Психологические дисциплины
 • формат rtf, pdf
 • размер 259.34 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
Башмакова О.В. Емоційні та психосоціальні чинники ставлення до здоров'я
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 20 с.

Анотація.
Досліджено вплив емоційних і психосоціальних чинників на ставлення дорослих осіб до здоров'я.
Розглянуто основні підходи до вивчення впливу психологічних, демографічних і соціальних факторів на здоров'я та ставлення до нього.
Показано, що окремі характеристики індивідуального ставлення (модальність, інтенсивність і її компоненти) зазнають впливу широкого спектра тривалих і домінуючих емоційних станів (психоемоційної напруги, тривоги соматичної та нейротичної спрямованості, бадьорості-смутку, задоволеності-незадоволеності).
З'ясовано, що вони значною мірою залежать від стійкості емоційного тону та пов'язані з психосоціальним статусом особи (статтю, віком, рівнем освіти та доходів) та її локусом контролю стосовно здоров'я.
На підставі модальності, інтенсивності та психологічного змісту виділено чотири типи індивідуального ставлення до здоров'я.
Вивчено специфіку емоційного стану, психосоціальні характеристики, співвідношення показників локусу контролю стосовно здоров'я та компонентів інтенсивності ставлення осіб з різними типами ставлення до здоров'я.

Зміст.
Ставлення до здоров’я: проблеми та перспективи дослідження.
Матеріали та методи дослідження.
Емоційні та психосоціальні чинники ставлення до здоров’я.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
Смотрите также

Афанасьєв І.Є. Подружня дезаптація при доброякісній гіперплазії передміхурової залози

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 276.98 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. . канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2010. — 17 с. Анотація. Досліджено сексуальне здоров'я подружньої пари, в якій чоловік хворіє на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. Встановлено різні клінічні варіанти подружньої дезадаптації, визначено причини та механізми їх розвитку. Висвітлено значення клінічних, психологічних, соціально-психологічних і біоритмологічних фактор...

Бацилєва О.В. Особливості ставлення до себе жінок, які перебувають у клімактеричному періоді

 • формат rtf, pdf
 • размер 256.28 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 19 с.: рис. Анотація. Визначено та проаналізовано теоретичні підходи до виявлення особливостей переживання кризи пізньої зрілості жінками, які перебувають у клімактеричному періоді, на соціальному, соціально-психологічному, індивідуально-психологічному та медико-біологічному рівнях. Розроблено та апробовано методику діагностики вп...

Бовт М.В. Невротичні, особистісні і сексуальні розлади в овдовілих чоловіків без партнерки та їх психотерапевтична корекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 224.5 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 18 с. Анотація. Досліджено розвиток особистості, міжособистісне спілкування й сексуальне здоров'я овдовілих чоловіків без партнерки. Виявлено особливості їх сомато- та психосексуального розвитку, визначено закономірності формування характерологічних й особистісних рис, що перешкоджають успішній загальній і сексуальній комунікації. Вперш...

Вашека Т.В. Психологічні чинники суїцидальних ідеацій та профілактика самогубств у підлітковому віці

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 245.62 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Досліджено питання скринінгової діагностики, профілактики та психологічної корекції суїцидальних ідеацій підлітків, які складають групу ризику стосовно скоєння самогубства. Виявлено вплив комплексу індивідуально-психологічних і соціально-психологічних чинників на виникнення різних форм суїцидальних ідеацій. Установ...

Гібнер С.М. Невротичні, особистісні й сексуальні розлади у розлучених самотніх чоловіків та їх психотерапевтична корекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 241.4 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 18 с. Анотація. Наведено характеристику особистості розлучених самотніх чоловіків, встановлено причини розлучення та чинники, що перешкоджають створенню нової сім'ї. Проведено дослідження міжособистісного спілкування та сексуального здоров'я розлучених чоловіків без партнерки. Виявлено особливості їх статевого розвитку та закономірності фор...

Горяча Т.С. Особливості психічного здоров'я в осіб із соматогенною фрустрацією (на прикладі хворих на остеохондроз)

 • формат pdf, rtf
 • размер 270.33 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 19 с. Анотація. Розкрито основні аспекти проблеми психічного здоров'я особистості у вітчизняній і зарубіжній психології. Виділено та вивчено його показники у межах гуманістичної концепції "позитивного психічного здоров'я". Теоретично обґрунтовано визначення поняття "соматогенна фрустрація". Розкрито особливості психічного здоров'я в...

Жданова М.П. Порушення здоров'я сім'ї при алкоголізмі у жінок та його психотерапія

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 220.45 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 19 с. Анотація. З використанням системного підходу розроблено типологію сім'ї та класифікацію варіантів і форм порушення сексуального здоров'я у разі алкоголізму в жінок. Виявлено емоційні та поведінкові розлади у дітей, особистісні відмінності хворих і членів їх сімей. Визначено закономірності формування та функціонування сім'ї за цієї...

Котлік В.В. Порушення сексуального здоров'я і подружньої адаптації та їх психокорекція при посткастраційному синдромі у дружини

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 289.31 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 24 с. Анотація. Обстежено 130 подружніх пар, в яких дружинам було здійснено тотальну оваріоектомію, а також діагностовано посткастраційний синдром (ПКС). На підставі системного підходу вивчено стан сексуального здоров'я жінок з ПКС і сексуальної адаптації подружжя за наявності ПКС у дружини, встановлено біологічні, психологічні, соціально...

Лісова О.С. Психологічні особливості внутрішньої картини здоров'я в осіб з виразковою хворобою

 • формат pdf, rtf
 • размер 251.97 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 20 с. Анотація. Обгрунтовано багатовимірну теоретичну модель стану здоров'я людини, яка містить сенситивні, емоційні, когнітивні та мотиваційні компоненти, суб'єктивні образи фізичного, афективного, інтелектуального, соціального та духовного здоров'я. Розроблено критерії діагностики стану здоров'я людини, а саме: відчуття тілесного ко...

Поліщук Й.А. Атлас експериментального дослідження відхилень в психічній (вищій нервовій) діяльності людини

 • формат doc
 • размер 23.18 МБ
 • добавлен 11 сентября 2011 г.
Київ - "Здоров'я" - 1988р. 99с. В атласе приведены методики исследования психической (высшей нервной) деятельности с психологической и физиологической (патофизиологической) трактовкой данных исследования. Эти методики помогут врачам более глубоко и объективно изучать нарушения психической деятельности больных, что будет способствовать улучшению диагностики психических и нервных заболеваний. Атлас рассчитан в основном на врачей-психиатров и невро...