэ, 6 с. Крыніца: Змітрок Бядуля. Выбраныя творы. Мінск, Мастацкая літаратура, 2002. "Усё з літаратурнай спадчыны З.Бядулі, што вытрымала праверку часам, тыя творы, у якіх адчуваецца неспакойны, неўтаймоўны дух іх аўтара, уяўляюць мастацкую вартасць для літаратуры і, вядома, цікавасць для чытача."

Жаўняровіч П.П. Публіцыстычны дыскурс Уладзіміра Караткевіча

 • формат pdf
 • размер 1,63 МБ
 • добавлен 08 октября 2013 г.
У манаграфіі даследуецца публіцыстычны дыскурс Уладзіміра Караткевіча, прапануецца жанравая дыферэнцыяцыя эсэ, выяўляюцца канцэптуальныя моўныя структуры, якія сведчаць пра глыбокую сувязь пісьменніцкай публіцыстыкі з ментальнасцю беларускага народа і ўплываюць на жанравую прыналежнасць пэўнага твора, разглядаюцца эсэ-нарысы ў публіцыстыцы пісьменніка. Адрасуецца студэнтам, магістрантам, аспірантам, выкладчыкам, а таксама ўсім, хто цікавіцца тво...

Зотаў Мікіта (сост.) Жыццё і творчасць беларускага пісьменніка і драматурга Адама Міцкевіча

 • формат txt
 • размер 3,72 КБ
 • добавлен 26 ноября 2016 г.
Дзяцінства беларускага пісьменніка, яго жыццёвы шлях і моладасць, творчасць, падарожжа па ўсему свету...

Кісялёў Г.В. Ад Чачота да Багушэвіча. Праблемы крыніцазнаўства і атрыбуцыі беларускай літаратуры XIX ст

 • формат djvu
 • размер 147,95 МБ
 • добавлен 14 февраля 2016 г.
Мн.: Навука і тэхніка, 1993. — 397 с. Манаграфія прысвечана гісторыі назапашвання ведаў пра літаратуру XIX ст., робіцца спроба сістэматызацыі крыніц, удакладнення іх аўтарства. Разлічана на навуковых супрацоўнікаў, выкладчыкагў і студэнтаў, настаўнікаў, шырокі круг аматараў беларускай літаратуры. Як адкрывалі стагоддзе (Гістарыяграфічны ўступ). Канструяванне навукі (Некаторыя агульныя пытанні літаратура—знаўчага крыніцазнаўства). Ці шмат застаецц...

Кавалёў С. Літаратура Вялікага Княства Літоўскага XVI - пачатку XVII ст.: феномен культурнага памежжа

 • формат djvu
 • размер 8,87 МБ
 • добавлен 24 января 2017 г.
Мінск: Кнігазбор, 2011. — 344 с. У новай манаграфіі вядомага беларускага даследчыка разгля- даюцца такія жанры шматмоўнага пісьменства Вялікага Княства Літоўскага XVI — пачатку XVII ст., як эпіграматычная і эпічная паэзія, эпісталаграфія, рыцарскі раман, мемуары, школьная драма. У «Дадатку» змешчана некалькі інтэрв’ю, рэцэнзій, артыкулаў, якія дапаўняюць асноўную тэму кнігі. Змест. Уступ. Пачатак вершаскладання на нацыянальных мовах. Ян Вісліцкі...

Кавалёў С.В. Шматмоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага эпохі Рэнесансу

 • формат pdf
 • размер 1,73 МБ
 • добавлен 28 марта 2014 г.
Мінск, 2010. - 376с. ISBN: 978-985-6976-10-3 Манаграфія з’яўляецца панарамным даследаваннем шматмоўнай паэзіі Вялікага Княства Літоўскага эпохі Рэнесансу. На аснове сваіх ранейшых публікацый і новых распрацовак аўтар падрабязна ўзнаўляе гісторыю развіцця паэтычнага жанру ў Літве і Беларусі ад пачатку XVI да пачатку XVII ст. Кніга будзе карысная філолагам, гісторыкам і ўсім, хто цікавіцца культурай Вялікага Княства Літоўскага. Рэцэнзент доктар філ...

Калеснік Уладзімір. Зорны спеў

 • формат pdf
 • размер 1,72 МБ
 • добавлен 09 октября 2012 г.
Літаратурныя партрэты, нарысы, эцюды. Мінск: Мастацкая літаратура, 1975, 407 с. У кнігу ўвайшлі літаратурныя партрэты М. Танка, Я. Брыля, заходнебеларускіх пісьменнікаў. Зацікавяць чытача артыкулы пра паэму Гусоўскага "Песня пра зубра", пра польска-беларускія сувязі, пра літаратурную Брэстчыну.

