Для специалистов / English for Specific Purposes
degree
  • формат doc
  • размер 173,89 КБ
  • добавлен 04 октября 2011 г.
Дипломна робота. Лексика сучасної англомовної газети
Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine
State Higher Educational Establishment "Uzhhorod National University"
Faculty of Romance and Germanic Philology, English Department, 2011.
Vocabulary of Mode English Newspapers
Graduation Thesis
Анотація
Дипломна робота присвячена дослідженню лексики сучасної англомовної газети .
Лексика газети аналізувалася на основі суцільної вибірки лексичних одиниць з газетних текстів.
Дослідження складається з двох частин. Перша частина мала на меті описати та пояснити теоретичну базу дослідження. У другій частині були проаналізовані спеціальні політичні та економічні терміни, абревіації, неологізми, кліше та іноземні слова як складова специфічної лексики сучасної англомовної газети.
Похожие разделы