Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 41.17 КБ
 • добавлен 11 февраля 2011 г.
Курсова робота - Укладання та розірвання шлюбу за законодавством України
Тернопільський національний економічний університет ІПО ПР-пз 41 (правознавство)
вступ
Поняття шлюбу та зміст шлюбних відносин
Порядок укладання шлюбу
Поняття та випадки припинення шлюбу, розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану
Висновки
Список використаних джерел

Вступ.
Історія розвитку людства свідчить про те, що сім’я в системі соціальних відносин завжди посідала особливе місце. Саме тому цей інститут завжди перебував під вагомим впливом з боку держави та суспільства. Саме в сім’ї узгоджуються життєво важливі біологічні інтереси людини та інтереси держави як суто соціального явища. Можна погодитись із тим, що в характері сімейних правовідносин відображається стан суспільної свідомості у сфері шлюбу та сім’ї.
Протягом останніх років у зв’язку зі змінами в суспільстві сімейні правовідносини зазнали значних перетворень, що викликало необхідність в їх регулюванні на нових засадах і принципах. Тому погляди на способи й методи правового та соціального регулювання відносин у сфері сім’ї та шлюбу суттєво змінилися. Якщо Кодекс про шлюб та сім’ю УРСР від 20 червня 1969 р. (далі – Кодекс про шлюб та сім’ю), згідно з пануючою на той час ідеологією, декларував подальше зменшення регулювання сімейних відносин засобами права та посилення ролі моральних засад у сімейному житті, то чинний Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947–ІІІ (далі – СК України) поширює сферу правого впливу й на ті відносини, які передують виникненню шлюбу (інститут заручин). Однак протягом дії Кодексу про шлюб та сім’ю, прийнятого за радянських часів, виникала необхідність внесення змін до нього, враховуючи вимоги часу. Так, до Кодексу увійшли нові норми, що регламентували укладання шлюбного контракту, і вилучено норми, якими встановлювались ідеологічні основи регулювання шлюбних відносин.
Актуальність теми. Проблеми сім’ї визначаються як один з пріоритетних напрямків державної політики. Сім'я визнається однією з ключових суспільних цінностей. За останні роки було прийнято низку нормативно-правових актів, направлених на посилення інституту сім’ї, зокрема, Указ Президента України Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року від 24 травня 2000 р.; Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок, схвалена постановою Верховної Ради України від 5 березня 1999 р.; Концепція державної сімейної політики, схвалена постановою Верховної Ради України від 17 вересня 1999 р. та ін. Ці нормативно-правові акти декларують важливі положення щодо створення правових, економічних, культурних, соціальних умов для зміцнення і функціонування сім'ї, авторитету та стійкості шлюбу, підвищення ролі батьків та їх відповідальності за життєзабезпечення і виховання дітей тощо. Логічним продовженням цього процесу було прийняття Верховною Радою України СК України, який по-новому підійшов до врегулювання відносин в сфері укладення і розірвання шлюбу, зокрема щодо інституту заручин, місця укладення шлюбу тощо.
Мета і задачі дослідження. Метою курсової роботи є розгляд правового регулювання укладення і розірвання шлюбу в Україні.
Предметом дослідження є вітчизняні і зарубіжні наукові погляди, ідеї, концепції щодо правової природи шлюбу, його укладення та розірвання.
Структура курсової роботи зумовлена метою та завданням дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

30 сторінок
Похожие разделы
Смотрите также

Багач Е.М., Білоусов Ю.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар

 • формат doc
 • размер 526.2 КБ
 • добавлен 30 июня 2011 г.
Авт. колектив Багач Е. М., Білоусов Ю. В., Ватрас В. А., Давидова Н. О., Кодинець А. О. - К.: Ліга 2010. - 577 с. До уваги читачів пропонується науковий коментар до Сімейного кодексу України (СК України). В коментарі враховані зміни до СК України станом на 28 вересня 2009 р. Книга містить зразки документів та матеріали судової практики. Книга розрахована на викладачів юридичних вищих навчальних закладів, суддів, практикуючих юристів, нотаріусів,...