Каршунаў А.Ф. (склад.) Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. Part 1

 • формат
 • размер 190,73 МБ
 • добавлен 17 февраля 2016 г.
Вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў. — Мінск: Дзяржаўнае вучэбна—педагагічнае выдавецтва Міністэрства асветы БССР, 1959. — 476 с. Хрэстаматыя складаецца з двух раздзелаў. У першы раздзел уключаны помнікі арыгінальнай літаратуры ад Кіеўскай Русі да XIX ст. уключна, у другім пададзена частка перакладных твораў. Арыгінальная літаратура часоў Кіеўскай Русі, Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Белару...

Каршунаў А.Ф. (склад.) Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. Part 2

 • формат djvu
 • размер 33,68 МБ
 • добавлен 07 марта 2016 г.
Вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў. — Мінск: Дзяржаўнае вучэбна—педагагічнае выдавецтва Міністэрства асветы БССР, 1959. — 476 с. Хрэстаматыя складаецца з двух раздзелаў. У першы раздзел уключаны помнікі арыгінальнай літаратуры ад Кіеўскай Русі да XIX ст. уключна, у другім пададзена частка перакладных твораў. Арыгінальная літаратура часоў Кіеўскай Русі, Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Белару...

Кодер Дональд. Мой Франциск Скорина

 • формат doc
 • размер 61,07 КБ
 • добавлен 29 мая 2012 г.
Эссе, 42 с. Перевод: Александр Новиков, Глеб Ермаков. Автор этой брошюры американец Дональд Кодер не историк и не филолог. Он врач, долгие годы работал хирургом в США, побывал во многих странах Азии и Африки с гуманитарной миссией. Практик и теоретик: в его авторском активе - научные доклады и статьи по хирургии. О нашем первопечатнике и просветителе впервые узнал, когда оказался на главном проспекте белорусской столицы, названного именем Францис...

Корань В.А. Станаўленне і развіццё сатырычнай і гумарыстычнай прозы Беларусі XVII - XVIIІ стст

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 414,59 КБ
 • добавлен 22 декабря 2016 г.
Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.01 – Беларуская літаратура. — Мінск: Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, 2016. — 19 с. Навуковы кіраўнік: доктар філалагічных навук, прафесар Саверчанка І. В. Дысертацыя – першае даследаванне, у якім раскрываецца працэс станаўлення і развіцця сатырычнага дыскурсу ў беларускай літаратуры XVII – XVIII стст., вылучаюцца яго адметныя асаблівасці...

Кузьма Чорны - пісьменнік філасофскага складу мыслення

Реферат
 • формат doc
 • размер 18,77 КБ
 • добавлен 03 мая 2012 г.
Мінск: БДУ, 2012. - 8 с. Кузьма Чорны - няпросты пісьменнік. Чорны востра адчуў неабходнасць узняць чытача да ўзроўню філосафа, які павінен убачыць за знешнім - унутранае, за малым - вялікае, за адзінкавым - усеагульнае. Чорны - філосаф і аналітык, пачаў больш сур'ёзную і глыбокую размову пра войны, украдзенае дзяцінства і маленства, разбураныя чалавечыя гнёзды, спусташальныя маральныя вынікі сусветных бойняў. Змест: Біяграфія. Творчасць. Публіцы...

Куренная Н.М. и др. (редколл.) Белорусско-российский диалог (Культура и литература Беларуси XX-XXI вв.)

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,13 МБ
 • добавлен 28 января 2015 г.
Редакционная коллегия: Н. М. Куренная, Ю. А. Лабынцев, В. А. Максимович, Л. Л. Щавинская. — Москва: Институт славяноведения РАН, 2006. — 244 с. ISBN 5-7576-0194-9. Сборник статей белорусских и российских ученых, сотрудников Института литературы им. Я. Купалы Национальной академии наук Беларуси и Института славяноведения Российской академии наук, посвящен комплексу важнейших современных проблем белорусской литературы и культуры. Эта книга, первый...

Курсавая работа - Дунін-Мацінкевіч. Ідылія

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 29.2 КБ
 • добавлен 25 октября 2013 г.
БГУ, 2010 год, 19 старонак. Жанравая спецыфіка і сістэма вобразаў камедыі Вінцэта Дуніна-Марцінккевіча "Ідылія"

Курсавая работа - Дунін-Мацінкевіч. Пінская шляхта

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 24,15 КБ
 • добавлен 23 октября 2013 г.
БГУ, 2008, 16 старонак, Майстэрства Вінцэта Дуніна-Марцінкевіча - камедыёграфа ("Пінская шляхта")

Ларыса Геніюш

Реферат
 • формат doc
 • размер 33,53 КБ
 • добавлен 22 марта 2015 г.
Ларыса Геніюш (Ларыса Антонаўна Міклашэвіч) нарадзілася 27 ліпеня (9 жніўня па н. ст.) 1910 г. у заможанай сялянскай сям'і. Ратуючыся ад першай сусветнай вайны, бацькі разам з дачкою пакінулі родныя мясціны. Вярнуліся дадому ў 1919 г. Скончыла Ваўкавыскую польскую гімназію (1928). У 1937 г. выехала ў Прагу, дзе жыў і вучыўся ва ўніверсітэце яе муж І.Геніюш. 5 сакавіка 1948 г. Л. Геніюш разам з мужам была арыштавана і пад прымусам перавезена з Пра...

