• формат pdf, rtf
 • размер 270.33 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
Горяча Т.С. Особливості психічного здоров'я в осіб із соматогенною фрустрацією (на прикладі хворих на остеохондроз)
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 19 с.

Анотація.
Розкрито основні аспекти проблеми психічного здоров'я особистості у вітчизняній і зарубіжній психології.
Виділено та вивчено його показники у межах гуманістичної концепції "позитивного психічного здоров'я".
Теоретично обґрунтовано визначення поняття "соматогенна фрустрація".
Розкрито особливості психічного здоров'я в осіб з соматогенною фрустрацією.
Розроблено комплекс психокорекційних заходів з метою покращання характеристик психічного здоров'я особистості.
Визначено ієрархію його показників у осіб з соматогенною фрустрацією, з якими було проведено психокорекційну роботу.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Башмакова О.В. Емоційні та психосоціальні чинники ставлення до здоров'я

 • формат rtf, pdf
 • размер 259.34 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 20 с. Анотація. Досліджено вплив емоційних і психосоціальних чинників на ставлення дорослих осіб до здоров'я. Розглянуто основні підходи до вивчення впливу психологічних, демографічних і соціальних факторів на здоров'я та ставлення до нього. Показано, що окремі характеристики індивідуального ставлення (модальність, інтенсивн...

Бовт М.В. Невротичні, особистісні і сексуальні розлади в овдовілих чоловіків без партнерки та їх психотерапевтична корекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 224.5 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 18 с. Анотація. Досліджено розвиток особистості, міжособистісне спілкування й сексуальне здоров'я овдовілих чоловіків без партнерки. Виявлено особливості їх сомато- та психосексуального розвитку, визначено закономірності формування характерологічних й особистісних рис, що перешкоджають успішній загальній і сексуальній комунікації. Вперш...

Варава Л.А. Особливості переживання особистістю почуття самотності у стані соціальної депривації

 • формат rtf, pdf
 • размер 258.5 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 20 с. Анотація. Визначено особливості переживання почуття самотності як провідного фактора негативного психологічного стану особистості, що виникає внаслідок соціальної депривації (на прикладі ВІЛ-інфікованих осіб). З'ясовано, що переживання почуття самотності є багатогранним, суб'єктивно значущим утворенням негативного або по...

Гант О.Є. Особливості порушень когнітивних функцій у хворих на розсіяний склероз

 • формат pdf, rtf
 • размер 243.8 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х. , 2009. — 20 с. Анотація. Мета дослідження – розробка системи нових психологічних діагностичних критеріїв когнітивних порушень при РС на основі комплексного психодіагностичного дослідження закономірностей і динаміки формування когнітивного дефіциту у цих груп хворих. Зміст. Сучасний стан проблеми порушень когнітивних функцій у хвор...

Зівзах М.В. Психологічні дезадаптаційні реакції у співробітників спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ (діагностика, психокорекція та профілактика)

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 252.18 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 18 с. Анотація. Досліджено рівень психічного здоров'я співробітників спеціальних підрозділів ОВС України за сучасних умов, висвітлено клінічні особливості межової психічної патології, особливості її динаміки та наслідків реакцій дезадаптації, визначено їх зв'язок зі специфічними умовами праці. Зазначено, що структура психічни...

Лісова О.С. Психологічні особливості внутрішньої картини здоров'я в осіб з виразковою хворобою

 • формат pdf, rtf
 • размер 251.97 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 20 с. Анотація. Обгрунтовано багатовимірну теоретичну модель стану здоров'я людини, яка містить сенситивні, емоційні, когнітивні та мотиваційні компоненти, суб'єктивні образи фізичного, афективного, інтелектуального, соціального та духовного здоров'я. Розроблено критерії діагностики стану здоров'я людини, а саме: відчуття тілесного ко...

Світлична О.В. Психопатологічні та патопсихологічні особливості дітей та підлітків, хворих на епілепсію з інтелектуальним зниженням та їх корекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 288.12 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 19 с. Анотація. Вивчено клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості 120-ти хворих на епілепсію дітей і підлітків з різним інтелектуальним рівнем. Розроблено принципи диференційованої терапії. На підставі експерименально-психологічного підходу до вивчення психічних розладів висвітлено клініко-психопатологічні прояви зазначен...

Шевченко Р.П. Емоційно-особистісні особливості осіб з ішемічною хворобою серця

 • формат pdf, rtf
 • размер 266.92 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 18 с. Анотація. Проведено комплексний порівняльний аналіз особистісних девіацій в осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС), базуючись на антропометричних, соціальних і клінічних показниках. Виявлено особливості психоемоційного стану в таких осіб. Запропоновано принцип оцінювання системи психоемоційних відхилень у осіб з ІХС, який передб...

Шемелюк І.М.Психологічні особливості самоактуалізації осіб, хворих на неврастенію

 • формат pdf, rtf
 • размер 232.18 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 17 с. Анотація. Доведено, що особи, хворі на неврастенію, мають низький рівень самоактуалізації, а також виражені особливості в їх емоційно-вольовій, комунікативній, мотиваційній та поведінковій сферах. Удосконалено та проведено апробацію комплексу інформативних психодіагностичних методик рівня самоактуалізації у контрольній та ек...

Шмігель Н.Є. Психологічні особливості внутрішнього світу дітей, хворих на бронхіальну астму

 • формат pdf, rtf
 • размер 227.62 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Визначено сутність, структуру й особливості формування внутрішнього світу хронічно хворої дитини на прикладі пацієнтів, що хворіють на бронхіальну астму. Визначено чинники, що впливають на процеси становлення та наповнення внутрішнього світу дитини молодшого шкільного віку та підлітка. Проаналізовано соціаль...