Похожие разделы

Анализ и прогноз межгодовой динамики валовых сборов урожая зерновых культур в Украине

 • формат doc
 • размер 84.4 КБ
 • добавлен 17 февраля 2013 г.
Конкурсная работа(Конкурс Пинчука), Севастопольский Национальный Технический Университет, Севастополь, 2011г. 7с. Целью данной работы являлось выявление закономерностей современной динамики валовых сборов урожая зерновых культур в различных регионах Украины и связей этого процесса с межгодовыми изменениями влажности, температуры, выпадения атмосферных осадковв приземном слое атмосферы и общего содержания озона.

Андрієнко Т.Л., Антонова Г.М., Єршов А.В. Край лісів та імлистих боліт: Розповідь про природоохоронні об’єкти Ровенської області

 • формат pdf
 • размер 103,57 МБ
 • добавлен 07 сентября 2014 г.
Львів: Каменяр, 1988. — 86 с. Ілюстративний нарис про заповідні куточки Рівненської області, розташованого в центрі Українського Полісся, багатства її рослинного світу. Книга яскраво розповідає про багатства заповідного краю (річки, ліси, болота, заплави, озера). Серед 1600 видів рослин що зростають на Рівненщині, є чимало рідкісних що підлягають охороні.

Атлас Климат и водные ресурсы Украины

Презентация
 • формат pdf
 • размер 8,29 МБ
 • добавлен 04 января 2015 г.
Выходные данные неизвестны. — 49 слайдов. Коллектив авторов: Липинский В.Н., Осадчий В.И., Шестопалов В.М., Руденко Л.Г., Дмитренко В.П., Мартазинова В.Ф., Набиванец Ю.Б., Бабиченко В.Н., Кульбида Н.И., Шерешевский А.И. В презентации представлены карты с различных атласов для полной характеристики климата и вод Украины, а также их тенденции к изменениям.

Богуцький А.Б. (ред.) Найдавніші леси Поділля і Покуття: проблеми генези, стратиграфії, палеогеографії

Статья
 • формат pdf
 • размер 65,55 МБ
 • добавлен 24 сентября 2014 г.
Збірник наукових праць (до ХVІ українсько-польського семінару. Скала-Подільська, 13–16 вересня 2009 р.). — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — 246 с. Збірник містить статті, в яких висвітлено різні аспекти досліджень найдавніших лесів Поділля і Покуття. Подано, зокрема, результати комплексного вивчення розрізів Скала-Подільська і Мамалига, де добре розвинені давні викопні ґрунтові комплекси. Наголошено на алювії давніх терас Д...

Вишневський В.І. Малі річки Києва

 • формат pdf
 • размер 47,26 МБ
 • добавлен 07 марта 2016 г.
К. Інтерпрес ЛТД, 2013. — 84 с. Наведено історичні відомості про малі річки м. Києва. Представлено дані про їх гідрографічні характеристики, людський вплив і сучасний стан. Сформульовано проблеми, які мають бути вирішені у сфері екологічного оздоровлення річок. Для дослідників природи, краєзнавців, фахівців з охорони довкілля, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, студентів.

Волиняк П. Фізична географія України

 • формат djvu
 • размер 3,06 МБ
 • добавлен 10 августа 2014 г.
Торонто: Нові Дні, 1966. — 96 с. Україна — земля наших батьків. Географічне розташування України. Кордони України. Геологічні зміни на Землі. Геологічні ери. Геологічні зміни та їх сліди на території України. Поверхня. Корисні копалини. Підсоння (клімат) України. Зовнішні та внутрішні води. Грунти. Рослинність. Тваринний світ. Межі природних зон та областей. Населення. Від видавництва.

Волиняк П. Фізична географія України

 • формат pdf
 • размер 12,53 МБ
 • добавлен 08 августа 2014 г.
Торонто: Нові Дні, 1966. — 96 с. Україна — земля наших батьків. Географічне розташування України. Кордони України. Геологічні зміни на Землі. Геологічні ери. Геологічні зміни та їх сліди на території України. Поверхня. Корисні копалини. Підсоння (клімат) України. Зовнішні та внутрішні води. Грунти. Рослинність. Тваринний світ. Межі природних зон та областей. Населення. Від видавництва.

Ворона Є.С., Кириляч О.В. та ін. Басейн річки Бог

 • формат pdf
 • размер 9,57 МБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
Ворона Є.С., Кириляч О.В., Максименюк О.Д., Макушевський Г.Б., Яворський Д.М., Яворський О.Г. Вінниця - Київ: Wetlands International Black Sea Programme, 2009. — 128 с. Цю книжку присвячено комплексному опису басейну річки Південний Буг. Вона містить інформацію про походження назви річки та природні умови басейну річки, стислий опис Південного Бугу та його головних приток, інформацію про геологічну будову, кліматичні умови, ландшафти, тваринний...

Выборов С., Щукин В., Аверин Г. Странствующие земли. Очень древняя история Донбасса

 • формат pdf
 • размер 16,94 МБ
 • добавлен 02 октября 2015 г.
Междисциплинарное учебное пособие для старших школьников и студентов. — Донецк: 2008. — 70 с. Настоящее издание представляет собой учебное пособие, скомпонованное из самых разнообразных источников, которое будет служить не только средством расширения кругозора, но и породит чувство здорового патриотизма, укрепит любовь к малой родине, именуемой Донецкий край. Материал изложен четко, доступно, снабжён большим количеством красочных иллюстраций, что...

Географія Рівненщини та суміжних областей

Статья
 • формат pdf
 • размер 9,38 МБ
 • добавлен 01 сентября 2016 г.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри географії і туризму у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. — Рівне, Україна, 3-4 квітня 2014 р. — 459 с. У збірнику опубліковано матеріали, надіслані на Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Географія Рівненщини та суміжних областей» присвяченої 10-річчю створення кафедри географії і туризму у Між...

Геренчук К. І. Природа Львівської області

 • формат pdf
 • размер 5,86 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Львов: Вища школа. Вид-во при Львов. ун-ті, 1981. — 156 с. В колективній монографії узагальнені матеріали по геології, геоморфології, кліматичних особливостях, поверхневих та підземних водах, рослинності, грантах, тваринному світі та ландшафтах, розглянуті питання охорони природи та раціонального використання природних умов і ресурсів. Призначена для широкого кола спеціалістів – співробітників проектних організацій, вчителів, студентів університ...

Геренчук К.І. (ред.) Природа Закарпатської області

 • формат doc
 • размер 1,41 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Львов: Вища школа. Вид-во при Львов. ун-ті, 1981. — 156 с. В колективній монографії узагальнені матеріали по геології, геоморфології, кліматичних особливостях, поверхневих та підземних водах, рослинності, грантах, тваринному світі та ландшафтах, розглянуті питання охорони природи та раціонального використання природних умов і ресурсів. Призначена для широкого кола спеціалістів – співробітників проектних організацій, вчителів, студентів університ...