Максiму Багдановiчу прысвячаецца… Матырыял у дапамогу бібліятэкарам да 120-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча

 • формат pdf
 • размер 409,89 КБ
 • добавлен 26 февраля 2015 г.
ДУ Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк г. Мінска, Цэнтральная бібліятэка імя Я.Купалы. Аддзел бібліятэчнага маркетынгу. — Мінск: 2011. — 25 с. Змест. Максіму Багдановічу прысвячаецца. Зацікавіць чытачоў творчасцю песняра дазволяць наступныя тэмы. У вянок Максіму Багдановічу. Жыццёвы і творчы шлях Максіма Багдановіча. Творчасць Максіма Багдановіча. Максім Багдановіч – геній зямлі беларускай. Максіма Багдановіч у Мінску. Памяці М...

Мальдзіс А. З літаратурна-знаўчых вандраванняў. Нарысы, эсэ, дзеннікі

 • формат djvu
 • размер 78,52 МБ
 • добавлен 19 марта 2016 г.
Мн.: Мастацкая літаратцра, 1987. — 215 с. Асноўную частку кнігі беларускага літаратуразнаўца, кандыдата філалагічных навук складае «Англійскі дзённік», у якім аўтар падрабязна расказвае пра свае пошукі і знаходкі матэрыялаў па гісторыі беларускай літаратуры ў часе камандзіроўкі ў Лондан і Оксфард. Літаратуразнаўчы матэрыял падаецца ў непасрэднай сувязі з асабістымі назіраннямі з жыцця сучаснай Англіі. Акрамя таго, у кнізе змешчаны матэрыялы пра «...

Мальдзіс А.І. Жыцце і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча: Партрэт пісьменніка і чалавека

 • формат pdf
 • размер 2,13 МБ
 • добавлен 23 апреля 2013 г.
Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. - 208 с. Уладзімір Караткевіч, легендарны беларускі рамантык, апя- рэджваў свой час, узняўся над канфармізмам, над паўсядзён- насцю і бездухоўнасцю да вышыняў, з якіх добра відаць шляхі, што лучаць мінулае з будучыняй, чалавека з людзьмі і народамі. Пісьменнік незвычайнага, рэнесанснага таленту, ён стаў зоркай першай велічыні на нацыянальным літаратурным небасхіле. І за- дача гэтай кнігі — растлумачыць, хаця б...

Мастацкая рэпрэзентацыя вобразаў і матываў Антычнасці ў паэтычнай спадчыне Максіма Танка

degree
 • формат doc
 • размер 120,84 КБ
 • добавлен 04 июня 2013 г.
Мэта даследавання – выяўленне і аналіз мастацкай трактоўкі антычных вобразаў і матываў у творчасці М. Танка ў рэчышчы нацыянальнай традыцыі засваення духоўных і мастацкіх набыткаў старажытнай культуры (творчыя дасягненні М. Багдановіча, У. Жылкі, У. Караткевіча, А. Вярцінскага).

Мацевасян А.Р. (уклад.) Творчасць Янкі Купалы - духоўны і эстэтычны феномен

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 13 мая 2015 г.
ІХ Міжнародныя Купалаўскія чытанні — навуковая канферэнцыя, Мінск, 14 кастрычніка 2009 г. / [укладальнік А. Р. Мацевасян ; рэдкалегія В. П. Рагойша (гал. рэд.), А. Р. Мацевасян, А. С. Дражына]. — Мінск: выдавецтва «Чатыры чвэрці», 2011. — 156 с. ISBN 978-985-6981-59-6. У матэрыялах навуковай канферэнцыі знайшлі асэнсаванне купалаўскія традыцыі ў беларускай і еўрапейскіх літаратурах, гармонія нацыянальнага і ўніверсальнага ў творчасці паэта, роля...

Мельнікава З.П., Шчэрба С.М. Праграма ўступнага экзамену для другой ступені вышэйшай адукацыі (магістратуры) па спецыяльнасці 1-21 80 10 - Літаратуразнаўства

 • формат doc
 • размер 53,25 КБ
 • добавлен 15 мая 2012 г.
Брэст: Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна, 2011. — 28 с. Праграма ўступнага экзамену ў магістратуру складзена ў адпаведнасці са зместам і аб’ёмам абагульняючага курса Гісторыя беларускай літаратуры, які вывучаецца ва ўніверсітэтах класічнага тыпу. Яна акрэслівае ўзровень падрыхтаванасці, неабходны для ўключэнння спецыяліста-філолага ў даследванне літаратурна-мастацкага працэсу. Змест праграмы магістэрскага экзамену па курсе Гісторыя б...