Гузь Л.Є., Гузь А.В. Судово-практичний коментар до сімейного кодексу України

 • формат doc
 • размер 3.82 МБ
 • добавлен 25 октября 2011 г.
Х.: Видавничий будинок «ФАКТОР», 2011.- 576 с. Ця книга призначена для судів, студентів, наукових працівників, адвокатів, правозахисників, а також осіб, які виявляють інтерес до сімейного законодавства, намагаються самі захищати свої права, а для цього потрібно їх знати в світлі Сімейного кодексу України, інших підзаконннх актів, міжнародного законодавства у сфері сімейного права, захисту інтересів материнства і дитинства. У книзі названі вище о...

Дзербіна Г. Права i сям'я ў Беларусі эпохі Рэнесансу

 • формат pdf
 • размер 930.39 КБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Мiнск. "Тэхналогія". 1997 - 73 с. Упершыню на падставе аналізу заканадаўчага, дакументальнага i навукова-літаратурнага матэрыялу робіцца спроба комплекснага даследвання шлюбна-сямейнага права Беларусі ХVІ ст. Развіццё навукі права і сістэмы заканадаўства ў нашай краіне разглядаецца ў кантэксце іх узаемасувязі з агульнаэўрапейскімі працэсамі. Шмат увагі аддаецца юрыдычнай тэрміналогіі і катэгарыяльнаму апарату феадальнага права. Прызначаецца наву...

Конспект лекцій Сімейне право України (2010)

Статья
 • формат doc
 • размер 690.5 КБ
 • добавлен 30 апреля 2010 г.
Конспект лекций - Семейное право Робота Ф. Енгельса "Походження сім`ї, приватної власності і держави". Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою. Загальна характеристика парної та моногамної сім’ї. Історичний розвиток cімейного законодавства (з 1917 до 60-х рр. ). Розвиток сімейного законодавства. Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю. Особливості сімейного права як окремої галузі п...

Курсова робота - Спільна власність

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 183.5 КБ
 • добавлен 11 февраля 2011 г.
Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництвагр. Ю-2000-ІІ Вступ. Поняття права спільної власності. Види права спільної власності. Право спільної часткової власності. Право спільної сумісної власності подружжя. Право спільної власності селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства. Особливості права спільної власності на житловий будинок (квартиру). Особливості права спільної власності за участю організа...

Курсова робота - Шлюбний договір у сімейному праві України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 54.06 КБ
 • добавлен 15 августа 2010 г.
Поняття шлюбного договору. Його зміст, форма та строк дії. Сфера застосування шлюбного договору. Визначення майнових відносин у шлюбному договорі. Умови, які не можуть включатись у шлюбний договір. Зміна та припинення шлюбного договору. Умови визнання його недійсним 32 сторінки, список літератури, зноски +додатки ТНЕУ, 2010 р. Правознавство, 4-й курс

Методичні вказівки для практичних занять - Сімейне право України

Практикум
 • формат doc
 • размер 314.5 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Методичні вказівки до практичних занять підготовані із врахуванням положень сімейного законодавства України, для проведення практичних занять зі студентами юридичного факультету, містять 33 теми по сімейному праву України, де запропоновані теоретичні та практичні питання до теми, а також списки літератури.

Реферат - Порядок укладання шлюбу

Реферат
 • формат docx
 • размер 113.03 КБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Вступ. Короткі відомості про порядок укладання шлюбу. Прийняття державними органами РАЦСУ заяви за наявності всіх необхідних документів. Права та обов'язки наречених при подачі заяви. Реєстрація шлюбу. Вступ в шлюб з засудженою особою. Висновок. Список використаної літератури.

Червоний Ю.С. Сімейне право

 • формат doc
 • размер 2.74 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Підручн. / За ред. Ю. С. Червоного. - К. : Істина, 2004. - 400 с У підручнику висвітлені основні питання навчальної дисципліни "Сімейне право України": поняття сімейного права, його предмет та метод, функції, принципи; історія розвитку сімейного законодавства України; сімейні правовідносини; шлюб, права та обов'язки подружжя, а також батьків і дітей; форми виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, права та обов'язки інших членів сім'...

Індиченко С.П., Гопанчук B.C. та ін. Сімейне право України

 • формат pdf
 • размер 1.45 МБ
 • добавлен 23 апреля 2010 г.
Київ: Вентурі. , 1997. — 272 с. Нумерация страниц сохранена. У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до програми курсу сімейного права, аналізується шлюбно-сімейне законодавство. Розглядаються принципи сімейного права, поняття шлюбу, особисті та майнові права і обов'язки подружжя, правовідносини між батьками і дітьми та ін. Для студентів юридичних вузів та факультетів.