Геренчук К.І. (ред.) Природа Ровенської області

 • формат pdf
 • размер 26,62 МБ
 • добавлен 20 декабря 2012 г.
Львов: Высшая школа, 1976. — 156 с. В коллективной монографии обобщены материалы о геологии, рельефе, полезных ископаемых, климате, поверхностных и подземных водах, растительности, помненном покрове, животном мире и ландшафтах, описапы природные районы, рассмотрены вопросы охраны природы. Книга предназначена для учителей, специалистов сельского хозяйства, сотрудников проектных организаций. Может быть использована студентами, любителями природы.

Геренчук К.І. Природа Волинської області

 • формат pdf
 • размер 61,01 МБ
 • добавлен 21 февраля 2012 г.
Львов: Вища школа. Вид-во при Львов. ун-ті, 1981. — 147 с. В колективній монографії узагальнені матеріали по геології, геоморфології, кліматичних особливостях, поверхневих та підземних водах, рослинності, грантах, тваринному світі та ландшафтах, розглянуті питання охорони природи та раціонального використання природних умов і ресурсів. Призначена для широкого кола спеціалістів – співробітників проектних організацій, вчителів, студентів університе...

Геренчук К.І. Природа Волинської області

 • формат doc
 • размер 1,09 МБ
 • добавлен 24 февраля 2015 г.
Львов: Вища школа. Вид-во при Львов. ун-ті, 1981. — 147 с. В колективній монографії узагальнені матеріали по геології, геоморфології, кліматичних особливостях, поверхневих та підземних водах, рослинності, грантах, тваринному світі та ландшафтах, розглянуті питання охорони природи та раціонального використання природних умов і ресурсів. Призначена для широкого кола спеціалістів – співробітників проектних організацій, вчителів, студентів університе...

Давидов О.В., Мальчикова Д.С., Мельник Р.П. Фізична географія України: Робочий зошит для практичних та семінарських занять

 • формат doc
 • размер 64,89 МБ
 • добавлен 11 августа 2013 г.
Навчальний посібник. — Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2012. — 103 с. Посібник містить практичні та семінарські заняття з курсу фізичної географії України. Завдання практичних робіт включають статистичний матеріал, картографічні заготовки, методичні поради, що дозволяє студентам оволодіти всіма необхідними знаннями та навичками, передбаченими програмою дисципліни і освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки студента-географа і еколога. Робочий з...

Денисик Г.І. Лісополе України

 • формат doc
 • размер 23,22 МБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Вінниця: ПП "Видавництво "Тезис", 2001. - 284 с., іл. У монографії - результати історико-географічного аналізу процесу антропогенізації лісостепової смуги України та прилеглих територій, формування на їх основі нової природно-господарської структури - лісопольової зони. Розглянуті також проблеми взаємодії лісу і степу та лісокультур і поля, формування зональних антропогенних ландшафтів лісополя України в першій половині XXI ст. Для географів та...

Дністрянська Н.І., Дністрянський М.С. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку

 • формат pdf
 • размер 4,66 МБ
 • добавлен 27 сентября 2014 г.
Монографія. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. — 198 с. — ISBN 978-617-10-0031-5. У монографії концептуально окреслено контури категорії дуже малих міських поселень, яка формується селищами міського типу та дуже малими містами (людністю до десяти тисяч осіб). Відображено роль природно-географічного положення, адміністративного статусу та суспільно-географічних чинників у формуванні та функціонуванні дуже малих міських поселень. Досліджено те...

Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики

 • формат pdf
 • размер 36,02 МБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 490 с. У монографії обґрунтовано теоретичні основи, методологію та методику геоетнополітичних досліджень, розкрито взаємозумовленість розвитку етногеографічних та територіально-політичних процесів в Україні впродовж XX ст. Охарактеризовано параметри етногеографічної структури сучасної України та їхнє геополітичне значення. Проаналізовано функції етногеографічного чинника в орга...

Днепропетровский регион

Презентация
 • формат ppt
 • размер 410,65 КБ
 • добавлен 11 декабря 2012 г.
17 слайдов Содержание: Природно-ресурсный потенциал региона. Производственный потенциал региона. Инфраструктурный потенциал. Потребительский потенциал. Трудовой потенциал. Структура экспорта и импорта.

Железняк І.М. та ін. (уклад.) Словник гідронімів України

Справочник
 • формат djvu
 • размер 23,06 МБ
 • добавлен 26 августа 2015 г.
Київ: Наукова думка, 1979. — 781 с. Словник гідронімів України є першим порівняно повним зібранням (понад 20 тис. основних і майже 24 тис. варіантних) назв річок, струмків та інших водотоків, оформлених відповідно до їх літературно-нормативних, історико-лінгвістичних та географічно-локалізаційних характеристик. Словник гідронімів має задовольнити гостру потребу концентрації, опису й унормування зібраних у ньому власних назв водних об'єктів респуб...

Железняк І.М. та ін. (уклад.) Словник гідронімів України

Справочник
 • формат pdf
 • размер 51,50 МБ
 • добавлен 21 августа 2015 г.
Київ: Наукова думка, 1979. — 781 с. Словник гідронімів України є першим порівняно повним зібранням (понад 20 тис. основних і майже 24 тис. варіантних) назв річок, струмків та інших водотоків, оформлених відповідно до їх літературно-нормативних, історико-лінгвістичних та географічно-локалізаційних характеристик. Словник гідронімів має задовольнити гостру потребу концентрації, опису й унормування зібраних у ньому власних назв водних об'єктів респуб...

Заволока Ю.Ю. Географія ринку праці України

Практикум
 • формат doc
 • размер 28,36 КБ
 • добавлен 13 октября 2014 г.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Географія ринку праці України». – Харків: ХНУ, 2008. – 16 с. Методичні вказівки розроблені до програми курсу «Географія ринку праці України» як одного з важливих спецкурсів у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки магістрів соціально-економічної географії. Мета: надати методичну допомогу студентам та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Географія ринку...

Заставний Ф.Д. Географія України

 • формат djvu
 • размер 15,29 МБ
 • добавлен 26 октября 2013 г.
Л.: Світ, 1994. — 472 с. У навчальному посібнику поруч з традиційними для географії проблемами розглядаються питання геополітики самостійної України, етнічного складу й антропології її жителів, характеризуються історичні аспекти становлення кордонів, розвитку історико-географічних, етнічних і етнографічних земель, освіта, зайнятість, міграція населення, становлення і умови життя західної і східної української діаспори, адміністративно-територіаль...

Кілінська К.Й., Руденко В., Аніпко Н. та ін. Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні

 • формат doc
 • размер 2,34 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. – 250 с. У монографії представлений аналіз теоретико-методологічних та нормативно-правових засад рекреаційно-туристичного природокористування, здійснений аналіз природно-ресурсного потенціалу рекреаційного природокористування та історико-культурних пам’яток. Для фахівців у галузі географії, екології, працівників науково-дослідних установ, викладачів вищих навчальних з...

