Теория литературы
Литературоведение
  • формат djvu
  • размер 888,42 КБ
  • добавлен 13 января 2014 г.
Білоус П. Теорія літератури. Розділ 2: Естетична сутність літератури. Розділ 3: Література в системі естетичних явищ
Фрагмент посібника. - Без вихідних даних. — 31-94 с.
Теорія літератури як філософія художньої словесності задає системне бачення джерел, природи й естетичної сутності літератури, її місця в системі естетичних явищ, специфіки родових і видових форм твору і тексту, особливостей самовираження автора. Завдяки цьому набуває цілісності розуміння її історичного розвитку і сучасних тенденцій. Усе це становить концептуальну основу пропонованого навчального посібника, в якому завдяки синтезу історичних знань, новітніх теорій, узагальненню світового і вітчизняного літературного досвіду висвітлено необхідні для повноцінного засвоєння курсу положення. Заглиблення в методологію літературознавства і теорію інтерпретації літературного твору сприятиме формуванню навичок самостійної дослідницької практики.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться теорією словесного мистецтва, досліджує літературні явища, дбає про розвиток своєї літературознавчої компетентності.
Зміст.
Естетична сутність літератури
.
Художня література як вид мистецтва.
Художній образ у літературній творчості.
Образ як об’єкт теоретичного осмислення.
Генеза художнього образу.
Структура художнього образу.
Типологія художніх образів.
Функції художнього образу.
Відтворення художнього образу в уяві читача.
Простір літератури.
Мовлення і письмо.
Поезія і проза.
Проблема художності літератури.
Функції літератури.
Література в системі естетичних явищ.
Прекрасне і потворне в літературі.
Трагічне і комічне в літературі.
Піднесене і низьке в літературі.
Естетичний ідеал у літературі.
Естетичний смак у літературі.