Диханов С.М. Моделювання і прогнозування стану довкілля. Посібник та збірник завдань до самостійної та індивідуальної роботи

Диханов С.М. Моделювання і прогнозування стану довкілля. Посібник та збірник завдань до самостійної та індивідуальної роботи
 • разное
 • doc
 • 1.39 МБ
 • добавлен 07.01.2012
Одеська державна академія холоду, 2010. – 39 с.
Посібник розроблено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» для студентів спеціальності 070801«Екологія та охорона навколишнього природного середовища»за напрямом підготовки 040106 «Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
Призначено для виконання самостійної та індивідуальної роботи студентами по закріпленню окремих тем дисципліни. Наведено перелік теоретичних питань для поглибленого опрацювання з посиланнями на літературу, яка є в бібліотеці ОДАХ.

Вступ
Графічне моделювання системи "Хижак - жертва"
Основні типи двокомпонентних систем "Хижак - жертва"
Моделювання екосистем на основі мереж харчування
Аналіз стійкості екосистем методами теорії графів
Базові траєкторії оцінки стійкості орграфа
Моделювання розвитку тваринного світу в регіоні
Приклади розв'язання задач
Двокомпонентні моделі
Двокомпонентні моделі. Модель взаємодії РК-БСК
Нітрифікація
Додаток. Розв'язування систем диференціальних рівнянь методом Рунге-Кутта четвертого порядку

Смотрите также


Диханов С.М., Савченко А.С., Цикало А.Л. Моделювання і прогнозування стану довкілля. Посібник до виконання лабораторних робіт

Диханов С.М., Савченко А.С., Цикало А.Л. Моделювання і прогнозування стану довкілля. Посібник до виконання лабораторних робіт

 • разное
 • doc
 • 607 КБ
 • добавлен 07.01.2012
Одеська державна академія холоду, 2010. – 30 с.
Посібник розроблено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» для студентів спеціальності 070801«Екологія та охорона навколишнього природного середовища»за напрямом підготовки 040106 «Екологія,охорона навколишнього середовища ...
Економіка природокористування

Економіка природокористування

 • разное
 • jpg,docx
 • 88.9 МБ
 • добавлен 01.01.2012
Лазебна О.М., Скиба Ю.А. Економіка природокористування. Методичні вказівки для розрахунку збору за забрудення навколишнього природного середовища. К.-2007.,84 стр.

Посібник передбачає ознайомлення слухачів з економічними інструметнами інструментами реалізації державної екологічної політики в Україні, а, саме, пропонує о...
Блінова Н.К., Мохонько В.І., Саломахіна С О., Суворій О.В. Екологічна стандартизація і сертифікація

Блінова Н.К., Мохонько В.І., Саломахіна С О., Суворій О.В. Екологічна стандартизація і сертифікація

 • разное
 • djvu
 • 780.85 КБ
 • добавлен 13.02.2011
Навч. посібник. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В Даля, 2009. - 124с.

Навчальний посібник присвячений питанням, що стосуються стандартизації та сертифікації у сфері раціонального використання та охорони навколишнього середовища. У посібнику розглядаються норми та стандарти, які регламентують екологічну діяльність підприємств...
Блінова Н.К., Мохонько В.І., Саломахіна C.O., Суворін О.В. Екологічна стандартизація і сертифікація

Блінова Н.К., Мохонько В.І., Саломахіна C.O., Суворін О.В. Екологічна стандартизація і сертифікація

 • разное
 • pdf
 • 964.53 КБ
 • добавлен 05.04.2010
Навч. посібник. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В Даля, 2009. - 124с.

Навчальний посібник присвячений питанням, що стосуються стандартизації та сертифікації у сфері раціонального використання та охорони навколишнього середовища. У посібнику розглядаються норми та стандарти, які регламентують екологічну діяльність підприємств...