Словарь
 • формат djvu
 • размер 2.39 МБ
 • добавлен 18 марта 2011 г.
Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник
Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2002. - 216 с.
Словник гуцульської міфологічної лексики представляє не тільки мовний образ гуцульських говірок, але й особливості світосприймання і багацтво духовного світу їхніх носіїв. Видання адресоване спеціалістам-філологам, культурологам, широкому колу читачів, яких цікавить українська мова та традиційна духовна культура українців.
Похожие разделы
Смотрите также

Аксьонова Н.В. та ін. Символичні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія)

 • формат pdf
 • размер 2.38 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Бібліогр. матеріали з білоруської, російської та української міфології, фольклору та етнології / Уклад.: Н. В. Аксьонова, Ю. Ю. Полякова, М. І. Філон, О. Є. Хомік; Бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 336 с. Бібліографічні матеріали містять спеціальну літературу, присвячену широкому колу проблем, що стосуються етнології, фольклору та міфології українського, російського і білоруського народів....

Білецький А.О. Міфологія і міфи античного світу

 • формат doc
 • размер 202.5 КБ
 • добавлен 28 декабря 2011 г.
З словника "Словник античної міфології". Киів, 1985 Давньогрецькі міфи. Фантастичні й напівфантастичні оповідання передують тому, що можна назвати історією. По-грецькому historia — це розпитування, дослідження, розвідування, оповідання про події, розповідь, історія (в сучасному розумінні) і, взагалі, наука, знання. Фантастичні оповідання про виникнення світу, народження богів, появу людей на землі, про початки культури — вміння використовувати і...

Войтович В. Генеалогія богів давньої України

 • формат pdf
 • размер 30.08 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Рівне: Валерій Войтович, 2007. - 556 с. У монографії чи не вперше в історії української філософської науки автор, використовуючи порівняльно-історичний аналіз і співставлення з іншими індоєвропейськими міфологічними системами, спробував комплексно осмислити та реконструювати міфорелігійний світогляд наших Предків, зокрема, пантеон давньоукраїнських богів. У книзі зібрано унікальний ілюстративний матеріал з різноманітних історичних та сучасних дже...

Войтович В.М. Українська міфологія

 • формат djvu
 • размер 109.4 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Київ: Либідь, 2002. - 664 с. Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології - народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань та повір'їв. Текст супроводжується авторськими ілюстраціями, відомостями про визначних етнографів минулого та грунтовною бібліографією.

Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського народу

 • формат djvu
 • размер 3.31 МБ
 • добавлен 20 декабря 2010 г.
Луцьк, 2005, 310 с. Пропоноване видання порушує питання походження в українському фольклорі образів та сюжетів первісної міфології. Для з’сування цього завдання залучаються, крім фольклористичних, археологічні та етнологічні матеріали. Зміст Міфологія казки Міфологія календарно-обрядового циклу Міфологія замовлянь

Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии

 • формат docx
 • размер 278.44 КБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. — К., 1994. — С. 44-249. Впервые опубликовано отдельной книгой в типографии Харьковского университета 1843 г., а в следующем, 1844 г., Н. Костомаров защитил ее как магистерскую диссертацию. Работа построена на украинских и российских фольклорных и этнографических материалах. И. И. Срезневский в журнале «Москвитянин» (1844. Ч. 2, № 3. С. 141 - 154) опубликовал рецензию на книгу. Высоко оценив и сопоставив...

Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Том 1, Донецьк: Донецький національний університет, 2003, 558 стр. Для фольклористів та літературознавців. Зміст Загальнометодологичні аспекти (міф, міфологія, час, простір, текстологія); Поетика фольклорних жанрів (голосіння, думи, балада, проза); Порівняльні студії

Петрухин В.Я., Агапкина Т.А., Виноградова Л.Н., Толстая С.М. (ред.) Славянская мифология

Энциклопедия
 • формат djvu
 • размер 7.39 МБ
 • добавлен 17 февраля 2011 г.
Энциклопедический словарь. – М.: Эллис Лак, 1995. – 416 с. Словарь содержит статьи, посвященные богам и иным мифологическим персонажам, а также важнейшим символам, понятиям и объектам традиционной духовной культуры. Издание ориентировано в первую очередь на восточнославянскую (русскую, украинскую и белорусскую) традицию, западно- и южнославянские материалы приводятся в статьях в качестве параллелей. Народная терминология и фразеология, а также фо...

Реферат - Міфологія в художній культурі Стародавньої Греції

Реферат
 • формат doc
 • размер 75.5 КБ
 • добавлен 18 августа 2010 г.
Періоди розвитку міфології: доолімпійський (період матріархату) та олімпійський (період патріархату). Ієрарахія олімпійських богів. Короткий аналіз міфу Троянського циклу (Троя), міфу про Прометея, міфів циклу "про віки". Значення міфології для світової культури.

Bartminski Jerzy. Slownik stereotypow / Бартмінський Єжі. Словник народних стереотипів і символів

Словарь
 • формат pdf
 • размер 2.9 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
На польском языке. Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej Instytut Filologii Polskiej 1996, 221 Kosmos Ro?liny Zwierz?ta Cz?owiek Spo?ecze?stwo Religia, Demonologia Czas, przestrze?, miary, kolory Праця суголосна "Слав'янським старожитностям" (школа М.Толстого)