Юридические дисциплины
Учебные планы, программы и нормативная документация
 • формат pdf
 • размер 100.97 КБ
 • добавлен 26 июня 2010 г.
Добідовська Я.О. Навчальна програма дисципліни Право Європейського Союзу (для магістрів)
— К.: МАУП, 2007. — 16 c.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Право Європейського Союзу, теми контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.
Похожие разделы
Смотрите также

Бисага Ю.М., Палінчак М.М., Решетар І.В. Право Європейського Союзу

 • формат doc
 • размер 265.7 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Ужгород 2007 До даного навчального посібника Право Європейського Союзу ввійшли тексти міжнародних договорів з питань утворення та функціонування інститутів Європейського Союзу, а також теоретичні розробки науковців у сфері права ЄС в яких висвітлюється предмет, метод і система права Європейського Союзу, а також проводиться детальна характеристика основних правових інститутів, що підпадають під сферу правового регулювання даної дисципліни. Дане в...

Візовий кодекс Європейського Союзу

 • формат pdf
 • размер 754.9 КБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Цей документ необхідно прочитати тим людям, які хочуть виробити візу до буть якої країни Європи.

Дахно І.І. Право Європейського Союзу: Англо-Українсько-Російський Глосарій

 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Київ: "Центр учбової літератури", 2007р. - 234 ст. Книга місить понад півтори сотні офіційно сформульованих понять у сфері права Європейського Союзу. Українсько- та російськомовний переклад виконано максимально точно без штучного редагування. Поданий матеріал зацікавить не лише правників, а й тих, хто вивчає ділову англійську, українську та російську мови. Глосарій може бути у нагоді при вивченні, наприклад, таких дисциплін як «Міжнародне право»...

Дикман С.С. Право Европейских сообществ

 • формат pdf
 • размер 517.43 КБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Лекционный курс Москва 2007, 61 стр Содержание Предисловие От Европейских сообществ к Европейскому союзу: история развития европейской интеграции Институты Европейского союза Основные характеристики Европейского союза: структура, территория, гражданство. Вступление новых членов. Систематизация права ЕС. Понятие источников права Европейского союза. Компетенция Европейского союза Принципы права Европейского союза Особенности правового стат...

Друзенко Г. (заг. ред.) Конституційні акти Європейського Союзу (в редакції Лісабонського договору)

 • формат pdf
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
/ пер. Геннадія Друзенка та Світлани Друзенко. – К.: «К. І. С. », 2010. – 536 С. ISBN 978-966-2141-41-2 В книжці подано український переклад Договору про Європейський Союз, Договору про функціювання Європейського Союзу, додатків та протоколів до них (в редакції Лісабонського договору), декларацій, доданих до Кінцевого акта Міжурядової конференції, що ухвалила Лісабонський договір, а також Хартії засадничих прав Європейського Союзу та Пояснень що...

Ентін Л.М. Інституційна структура та механізм прийняття рішень у Європейському Союзі (язык - русский)

 • формат pdf
 • размер 726.8 КБ
 • добавлен 12 июня 2010 г.
У цьому навчальному посібнику розглядаються основи створення та функціонування інституційної системи Європейських Співтовариств та Європейського Союзу. В посібнику висвітлюється питання статусу, повноважень, порядку створення та діяльності Європейської Ради, Ради ЄС, Європейської комісії, Європейського парламенту, Суду ЄС та суду І інстанції. Окремі розділи присвячені теоретичним питанням процедури прийняття нормативно-правових актів у ЄС, а тако...

Лісабонський договір (консолідовані версії)

 • формат pdf
 • размер 1.89 МБ
 • добавлен 05 октября 2010 г.
Перекладено українською мовою (Treaty of the European Union and Treaty on the Functioning of the European Union after Lisbon) Лісабонська угода — нова базова угода щодо принципів функціонування Європейського Союзу. Новий договір повинен замінити європейську конституцію, прийняття якої практично провалилося. Угода містить положення про інституційну реформу в Євросоюзі. Передбачається створення посади Президента ЄС, який обиратиметься на 2,5 рок...

Мазур М.В., Тагієв С.Р., Беніцький А.С., Кострицький В.В. Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України

 • формат pdf
 • размер 5.03 МБ
 • добавлен 02 октября 2010 г.
Навчальний посібник [Відп. ред. канд. іст. наук, доц. В. М. Карпунов]. - Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. - 600 с. - Бібліографія: С. 586-591. У посібнику системно, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та судів України викладено базові засади функціонування європейського регіонального механізму захисту прав людини, проаналізовано принципи та методи тлумачення Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, проблеми формуван...

Реферат - Установчі угоди ЄС. Конституційна хартія: сутність, порядок введення в дію

Реферат
 • формат doc
 • размер 139 КБ
 • добавлен 23 марта 2011 г.
Договір про Європейське Об’єднання вугілля і сталі Договір про Європейське Економічне Співтовариство Договір про Європейське Співтовариство з атомної енергії Єдиний європейський акт Договір про Європейський Союз Амстердамський договір Ніццський договір Конституція Європейського Союзу Лісабонський договір

Шемятенков В.Г. Европейская интеграция

 • формат djvu
 • размер 13.58 МБ
 • добавлен 19 ноября 2010 г.
Учебное пособие. - М.: Междунар. отношения, 2003. - 400 с. В учебном пособии всесторонне рассмотрены история и сущность европейской интеграции, а также право, институты и политика Европейского Союза. Большое внимание уделено новейшим достижениям интеграции - Единому внутреннему рынку, Экономическому и валютному союзу и предстоящему расширению ЕС. Объективно проанализирован весь комплекс отношений между ЕС и Россией. Книга предназначена для студен...