Карта Волинської області + карта Рівненської області + карта Львівської області частково

Карта
 • формат image
 • размер 33,46 МБ
 • добавлен 25 января 2015 г.
Карта Рівненської, Волинської повністю та частково Львівської області масштаб 1:100000 Карта склеэна з топографічних планшетів, робив сам, оригінал, нанесено всі населені пунти включно з хуторами, нанесені всі дороги, включно з польовими, всі річки та міста, дуже висока якість планшетів.Кольорова. Ідеальна для туриста

Карта Рівненської області

Карта
 • формат image
 • размер 18,78 МБ
 • добавлен 17 января 2015 г.
Карта Рівненської повністю та частково Волинської області масштаб 1:100000 Карта склеэна з топографічних планшетів, робив сам, оригінал, нанесено всі населені пунти включно з хуторами, нанесені всі дороги, включно з польовими, всі річки та міста, дуже висока якість планшетів.Кольорова. Ідеальна для туриста

Кваша М.К. Грунти Ровенської області

 • формат pdf
 • размер 118,47 МБ
 • добавлен 03 ноября 2011 г.
Навч. підручник: Львів, 1970, 98 с. Нарис про грунти Ровенської області. Розглянуто кліматичні умови, геологі, гідрологію, агрокліматичні умови, грунтові води, природний та рослинний світ, є низка картографічних матеріалів, та унікальних даних

Киев

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,13 МБ
 • добавлен 24 ноября 2011 г.
Киев — столица и самый крупный город Украины, город-герой. Находится на реке Днепр. Является центром Киевской агломерации. Киев — отдельная административно-территориальная единица Украины, культурный и правительственный центр страны, а также административный центр Киевской области. Расположен на севере центральной части Украины. Киев — шестой по населению город Европы после Москвы, Лондона, Санкт-Петербурга, Берлина и Мадрида.

Клименко В.Г. Гідрологія України

 • формат pdf
 • размер 881,51 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Навчальний посібник для студентів-географів. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010 . - 124 с. У навчальному посібнику подані характеристика гідрології суші України, закономірності географічного поширення поверхневих вод, опис конкретних водних об'єктів, їх режим та господарське значення. Навчальний посібник рекомендується для студентів-географів усіх форм навчання.

Ковальчук І.П., Юровчик В.Г. Конструктивна географія лісів і лісового господарства Волинської області

 • формат pdf
 • размер 15,87 МБ
 • добавлен 17 января 2012 г.
Монографія. – Луцьк: РВВ "Вежа" ВНУ ім.Л.Українки, 2010. – 150 с. У монографії обґрунтовано концептуальні засади, запропоновано алгоритми досліджень лісів і лісового господарства області. За допомогою геоінформаційних технологій здійснено аналіз стану і динаміки лісів Волинської області за період з 1925 по 2009 роки, виявлено масштаби змін лісистості у XX – на початку XXI століття, охарактеризовано особливості прояву несприятливих явищ і процесів...

Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города Украины: Экономико-географический справочник

Справочник
 • формат djvu
 • размер 8,70 МБ
 • добавлен 24 февраля 2014 г.
К.: Выща школа, 1990. — 277 с. Справочник содержит важнейшие сведения об экономическом и социальном развитии 434 городов Украины. Характеристика каждого города включает экономико-географическое положение, возникновение и развитие, функциональное значение и роль в системе производства и расселения республики, промышленный, научный и образовательный потенциалы, информацию о демографии и социально-культурной сфере, достопримечательностях и архитекту...

Конфлікти та територіальні суперечки Пн. та Пд. Америки

Реферат
 • формат doc
 • размер 22,67 КБ
 • добавлен 06 марта 2013 г.
КНУ імені Т.Шевченка, географічний факультет. Доповідач: Якушевич В., 2013. Наявні конфлікти. Визначальні фактори. Питання Арктики. Конфлікти країн Латинської Америки.

Кордуба М.М. Північно-західна Україна

 • формат djvu
 • размер 2,51 МБ
 • добавлен 12 июля 2011 г.
Відень: Друкарня Адольфа Гольцгавзена, 1917. - 92 с. В раритетному закордонному виданні Союзу Визволення України вчений Кордуба Мирон приводить фактичний матеріал географії північно-західної України. В доступній формі приведено загальний географічний огляд регіону та історичні аспекти розвитку геосуспільної території, котрі викладено на основі тодішніх історичних публікацій. Подано інформацію про внутрішні та зовнішні національні відносини. Визна...

Корисні копалини басейну річки Тересва

Карта
 • формат image
 • размер 820,62 КБ
 • добавлен 05 марта 2015 г.
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Кафедра гідрометеорології і водних ресурсів, Пригода Наталія Петрівна, м. Чернівці, 2014 рік. Предмет — Ландшафтна гідрологія. Представлення основні металічні і нематалічні користі копалини, які знаходяться в межах басейну річки Тересва

Корнус А.О., Корнус О.Г., Сюткін С.І. Географічна освіта і наука у Сумському державному педагогічному університеті

Статья
 • формат pdf
 • размер 325,54 КБ
 • добавлен 23 июля 2011 г.
Стаття опублікована у журналі "Історія української географії" 2007 року. Випуск № 15. 29 - 31 с. Розкрито історичні особливості зародження і становлення географічної думки у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка. Розглянуто наукові здобутки сумської географічної школи. Висвітлено роботу Сумського відділу Українського географічного товариства з часу його заснування у 1969 році.

Коротун І.М., Коротун Л.К. Географія Рівненської області в 3-х частинах, Част. 1

 • формат pdf
 • размер 201,33 МБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
Навч. підручник: Рівне 1996, 380 с. Географія Рівненської області: природа, населення, екологія, господарство. Висвітлено весь спектр природних мов та ресурсів області, багато ілюстрованого матеріалу, картосхем графіків.

Коротун І.М., Коротун Л.К. Географія Рівненської області в 3-х частинах, Част. 2

 • формат pdf
 • размер 204.71 МБ
 • добавлен 24 ноября 2011 г.
Навч. підручник: Рівне 1996, 380 с. Географія Рівненської області: природа, населення, екологія, господарство. Висвітлено весь спектр природних мов та ресурсів області, багато ілюстрованого матеріалу, картосхем графіків.

Коротун І.М., Коротун Л.К. Географія Рівненської області в 3-х частинах, Част. 3

 • формат pdf
 • размер 134.82 МБ
 • добавлен 29 ноября 2011 г.
Навч. підручник: Рівне 1996, 380 с. Географія Рівненської області: природа, населення, екологія, господарство. Висвітлено весь спектр природних мов та ресурсів області, багато ілюстрованого матеріалу, картосхем графіків.

Костюшин В.А. Современное состояние Сиваша. Сборник статей

Статья
 • формат pdf
 • размер 593,84 КБ
 • добавлен 03 марта 2013 г.
К.: Wetlands International - АЕМЕ, 2000. — 104 с. В настоящем сборнике, изданном в рамках украинской программы Wetlands International — АЕМЕ, приводятся данные ряда авторов о современном состоянии одного из важнейших водно-болотных угодий Европы и прилежащих к нему территорий. Опубликованные материалы охватывают широкий спектр тем - от биологического разнообразия, природноочаговых инфекционных заболеваний до создания заповедных объектов и социаль...

Костюшин В.А., Фесенко Г.В. (ред.). Сивашский регион: краткая социально-экономическая характеристика

 • формат pdf
 • размер 13,52 МБ
 • добавлен 21 февраля 2013 г.
К.: Черноморская программа Ветландс Интернешнл, 2007. — 178 c. Данная публикация является результатом выполнения одной из составных частей проекта Towards Integrated Management Planning for the Sivash in Ukraine (2002—2005), посвященного исследованию и сохранению уникального природного комплекса Сиваша. В ней приводится краткая характеристика основных секторов экономики региона — промышленности, сельского, водного, рыбного и охотничьего хозяйств,...

