Политология
Академическая и специальная литература
 • формат djvu
 • размер 7,16 МБ
 • добавлен 29 декабря 2015 г.
Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади
Моногр. — К.: К.І.С., 2006. — 398 с. — (Європейська серія видавництва «К.І.С.»). — ISBN 966-7048-59-4.
У монографії проаналізовано історію та сучасний стан європейської інтеграції, зокрема концептуальні підходи до її процесу та розвиток теоретичних засад, досліджено теоретико-методологічні засади європейського управління, проблеми формування інституційної системи ЄС як організаційної основи європейського управління та розвитку його багаторівневої системи, яку складають наднаціональний, національний, регіональний та місцевий рівні. Окремий розділ присвячено дослідженню європейських підходів до вдосконалення державного управління в Україні.
Розраховано на науковців та викладачів, спеціалістів-міжнародників, державних службовців, студентів, аспірантів, докторантів та всіх інших, хто цікавиться проблемами європейської інтеграції, Європейського Союзу та державного управління.
Перелік умовних скорочень.
Передмова.
Аналіз сучасного стану розвитку європейської інтеграції
.
Концептуальні підходи до процесу європейської інтеграції як основи європейського управління.
Розвиток теоретичних засад європейської інтеграції в зарубіжній науковій думці.
Методологія європейської інтеграції як предмет досліджень вітчизняних науковців.
Обґрунтування вибору напряму, концепція та загальна методика проведення дослідження.
Теоретико-методологічні засади дослідження європейського управління.
Визначення цілей Європейського Союзу та їх класифікація.
Компетенційний механізм Європейського Союзу як умова розвитку європейського управління.
Концептуально-нормативна обумовленість розвитку європейського управління.
Нормативно-правові засади розвитку європейського управління.
Класифікація джерел права Європейського Союзу та їх вплив на ефективність європейського управління.
Типологія принципів права Європейського Союзу в контексті європейського управління
.
Формування інституційної системи Європейського Союзу як організаційної основи європейського управління.
Соціально-історичні джерела виникнення і становлення інституційної системи Європейського Союзу.
Порівняльний аналіз інституційної системи Європейського Союзу в засновницьких договорах.
Нова парадигма інституційної системи Європейського Союзу в Договорі про запровадження Конституції для Європи.
Передумови виникнення європейського адміністративного простору та його особливості й роль в європейському управлінні.
Розвиток багаторівневої системи європейського управління.
Наднаціональний рівень європейського управління.
Органи державного управління в Європейському Союзі та їх основні функції — законодавча, виконавча й судова.
Інституції державного управління в Європейському Союзі та їх допоміжні функції — консультативна, фінансово-інвестиційна, контрольно-наглядова і правоохоронна
.
Національний рівень європейського управління та методи.
Моделі регіонального та місцевого рівнів європейського управління.
Європейські підходи до вдосконалення державного управління в Україні.
Обґрунтування європеїзації державного управління в Україні як прояву однієї із закономірностей світового розвитку.
Державні стратегії європейського вибору України.
Перспективні напрями реформування державного управління в Україні згідно з доробками європейського управління.
Аналіз стану гармонізації, наближення й адаптації державної служби України до європейських стандартів і вимог.
Висновки.
Список використаних джерел.
Додатки
.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Социальная / культурная антропология
 4. Политическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Международные отношения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Менеджмент
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Политическая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Религиоведение
 3. Религия и политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Политическая социология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Политическая философия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственное регулирование экономики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственные и муниципальные финансы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственный финансовый контроль
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История политических и правовых учений
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Теория государства и права
 4. Теория государства
 1. Документальная литература
 2. Публицистика
 3. Общественно-политическая публицистика
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Политология