Политология
Академическая и специальная литература
Презентация
 • формат ppt
 • размер 444,63 КБ
 • добавлен 17 июня 2016 г.
Генеза демократії
Выходные данные не приведены, 2014 - 94 слайдів
Генеза демократії
Стародавня Греція;
Ш. Л. Монтеск’є;
Н. Макіавеллі;
17-19 ст.;
Дж. Локк;
Ж.-Ж. Руссо;
Синтез;
Представницька демократія;
Пряма демократія;
Елітарна демократія;
Ознаки демократії;
Ворог демократії;
Бюрократія;
Держава;
Ознаки держави;
Функції держави;
Форма правління;
Державний устрій;
Політичний режим;
Форми правління;
Форми республіканського правління;
Форма державного устрою;
Конфедерація;
Шляхи розвитку держави;
Політичні режими;
Зміна політичного режиму;
Етапи переходу за Д. Фадєєвим;
Встановлення демократії;
Теоретичні погляди;
Парламент і парламентаризм;
В Україні донедавна;
Функції парламенту;
Законотворення;
Президент;
Президентські вибори;
Критерії;
Повноваження;
Дострокове припинення повноважень;
Правова держава;
Соціальна держава;
Швеція;
Громадянське суспільство;
4 моделі;
Громадські організації;
Громадський рух;
Стадії розвитку за Є. Вятром;
Типологізація;
Класифікація;
За Е. Гідденсом;
Політичні партії;
Однопартійне правління;
Двоблокова коаліція;
Мультипартійна коаліція;
Атомізована партійна система;
Однопартійна;
Гегемоністська;
Домінування;
Двопартійна;
Обмеженого плюралізму;
Поляризованого плюралізму;
Атомізована;
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Социальная / культурная антропология
 4. Политическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Международные отношения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Менеджмент
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Политическая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Религиоведение
 3. Религия и политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Политическая социология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Политическая философия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственное регулирование экономики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственные и муниципальные финансы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственный финансовый контроль
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История политических и правовых учений
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Теория государства и права
 4. Теория государства
 1. Документальная литература
 2. Публицистика
 3. Общественно-политическая публицистика
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Политология