Кравчук Я.С. (ред.) Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,58 МБ
 • добавлен 01 октября 2014 г.
Збірник наук. праць (Ворохта, 6-9 вересня 2012 року). — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. — 407 с. У збірник включені тексти доповідей четвертого міжнародногосемінару з проблем геоморфології та палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій.

Краснов А.Н. Рельеф, растительность и почвы Харьковской губернии

 • формат pdf
 • размер 15.74 МБ
 • добавлен 06 июля 2011 г.
Доклады Харьковскому обществу сельского хозяйства. Харьков: Типография Зильбельберга, 1893. - 140 с. В собрании докладов рассмотрена геотектоника и рельеф Харьковской губернии, а также морфология поверхности. Описана растительность территории и её отношение к рельефу. Уделено внимание сортовой растительности и почвам региона. Собрание является первым изданием, в котором рассмотрен рельеф территории Украины.

Краснов А.Н. Рельеф, растительность и почвы Харьковской губернии

 • формат djvu
 • размер 3,72 МБ
 • добавлен 11 сентября 2016 г.
Доклады Харьковскому обществу сельского хозяйства. — Харьков: Типография Зильбельберга, 1893. — 140 с. В собрании докладов рассмотрена геотектоника и рельеф Харьковской губернии, а также морфология поверхности. Описана растительность территории и её отношение к рельефу. Уделено внимание сортовой растительности и почвам региона. Собрание является первым изданием, в котором рассмотрен рельеф территории Украины.

Кубійович В. Атляс України й сумежних країв

Карта
 • формат pdf
 • размер 224,37 МБ
 • добавлен 18 августа 2013 г.
Львів: Український видавничий інститут, 1937. — 48 с. + 65 карт гарної якості. Атлас України й суміжних країв містить детальну інформацію про різні природньо-географічні, промислові та сільськогосподарські особливості України.

Кубійович В. Географія України та суміжних країв

 • формат pdf
 • размер 44,72 МБ
 • добавлен 12 августа 2014 г.
Краків: Українське Видавництво, 1943. — 525 с. Географія українських і сумежних земель має за мету виповнити частинно одну з дошкульних прогалин у нашому українознавстві — подати географію наших етнографічних земель. Досі, щоправда появилося декілька підручників географії, чи описів наших етнографічних земель. Але вони здебільша невеликі об'ємом і пере-старілі, головно коли мати на увазі географію людини. Крім того є вони або без ілюстративного м...

Кугукало І.А. Ровенська область

 • формат pdf
 • размер 127.15 МБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Підручник: Рядянська школа, 1959, 119 с. Географія Рівненської області: природа, населення, екологія, господарство, тваринний та рослинний світ, геолого-тектонічна будова, ліси, рельєф, гідрографія. Висвітлено весь спектр природних мов та ресурсів області, багато ілюстрованого матеріалу, картосхем графіків

Логвинов К.Т., Щербань М.И. и др. Природа Украинской ССР. Климат

 • формат djvu
 • размер 3,85 МБ
 • добавлен 15 сентября 2013 г.
Отв. ред.Щербань М.И. — Киев: Наукова думка, 1984. — 232 с. (Отсутствует "Предисловие" - с. 1-16). В книге дана характеристика климата Украинской ССР. Оглавление: Эволюция климата и расчет его характеристик (К. Т. Логвинов). Условия формирования климата Украины (Л. И. Сакали). Термический режим (В. Н. Бабиченко). Режим увлажнения (М. Б. Барабаш). Атмосферное давление и ветер (В. И. Ромушкевич). Опасные явления погоды (К. Т. Логвинов). Климатическ...

Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України

 • формат doc
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2007. - 369 с. : іл., картосхеми ; 21 см. Розглядаються науково-методичні засади дослідження ролі туристичних ресурсів в умовах глобалізації туризму та активізації участі України в світовому туристичному процесі. Пропонується класична класифікація туристичних ресурсів та методика їх вивчення. Основна увага приділена характеристиці основних природно-рекреаційних та культурно-історичних ресурсів України, тради...

Місто Київ

Презентация
 • формат ppt
 • размер 6,33 МБ
 • добавлен 23 марта 2015 г.
СумДУ, Суми, Україна, 2014 р., 28 слайдів. Ки́їв — столиця України. Київ на карті. Чисельність населення м. Києва. Аналіз та прогноз демографічного розвитку м. Києва. Екологічні проблеми міста. Основні забруднювачі в місті Київ. Пам’ятки природи міста Київ.

Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование

 • формат pdf
 • размер 81,34 МБ
 • добавлен 23 декабря 2010 г.
К.: Наукова думка, 1985. - 224 с. В книге описаны природно-территориальные комплексы (ландшафты) Украинской ССР с учетом современной их классификации. Природно-территориальные комплексы рассматриваются по физико-географическим зонам, подзонам, провинциям и областям. Основное внимание уделяется зональным геокомплексам - ландшафтам смешаных лесов, лесостепным, степным и горным, а также характеристике местностей и наиболее типичных урочищ. Показаны...

Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України

 • формат pdf
 • размер 75,11 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Знання, 2005. - 511 с. У підручнику аналізуються природні умови і природні ресурси України, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми, конструктивно-географічні основи раціонального природокористування. Розраховано на студентів географічних, геоекологічних, природоохоронних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів.

Марушевский Г.Б., Костюшин В.А., Сиохин В.Д. Сиваш. Природа и люди

 • формат pdf
 • размер 435,69 КБ
 • добавлен 24 февраля 2013 г.
Киев: Черноморская программа Ветландс Интернешнл, 2005. - 80 с. Эта публикация о Сиваше - мелководном заливе лагунного типа в западной части Азовского моря, наибольшем на азово-черноморском побережье Украины водно-болотном угодье международного значения. В книге описывается природа Сиваша, (включая климат, поверхностные воды, ландшафты, флору и фауну) и люди, живущие в Присивашском регионе, их культурно-историческое наследие, экономическая деятел...

Матолич Б.М., Ковальчук І.П., Іванов Є.А. та ін. Природні ресурси Львівщини

 • формат pdf
 • размер 10,04 МБ
 • добавлен 15 мая 2015 г.
Львів: ПП Лукащук В.С., 2009. — 120 с. У книзі представлено характеристику основних природних ресурсів Львівської області, наведено їх класифікації та ілюстративний матеріал. Багатство природи Львівського краю знайшло відображення у світлинах і текстових описах, які автори пропонують небайдужим поціновувачам. Для працівників природоохоронних органів, наукових та вищих навчальних закладів, органів державної влади, місцевого самоврядування, громадс...

Маценко Г.О. Книга рекордів України. Культура і мистецтво. Спорт і розваги

 • формат djvu
 • размер 6,76 МБ
 • добавлен 17 марта 2013 г.
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2002. — 80 с. Видання містить багато звичайних і незвичайних, але цікавих і дивовижних фактів про все "най-най". в Україні. У трьох томах представлені розділи : "Природа навколо нас", "Людина і суспільство", "У світі науки і техніки", "Культура і мистецтво", "Спорт і розваги".

