Словарь
 • формат pdf
 • размер 2.9 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Bartminski Jerzy. Slownik stereotypow / Бартмінський Єжі. Словник народних стереотипів і символів
На польском языке.

Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej
Instytut Filologii Polskiej
1996, 221

Kosmos
Ro?liny
Zwierz?ta
Cz?owiek
Spo?ecze?stwo
Religia, Demonologia
Czas, przestrze?, miary, kolory
Праця суголосна "Слав'янським старожитностям" (школа М.Толстого)
Читать онлайн
Смотрите также

Білецький А.О. Міфологія і міфи античного світу

 • формат doc
 • размер 202.5 КБ
 • добавлен 28 декабря 2011 г.
З словника "Словник античної міфології". Киів, 1985 Давньогрецькі міфи. Фантастичні й напівфантастичні оповідання передують тому, що можна назвати історією. По-грецькому historia — це розпитування, дослідження, розвідування, оповідання про події, розповідь, історія (в сучасному розумінні) і, взагалі, наука, знання. Фантастичні оповідання про виникнення світу, народження богів, появу людей на землі, про початки культури — вміння використовувати і...

Войтович В. Міфи та легенди давньої України

 • формат pdf
 • размер 55.97 МБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Тернопіль: Богдан, 2009. - 408 с. "Міфи та легенди давньої України" – захоплююча літературно-художня розповідь про дивовижний світ наших далеких пращурів, їхню високу духовність і єдність із Природою, рідною Землею. Пером і пензлем автор малює яскраві міфічні образи, які, незважаючи на всілякі перешкоди, пережили віки і дожили до наших днів. Це – Сварог, Перун, Дажбог, Ладо, Купало, Коляда, Берегиня та інші, а ще – величезна кількість демонологіч...

Войтович В.М. Українська міфологія

 • формат djvu
 • размер 109.4 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Київ: Либідь, 2002. - 664 с. Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології - народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань та повір'їв. Текст супроводжується авторськими ілюстраціями, відомостями про визначних етнографів минулого та грунтовною бібліографією.

Дей О.І. (упоряд.) Пісні кохання

 • формат pdf
 • размер 6.89 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Київ: Дніпро, 1986. - 370 с. До збірника ввійшли найяскравіші зразки українських народних пісень про кохання, в тім числі й твори літературного походження. Тут використано численні джерела, зокрема рідкісні книги XVIII—XIX ст., а також рукописні фонди наукових закладів і бібліотек, матеріали сучасних записувачів фольклору. Це антологічне видання любовної лірики найповніше проти подібних збірників, що досі виходили у нас.

Колесса Ф. Формули закінчення в українських народних думах у зв’язку з питанням про наверствування дум

 • формат pdf
 • размер 21.96 МБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
1939?, - С. 30–67. Це видання є працею етнографа, фольклориста, музикознавця, композитора і літературознавця Філарета Колесси. У даній праці він досліджував українські народні думи, їх імпровізаційний стиль. Основним предметом дослідження є саме формули закінчення дум, розроблена класифікація дум за цією ознакою. Наводяться приклади з багатьох відомих українських дум, таких як Маруся Богуславка, Самійло Кішка тощо.

Лавров Ф., Гонтаренко П., Паламарчук Г. (вступна частина). Український фольклор. Книга перша

 • формат pdf
 • размер 51.33 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Київ: Мистецтво, 1939, - 163 с. Представлена публікація є збіркою народних творів, присвячених особистості Тараса Григоровича Шевченка. Серед цих творів є і легенди, і вірші, і приказки. Розглядається етнографічна діяльність самого Шевченка. Наводяться не лише ті фольклорні твори, які виникли на території України, а й ті, що з'явилися в інших республіках СРСР. Також у виданні зібрані народні перекази та інші твори, в яких фігурує Червона Армія. М...

Петрухин В.Я., Агапкина Т.А., Виноградова Л.Н., Толстая С.М. (ред.) Славянская мифология

Энциклопедия
 • формат djvu
 • размер 7.39 МБ
 • добавлен 17 февраля 2011 г.
Энциклопедический словарь. – М.: Эллис Лак, 1995. – 416 с. Словарь содержит статьи, посвященные богам и иным мифологическим персонажам, а также важнейшим символам, понятиям и объектам традиционной духовной культуры. Издание ориентировано в первую очередь на восточнославянскую (русскую, украинскую и белорусскую) традицию, западно- и южнославянские материалы приводятся в статьях в качестве параллелей. Народная терминология и фразеология, а также фо...

Реферат - Відьма як демонологічний персонаж

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.7 КБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
6 сторінок (без титульного аркуша). Відьма (відюга, відюха, вириця, лиходійниця, чаклунка, чародійка, обавниця, потворниця, ярижниця, карга, волоцюга, нечисть, лиха личина) - один із головних персонажів нижчої демонології. Це слово походить від «відати»,тобто знати все (наприклад, vidran-мудрий; ісл. vita; англ.vit (ср.: vital -жизненный); давньонім. wizan; нім. wissen - знати. Ср.: вежды(веки, глаза) – запозичено із старослов)Вириця – стара від...

Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник

Словарь
 • формат djvu
 • размер 2.39 МБ
 • добавлен 18 марта 2011 г.
Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2002. - 216 с. Словник гуцульської міфологічної лексики представляє не тільки мовний образ гуцульських говірок, але й особливості світосприймання і багацтво духовного світу їхніх носіїв. Видання адресоване спеціалістам-філологам, культурологам, широкому колу читачів, яких цікавить українська мова та традиційна духовна культура українців.