Право Европейского Союза
Юридические дисциплины
 • формат doc
 • размер 265.7 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Бисага Ю.М., Палінчак М.М., Решетар І.В. Право Європейського Союзу
Ужгород 2007
До даного навчального посібника Право Європейського Союзу ввійшли тексти міжнародних договорів з питань утворення та функціонування інститутів Європейського Союзу, а також теоретичні розробки науковців у сфері права ЄС в яких висвітлюється предмет, метод і система права Європейського Союзу, а також проводиться детальна характеристика основних правових інститутів, що підпадають під сферу правового регулювання даної дисципліни.
Дане видання розраховане на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також може стати в пригоді й іншим особам діяльність яких пов’язана з Європейським Союзом.
Зміст

Становлення та розвиток права Європейського Союзу
Історичні передумови та основні етапи становлення права Європейського Союзу
Паризький договір про утворення Європейського об’єднання вугілля і сталі.
Римські договори про утворення Європейського економічного співтовариства та Європейського співтовариства з атомної енергії
Єдиний європейський акт та подальший розвиток права Європейського Союзу
Маастрихтський договір та утворення Європейського Союзу
Амстердамський договір та еволюція права Європейського Союзу
Поняття і структура права Європейського Союзу
Поняття права Європейського Союзу
Структура права Європейського Союзу
Співвідношення права Європейського Союзу і національного права держав-членів
Право Європейського Союзу і міжнародне право
Джерела права Європейського Союзу
Система джерел права Європейського Союзу
Установчі договори Європейського Союзу
Нормативно-правові акти інститутів Європейського Союзу
Загальні принципи права Європейського Союзу
Рішення Суду Європейського Союзу
Міжнародні договори Європейського Союзу
Сфера дії права Європейського Союзу
Дія норм права Європейського Союзу в часі
Дія норм права Європейського Союзу в просторі
Юрисдикція Європейського Союзу
ІНСТИТУТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Європейська Рада
Рада Європейського Союзу
Структура та повноваження Ради Європейського Союзу
Порядок прийняття рішень Радою Європейського Союзу
Парламент Європейського Союзу
Структура і організація діяльності Парламенту Європейського Союзу
Повноваження Парламенту Європейського Союзу.
Європейська Комісія
Склад та порядок формування Європейської Комісії.
Повноваження та функції Європейської Комісії
Організація діяльності та порядок прийняття рішень
Судові органи Європейського Союзу
Статус Суду Європейського Союзу
Порядок формування Суду ЄС
Компетенція Суду ЄС
Уповноважений з прав людини (омбудсмен)
Рахункова палата Європейського Союзу
Консультативні органи
Соціально-економічний комітет
Комітет регіонів
ГАЛУЗІ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Митне право Європейського Союзу
Поняття митного права Європейського Союзу
Джерела митного права Європейського Союзу
Поняття і принципи митного союзу Європейського Союзу
Митна територія Європейського Союзу
Митний тариф Європейського Союзу
Правила походження товарів
Митна вартість товарів
Митні режими та процедури в Європейському Союзі
Торгове право Європейського Союзу
Загальна торгова політика і торгове право Європейського Союзу
Джерела торгового права Європейського Союзу
Регулювання імпорту товарів
Регулювання експорту товарів
Квотування і ліцензування
Система захисних торгових заходів в Європейському Союзі
Корпоративне право Європейського Союзу
Джерела корпоративного права Європейського Союзу
Створення і функціонування компаній
Реорганізація компаній
Юридичні особи за правом Європейського Союзу
Податкове право Європейського Союзу
Поняття податкового права Європейського Союзу
Джерела податкового права Європейського Союзу
Основні види податків Європейського Союзу
Правовий механізм регулювання податків у Європейському Союзі
Похожие разделы
Смотрите также

Візовий кодекс Європейського Союзу

 • формат pdf
 • размер 754.9 КБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Цей документ необхідно прочитати тим людям, які хочуть виробити візу до буть якої країни Європи.

Дахно І.І. Право Європейського Союзу: Англо-Українсько-Російський Глосарій

 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Київ: "Центр учбової літератури", 2007р. - 234 ст. Книга місить понад півтори сотні офіційно сформульованих понять у сфері права Європейського Союзу. Українсько- та російськомовний переклад виконано максимально точно без штучного редагування. Поданий матеріал зацікавить не лише правників, а й тих, хто вивчає ділову англійську, українську та російську мови. Глосарій може бути у нагоді при вивченні, наприклад, таких дисциплін як «Міжнародне право»...

