• формат pdf, rtf
 • размер 232.18 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Шемелюк І.М.Психологічні особливості самоактуалізації осіб, хворих на неврастенію
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 17 с.

Анотація.
Доведено, що особи, хворі на неврастенію, мають низький рівень самоактуалізації, а також виражені особливості в їх емоційно-вольовій, комунікативній, мотиваційній та поведінковій сферах. Удосконалено та проведено апробацію комплексу інформативних психодіагностичних методик рівня самоактуалізації у контрольній та експериментальній групах. Доведено взаємозв'язок високого рівня самоактуалізації з нормативними ознаками психічного здоров'я особистості та показано, що рівень самоактуалізації є індикатором психічного здоров'я. На підставі аналізу та результатів узагальнення теоретичних концепцій самоактуалізації особистості в сучасній психологічній літературі обґрунтовано комплекс методів психодіагностики самоактуалізації та психокорекції осіб, хворих на неврастенію, реалізовано комплексний підхід до визначення критеріїв самоактуалізації у здорових і хворих осіб та поглиблено розуміння теоретичних і практичних засад психодіагностики та психокорекції у конкретної категорії осіб - студентів, випускників гуманітарного вищого навчального закладу.

Зміст.
Проблема самоактуалізації як предмет наукового аналізу.
Організація роботи та методи емпіричного дослідження самоактуалізації і психокорекції осіб з проявами неврастенії.
Аналіз результатів емпіричного дослідження психологічних особливостей та оптимізації самоактуалізації осіб, хворих на неврастенію.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Варава Л.А. Особливості переживання особистістю почуття самотності у стані соціальної депривації

 • формат rtf, pdf
 • размер 258.5 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 20 с. Анотація. Визначено особливості переживання почуття самотності як провідного фактора негативного психологічного стану особистості, що виникає внаслідок соціальної депривації (на прикладі ВІЛ-інфікованих осіб). З'ясовано, що переживання почуття самотності є багатогранним, суб'єктивно значущим утворенням негативного або по...

Гант О.Є. Особливості порушень когнітивних функцій у хворих на розсіяний склероз

 • формат pdf, rtf
 • размер 243.8 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х. , 2009. — 20 с. Анотація. Мета дослідження – розробка системи нових психологічних діагностичних критеріїв когнітивних порушень при РС на основі комплексного психодіагностичного дослідження закономірностей і динаміки формування когнітивного дефіциту у цих груп хворих. Зміст. Сучасний стан проблеми порушень когнітивних функцій у хвор...

Горяча Т.С. Особливості психічного здоров'я в осіб із соматогенною фрустрацією (на прикладі хворих на остеохондроз)

 • формат pdf, rtf
 • размер 270.33 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 19 с. Анотація. Розкрито основні аспекти проблеми психічного здоров'я особистості у вітчизняній і зарубіжній психології. Виділено та вивчено його показники у межах гуманістичної концепції "позитивного психічного здоров'я". Теоретично обґрунтовано визначення поняття "соматогенна фрустрація". Розкрито особливості психічного здоров'я в...

Каленська Г.Ю. Психологічні детермінанти аутоперцепції якості життя хворими на невротичні розлади

 • формат rtf, pdf
 • размер 319.94 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 20 с. Анотація. На підставі дослідження індивідуально-типологічних рис особистості, специфіки ціннісно-смислової сфери, структури механізмів психологічного захисту й особливостей самооцінки, ставлення до хвороби та сприйняття якості життя у 183-х осіб (35-ти хворих на неврастенію, 28-ми - з тривожно-фобічним розладом, 35-ти -...

Кожевнікова В.А. Особливості особистості та поведінкові зміни у осіб, що пережили екстремальні події

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 262.53 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. На підставі дослідження емоційно-особистісних характеристик, особливостей трансформації та дисоціації ціннісно-смислової сфери та структури механізмів психологічного захисту, вивчення специфіки комунікативної сфери та перцепції якості свого життя у 112-ти осіб (49 пацієнтів зазнали вливу психотравмувальних чинників...

Луцик В.Л. Репрезентація терапевтичного середовища у хворих на параноїдну шизофренію

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 281.81 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 19 с. Анотація. Розроблено нову структурно-функціональну модель терапевтичного середовища (ТС) як складної динамічної системи взаємин, уявлень, настанов і контактів, що створюється у психіатричному відділенні та впливає на ефективність лікувально-реабілітаційного процесу. Структура ТС містить суб'єктну, об'єктну й організаційну складові....

Світлична О.В. Психопатологічні та патопсихологічні особливості дітей та підлітків, хворих на епілепсію з інтелектуальним зниженням та їх корекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 288.12 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 19 с. Анотація. Вивчено клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості 120-ти хворих на епілепсію дітей і підлітків з різним інтелектуальним рівнем. Розроблено принципи диференційованої терапії. На підставі експерименально-психологічного підходу до вивчення психічних розладів висвітлено клініко-психопатологічні прояви зазначен...

Трегубова Н.О. Медико-психологічна реабілітація психовегетативних розладів у робітників атомно-енергетичного комплексу в умовах санаторію

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 247.48 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 20 с. Анотація. Вивчено особливості психовегетативних розладів у робітників атомно-енергетичного комплексу. Розроблено принципи побудови заходів відновлювальної терапії реабілітації. На підставі комплексного клініко-психопатологічного, психодіагностичного й електрофізіологічного дослідження вивчено клінічні, соціальні, соціально-психоло...

Шевченко Р.П. Емоційно-особистісні особливості осіб з ішемічною хворобою серця

 • формат pdf, rtf
 • размер 266.92 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 18 с. Анотація. Проведено комплексний порівняльний аналіз особистісних девіацій в осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС), базуючись на антропометричних, соціальних і клінічних показниках. Виявлено особливості психоемоційного стану в таких осіб. Запропоновано принцип оцінювання системи психоемоційних відхилень у осіб з ІХС, який передб...

Шмігель Н.Є. Психологічні особливості внутрішнього світу дітей, хворих на бронхіальну астму

 • формат pdf, rtf
 • размер 227.62 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Визначено сутність, структуру й особливості формування внутрішнього світу хронічно хворої дитини на прикладі пацієнтів, що хворіють на бронхіальну астму. Визначено чинники, що впливають на процеси становлення та наповнення внутрішнього світу дитини молодшого шкільного віку та підлітка. Проаналізовано соціаль...