Геология
Геологические науки и горное дело
 • формат djvu
 • размер 601.22 КБ
 • добавлен 15 июня 2011 г.
Чирка В.Г. Мінерали і породи земної кори
Довідковий посібник для вчителя. Київ, 2003. - 54 с.

В довідковому посібнику подана інформація про найбільш поширені рудні і нерудні мінерали і гірські породи. Значне місце приділяється розгляду утворення корисних копалин в надрах і на поверхні землі та поширенню їх по материках. Належна увага надана характеристиці, утворенню і поширенню благородних металів, коштовних і виробних каменів. Всі мінерали розглядаються по класах відповідно до загальновизнаної хімічної класифікації; наведена довідка про їх поділ на групи за використанням у промисловості. Характеристика магшматичних, осадочних і метаморфічних порід також подана відповідно до існуючої у геології класифікації.
Посібник призначений для вчителів географії, студентів географічних, геологічних та інших природничих спеціальностей, любителів мінералогії.
Похожие разделы
Смотрите также

Здорик Т.Б., Матиас В.В. и др. Минералы и горные породы СССР. Справочник-определитель

Справочник
 • формат djvu
 • размер 19.37 МБ
 • добавлен 31 октября 2010 г.
Здорик Т. Б., Матиас В. В., Тимофеев И. Н., Фельдман Л. Г., Отв. ред. А. И. Гинзбург, – М.: Мысль, 1970. 439 с. с илл. ; 24 л. илл. , 4 л. табл. , (Справочники-определители географа и путешественника). Предлагаемый справочник-определитель (один из томов серии справочников-определителей географа и путешественника) посвящен минералам и горным породам, распространенным на территории нашей Родины. Книга предназначена для туристов, краеведов, участник...

Новосад Я.О. Загальна геологія

 • формат doc
 • размер 807.99 КБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2006. – 142 с. У посібнику наведено данi про будову земної кори з описанням найбiльш поширених мiнералiв та гiрничих порiд, необхiднi при проектуваннi гiдротехнiчних споруд та гiдромелiоративних систем. Даються методичнi вказiвки до виконання лабораторних та практичних робiт.

Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія

 • формат pdf
 • размер 4.16 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Підручник. — К.: Либідь, 2003. — 480 с. ІSВN 966-06-0095-Х. Розглянуто форму, будову й походження Землі. Описано геодинамічні процеси й характер формування найважливіших мінералів гірських порід, а також структурні елементи земної кори та їх розвиток. Викладено основи історичної геології, закономірності утворення й поширення корисних копалин, зокрема в Україні. Приділено увагу сучасному етапові розвитку геологічного середовища - його охороні та...

Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія. Практикум

Практикум
 • формат djvu
 • размер 10.75 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. Київ: Либідь, 2006. - 248 с. ISBN 966-06-0369-X Посібник складається з двох розділів: у першому розглянуто речовинний склад земної кори (елементи кристалографії, мінералогії, петрографії) та основи геологічного картування. У другому розділі висвітлено питання палеонтології та історичної геології. До кожної теми коротко подано теоретичні відомості, розроблено практичні завдання та методичні вказівки до їх виконання, запитання...

Тихоненко Д.Г. Геологія з основами мінералогії

 • формат pdf
 • размер 3.72 МБ
 • добавлен 03 августа 2010 г.
Навч. посібник / Д. Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов, М. А. Щуковський та ін.; За ред. д-ра с. -г. наук, проф. Д. Г. Тихоненка. — К.: Вища освіта, 2003. — 287 с.: іл. Наведено основні відомості про геологію як науку про Землю, особливості перебігу ендогенних і екзогенних геологічних процесів, про мінерали, гірські породи та їх ґрунтотворне значення, про агрономічні руди та їх використання в сільськогосподарському виробництві. В окремому розділі ви...