Право Европейского Союза
Юридические дисциплины
 • формат pdf
 • размер 726.8 КБ
 • добавлен 12 июня 2010 г.
Ентін Л.М. Інституційна структура та механізм прийняття рішень у Європейському Союзі (язык - русский)
У цьому навчальному посібнику розглядаються основи створення та функціонування інституційної системи Європейських Співтовариств та Європейського Союзу. В посібнику висвітлюється питання статусу, повноважень, порядку створення та діяльності Європейської Ради, Ради ЄС, Європейської комісії, Європейського парламенту, Суду ЄС та суду І інстанції. Окремі розділи присвячені теоретичним питанням процедури прийняття нормативно-правових актів у ЄС, а також аналізу змін, передбачених проектом Конституції ЄС. Підручник призначений для фахівців та тих, хто цікавиться правом ЄС.
Похожие разделы
Смотрите также

Бисага Ю.М., Палінчак М.М., Решетар І.В. Право Європейського Союзу

 • формат doc
 • размер 265.7 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Ужгород 2007 До даного навчального посібника Право Європейського Союзу ввійшли тексти міжнародних договорів з питань утворення та функціонування інститутів Європейського Союзу, а також теоретичні розробки науковців у сфері права ЄС в яких висвітлюється предмет, метод і система права Європейського Союзу, а також проводиться детальна характеристика основних правових інститутів, що підпадають під сферу правового регулювання даної дисципліни. Дане в...

Кашкин C.Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями

 • формат doc
 • размер 11.4 МБ
 • добавлен 15 января 2011 г.
В настоящем издании приводится полный перевод на русский язык основополагающих актов Европейского Союза в новейшей редакции, вытекающей из Лиссабонского договора ("Договора о реформе" ЕС) от 13 декабря 2007 г.: "Договор о Европейском Союзе" и "Договор о функционировании Европейского Союза" с протоколами и приложениями, "Хартия Европейского Союза об основных правах" с официальными разъяснениями, "Лиссабонский договор" вместе с "Заключительным акто...

Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Комментарии к основополагающим актам Европейского союза

 • формат rtf
 • размер 1.63 МБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
МГЮА, В настоящем издании приводится полный перевод на русский язык основополагающих актов Европейского Союза в новейшей редакции, вытекающей из Лиссабонского договора ("Договора о реформе" ЕС) от 13 декабря 2007 г.: "Договор о Европейском Союзе" и "Договор о функционировании Европейского Союза" с протоколами и приложениями, "Хартия Европейского Союза об основных правах" с официальными разъяснениями, "Лиссабонский договор" вместе с "Заключительны...

Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Комментарий к договору, устанавливающему Конституцию для Европы

 • формат doc
 • размер 741.5 КБ
 • добавлен 17 мая 2011 г.
– Система Гарант, 2005 г. – 98 с. Содержание Предисловие Комментарий История и порядок разработки Договора, устанавливающего Конституцию для Европы Структура и содержание Договора, устанавливающего Конституцию для Европы Основные положения Договора, устанавливающего Конституцию для Европы Устройство Европейского Союза Правовая система Европейского Союза Выводы Суд Европейского Союза Компетенция Европейского Союза Конституционные основы внешнеполи...

Лісабонський договір (консолідовані версії)

 • формат pdf
 • размер 1.89 МБ
 • добавлен 05 октября 2010 г.
Перекладено українською мовою (Treaty of the European Union and Treaty on the Functioning of the European Union after Lisbon) Лісабонська угода — нова базова угода щодо принципів функціонування Європейського Союзу. Новий договір повинен замінити європейську конституцію, прийняття якої практично провалилося. Угода містить положення про інституційну реформу в Євросоюзі. Передбачається створення посади Президента ЄС, який обиратиметься на 2,5 рок...

Ответы на билеты - Европейское право

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 138.5 КБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
НФИ КемГУ, г. Новокузнецк, Россия, Рыжкова О.Ю., 2 стр., 2011г. Даны ответы на большинство ответов к экзамену/зачету по европейскому праву Содержание Формирование Европейского союза Виды документов Евросоюза Структура Евросоюза Полномочия каждой структурной единицы и порядок формирования

Пастухова Л.В. Європейський механізм забезпечення прав людини

 • формат djvu
 • размер 12.35 МБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Навч. посібник. – Сімферополь: Таврія, 2009. – 223 с. Навчальний посібник присвячений розгляду питань структури і функціонування європейського механізму забезпечення прав людини. В праці висвітлені конвенційні і загальні механізми, які діють в рамках Ради Європи. Окрема увага приділена особливостям природи і функціонування інституційного механізму забезпечення прав людини в рамках ОБСЄ. Важливе місце відведене аналізу співпраці України з вказаним...

Регламент Европейского Суда по правам человека

 • формат pdf
 • размер 489.92 КБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Текст официального регламента Европейского Суда (Страсбургского Суда) по правам человека. Действующая редакция на июль 2009 года. Русский перевод. Регламент затрагивает организацию Европейского Суда, порядок производства Европейского Суда. Даны также практические инструкции - запросы о предварительных обеспечительных мерах, возбуждение дела, состязательные документы и др.

Реферат - Структура ЕС

Реферат
 • формат doc
 • размер 116 КБ
 • добавлен 18 мая 2010 г.
Реферат - Структура ЕС Введение История Организационная структура ЕС Храмовая структура ЕС Европейские институты Европейский совет (European Council) Европейская комиссия Совет ЕС Европейский парламент Европейский cуд Палата аудиторов Европейский Центробанк Европейский инвестиционный банк Экономический и социальный комитет Комитет регионов (Committee of the Regions) Институт Европейского омбудсмана 5 специализированных агентств и орг...

Трудовое и социальное право Европейского Союза (русский язык)

 • формат pdf
 • размер 1.51 МБ
 • добавлен 13 апреля 2010 г.
Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и материалы. - М.: «Права человека», 2005. - 98 с. Данная книга издана в рамках Проекта Европейского Союза «Трудовое законодательство и арбитраж», основными целями которого являются дальнейшее развитие трудового законодательства РФ о трудовых спорах и социальном партнерстве, разработка концепции по до- и внесудебному урегулированию трудовых споров, учреждение в пилотных регионах центров со...