Маценко Г.О. Книга рекордів України. Людина і суспільство. У світі науки і техніки

 • формат djvu
 • размер 8,29 МБ
 • добавлен 21 марта 2013 г.
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2002. — 112 с. Видання містить багато звичайних і незвичайних, але цікавих і дивовижних фактів про все "най-най". в Україні. У трьох томах представлені розділи : "Природа навколо нас", "Людина і суспільство", "У світі науки і техніки", "Культура і мистецтво", "Спорт і розваги".

Маценко Г.О. Книга рекордів України. Природа навколо нас

 • формат djvu
 • размер 7,60 МБ
 • добавлен 03 марта 2013 г.
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2000. — 80 с. Видання містить багато звичайних і незвичайних, але цікавих і дивовижних фактів про все "най-най". в Україні. У трьох томах представлені розділи : "Природа навколо нас", "Людина і суспільство", "У світі науки і техніки", "Культура і мистецтво", "Спорт і розваги".

Медінець В.І. (ред.) Острів Зміїний. Абіотичні характеристики

 • формат pdf
 • размер 30,50 МБ
 • добавлен 14 августа 2015 г.
Одеса : Астропринт, 2008. — ХII, 172 с., [14] арк. іл. Монографія присвячена особливостям абіотичної складової екосистеми о. Зміїного. Узагальнені матеріали геологічних, грунтознавчих, метеорологічних, атмосфернохімічних і астрономічних досліджень, які були проведені на о. Зміїному науковцями Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в 2003-2007 рр. Розглянуті особливості геологічної будови острова, особливості формування грунтов...

Мельник А.В. Українські Карпати: Еколого-ландшафтознавче дослідження

 • формат pdf
 • размер 13,57 МБ
 • добавлен 25 августа 2014 г.
Львів: [б. и.], 1999. — 286 с. Обгрунтовано наукові основи еколого-ландшафтознавчого аналізу гірських регіонів. Запропоновано методику ландшафтознавчих досліджень екологічних проблем гірських і передгірських територій. З'ясовано закономірності просторово-часової ландшафтної організації Українських Карпат. Встановлено характер антропогенних навантажень та особливості сучасної екологічної ситуації диференційовано за типологічними ландшафтними компл...

Мольчак Я.О., Потапова А.Г. Конструктивно-географічний аналіз та оцінка природного агроресурсного потенціалу Волинської області

 • формат pdf
 • размер 5,46 МБ
 • добавлен 19 сентября 2016 г.
Монографія. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. — 216 с. : рис., табл. Монографія містить систематизований комплекс досліджень присвячений вивченню, географічному аналізу та оцінці природного агроресурсного потенціалу Волинської області. Визначено структуру ПАРП і його територіальні особливості. Представлено пошук і розробку оптимальних методів виконання сільськогосподарського виробництва та встановлення взаємозв’язків між природно-географічними показникам...

Мольчак Я.О., Фесюк В.І. Історико-генетичний підхід у конструктивно-географічному аналізі формування та розвитку екосистем великих міст північно-західної України

Статья
 • формат pdf
 • размер 525,51 КБ
 • добавлен 07 июля 2011 г.
Стаття опублікована у журналі "Історія української географії" 2007 року. Випуск № 15. 55 - 61 с. У статті висвітлено значення історико-генетичного підходу для розуміння сутності, напрямків і тенденцій антропогенного перетворення природного довкілля міст. З позицій структурної географії і антропогенезу проаналізовані головні стадії розвитку урбаністичних систем північно-західної України.

Нємець Л.М., Заволока Ю.Ю. Економічна і соціальна географія України

Практикум
 • формат doc
 • размер 106,99 КБ
 • добавлен 03 октября 2014 г.
Навчально-методичний комплекс. — Харків: ХНУ, 2009. — 68 с. Навчально-методичний комплекс розроблено для надання допомоги студентам при вивчені одного з важливих курсів «Економічна і соціальна географія України» як одного з найважливіших у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки бакалавра географії. Мета комплексу – надати методичну допомогу студентам для підготовки до практичних і семінарських занять та розвивати навички самостійної...

Нємець Л.М., Сільченко Ю.Ю. та ін. Економічна і соціальна географія України

 • формат pdf
 • размер 12,73 МБ
 • добавлен 20 декабря 2015 г.
Нємець Л.М., Сільченко Ю.Ю., Вірченко П.А. Навч. пос. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. — 265 с. Навчально-методичний посібник є теоретико-методичною базою для вивчення нормативного курсу «Економічна і соціальна географія України» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040104 – географія. Він може бути корисним при вивчені спеціальних курсів таких як «Географія природних ресурсів України», «Географі...

Население Украины

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,04 МБ
 • добавлен 06 декабря 2013 г.
16 слайдов. Содержание:. Национальный состав населения страны. Численность населения страны. Общие коэффициенты ЕП (по областям). Плотность населения (по областям). Средняя ожидаемая продолжительность жизни. Характеристика домохозяйств. Уровень образования населения. Браки и разводы. Экономическая активность населения. Структура совокупных ресурсов.

Население Украины 2013 г

Карта
 • формат image
 • размер 1,96 МБ
 • добавлен 09 декабря 2014 г.
2014. — Автор/составитель: Жарковский Кирилл Юрьевич Предмет: Экономическая и социальная география Украины Доп.информация: при печати выбрать формат А4 альбомная ориентация для сохранения масштаба На карте отражены: - численность родившихся и умерших (период с 2009-2013 г.) тыс. чел. - численность населения на 01.12.2013 г., тыс.чел, в том числе долями отражено процентное соотношение городского и сельского населения - естественный прирост населен...

Нетробчук І.М., Полянський С.В. Фізична географія України

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2,78 МБ
 • добавлен 15 ноября 2015 г.
Практикум для лабораторних занять. — Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. — 140 с. Практикум містить завдання лабораторних робіт із курсу «Фізична географія України». Завдання лабораторних робіт включають статистичний матеріал, картографічні заготовки, методичні поради щодо їх виконання. Видання рекомендоване студентам напряму підготовки 6.040104 «Географія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання вищих навчальних закла...

Нетробчук І.М., Полянський С.В. Фізична географія України. Практикум для самостійних та індивідуальних занять

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2,83 МБ
 • добавлен 10 ноября 2015 г.
Практикум для самостійних та індивідуальних занять. — Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. — 58 с.: ілюстр. (карти). У виданні вміщено перелік географічних назв природних об’єктів території України й розроблено завдання для самостійної роботи, теми індивідуальної роботи та кросворди, які необхідні для вивчення студентами курсу «Фізична географія України». Рекомендовано студентам напряму підготовки 6.040104 «Географія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бак...

Пістун М.Д. (ред.) Географія Української РСР

 • формат pdf
 • размер 22,50 МБ
 • добавлен 10 февраля 2013 г.
География Украинской ССР / Под ред. Н. Д. Пистуна и Е. И. Шиповича.— Киев : Вища школа. Головное издательство, 1982.— 303 с.— Укр. В пособии дана характеристика природных условий и естественных ресурсов, размещения населения по территории республики, отраслей народного хозяйства и экономических районов. Предназначено для студентов географических специальностей университетов и педагогических институтов.

Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у XX - на початку XXI сторіччя

 • формат pdf
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 15 июля 2011 г.
Київ: ВПЦ Київський університет, 2009. - 123 с. В монографії обґрунтовано формування та розкрито розвиток української економіко-географічної школи, узагальнено традиційні і нові напрями розвитку суспільної географії в Україні, її функціонально-територіальну структуру науково-педагогічної діяльності та сформульовано основні засади регіонального розвитку.

Парнікоза І., Василюк О. та iн. Степи Київської області. Сучасний стан та проблеми збереження

 • формат pdf
 • размер 4,02 МБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Парнікоза І., Василюк О., Іноземцева Д., Костюшин В., Мішта А., Некрасова О., Балашов І. К.: НЕЦУ, 2009. - 160 с. з іл. В даному виданні зібрана інформація про розміщення степових ділянок в Київської області, їх природну цінність та фактори, які загрожують їх збереженню. Також аналізується стан охорони степів Київщини та пропонється перелік перспективних степових обєктів природно-заповідного фонду області. Крім іншого, книга містить оригінальну...

Пархісенко Л. В и др. Інтегрований підхід до менеджменту Сиваша

 • формат pdf
 • размер 888,82 КБ
 • добавлен 14 марта 2013 г.
Пархісенко Л. В., Костюшин В. А., Іваненко І. Б., Пархісенко Я. В., Сирота Н. П., Гуцал О. В., Чернічко Й. І., Олещенко Н. В., Остапченко Л. А., Сіохін В. Д., Андрієнко Т. Л., Андрющенко Ю. А., Медина Т. В., Мацюра О. В. Інтегрований підхід до менеджменту Сиваша. — Київ: Wetlands International — АЕМЕ, 2000. — 68 с. В екологічній проблематиці питання збереження та відновлення водно-болотних угідь (ВБУ) займають особливе місце, що пов’язано з їх на...

Петроченко В.І. Природа Запорізького краю: Довідник

Справочник
 • формат pdf
 • размер 5,06 МБ
 • добавлен 18 марта 2015 г.
Навчальне видання. — Запоріжжя: Тандем Арт Студі, 2009. — 200 с., іл. — ISBN 978-966-1682-12-1. У довіднику представлені короткі відомості про природу Запорізької області, зокрема, про її географічне положення, геологічну будову, рельєф, клімат, поверхневі води, ґрунти, живий світ і ландшафти. Для педагогічних працівників і вихованців позашкільних навчальних закладів, учителів і учнів загальноосвітніх закладів.

Петроченко В.І. Природниче краєзнавство. Ч. 1.4. Фізико-географічна характеристика Запорізької області

Практикум
 • формат pdf
 • размер 874,74 КБ
 • добавлен 01 мая 2015 г.
Методичний посібник. — Запоріжжя: КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, 2010. — 44 с. Методичний посібник є частиною навчально-методичного комплексу до гуртка «Природниче краєзнавство» і присвячений одній із основних тем, які вивчаються у гуртку початкового рівня: Фізико-географічна характеристика Запорізької області (тема 4). У методичному посібнику наводяться плани-конспекти занять, у робочому зошиті (вкладці до конкспекту) – дидактичні завдання у вигляді навчальн...

Политико-географическое положение Украины

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 211,99 КБ
 • добавлен 22 ноября 2014 г.
ЛГМИ, Кафедра экономики и управления, Алчевск, 2000, 37 стр. Дисциплина: Размещение производительных сил. Введение. Глобальное ПГП Украины. Военно- политическое положение Украины. Особенности глобального положения Украины по отношению к США. ПГП Украины относительно Японии, Западной Европы и России. Пространственное отношение Украины к больщому массиву стран третьего мира. Глобализация мусульманского фактора в Украине. Региональное ПГП Украины. О...

Потапова А.Г. Конструктивно-географічний аналіз та оцінка природного агроресурсного потенціалу Волинської області

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 37,91 КБ
 • добавлен 17 августа 2016 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук : 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. — Чернівці: 2009. — 21 с. Метою дисертаційного дослідження є вивчення, географічний аналіз та оцінка природного агроресурсного потенціалу Волинської області, визначення його структури і територіальних особливостей для пошу...

Природно-ресурсний потенціал України

Справочник
 • формат xls
 • размер 58,80 КБ
 • добавлен 07 декабря 2012 г.
Таблиця Excel. Наведені дані по всіх областях, всіх районах України про кожен вид природних ресурсів- мінеральні,водні, земельні, лісові, фауністичні, рекреаційні та окремо розбивка по підвидах ресурсів- мінеральні: паливні, рудні, металургійні, хімічні, будівельні і т.д.

Природно-ресурсный потенциал Украины (ПРП Украины, дополнено)

Карта
 • формат image
 • размер 2,47 МБ
 • добавлен 05 декабря 2014 г.
2014. — Автор/составитель: Жарковский Кирилл Юрьевич Предмет: Экономическая и социальная география Украины Доп.информация: при печати выбрать формат А3 альбомная ориентация для сохранения масштаба. - Способом картодиаграмм отображен суммарный природно-ресурсный потенциал каждой области в %, а также его структура включающая (минеральные рес., водные, земельные, лесные, фаунистические, рекреационные). Отображены основные месторождения полезных иско...

Прихотько Г.Ф. и др. (ред.) Климат Украины

 • формат pdf
 • размер 37,95 МБ
 • добавлен 18 апреля 2013 г.
Л.: Гидрометеоиздат, 1967. — 414 с. В книге дана детальная характеристика радиационных, циркуляционных и физико-географических факторов, определяющих климат Украины. Описан термический режим и режим увлажнения, распределение атмосферного давления по территории УССР и т. д. Большое внимание уделено тем атмосферным явлениям, которые представляют опасность для народного хозяйства, в частности граду, грозам, пыльным бурям, метелям, гололеду и др. Пос...

Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 21,63 КБ
 • добавлен 28 октября 2014 г.
Одесский государственный экономический университет. Одесса, 1998г., 14 стр. Дисциплина: география. Введение Карпатский регион в государственном измерении Экономический потенциал карпатского региона. Состояние, структура, проблемы Социальные проблемы карпатского региона Экологическая ситуация в карпатском регионе Общее социально-экономическое развитие Карпатского региона Стратегические ориентиры развития карпатского региона и Региональные приорите...

Региональные языки в Украине на уровне областей и районов

Карта
 • формат image
 • размер 821,18 КБ
 • добавлен 19 ноября 2014 г.
2014. — Автор/составитель: Жарковский Кирилл Юрьевич Предмет — Экономическая и социальная география Украины Доп.информация: при печати выбрать формат А4 альбомная ориентация для сохранения масштаба Региональные языки в Украине на уровне областей и районов

Релігійний склад населення України

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,12 МБ
 • добавлен 11 сентября 2014 г.
НПУ ім. Драгоманова, м. Київ, доц. Буличева Т.В., 4-й курс, 2012 р., 30 слайдів. Дисципліна «Економічна і соціальна географія України». В презентації детально розглядається структура релігійної мережі України за конфесійною ознакою (Українська православна церква КП, Українська православна церква МП, Українська автокефальна православна церква, Українська Греко-католицька церква, Римо-католицька церква, кілька гілок протестантизму, іслам, іудаїзм)...

