Статья
  • формат doc
  • размер 238,03 КБ
  • добавлен 15 июля 2015 г.
Гродзинська О. Вернакулярні ландшафтні регіони України
Вестник ЛНУ. Серія географічна. — 2004. — Вип. 31 — С. 89–95.
Вернакулярні ландшафтні регіони трактують як регіони, що ментально майже однаково виділені певною групою людей як у їхніх межах, так і в сприйнятті людьми їхніх ландшафтних рис. Розглядається методика виявлення і побудови карт цих регіонів. З’ясовано, що масове уявлення респондентів про ландшафтні регіони України має ієрархічний характер. Тому, схема вернакулярного ландшафтного районування України є ієрархічною з виділенням на ній регіонів чотирьох рівнів. Карта вернакулярних ландшафтних регіонів має риси подібності зі схемою наукового фізико-географічного районування. Відмінності стосуються числа виділених регіонів, положення межі між степом і лісостепом, Поліссям і лісостепом, уявлення місцеположення таких регіонів, як Поділля, Мале Полісся, Передкарпаття, Буковина.