• формат pdf
 • размер 4.16 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Безродний Є. Ф., Уткін О. Історія політичних вчень
К.: ВД «Професіонал», 2006. — 432 с.
ISBN 966-370-030-0
Навчальний посібник присвячений історії політичних вчень стародавнього світу, середніх віків, нового і новітнього часу. Дається загальна характеристика сучасних політичних концепцій. Розрахований на студентів соціально-гуманітарних ВНЗ і факультетів.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Андріяш В.І. Внесок М.М. Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 36.53 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. – Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2004. Автореферат досліджено творчі доробки, суспільно-політичні погляди, політична доктрина та теоретична спадщина і діяльність М. М. Аркаса. Подано характеристику процесу становлення громадсько-політичних поглядів М. М. Аркаса в умова...

Бородінов В.Д. Етнополітологія

 • формат pdf
 • размер 20.9 МБ
 • добавлен 24 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. – Донецьк, 2008. – 320 с. Актуальність, сутність та особливості етнополітологї. Становлення і розвиток етнополітології як науки і учбової дисципліни. Основні методологічні підходи та методи етнополітології. Ґенеза політичних вчень Давнього світу Епохи Відродження і Освіти і їх значущість для розвитку етнополітичної думки. Подальший розвиток етнополітичних ідей в XIX столітті. Ґенеза наукових поглядів на проблему етносу. Сутні...

Кирилюк Ф.М. Новітня політологія

 • формат pdf
 • размер 6.64 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564 с. ISBN 978-966-364-868-2 У навчальному посібнику висвітлено розвиток зарубіжних політичних вчень з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. В основу покладено формування і конституювання інструментарію політології як наукової і навчальної дисципліни. Його структура включає науково-методичні рекомендації, основні поняття і категорії, питання до дискусій, теми рефератів і кваліфікаційних робіт та завдання для самості...

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс

 • формат pdf
 • размер 12.89 МБ
 • добавлен 04 апреля 2011 г.
Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 432 с. Навчальний посібник розроблений за стандартами кредитно-модульної системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу. Використовуються сучасні підходи до розгляду політичних явищ і процесів, вивчаються генезис політичних ідей, концепції політичної влади та політичних еліт, аналізуються розвиток і функціонування політичних систем, форми сучасної держави і партійних систем, політична культура, п...

Політологія - Узагальнюючий підручник

 • формат doc
 • размер 178.52 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Автор неизвестен. Узагальнюючий підручник. Зміст підручника: 1. Предмет, метод, функції політології і структура політології 2. Становлення і pозвиток сучасної політології 3. Історія політичних теорій. Політичні вчення Стародавнього світу 4. Головні досягнення політичної думки від Середньовіччя до Нового часу 5. Головні риси політичної думки Росії 6. Головні етапи розвитку ПДУ: 3.1 Генеза ідей з прадавніх часів до ХІХ ст. 7. Політичні концепції ук...

Примуш М.В.Політичні партії: історія та теорія

 • формат pdf
 • размер 16.04 МБ
 • добавлен 24 сентября 2011 г.
Навч. Посібн.- К., 2008.- 416 с. Розділ 1. Історія і теорія політичних партій Предмет і структура політичних партій Виникнення політичних партій Ознаки, цілі та функції політичних партій Розділ 2. Базові характеристики політичних об'єднань Політична ідеологія, її типи Політична платформа, методи і способи діяльності, соціальна база й електорат Розділ 3. Лібералізм та неолібералізм Розвиток ліберальної думки Основні принципи лібералізму Сучасний...

Северинюк В.М. Політологія

 • формат docx
 • размер 100.46 КБ
 • добавлен 04 сентября 2010 г.
Збірник тестів. Запоріжжя: ГУ ЗІДМУ, 2006. – 56 с. Методичні пояснення, сутність, місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства іісторія політичних вчень політика як суспільне явище політична діяльність і влада політична система суспільства, її інститут держава як базовий інститут політичної системи. політичний режим політичні партії та виборчі системи політична культура та політична соціалізація політичне лідерство політичн...

Таблиця: Порівняльний аналіз політичних режимів

Справочник
 • формат doc
 • размер 8.33 КБ
 • добавлен 06 декабря 2011 г.
Порівняльний аналіз політичних режимів: Тоталітаризм, Авторитаризм,Демократія

Урін О.В. Тестові завдання з політології

 • формат doc
 • размер 94 КБ
 • добавлен 28 августа 2011 г.
Авторські тестові завдання з політології до першого модулю охоплюють перші шість тем : від загальної теорії, історії політичних вчень до теоретичних положень середнього рівня, які розкривають основні форми організації державної влади, ознаки правової держави, громадянського суспільства, демократії та особливості їх сучасних проявів. Тестовий контроль оцінки знань з політології до другого модулю охоплює питання порівняльної та практичної політолог...

Шляхтун П.П. Політологія

 • формат doc
 • размер 3.82 МБ
 • добавлен 09 июня 2009 г.
(надія та історія політичної науки). К.: Либідь, 2002. 576 с Політико-правова думка Античності та Середньовіччя Політичні доктрини лібералізму та їхні критики (ХVІІ-ХІХ ст. ) Плюралізм політичних концепцій XX ст. З історії української політичної думки Політичні системи, процеси та інститути Політична влада Політичні партії, суспільно-політичні об'єднання Держава та її інститути. Громадянське суспільство Політичні еліти і лідери