Социальная работа
Академическая и специальная литература
 • формат pdf
 • размер 2,32 МБ
 • добавлен 22 сентября 2013 г.
Головатий М.Ф. Соціальна політика і соціальна робота
Термінол.-понятійн. слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. – К.: МАУП, 2005. – 560 с.
Словник містить терміни із соціальної політики та соціальної роботи, що взаємопов’язані, взаємопохідні й забезпечують практичну реалізацію соціаль- ної політики в країні. Наведено також терміни, які вживаються в цих галузях у зарубіжних країнах і багато з яких є специфічними, а окремі у соціальній ро- боті в країнах пострадянського простору не використовуються. Для студентів, науковців, аспірантів, викладачів, державних службовців, практичних соціальних працівників, а також для всіх, хто цікавиться соціаль- ною політикою і соціальною роботою.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Конфликтология в социальной работе
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Социальная медицина и медико-биологическая статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Социальная педагогика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Политология
 3. Социальная политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Ученые записки СПбГИПСР
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Психология социальной работы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Социоинженерная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Право социального обеспечения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Английский язык
 4. Для специалистов / English for Specific Purposes
 5. Для психологов, педагогов, социологов и социальных работников / English for Psychology, Pedagogy, Social Studies, and Social Workers
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Социальная работа