Некрашэвіч-Кароткая Ж.В. Агіяграфічная паэма ў лацінамоўнай літаратуры Беларусі XVI - першай паловы XVII ст

 • формат pdf
 • размер 182,37 КБ
 • добавлен 31 марта 2014 г.
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2012. – № 2 (135). – С. 6–12. Артыкул прысвечаны літаратуразнаўчаму аналізу тых лацінамоўных твораў, прыналежных да шматмоўнай паэзіі Беларусі XVI – XVII ст., якія адносяцца да жанру агіяграфічнай паэмы. Вывучаецца сфера ўжывання гэтага тэрміна і яго варыянтаў, прадстаўленых у працах Я. Д. Яноцкага, Я. Пельца, К. Польман. Разглядаецца шэраг...

Некрашэвіч-Кароткая Ж.В. Беларуская лацінамоўная паэма: позні Рэнесанс і ранняе Барока

 • формат pdf
 • размер 11,53 МБ
 • добавлен 21 апреля 2014 г.
Минск : БГУ, 2011. - 231 с. ISBN: 978-985-518-545-2 навук. рэд. : В.П. Рагойша, У.Г. Кароткі. У манаграфіі разглядаюцца помнікі лацінамоўнага ліра-эпасу, якія займалі авангарднае становішча ў шматноўнай паэзіі Беларусі другой паловы XVI - першай паловы XVII ст. Даецца кароткі агляд развіцця ліра-эпасу ў сярэдзіне XVI ст., у тым ліку эпічнай творчасці паэтаў-іншаземцаў Пятра Раізія і Іягана Мюліуса. Больш падрабязна вывучаюцца ліра-эпічныя і героі...

Некрашэвіч-Кароткая Ж.В. Радзівіліяда Яна Радвана (Вільня, 1592) у коле літаратуразнаўчых праблем

 • формат pdf
 • размер 549,33 КБ
 • добавлен 30 марта 2014 г.
Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4.Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2008.-№ 2.-С. 3-7. Дается краткий обзор истории изучения поэмы «Радзивиллиада» Яна Радвана, уточняются сведения о времени опубликования произведения, определяется его место в литературе Великого княжества Литовского эпохи позднего Ренессанса. Анализируется предисловный комплекс, жанровая природа, особенности архитектоники, система образов произведения. Прив...

Некрашэвіч-Кароткая Ж.В. Шматмоўная літаратура Беларусі ў кантэксце актуальных літаратуразнаўчых канцэпцый

 • формат pdf
 • размер 10,47 МБ
 • добавлен 05 ноября 2016 г.
Дапаможнік. — Мінск: БДУ (Беларускі Дзяржаўны Універсітэт), 2015. — 207 с. У дапаможніку праз прызму літаратурнай герменеўтыкі і рэцэптыўнай эстэтыкі, а таксама ў кантэксце гісторыка—эвалюцыйных мадэлей, сацыялагічных падыходаў разглядаюцца найбольш важныя этапы гісторыі беларускай літаратуры ад старажытнасці да XIX ст. У адной з глаў у якасці падставы для мадэлявання герменеўтычнага дыскурсу ўпершыню публікуецца фрагмент перакладу на рускую мову...

Образ времени в произведениях Светланы Алексиевич

Реферат
 • формат doc
 • размер 56,94 КБ
 • добавлен 03 мая 2016 г.
ННГУ, предмет: "современный литературный процесс", препод. Сухих, составители: студенты, 2016. 13 с. В реферате говорится о творческом методе Алексиевич, рассматриваются такие книги, как "У войны не женское лицо", "цинковые мальчики", "Чернобыль".

Ответы по белорусской литературе от начала веков до 18 века

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 65,78 КБ
 • добавлен 21 октября 2015 г.
Зачёт. БГУ, г. Минск, Васюченко П.В., 2014 Старажытная беларуская літаратура: агульная панарама развіцця. Беларуская літаратура ранняга Сяраднявечча. Летапісанне ў перыяд ранняга Сярэднявечча. Літаратурная спадчына Кірылы Тураўскага. Еўфрасіння Полацкая як рэлігійны, культурны дзеяч і як гераіня літаратурнага твора "Слова пра паход Ігаравы" як помнік агульнаславянскай літаратуры Літаратура эпохі станаўлення Вялікага княства Літоўскага. Бела...

Пісьменнікі-лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы

Реферат
 • формат doc
 • размер 630,42 КБ
 • добавлен 20 октября 2012 г.
БГТУ, Минск, Республика Беларусь, 2012, 19 с. На белорусском языке. Приведены данные о лауреатах Государственной литературной премии имени Янки Купалы со дня её основания, работы, за которые была присуждена премия, список источников. Реферат иллюстрирован.

