• формат pdf, rtf
 • размер 266.92 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
Шевченко Р.П. Емоційно-особистісні особливості осіб з ішемічною хворобою серця
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 18 с.

Анотація.
Проведено комплексний порівняльний аналіз особистісних девіацій в осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС), базуючись на антропометричних, соціальних і клінічних показниках.
Виявлено особливості психоемоційного стану в таких осіб.
Запропоновано принцип оцінювання системи психоемоційних відхилень у осіб з ІХС, який передбачає врахування тяжкості клінічного стану хворих з серцево-судинними порушеннями.
Розроблено класифікацію чинників, які зумовлюють виникнення взаємозв'язку психологічних проявів і соматичного стану в осіб з ІХС.
Запропоновано принципи формування медико-психофізичних реабілітаційно-корекційних заходів у цих осіб.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Варава Л.А. Особливості переживання особистістю почуття самотності у стані соціальної депривації

 • формат rtf, pdf
 • размер 258.5 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 20 с. Анотація. Визначено особливості переживання почуття самотності як провідного фактора негативного психологічного стану особистості, що виникає внаслідок соціальної депривації (на прикладі ВІЛ-інфікованих осіб). З'ясовано, що переживання почуття самотності є багатогранним, суб'єктивно значущим утворенням негативного або по...

Горяча Т.С. Особливості психічного здоров'я в осіб із соматогенною фрустрацією (на прикладі хворих на остеохондроз)

 • формат pdf, rtf
 • размер 270.33 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 19 с. Анотація. Розкрито основні аспекти проблеми психічного здоров'я особистості у вітчизняній і зарубіжній психології. Виділено та вивчено його показники у межах гуманістичної концепції "позитивного психічного здоров'я". Теоретично обґрунтовано визначення поняття "соматогенна фрустрація". Розкрито особливості психічного здоров'я в...

Зівзах М.В. Психологічні дезадаптаційні реакції у співробітників спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ (діагностика, психокорекція та профілактика)

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 252.18 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 18 с. Анотація. Досліджено рівень психічного здоров'я співробітників спеціальних підрозділів ОВС України за сучасних умов, висвітлено клінічні особливості межової психічної патології, особливості її динаміки та наслідків реакцій дезадаптації, визначено їх зв'язок зі специфічними умовами праці. Зазначено, що структура психічни...

Кожевнікова В.А. Особливості особистості та поведінкові зміни у осіб, що пережили екстремальні події

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 262.53 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. На підставі дослідження емоційно-особистісних характеристик, особливостей трансформації та дисоціації ціннісно-смислової сфери та структури механізмів психологічного захисту, вивчення специфіки комунікативної сфери та перцепції якості свого життя у 112-ти осіб (49 пацієнтів зазнали вливу психотравмувальних чинників...

Кулик О.Л. Клініко-психологічні особливості пацієнтів з ішемічною хворобою серця

 • формат rtf, pdf
 • размер 262.97 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 19 с. Анотація. Вперше у контексті системного підходу обґрунтовано патогенетичну роль впливу депресивних розладів на перебіг ішемічної хвороби серця (ІХС). Проаналізовано особливості структури якості життя у пацієнтів з ІХС з наявністю або відсутністю депресивних розладів. Досліджено особливості особистісного ставлення до хвороби та спри...

Лісова О.С. Психологічні особливості внутрішньої картини здоров'я в осіб з виразковою хворобою

 • формат pdf, rtf
 • размер 251.97 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 20 с. Анотація. Обгрунтовано багатовимірну теоретичну модель стану здоров'я людини, яка містить сенситивні, емоційні, когнітивні та мотиваційні компоненти, суб'єктивні образи фізичного, афективного, інтелектуального, соціального та духовного здоров'я. Розроблено критерії діагностики стану здоров'я людини, а саме: відчуття тілесного ко...

Петренко В.Ю. Емоційні розлади у чоловіків, хворих на ішемічну хворобу серця з порушеннями сексуальної функції

 • формат rtf, pdf
 • размер 264.17 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 20 с. Анотація. Вперше проведено комплексне клінічне і психодіагностичне обстеження хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) з порушеннями сексуальної функції. Проведено порівняльне дослідження особливостей емоційних розладів залежно від форми соматичного захворювання. Вивчено клінічну структуру сучасних форм емоційних розладів у хворих на...

Шемелюк І.М.Психологічні особливості самоактуалізації осіб, хворих на неврастенію

 • формат pdf, rtf
 • размер 232.18 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 17 с. Анотація. Доведено, що особи, хворі на неврастенію, мають низький рівень самоактуалізації, а також виражені особливості в їх емоційно-вольовій, комунікативній, мотиваційній та поведінковій сферах. Удосконалено та проведено апробацію комплексу інформативних психодіагностичних методик рівня самоактуалізації у контрольній та ек...

Щербина Л.Ф. Динаміка смислових структур осіб, залежних від психоактивних речовин, в процесі психологічної реабілітації

 • формат pdf, rtf
 • размер 253.09 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 18 с. Анотація. Встановлено значення смислових структур особистості у процесі одужання у разі психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин (ПАР) та доведено їх безпосередній вплив на динаміку синдрому залежності. Визначено особливості структурної організації мотиваційно-смислової сфери осіб, залежних від ПАР: дис...

Ільяшенко О.О. Медико-психологічні аспекти аутоагресивної поведінки самотніх осіб

 • формат pdf, rtf
 • размер 232 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 19 с. Анотація. На підставі проведеного комплексного психодіагностичного обстеження 150-ти самотніх осіб з аутоагресивною поведінкою визначено їх особистісні відмінності. З'ясовано, що у таких осіб мають місце підвищена ситуаційна особистісна тривожність, схильність до депресивного типу реагування на індивідуально значущі психотравмую...