Практикум
 • формат pdf
 • размер 805.55 КБ
 • добавлен 14 июля 2011 г.
Гірка В.О., Гірка І.О., Кіндратенко А.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Молекулярна фізика для студентів першого курсу фізико-технічного факультету (на укр. языке)
Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. - 47 с.
Зміст
Георгій Ґамов – видатний український фізик
Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини методом Стокса та довжини вільного пробігу й ефективного діаметра молекул повітря
Визначення частки теплоємностей газу Cp/Cv та відносної вологості повітря
Визначення швидкості звуку у повітрі інтерференційним методом
Визначення коефіцієнта теплопровідності металів
Визначення питомої теплоємності твердих тіл методом адіабатичного калориметра
Вимірювання зміни ентропії термодинамічних систем
Визначення коефіцієнтів пружності при поздовжній та поперечній деформаціях
Вимірювання тиску газу в вакуумній камері, що відкачується форвакуумним насосом
Визначення питомої теплоти пароутворення води
Похожие разделы
Смотрите также

Балицький О., Миколайчук О. Дифракція електронів для дослідження структури матеріалів

 • формат pdf
 • размер 891.51 КБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 63 с. Лабораторний практикум. Розглянуто застосування дифракції електронів для дослідження структури матеріалів, описано шість лабораторних робіт з методики індексування та розшифрування електронограм від полікристалічних, монокристалічних і аморфних матеріалів, проаналізовано геометрію утворення дифракційної картини в разі відбивання поверхнею швидких і повільних електронів та використ...

Вязовов В.Б., и др. Физика. Механические колебания и волны

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
– Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 32 с. Представлены лабораторные работы по курсу «Физика. Механические колебания и волны». Предназначены для студентов 1 курса дневного и 2 курса заочного отделений инженерных специальностей.

Гірка В.О., Гірка І.О., Кіндратенко А.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Механіка для студентів першого курсу фізико-технічного факультету (на укр. языке)

Практикум
 • формат djvu
 • размер 668.9 КБ
 • добавлен 10 июля 2011 г.
Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. - 44 с. Зміст М. Остроградський - видатний український математик та фізик. Вивчення рівноприскореного руху та визначення величини прискорення вільного падіння на машині Атвуда. Дослідження закону збереження енергії і визначення моменту інерції механічного тіла відносно фіксованої осі обертання за допомогою маятника Максвела. Визначення прискорення сили тяжіння за допомогою фізичного та математичного маятників....

Грабовский М.А. Лекционные демонстрации по физике. Механика жидкостей и газов. Выпуск 2

 • формат pdf
 • размер 7.02 МБ
 • добавлен 21 апреля 2011 г.
Книга содержит описание демонстраций, которые ставятся в Московском Государственном Университете по курсу механики жидкостей и газов. Может служить пособием для преподавателей физики и для работников физических кабинетов вузов

Демин, Левченко. Методические указания к лабораторной по физике для студентов всех форм обучения всех специальностей. №9Изучение законов вращательного движения на маятнике Овербека

 • формат pdf
 • размер 4.58 МБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
УГТУ-УПИ, Для всех специальностей по курсу физики, физические основы механики, КСЕ. Составители Демин, Левченко. Екатеринбург 2006. Издательство УГТУ-УПИ. 16 с.

Дулов Е.Н., Ивойлов Н.Г. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ: конспект лекций

 • формат pdf
 • размер 599.24 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Казань: КазГУ, 2008. - 50 с. Конспект составлен по 9 лекциям и предназначен для студентов физического факультета вечернего отделения, к курсу «Компьютерный гамма- и рентгеноспектральный анализ», а также для студентов дневного отделения, к курсу «Рентгеноструктурный и рентгеноспектральный анализ».

Лучин В.Л. (ред.) Виртуальный физический практикум

Практикум
 • формат doc
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Методические указания к лабораторным работам по курсу общей физики для студентов технических специальностей очной и заочной форм обучения высших учебных заведений . - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008. – 68 с. Цель методических указаний: ознакомиться с методикой проведения виртуальных лабораторных работ физического практикума по курсу общей физики, освоить способы моделирования физических явлений и процессов, проводить первичную обработку результ...

Никитин С.И., Родионова М.П. Рубиновый лазер. Лабораторная работа

Практикум
 • формат doc
 • размер 1.97 МБ
 • добавлен 10 октября 2011 г.
Физический факультет Казанского государственного университета, 2006, 15с. Методическое пособие к лабораторной работе Рубиновый лазер по курсу Квантовая радиофизика для бакалавров по направлению 511500 – Радиофизика, для специалистов по специальности 013800 – Радиофизика и электроника физического факультета.

Пойда В.П., Хижковий В.П. Лабораторний практикум з оптики

Практикум
 • формат doc
 • размер 1.38 МБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Част. 1-2 - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2008. - 85с. (1), 72 c. (2) У цьому навчально-методичному посібнику наведені методичні інструкції щодо виконання 10 експериментальних лабораторних робіт з оптики, що пропонуються до виконання студентам 2 курсу фізичного та радіофізичного факультетів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна при проходженні ними занять з фізичного лабораторного практикуму на кафедрі експериментальної...

Попов Є. Г., Толстенко О.В., Цоцко В. І. Фізика з основами біофізики. Лабораторний практикум і збірник задач

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.55 МБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
Навчальний посібник. -Дніпропетровськ. -2006. - 125 с. В навчальному посібнику наведені інструкції 22 лабораторних робіт і 285 задач з фізики та біофізики. У лабораторному практикумі приводяться основні правила виконання лабораторних робіт. Крім теорії та інструкцій до лабораторних робіт, пропонуються основи теорії похибок, правила побудови графіків та оформлення звітів. Кожен розділ збірника задач починається з рекомендацій і підбірки формул дл...