Памятка для тых, хто не ўмее пісаць сачыненні

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 6,84 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Беларуская літаратура. Старэйшыя класы. Аўтар – настаўніца Славянскай гімназіі Вольга Рудая (Бабруйск). Да гэтага этапа ўсе задумкі проста не змяшчаліся ў галаве. Калі правільна падыдзеш да стварэння плана, зразумееш, што пісаць давядзецца не так і многа.

Пашкевіч Алесь. Творца не для сябе (Барыс Мікуліч)

 • формат pdf
 • размер 136,45 КБ
 • добавлен 26 января 2013 г.
Артыкул. Надрукаваны ў газэце "Літаратурная Беларусь". — 2007. — № 22 (67). — С. 1. Барыс Мікуліч увайшоў у літаратуру яшчэ падлеткам: нарадзіўся 6 жніўня 1912 года, а са жніўня 1927-га ўжо друкаваўся ў часопісе «Маладняк». Апублікаваў сем кніг, сотні рэцэнзій, артыкулаў, нарысаў, аглядаў. Прыехаў з Бабруйска (на той час акруговага), заваяваў літаратурны і дзявочы Менск, і ў 24 гады (25 лістапада 1936-га) быў арыштаваны і кінуты ў турму. Вярхоўны...

Петрушкевіч А.М. Некаторыя старонкі беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя

 • формат pdf
 • размер 1,37 МБ
 • добавлен 16 марта 2015 г.
Дапам. / А.М. Петрушкевіч; пад рэд. І.В. Жука. – Гродна: ГрДУ, 2009. – с. 147. Змест кнігі склалі літаратуразнаўчыя даследаванні: артыкулы, эсэ пра надзвычай плённы перыяд развіцця нашага прыгожага пісьменства – пачатак ХХст. – час Адраджэння беларускай культуры, літаратуры. У цэнтры ўвагі аўтара – творчасць Я. Купалы, А. Пашкевіч, М. Багдановіча, Я. Коласа, З. Бядулі і іншых прадстаўнікоў літаратуры таго часу. Адрасавана студэнтам, настаўнікам,...

Праблематыка і сістэма вобразаў камедыяграфіі В.Дуніна-Марцінкевіча

degree
 • формат doc
 • размер 102,63 КБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
БДУ, 2011 год, 57 старонак. Драматургія. Жанраава-сіылёвыя асаблівасці "Ідыліі". Прыёмы камічнага ў "Пінскай шляхце". Адметнасць сатыры ў "Залётах".

Радзівіліяда Яна Радвана ў кантэксце эвалюцыі эпічнай паэзіі: еўрапейская літаратурная традыцыя і мастацкая адметнасць

Реферат
 • формат doc
 • размер 40,90 КБ
 • добавлен 08 апреля 2016 г.
Контроль самостоятельной работы (на русском языке). Написано по "Беларуская лацінамоўная паэзія: ранні Рэнесанс", Ж.В. Некрашевич-Короткая, 2011. БГУ, Минск, 2016. Вопросы: 1) Фарміраванне тадыцыі гераічнага эпасу ў антычнай літаратуры (паэмы Гамера, Вергілія). 2) Далейшае развіццё жанру эпапеі ў літаратуры позняй антычнасці і Сярэднявечча. 3) “Радзівіліяда” Яна Радвана: патрыятычная канцэпцыя гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Галоўны герой “...

Ракей І.Р., Акуліч Н.М. (склад.) Беларуская літаратура XX стагоддзя

 • формат pdf
 • размер 829,55 КБ
 • добавлен 21 ноября 2016 г.
Вучэбна-метадычны дапаможнік. — Мінск: МДВРК, 2010. — 132 с. Вучэбна-метадычны дапаможнік адрасуецца навучэнцам дзённага аддзялення першага курса і выкладчыкам прафесіянальна-тэхнічных і сярэдніх спецыяльных устаноў. Дапаможнік можна выкарыстоўваць як для аўдыторных заняткаў, так і для самастойнай работы. Літаратура 20-х годоў. Дзейнасць літаратурных аб’яднанняў. Уладзімір Дубоўка. Жыццёвы і творчы шлях пісьменніка. Тэматыка, адметныя асаблівасц...

Раманчук Анатоль. Гарыць мая свяча. Творчая індывідуальнасць Яна Чыквіна

 • формат pdf
 • размер 891,54 КБ
 • добавлен 15 февраля 2012 г.
Беласток, 2000. - 91 с.У свет сапраўднай паэзіі заўсёды ўвайсці няпроста. Гэта не абавязкова залежыць ад складанасці і своеадметнасці вобразнай сістэмы або фармальна-стылёвай арыгінальнасці вершаў. Тут, калі хочаце, патрабуецца пэўнае супадзенне духоўна-эстэтычных каардынат, поглядаў аўтара і чытача, іх суіснаванне ў адным вымярэнні, каб адкрылася эдэмская брама паэтычнага сусвету, прырода мастацка-творчага акту. Ян Чыквін – грамадзянін Польшчы і...

