• формат pdf
 • размер 55.97 МБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Войтович В. Міфи та легенди давньої України
Тернопіль: Богдан, 2009. - 408 с.
"Міфи та легенди давньої України" – захоплююча літературно-художня розповідь про дивовижний світ наших далеких пращурів, їхню високу духовність і єдність із Природою, рідною Землею. Пером і пензлем автор малює яскраві міфічні образи, які, незважаючи на всілякі перешкоди, пережили віки і дожили до наших днів. Це – Сварог, Перун, Дажбог, Ладо, Купало, Коляда, Берегиня та інші, а ще – величезна кількість демонологічних персонажів.

Пропонована книга – то набуток багаторічної праці, який пропонується усім, хто цікавиться українським народознавством, з вірою і надією, що його належно поцінують як широкий загал читачів, так і мистецтвознавці."

Зміст:
Степан Пінчук. Корпус української міфології
- Оріана
- Всебог
- Сокіл-Род
- Род
- Дерево Життя
- Лада
- Ладо
- Білобог
- Чорнобог
- Сварог
- Перун
- Дажбог
- Світовид
- Сварожич
- Троян
- Стрибог
- Арей
- Слава
- Симаргл
- Коляда. Святий Вечір
- Дідух
- Ого-го Коза.
- Дана
- Ордан
- Ярило
- Велес
- Хорс
- Ясен-Місяць. Щедрий Вечір
- Миха
- Калета
- Шум-Шумлячий
- Колодій
- Полель
- Леля
- Віночок
- Небесні Ворота
- Великдень
- Писанка
- Урай-Рай
- Зільник Золота
- Купало
- Марена
- Спас
- Дівич-Діванна. Рожаниці
- Мокоша
- Берегиня
- Чур і Пек
- Троянці
- Амазонки
- Культ предків
- Волхви
- Смерть
- Зоряне небо
- Заратустра
- Будда
- Дороги
- Птахи
- Божа Муха
- Русалки
- Мавки
- Лісовик
- Водяник
- Домовик
- Сатана
- Вій
- Перевертні
- Відьма
- Лиса Гора
- Кощій Безсмертний
- Змій Горинич
- Баба Яга
Автор. Мандрівка в Оріану
Григорій Дем’янчук. Скарби міфології, підняті з глибин тисячоліть
Додаток. Український гороскоп
Коло Свароже
Міфологічний словник
Примітки
Література
Похожие разделы
Смотрите также

Білецький А.О. Міфологія і міфи античного світу

 • формат doc
 • размер 202.5 КБ
 • добавлен 28 декабря 2011 г.
З словника "Словник античної міфології". Киів, 1985 Давньогрецькі міфи. Фантастичні й напівфантастичні оповідання передують тому, що можна назвати історією. По-грецькому historia — це розпитування, дослідження, розвідування, оповідання про події, розповідь, історія (в сучасному розумінні) і, взагалі, наука, знання. Фантастичні оповідання про виникнення світу, народження богів, появу людей на землі, про початки культури — вміння використовувати і...

Войтович В. Генеалогія богів давньої України

 • формат pdf
 • размер 30.08 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Рівне: Валерій Войтович, 2007. - 556 с. У монографії чи не вперше в історії української філософської науки автор, використовуючи порівняльно-історичний аналіз і співставлення з іншими індоєвропейськими міфологічними системами, спробував комплексно осмислити та реконструювати міфорелігійний світогляд наших Предків, зокрема, пантеон давньоукраїнських богів. У книзі зібрано унікальний ілюстративний матеріал з різноманітних історичних та сучасних дже...

Войтович В.М. Українська міфологія

 • формат djvu
 • размер 109.4 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Київ: Либідь, 2002. - 664 с. Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології - народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань та повір'їв. Текст супроводжується авторськими ілюстраціями, відомостями про визначних етнографів минулого та грунтовною бібліографією.

Гнатюк Володимир. Нарис української міфології

 • формат djvu
 • размер 8.14 МБ
 • добавлен 20 марта 2011 г.
Львів: Ін-т Народознавства Нац. Академії Наук. України, 2000. - 263 с. Володимир Гнатюк у своєму «Нарисі української міфології» наводить дані про 108 міфологічних істот, що беруть початок у дохристиянській добі. Серед них є п’ятнадцять нарисів про головних поганських богів.

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій

Дисертация
 • формат docx
 • размер 56.27 КБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, Спеціальність: 10.01.07 - фольклористика Предмет дослідження. Предметом дослідження дисертації є українська народна міфологічна проза (міфологічна легенда, чарівна казка та казки про тварин) в записах та публікаціях ХІХ і ХХ століття, архівні матеріали ІМФЕ НАН України, бібліотек, кафедри фольклористики і науково-методичного фольклорно-етнографічного центру Київсько...

Лавров Ф., Гонтаренко П., Паламарчук Г. (вступна частина). Український фольклор. Книга перша

 • формат pdf
 • размер 51.33 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Київ: Мистецтво, 1939, - 163 с. Представлена публікація є збіркою народних творів, присвячених особистості Тараса Григоровича Шевченка. Серед цих творів є і легенди, і вірші, і приказки. Розглядається етнографічна діяльність самого Шевченка. Наводяться не лише ті фольклорні твори, які виникли на території України, а й ті, що з'явилися в інших республіках СРСР. Також у виданні зібрані народні перекази та інші твори, в яких фігурує Червона Армія. М...

Никончук Н.О. Усна народна творчість та постфольклор у житті сучасної людини: повернення до пережитків чи нові тенденції розвитку?

Статья
 • формат pdf
 • размер 27.28 КБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України /За ред. С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. –Вип. 26, В 4-х томах, Т. 3. – С. 220-224. Сучасні етнотрансформаційні процеси, які відбуваються в Україні та інших державах, знову змусили науковців звернутися до етнопсихологічної проблематики. Одним із пріоритетних залишається питання формування етнічної свідомості та самосвідомості, а відповідно й питання відродження традиційної...

Реферат - Відьма як демонологічний персонаж

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.7 КБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
6 сторінок (без титульного аркуша). Відьма (відюга, відюха, вириця, лиходійниця, чаклунка, чародійка, обавниця, потворниця, ярижниця, карга, волоцюга, нечисть, лиха личина) - один із головних персонажів нижчої демонології. Це слово походить від «відати»,тобто знати все (наприклад, vidran-мудрий; ісл. vita; англ.vit (ср.: vital -жизненный); давньонім. wizan; нім. wissen - знати. Ср.: вежды(веки, глаза) – запозичено із старослов)Вириця – стара від...

Філоненко С.О. Усна народна творчість

 • формат pdf
 • размер 2.48 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с. У посібнику подається навчальноGметодичний комплекс із дисципліни «Усна народна творчість» для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова і література», адаптований до умов навчання за кредитно-модульною системою. Пропонується філологам (студентам, аспірантам, викладачам), усім, хто цікавиться українським фольклором. Фольклор і фольк...

Dionizjusz Czubala. Wokol legendy miejskiej

 • формат pdf
 • размер 8.21 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Видана 2005 року, Bielsko-Biala - 163 p. Мова - польська. Є резюме англійською та російською мовами./ Польский, русский, английский Монографія Д.Чубалі про жанр міської легенди, його розвиток, побутування, співвіднесеність із традиційним фольклором (до уваги зокрема беруться монгольські та сибірські оповідання про сніжну людину).