Криминалистика
Юридические дисциплины
 • формат doc
 • размер 936.67 КБ
 • добавлен 27 октября 2010 г.
Біленчук П.Д. (ред.), Лисиченко В.К., Клименко Н.І. та ін. Криміналістка
Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Атіка, 2001. - 544 с.: іл.

У підручнику значна увага приділена досвіду експертної та судово-слідчої практики сучасної криміналістики. Розглядаються теоретичні та методологічні засади криміналістики, висвітлюються сучасні дослідження в галузі криміналістичної техніки, тактики і методики розслідування окремих видів злочинів.
Для студентів, слухачів, викладачів юридичних вузів і факультетів, наукових і практичних працівників, спеціалістів у галузі криміналістики, а також усіх читачів, які цікавляться проблемами сучасної криміналістики.
Похожие разделы
Смотрите также

Біленчук П.Д., Гель А.П., Салтевський М.В., Семаков Г.С. Криміналістика (криміналістична техніка)

 • формат pdf
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 18 февраля 2010 г.
Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. - К.: МАУП, 2001. - 216 с. - Бібліограф: с. 211 - 212. Курс лекцій підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліна "Криміналістика". Висвітлено теоретичні та методичні засади криміналістики, а також викладено навчальний матеріал розділу "Криміналістична техніка". Для студентів ВНЗ.

Біленчук П.Д., Дубовий О.П. та ін. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 4.2 МБ
 • добавлен 20 апреля 2010 г.
К. : ATIKA, 1998. - 416 с.: іл. Нумерація сторінок збережена. Підручник відображає сучасний стан криміналістичної науки і слідчої практики, останні дослідження в цих галузях. Для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи МВС України, а також наукових і практичних працівників. Колектив авторів: П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко, А. В. Кофанов, Д. П. Біленчук, О. І. Котляревський

Лисиченко В.К., Колмаков В.П. (отв. редакторы) Криминалистика и судебная медицина. Сборник научных работ

 • формат djvu
 • размер 12.75 МБ
 • добавлен 18 ноября 2010 г.
Киев, 1957 - 244 стр. Колмаков В. П. Некоторые вопросы судебной экспертизы вещественных доказательств по делам о преступлениях против жизни Сегай М. Я. Криминалистическая идентификация Шаркова Т. Ф. Причины невозможности решения отдельных вопросов при проведении криминалистической экспертизы Тихенко С. И. Планирование расследования по делам о хищении государственного и общественного имущества Бурчанинов В. П., Богатырев М. Г., Топольский А. Д.,...

Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів

 • формат doc
 • размер 250.5 КБ
 • добавлен 02 марта 2011 г.
Навчальний посібник. Київ , 1997. - 44 с. Основні завдання, які повинна вирішувати наука у напрямку зупинення зрісту злочинності шляхом поєднанням законодавчих і організаційних заходів та наукових розробок - актуалізація наукового і методичного забезпечення боротьби зі злочинністю, підвищення її результативності шляхом впровадження в діяльність правоохоронних органів найновіших наукових досліджень і передового досвіду. У зв'язку з цим виконання з...