Рафалоўская А.І. Курсавая работа - Сістэма вобразаў у зборніку Казкі жыцця Я. Коласа

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 34,30 КБ
 • добавлен 23 ноября 2013 г.
Полацк:Полацкі дзяржаўны універсітэт, 2010. - 22с. Гісторыка-філалагічны факультэт. Кафедра літаратуры і культуралогіі.2 курс. Уводзіны.Гісторыя стварэння і вывучэння зборніка Казкі жыцця.Праблема жанрава-стылёвага вызначэння.Вобразная сістэма Казак жыцця.Заключэнне. Літаратура.

Реферат - Вобраз апавядальніка у аповесці Уладзіміра Караткевіча Сівая легенда

Реферат
 • формат rtf
 • размер 106.59 КБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
Государственный педагогический университет им. И. Шамякина. - Мозырь (Беларусь), 2008. - 15 стр. Дисциплина: Белорусское литературоведение и белорусская литература (Беларускае літаратуразнаўства і беларуская літаратура) Язык: белорусский Оформление: В тексте присутствуют сноски на источники. Содержание: Уводзіны Значэнне вобраза апавядальніка у аповесці Сівая легенда Уплыў вобраза апавядальніка на сродкі мастацкага ўвасаблення Эвалюцыя вобразу К...

Сачанка Б. Сняцца сны аб Беларусі... Літаратурна-крытычныя артыкулы, інтэрв’ю

 • формат djvu
 • размер 119,58 МБ
 • добавлен 22 марта 2016 г.
Мн.: Мастацкая літаратура, 1990. — 332 с. У кнігу вядомага беларускага празаіка ўвайшлі артыкулы, прысвечаныя часам сталіншчыны ў беларускай літаратуры, а таксама загадцы смерці Я. Купалы, малавядомай і маладаследаванай беларускай эміграцыі, дзеячам народна—вызваленчага нацыянальнага руху ў пачатку XX ст., якія пакінулі значны след у літаратуры і навуцы. Артыкулы друкаваліся ў перыядычных выданнях і выклікалі вялікую цікавасць у чытачоў. Беларуск...

Спецыфіка адлюстравання падзей Вялікай Айчыннай вайны ў беларускай драматургіі 1940-1950-х і 1980-1990-х гг. (на матэрыяле твораў К. Крапівы, І. Чыгрынава, М. Матукоўскага, Г. Марчука)

degree
 • формат doc
 • размер 138,33 КБ
 • добавлен 21 декабря 2013 г.
Агульныя тэндэнцыі ў адлюстраванні падзей Вялікай Айчыннай вайны ў беларускай драматургіі XX ст. (гістарычны аспект) Асаблівасці адлюстравання падзей Вялікай Айчыннай вайны ў беларускай драматургіі 40 -50-х гадоў XXст. Асаблівасці адлюстравання падзей Вялікай Айчыннай вайны ў беларускай драматургіі 80-90-х гадоў XXст. Спецыфіка адлюстравання падзей Вялікай Айчыннай вайны К. Крапівой. Асаблівасці праблематыкі, канфліктаў і тыпаў літаратурных ге...

Таранеўскі В.У. (склад.) Гісторыя беларускай літаратуры XI - XVIII стагоддзяў. Практыкум / Тараневский В.В. (сост.) История белорусской литературы XI - XVIII столетий. Практикум

Практикум
 • формат doc
 • размер 36,49 КБ
 • добавлен 16 ноября 2015 г.
Віцебск: УА "ВДУ імя П.М. Машэрава", 2006. – 23 с. У Практыкуме, разлічаным для студэнтаў 1 курса АЗН ФБФК па гісторыі беларускай літаратуры XI – XVIII стагоддзяў, змешчаны матэрыялы для паглыбленага вывучэння курса, тэмы лекцыйных і практычных заняткаў, навуковая літаратура, тэматыка кантрольных і курсавых прац, рэфератаў, пытанні да экзамена. Практыкум сістэматызуе матэрыялы, неабходныя для самастойнай працы студэнтаў АЗН ФБФК па курсе "Гісторы...

Тарасюк Л.К. Вернасць вытокам. Фальклорныя традыцыі ў сучаснай беларускай паэзіі

 • формат djvu
 • размер 33,30 МБ
 • добавлен 17 февраля 2016 г.
Мн.: Універсітэцкае, 1985.— 126 с. На матэрыяле творчасці прадстаўнічага паэтычнага пакалення (Р. Барадулін, Н. Гілевіч, А. Вярцінскі, Д. Бічэль—Загнетава і інш.) разглядаюцца шматлікія аспекты асваення духоўна—эстэтычнай спадчыны народа, праблема паэтычнага майстэрства ў сінтэзе з сучаснымі ідэйна—мастацкімі пошукамі. Разлічана на літаратуразнаўцаў, фалькларыстаў, крытыкаў, выкладчыкаў—філолагаў, студэнтаў. Творчая пазіцыя паэта і духоўна—эстэты...

