Политология
Академическая и специальная литература
 • формат pdf
 • размер 122,17 МБ
 • добавлен 18 февраля 2013 г.
Даль Р. Поліархія: участь у політичному житті та опозиція
Пер. з англ. О.Д. Білогорського. - Х.: Каравела, 2002. - 216 с.( на украинском языке)
Професор політології Роберт А. Даль - відомий у світі політичний діагност і аналітик. У своєму дослідженні "Поліархія" він розглядає умови, за яких одні політичні системи змінюються або перетворюються на системи іншого типу.
Книга призначена для тих, хто вивчає та викладає суспільно-політичні дисципліни, а також для всіх, хто цікавиться питаннями розвитку політичних систем.
Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция (1971) - укр. перевод.
Профессор политологии Роберт А. Даль - известный в мире политический диагност и аналитик. В своем исследовании "Полиархия" он рассматривает условия, при которых одни политические системы изменяются или превращаются в системы другого типа.
Книга предназначена для тех, кто изучает и преподает общественно-политические дисциплины, а также для всех, кто интересуется вопросами развития политических систем.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Социальная / культурная антропология
 4. Политическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Международные отношения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Менеджмент
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Политическая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Религиоведение
 3. Религия и политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Политическая социология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Политическая философия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственное регулирование экономики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственные и муниципальные финансы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственный финансовый контроль
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История политических и правовых учений
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Теория государства и права
 4. Теория государства
 1. Документальная литература
 2. Публицистика
 3. Общественно-политическая публицистика
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Политология