Политология
Академическая и специальная литература
 • формат pdf
 • размер 71,80 КБ
 • добавлен 09 января 2013 г.
Буян В.В. Політичний міф: основні підходи до визначення та світоглядний сенс
Розглядаються основні підходи до інтерпретації поняття "політичний міф"
Ключові слова: міф, соціальна міфотворчість, міфологічна свідомість,
політичний міф.
В Україні, яка шукає шляхи до трансформації тоталітарної системи
упорядкування суспільства в демократичне і ринкове, актуалізується
інтерес до соціальної міфотворчості, яка все більш набуває ознак
важливого чинника суспільних змін. У суспільстві перехідного типу це має
наскрізний трансісторичний смисл, де міфологеми нерідко виступають
платформами проголошених реформ. У цьому контексті слід зважати не
стільки на «відродження» певних застарілих міфічних форм, скільки про
актуалізацію набуття феноменом міфу новітніх метаісторичних обрисів.
УДК 140.8: 166.191
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Социальная / культурная антропология
 4. Политическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Международные отношения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Менеджмент
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Политическая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Религиоведение
 3. Религия и политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Политическая социология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Политическая философия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственное регулирование экономики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственные и муниципальные финансы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственный финансовый контроль
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История политических и правовых учений
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Теория государства и права
 4. Теория государства
 1. Документальная литература
 2. Публицистика
 3. Общественно-политическая публицистика
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Политология