Тарасюк Любоў. Загадка аўтарства Пінскай шляхты

Статья
 • формат pdf
 • размер 117,31 КБ
 • добавлен 10 апреля 2013 г.
Артыкул, 6 с. // Крыніца: Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітэта. — Мінск: Выд-ва Кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта, 2002. — 132 с. — ISBN 985–6299–79–9. З атрыбуцыяй Пінскай шляхты – самага вядомага ў Беларусі твора Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, растыражыраванага школьнай праграмай, – узнікаюць пэўныя праблемы, варта толькі паглыбіцца ў змест і мастацкую спецыфіку твора.

Тарасюк Любоў. Загадка аўтарства Пінскай шляхты

Статья
 • формат doc
 • размер 19,03 КБ
 • добавлен 27 апреля 2013 г.
Артыкул, 6 с. // Крыніца: Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры Белдзяржуніверсітэта. — Мінск: Выд-ва Кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта, 2002. — 132 с. — ISBN 985–6299–79–9. З атрыбуцыяй Пінскай шляхты – самага вядомага ў Беларусі твора Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, растыражыраванага школьнай праграмай, – узнікаюць пэўныя праблемы, варта толькі паглыбіцца ў змест і мастацкую спецыфіку твора.

Тычына Міхась. Пад знакам Быкава (Васіль Быкаў)

 • формат doc
 • размер 26,62 КБ
 • добавлен 08 мая 2012 г.
Эсэ, 11 с. Крыніца: Васіль Быкаў. Выбраныя творы. Менск, «Беларускі кнігазбор», 2004. "Больш за сорак гадоў мы жылі па хранометру Васіля Быкава. Ягоныя аповесці з'яўляліся ў друку з дзівоснаю рэгулярнасцю, якая нагадвае звышдакладную працу астранамічнага гадзінніка. Што ляжыць у аснове гэтае працы? Талент? Самадысцыпліна? Сумленне, «абсалютна нязменнае, - паводле слоў Эрнеста Хемінгуэя, - як метр-эталон у Парыжы»? Мусібыць, і тое, і другое, і трэ...

Тычына Міхась. Цана прароцтваў (Кузьма Чорны)

 • формат doc
 • размер 40,75 КБ
 • добавлен 02 мая 2012 г.
Эсэ, 21 с. Крыніца: Кузьма Чорны. Выбраныя творы. Мінск, «Беллітфонд», 2000. "Літаратурная крытыка 20-х гадоў, калі Кузьма Чорны толькі-толькі ўваходзіў у свет прыгожага пісьменства, прадказвала яму будучыню «беларускага Дастаеўскага». Яна, напэўна, трымала пры гэтым у памяці словы Максіма Гарэцкага, сказаныя яшчэ ў 1914 годзе: «Скранулася Беларусь, узварухнуліся яе спрадвечныя імшары, і я з вялікай надзеяй жду беларускіх Дастаеўскіх, Ул. Салаўёв...

Цвірка К.А., Шпакоўскі I.С., Антановіч К.У. (уклад.) Літаратура Беларусі XIX стагоддзя. Анталогія. Part 1

 • формат
 • размер 190,73 МБ
 • добавлен 06 марта 2016 г.
Мінск: Беларуская навука, 2013. — 862 с. Анталогія з’яўляецца адным з самых поўных выданняў, прысвечаных перыяду станаўлення новай беларускай літаратуры, які прыпадае на XIX ст. У яе ўключаны лепшыя ўзоры мастацкага слова пісьменнікаў, жыццёвы шлях якіх непасрэдна звязаны з Беларуссю, а творчасць вывучаецца ў межах адпаведных праграм для агульнаадукацыйных школ і ВНУ. Падаюцца ў перакладзе на беларускую мову творы ўраджэнцаў Беларусі, напісаныя н...

Цвірка К.А., Шпакоўскі I.С., Антановіч К.У. (уклад.) Літаратура Беларусі XIX стагоддзя. Анталогія. Part 2

 • формат djvu
 • размер 69,44 МБ
 • добавлен 27 февраля 2016 г.
Мінск: Беларуская навука, 2013. — 862 с. Анталогія з’яўляецца адным з самых поўных выданняў, прысвечаных перыяду станаўлення новай беларускай літаратуры, які прыпадае на XIX ст. У яе ўключаны лепшыя ўзоры мастацкага слова пісьменнікаў, жыццёвы шлях якіх непасрэдна звязаны з Беларуссю, а творчасць вывучаецца ў межах адпаведных праграм для агульнаадукацыйных школ і ВНУ. Падаюцца ў перакладзе на беларускую мову творы ўраджэнцаў Беларусі, напісаныя н...

Цётка: паэзія і проза

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 16,47 КБ
 • добавлен 22 мая 2016 г.
БГУ, Беларусь, 2015. — 2 с. Асноўныя матывы паэзіі Цёткі. Мастацкія асаблівасці вершаў. Апавяданні Цёткі. Кампазіцыя і вобразная сістэма твораў. Лірызм і пачуццёвая стыхія апавяданняў.

