Демиденко Г.Г. Історія вчень про право

Демиденко Г.Г. Історія вчень про право
 • разное
 • doc
 • 2.51 МБ
 • добавлен 01.05.2010
У підручнику викладено основні доктрини про право і державу Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, показано народження і розвиток основних ідей про право і державу. Особливу увагу приділено розвитку політико-правових знань у XIX і XX ст. — теорії правової держави, характеристиці різних шкіл права, вітчизняної історії по-літико-правової думки і т. д.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також вивчаючих філософію права, політологію, усіх, хто цікавиться проблемами права і держави.

Смотрите также


Демиденко Г.О., Петришина О.В. (ред) Історія вчень про державу і право

Демиденко Г.О., Петришина О.В. (ред) Історія вчень про державу і право

 • разное
 • pdf
 • 2.23 МБ
 • добавлен 20.10.2011
Харків: Право, 2009.- 256 с.
Відповідно до програми підготовки фахівців-правознавців у вищих навчальних закладах викладено всесвітню історію вчень про державу і право — основні політико-правові вчення Давнього Сходу, Греції і Риму, Середньовіччя, Нових і Новітніх часів. Значну увагу приділено витокам, розвитку української по...
Нет изображения

Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень

 • разное
 • doc
 • 1022.5 КБ
 • добавлен 14.02.2011
Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с.
ББК 67.0я73, Ш95.
Рецензент НАЗАРЕНКО Є. В., доктор юридичних наук, професор.
Науковий редактор КОВАЛЬСЬКИЙ B.C., кандидат юридичних наук.
ISBN 966-7302-51-2.
В підручнику на конкретному історичному матері...
Орач Є. М. Історія політичних і правових вчень

Орач Є. М. Історія політичних і правових вчень

 • разное
 • doc
 • 2.44 МБ
 • добавлен 12.01.2011
У посібнику представлено переконливу панораму світових вчень про політику і право від найдавніших часів до сьогодення. Особливий інтерес становлять погляди на цю сферу людської діяльності провідних мислителів світу всіх часів. Викладено широко, ґрунтовно, а водночас - дохідливо.

Стане в пригоді студентам юридичних факул...
Федоренко Т.М. Історія вчень про державу і право

Федоренко Т.М. Історія вчень про державу і право

 • разное
 • pdf
 • 439.42 КБ
 • добавлен 04.11.2011
Методичні вказівки. – Миколаїв: НУК, 2006. – 48 с.

Кафедра теорії та історії держави і права
Методичні вказівки містять тематичний план, рекомендації щодо підготовки до семінарських занять, питання для самоконтролю, теми рефератів, контрольні завдання для перевірки знань студентів, список рекомендованої літератури.
Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень

Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень

 • разное
 • doc
 • 1.11 МБ
 • добавлен 28.09.2009
К.: Юрінком Інтер,
1999. — 304 с
В книзі на конкретному історичному матеріалі висвітлюються закономірності суспільного прогресу, розкривається процес становлення та розвитку знань про державу і право, поступового осягнення людською думкою сутності держави і права. Значну увагу приділено з'ясуванню джерел політико-правово...
Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу та право

Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу та право

 • разное
 • doc
 • 1.55 МБ
 • добавлен 30.09.2010
Навч. посібн. для дистанц. на-вчання. - К.: Ун-т „Україна", 2004. - 210 с.

Посібник створений з урахуванням досвіду щодо подібних вітчизняних видань, а також власного напрацювання автора при викладанні навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах. У посібнику вміщено теоретичний матеріал, перелік літератури, питанн...
Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби

Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби

 • разное
 • pdf
 • 5.06 МБ
 • добавлен 25.12.2011
Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008 — 414 с.

У посібнику викладено основні політологічні доктрини, концепції Нової доби, висвітлено розвиток політичного знання в єдності його світоглядних засад, теоретичного змісту і програмних вимог. Особливу увагу приділено характеристиці філософського змісту основних...
Реферат - Политико-правовые взгляды Б. Спинозы

Реферат - Политико-правовые взгляды Б. Спинозы

 • рефераты
 • doc
 • 135 КБ
 • добавлен 21.10.2011
Йошкар-Ола, МОСИ; специальность: юриспруденция; предмет: история политических и правовых учений; год: 2011; 23 стр.

Содержание
Введение.
Естественное право в понимании Спинозы
Суть естественного права
Человек и право.
Договорная теория государства.
Понимание государ...
Курсовая работа - Политическое учение И.Канта

Курсовая работа - Политическое учение И.Канта

 • курсовые
 • doc
 • 153.5 КБ
 • добавлен 06.11.2011
СКГУ, Петропавловск, 30 стр., 2010год
Введение
Истоки правовой философии Канта
Воззрения Канта о свободе
Мнение Канта об общественном договоре
Естественное право
Политические аспекты теории Канта
Правовое государство
Международное право
Заключение
Список литературы
Шпора - Відповіді на тести з історії політичних і правивих вчень

Шпора - Відповіді на тести з історії політичних і правивих вчень

 • шпаргалки
 • doc
 • 135.53 КБ
 • добавлен 24.03.2011
Відповіді на запитання до іспиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, другий курс, третій семестр, викладач - АНДРУСЯК Тарас Григорович, видруковувати по 16 сторінок на аркуш. У архіві знаходиться три файли у першому питання у алфавітному порядку з відповідями, у другому структуровані за темами з відповідями,...