Дикман С.С. Право Европейских сообществ

 • формат pdf
 • размер 517.43 КБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Лекционный курс Москва 2007, 61 стр Содержание Предисловие От Европейских сообществ к Европейскому союзу: история развития европейской интеграции Институты Европейского союза Основные характеристики Европейского союза: структура, территория, гражданство. Вступление новых членов. Систематизация права ЕС. Понятие источников права Европейского союза. Компетенция Европейского союза Принципы права Европейского союза Особенности правового стат...

Добідовська Я.О. Навчальна програма дисципліни Право Європейського Союзу (для магістрів)

 • формат pdf
 • размер 100.97 КБ
 • добавлен 26 июня 2010 г.
— К.: МАУП, 2007. — 16 c. Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Право Європейського Союзу, теми контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

Друзенко Г. (заг. ред.) Конституційні акти Європейського Союзу (в редакції Лісабонського договору)

 • формат pdf
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
/ пер. Геннадія Друзенка та Світлани Друзенко. – К.: «К. І. С. », 2010. – 536 С. ISBN 978-966-2141-41-2 В книжці подано український переклад Договору про Європейський Союз, Договору про функціювання Європейського Союзу, додатків та протоколів до них (в редакції Лісабонського договору), декларацій, доданих до Кінцевого акта Міжурядової конференції, що ухвалила Лісабонський договір, а також Хартії засадничих прав Європейського Союзу та Пояснень що...

Ентін Л.М. Інституційна структура та механізм прийняття рішень у Європейському Союзі (язык - русский)

 • формат pdf
 • размер 726.8 КБ
 • добавлен 12 июня 2010 г.
У цьому навчальному посібнику розглядаються основи створення та функціонування інституційної системи Європейських Співтовариств та Європейського Союзу. В посібнику висвітлюється питання статусу, повноважень, порядку створення та діяльності Європейської Ради, Ради ЄС, Європейської комісії, Європейського парламенту, Суду ЄС та суду І інстанції. Окремі розділи присвячені теоретичним питанням процедури прийняття нормативно-правових актів у ЄС, а тако...

Лісабонський договір (консолідовані версії)

 • формат pdf
 • размер 1.89 МБ
 • добавлен 05 октября 2010 г.
Перекладено українською мовою (Treaty of the European Union and Treaty on the Functioning of the European Union after Lisbon) Лісабонська угода — нова базова угода щодо принципів функціонування Європейського Союзу. Новий договір повинен замінити європейську конституцію, прийняття якої практично провалилося. Угода містить положення про інституційну реформу в Євросоюзі. Передбачається створення посади Президента ЄС, який обиратиметься на 2,5 рок...

Мазур М.В., Тагієв С.Р., Беніцький А.С., Кострицький В.В. Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України

 • формат pdf
 • размер 5.03 МБ
 • добавлен 02 октября 2010 г.
Навчальний посібник [Відп. ред. канд. іст. наук, доц. В. М. Карпунов]. - Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. - 600 с. - Бібліографія: С. 586-591. У посібнику системно, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та судів України викладено базові засади функціонування європейського регіонального механізму захисту прав людини, проаналізовано принципи та методи тлумачення Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, проблеми формуван...

Реферат - Установчі угоди ЄС. Конституційна хартія: сутність, порядок введення в дію

Реферат
 • формат doc
 • размер 139 КБ
 • добавлен 23 марта 2011 г.
Договір про Європейське Об’єднання вугілля і сталі Договір про Європейське Економічне Співтовариство Договір про Європейське Співтовариство з атомної енергії Єдиний європейський акт Договір про Європейський Союз Амстердамський договір Ніццський договір Конституція Європейського Союзу Лісабонський договір

Шемятенков В.Г. Европейская интеграция

 • формат djvu
 • размер 13.58 МБ
 • добавлен 19 ноября 2010 г.
Учебное пособие. - М.: Междунар. отношения, 2003. - 400 с. В учебном пособии всесторонне рассмотрены история и сущность европейской интеграции, а также право, институты и политика Европейского Союза. Большое внимание уделено новейшим достижениям интеграции - Единому внутреннему рынку, Экономическому и валютному союзу и предстоящему расширению ЕС. Объективно проанализирован весь комплекс отношений между ЕС и Россией. Книга предназначена для студен...