Чамярыцкі В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры. Узнікненне i літаратурная гісторыя першых зводау

 • формат djvu
 • размер 55,46 МБ
 • добавлен 17 февраля 2015 г.
Мiнск: Навука і тэхніка, 1969. — 192 с. У гэтай працы на вялікім фактычным матэрыяле разглядаюцца беларускія летапісы і хронікі. Галоўная ўвага удзяляецца высвятленню паходжання гэтых помнікаў, фарміравання асобных летапісных зводаў і іх далейшай літаратурнай гісторыі.

Чорны К. Пошукі будучыні

Реферат
 • формат doc
 • размер 58,72 КБ
 • добавлен 19 марта 2012 г.
Упершыню твор надрукаваны ў чaconice "Полымя" 1950. № 11, 12). Загаловак рамана, як i назвы яго частак — "Украдзенае маленства" i "Вялікае скрыжаванне", — падводзяць чытача да асноўнага трагедыйнага пафасу твора: гісторыя паставіла чалавецтва на вялікае скрыжаванне, украла ў людзей маленства, сучаснасць i, відацъ, будучыню. Кожны эпізод рамана напоўнены Вялікім Болем. Taкім вялікім, што нават старая Нявадава хата "стала над жыщём, як помнік над м...

Чорны Кузьма. Небеларуская мова ў беларускай літаратуры

 • формат doc
 • размер 24,17 КБ
 • добавлен 05 апреля 2012 г.
Артыкул. 12 с. Крыніца: Кузьма Чорны. Выбраныя творы. Менск, «Беллітфонд», 2000. Вялікая беларуская моўная стыхія не толькі не загінула за час шматвяковага нацыянальнага падняволення Беларусі, не толькі не была праглынута моцнымі культурамі суседніх народаў, а захавала сваю чыстату, скрышталявалася ў надзвычайнае багацце арыгінальных формаў, служачы нават багатым матэрыялам для суседніх моўных культур. Беларуская мова - мова беларускіх казак і пе...

Шамякіна Т. На лініі перасячэння

 • формат pdf
 • размер 532,50 КБ
 • добавлен 13 декабря 2016 г.
Літаратурна-крытычныя нататкі. — Мн.: Маст. літ., 1981. — 143 с. Малады крытык Таццяна Шамякіна звярнула на сябе ўвагу ўменнем тонка адчуваць своеасаблівасць творчай індывідуальнасці пісьменніка. Не выпадкова тэмай яе першай кнігі стаў індывідуальны стылі, і асаблівасці творчай манеры празаікаў М. Стральцова, І. Чыгрынава, І. Пташнікава. Кніга цікавая і для спецыялістаў, і для аматараў літаратуры. Міхась Стральцоў. Іван Чыгрынаў. Іван Пташнікаў.

Шамякіна Т.І. Міфалогія і беларуская літаратура

 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 19 ноября 2011 г.
Мінск: Маст.літ.-ра, 2008. Кніга створана на аснове факультатыўнага школьнага курса Міфалогія і літаратура, але з разлікам не толькі на школьнікаў, а і на больш шырокае кола чытачоў – студэнтаў, настаўнікаў, усіх, хто цікавіцца станаўленнем беларускай літаратурнай традыцыі ў яе анталагічна-міфалагічных вытоках. Упершыню канцэптуальна і шматпланава даследуецца праяўленне ў беларускай класічнай літаратуры міфапаэтычнага мыслення як структураўтварал...

Шпора - Чытацкі дзённік па беларускай літаратуры

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 98,21 КБ
 • добавлен 03 мая 2012 г.
Экзамен, Мінск, БГУКИ, 2012 г., 44 стр. Змест: Прамовы Мялешкі Слова пра паход Ігаравы Тарас на Парнасе Летапіс вялікіх князёў літоўскіх Аповесць мінулых гадоў Жыціе Ефрасінні Полацкай Хроніка Быхаўца Аляхновіч Ф. У кіпцюрах ГПУ Алексіевіч С. Чарнобыльская малітва Багдановіч М. Зборнік "Вянок" Багушэвіч Ф. Дудка беларуская Багушэвіч Ф. Смык беларускі Баршчэўскі Я.Шляхціц Завальня Брыль Я. Муштук i папка Быкаў В. Ваўчыная яма Гарун А. Пан Шабуневі...

Інструкцыя. Праца над планам сачынення

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 31,29 КБ
 • добавлен 07 августа 2011 г.
2 с. Патрабаванні да ўступу. Неабходна адказаць на пытанні, пра які твор якога аўтара будзе icцi гаворка, якія галоўныя праблемы трэба вырашыць у сачыненні. Варыянты ўступаў (пасля касяка для зручнасці пазначаны нумары тэмаў, да якіх падыходзіць уступ)