Теория литературы
Литературоведение
  • формат djvu
  • размер 1,45 МБ
  • добавлен 09 января 2014 г.
Білоус П. Теорія літератури. Розділ 8: Функціонування літератури. Розділ 9: Методологія літературознавства. Розділ 10: Теорія інтерпретації літературного твору
Фрагмент посібника. - Без вихідних даних. — 199-309 с.
Теорія літератури як філософія художньої словесності задає системне бачення джерел, природи й естетичної сутності літератури, її місця в системі естетичних явищ, специфіки родових і видових форм твору і тексту, особливостей самовираження автора. Завдяки цьому набуває цілісності розуміння її історичного розвитку і сучасних тенденцій. Усе це становить концептуальну основу пропонованого навчального посібника, в якому завдяки синтезу історичних знань, новітніх теорій, узагальненню світового і вітчизняного літературного досвіду висвітлено необхідні для повноцінного засвоєння курсу положення. Заглиблення в методологію літературознавства і теорію інтерпретації літературного твору сприятиме формуванню навичок самостійної дослідницької практики.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться теорією словесного мистецтва, досліджує літературні явища, дбає про розвиток своєї літературознавчої компетентності.
Зміст.
Функціонування літератури
.
Художня література як гра.
Література і суспільство.
Етичні виміри літератури.
Елітарна і масова література.
Історична типологія літератури.
Античний міфологізм.
Середньовічний символізм та алегоризм.
Бароко.
Класицизм.
Сентименталізм.
Романтизм.
Реалізм.
Стильові форми літератури.
Модерністські стильові різновиди.
Стильові різновиди в авангардизмі.
Постмодерністські стильові тенденції.
Закономірності та парадокси літературного буття.
Традиції і новаторство.
Художня цілісність і гармонія.
Впливи і взаємовпливи.
Літературні запозичення.
Парадокси літературного процесу.
Методологія літературознавства.
Науковий метод пізнання літературного твору.
Міфологічна критика.
Психоаналітичний метод.
Феноменологія.
Структуралізм.
Семіотика.
Комплексні види літературознавчих досліджень.
Теорія інтерпретації літературного твору .
Основні засади літературної герменевтики.
Еволюція літературної герменевтики.
Сприймання художнього світу.
Розуміння літературної образності.
Рівні літературної інтерпретації.