Родные языки населения регионов Украины согласно периписи 2001 г

Карта
 • формат image
 • размер 911,16 КБ
 • добавлен 14 ноября 2014 г.
2014. — Автор/составитель: Жарковский Кирилл Юрьевич Предмет: Экономическая и социальная география Украины Доп.информация: при печати выбрать формат А4 альбомная ориентация для сохранения масштаба На карте отражены: -родные языки регионов Украины согласно периписи 2001 г. (методом картодиаграмм / в %) -регионы (области) в которых менее 10 % считает родным языком не украинский - др языки

Родовища підземних вод басейну річки Тересва

Карта
 • формат image
 • размер 750,10 КБ
 • добавлен 25 февраля 2015 г.
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Кафедра гідрометеорології і водних ресурсів, Пригода Наталія Петрівна, м. Чернівці, 2014 рік. Предмет — Ландшафтна гідрологія. Родовища підземних вод басейну річки Тересва (Ліва притока Дунаю)

Розенгурт М.Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов

 • формат pdf
 • размер 6.78 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
«НАУКОВА ДУМКА» КИЕВ - 1974 - 213 В работе изложены сведения о результатах исследований основных закономерностей гидролого-гидрохимических характеристик морских лиманов в междуречье Дуная , Днестра и Днепра. Значительная часть книги посвящена статистическому анализу из­ менчивости главных компонентов водного и солевого режима в простран­ стве и во времени с учетом народнохозяйственных мероприятий, прово­ димых в бассейнах лиманов (орошение, во...

Роль в изучении природы и хозяйства Украины выдающихся ученых

Презентация
 • формат ppt
 • размер 182,56 КБ
 • добавлен 02 декабря 2012 г.
Без выходных данных. — 11 слайдов. Краткая биография украинских учёных-географов: Владимир Иванович Вернадский. Павел Аполлонович Тутковский. Степан Львович Рудницкий. Георгий Николаевич Высоцкий. Петр Степанович Погребняк. Борис Измайлович Срезневский. Владимир Михайлович Кубиевич. Павел Платонович Чубинский. Андрей Николаевич Краснов. Владимир Гаврилович Бондарчук.

Рудницький С.Л. Україна - наш рідний край. Коротка ґеоґрафія

 • формат pdf
 • размер 12,35 МБ
 • добавлен 19 апреля 2011 г.
Львів: НПБУ, 1921. — 147 с. Короткий географічний опис території України написаний у 1920-1921 роках Українським географом Степаном Львовичем Рудницьким. В книзі представлено інформацію про географічне положення, природу, соціокультурні характеристики. Загалом опис представлено у легкій пізавальній формі, у стилі українських публіцистів початку 20 століття.

Рынок труда Киевской области 2012 г

Карта
 • формат image
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 25 ноября 2014 г.
2014. — Автор/составитель: Жарковский Кирилл Юрьевич Предмет: Экономическая и социальная география Украины Доп.информация: при печати выбрать формат А4 для сохранения масштаба На карте отражены: - среднемесячная заработная плата начисленная в среднем штатному работнику, по городам и районам за январь-сентябрь 2012 г., грн. - среднеучестное количество штатных работников, по городам и районам за январь-сентябрь 2012 г., чел. - отработанное время в...

Рынок труда Украины, 2013 г

Карта
 • формат image
 • размер 2,06 МБ
 • добавлен 25 ноября 2014 г.
2014. — Автор/составитель: Жарковский Кирилл Юрьевич Предмет: Экономическая и социальная география Украины Доп.информация: при печати выбрать формат А4 альбомная ориентация для сохранения масштаба На карте отражены: - экономически активное население по областям (метод картограмм), тыс.чел - количество занятого и безработного населения (иетод картодиаграмм), тыс.чел - количество занятого и безработного населения по полу тыс.чел (диаграммы вставки)

Сегида Е.Ю., Редин В.И., Телебенева Е.Ю. География Харьковской области

 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 20 июля 2015 г.
Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 59 с. Учебное пособие разработано в соответствии с программой курса «География Харьковской области». Цель: оказать методическую помощь студентам (в первую очередь студентам, обучающимся преимущественно на русском языке) и развивать навыки самостоятельной работы при изучении курса «География Харьковской области». Учебное пособие рассчитано на студентов дневного и заочного отделения геолого-географического ф...

Сивий М., Паранько І., Іванов Є. Географія мінеральних ресурсів України

 • формат pdf
 • размер 19,61 МБ
 • добавлен 29 февраля 2016 г.
Львів : Простір М, 2013. —684 с. — ІSBN 978-617-595-007-4 Висвітлено теоретико-методологічні засади географії мінерально-сировинних ресурсів. Розглянуто умови формування мінеральних ресурсів України. Узагальнено багатий фактичний матеріал щодо основних груп корисних копалин держави. На цій основі проведено типізацію та аналіз загальнодержавної територіальної організації мінерально-сировинних ресурсів. Розглянуто основи раціонального використання...

Симоненко В.Д. Очерки о природе Донбасса

 • формат pdf
 • размер 50,85 МБ
 • добавлен 27 августа 2015 г.
Донецк: Донбас, 1977. — 149 с. В книге предложены популярные очерки о климате, полезных ископаемых, растительности и животном мире, заповедных местах Донбасса и о тех мероприятиях, которые проводятся в крае по охране и сбережению природных богатств. Издание рассчитано на широкий круг читателей. Страницы из истории исследования природы Донбасса. Путешествие в глубь веков. Особенности геологического строения Донбасса. Полезные ископаемые. Рельеф. К...

Сосса Р.І. Історія картографування території України

 • формат pdf
 • размер 102,07 МБ
 • добавлен 25 марта 2012 г.
Підручник. — Київ, Либідь, 2007. - 336 с. ISBN 978-966-06-0463-6. У підручнику викладено історію картографування території України від найдавніших часів до наших днів. Виділено основні історичні етапи і розкрито їх зміст. Розглянуто основні картографічні твори, на яких відображені українські землі, особливості загальногеографічного та тематичного картографування. Висвітлено особливості сучасного етапу, зокрема й організаційне забезпечення націона...

Сосса Р.І. Історія картографування території України

 • формат djvu
 • размер 71,86 МБ
 • добавлен 25 апреля 2012 г.
Підручник. — Київ, Либідь, 2007. - 336 с. ISBN 978-966-06-0463-6. У підручнику викладено історію картографування території України від найдавніших часів до наших днів. Виділено основні історичні етапи і розкрито їх зміст. Розглянуто основні картографічні твори, на яких відображені українські землі, особливості загальногеографічного та тематичного картографування. Висвітлено особливості сучасного етапу, зокрема й організаційне забезпечення націона...

Соцкова Л.М. Природно-ресурсный потенциал Украины

 • формат pdf
 • размер 11,20 МБ
 • добавлен 22 февраля 2013 г.
Симферополь: ЧП Феникс, 2008. — 146 с. В книге приведена характеристика компонентов природы Украины и ее крупных региональных структур, рассмотрены геоэкологические проблемы использования природных условий и ресурсов страны. Книга рассчитана на обучающихся по специальностям туристического, географического, экологического профиля.

Схемы экономического районирования территории Украины

Карта
 • формат image
 • размер 803,58 КБ
 • добавлен 09 декабря 2014 г.
2014. — Автор/составитель: Жарковский Кирилл Юрьевич Предмет — Экономическая география Украины. Доп.информация: при печати выбрать формат А3 для сохранения масштаба Графически отражены схемы экономического районирования: Заставный Ф.Д. Шаблий А.И. Голиков А.П. схема государственного плана СССР

Таблица - Полная характеристика Украины

Справочник
 • формат doc
 • размер 4.96 КБ
 • добавлен 23 декабря 2008 г.
Содержание: особенности географического положения, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, хозяйство, внешнеэкономические связи. Формат: .doc

Территориальная организация угольно-металлургического комплекса Украины

Карта
 • формат image
 • размер 2,28 МБ
 • добавлен 21 ноября 2014 г.
2014. — Автор/составитель: Жарковский Кирилл Юрьевич Предмет: Экономическая и социальная география Украины Доп.информация: при печати выбрать формат А3 альбомная ориентация для сохранения масштаба На карте отражены: -нефтегазоносные области -угольные бассейны -железорудніе бассейны -месторождения полезных ископаемых (газ, нефть, руды черных металлов, нерудное сырье для металлургии) -промышленные металлургические центры с показателями численности...

ТОП-200. Найбільші компанії України

Справочник
 • формат xls
 • размер 37,68 КБ
 • добавлен 11 марта 2016 г.
Таблиця Excel. Наведені дані про 200 найбільших компаній України за 2010 та 2011 роки- продажі, прибутки, активи, зайняті. Гіперпосилання дають можливість перейти на сторінки окремих компаній.

Топливно-энергетический комплекс Украины (ТЭК Украины, 2013 г.)

Карта
 • формат image
 • размер 4,62 МБ
 • добавлен 08 ноября 2014 г.
2014. — Автор/составитель: Жарковский Кирилл Юрьевич Предмет: Экономическая и социальная география Украины Доп.информация: при печати выбрать формат А3 альбомная ориентация для сохранения масштаба На карте отражены: - направления нефте- и газопроводов (союз, дружба); - направления линий электропередач, мощностью в 750 кВт и выше; - центры нефтеперерабатывающей промышленности; - электростанции разных типов, и мощностей (млн.кВт) включая солнечные...

Топографическое описание Харьковского намесничества

 • формат djvu
 • размер 10,47 МБ
 • добавлен 28 марта 2012 г.
Автори невідомі. Рукопись. — Харків, 1787. — 79 с. Рукопись почерком конца XVIII в. На первой странице надпись: "Пожертвовано в Библ. Харьк. Унив. учителем 3й Харьк. гимназии (нрзб) в 1870 г."

Топчієв О.Г., Балабанов Г.В. та ін. (ред.) Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,72 МБ
 • добавлен 20 сентября 2014 г.
Збірка наукових праць. — Херсон: ПП Вишемирский, 2011. — 408 с. У збірнику наукових праць опубліковані результати суспільно- географічних, природничих, геоекологічних досліджень, які висвітлюють різноманіття України в контексті постановки проблем регіонального розвитку та пошуку шляхів їх вирішення. Викладені досліджені в галузі методики викладання природничих і географічних дисциплін. Для науковців, аспірантів, студентів, вчителів та всіх, хто ц...

Транспортная система Украины

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 543,66 КБ
 • добавлен 27 ноября 2014 г.
Одесский государственный экономический университет, 1998 г., 15 стр. Введение. Краткий анализ работы транспортной системы Украины. Характеристика различных видов транспорта. Выводы. Список литературы. Приложение.

Тутковський П.А. Краєвиди України в зв’язку з її природою і людністю

 • формат pdf
 • размер 17,90 МБ
 • добавлен 05 сентября 2011 г.
Київ: Червоний шлях, 1924 р. - 134 с. Фундаментальна наукова праця українського геолога і географа. У матеріалі розкрито основні тогочасні риси ландшафтів України, їх значення для розселення, побуту і навіть фольклору місцевого населення. Загалом описано такі типи ландшафтів (краєвидів): гранітовий, краєвид девонських кряжів, товтровий, мореновий, кінцево-мореновий, друмліновий, зандровий, лесовий, та краєвид денудаційних острівних гір. Особливу...

Увлекательное путешествие в историю изучения природы и ресурсов Донецкого бассейна. Вклад учёных в развитие промышленности Донбасса

Реферат
 • формат doc
 • размер 6,32 МБ
 • добавлен 15 октября 2015 г.
Донецк, ДНР, Дегтярёв Н.О., 2015. — 99 с. Творческая работа - обобщение изученного материала по географии. Настоящее работа представляет собой учебное пособие, скомпонованное из самых разнообразных источников, которое будет служить не только средством расширения кругозора, но и породит чувство здорового патриотизма, укрепит любовь к малой родине, именуемой Донецкий край. Материал изложен четко, доступно, снабжён иллюстративным материалом. История...

Українська географія: сучасні виклики. Том 1

Статья
 • формат pdf
 • размер 3.5 МБ
 • добавлен 08 декабря 2016 г.
Зб.наук. праць у 3-х т. — К.: Прінт-Сервіс, 2016. — 235 с. У збірнику наукових праць розглядаються теоретичні та прикладні проблеми сучасної географії, подаються результати географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Для науковців, виклидачів, вчителів,студентів, учнів та усіх, хто цікавиться географією. Методологічні проблеми географічної науки Балабанов Г., Любіцева О., Мальська М., Зеленська Л. Географія туризму як важлива...

Українська географія: сучасні виклики. Том 2

Статья
 • формат pdf
 • размер 7,25 МБ
 • добавлен 11 ноября 2016 г.
Зб.наук. праць у 3-х т. К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т. ІІ. - 363 с У збірнику наукових праць розглядаються теоретичні та прикладні проблеми сучасної географії, подаються результати географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Для науковців, виклидачів, вчителів, студентів, учнів та усіх, хто цікавиться географією. Роль географії у вирішенні проблем регіонального розвитку Альтгайм Л. Завдання і функції організації екскурсійних посл...

Українська географія: сучасні виклики. Том 3

Статья
 • формат pdf
 • размер 10,67 МБ
 • добавлен 30 ноября 2016 г.
Зб.наук. праць у 3-х т. К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т. ІІІ. - 222 с. У збірнику наукових праць розглядаються теоретичні та прикладні проблеми сучасної географії, подаються результати географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Для науковців, виклидачів, вчителів, студентів, учнів та усіх, хто цікавиться географією. Сучасні методи та технології географічних досліджень Андрющенко Ю., Воровка В. Ландшафтно-зональний підхід до орнітоло...

Фисуненко О.П., Жадан В.И. Природа Луганской области

 • формат djvu
 • размер 10.07 МБ
 • добавлен 26 июля 2015 г.
Луганск: ЛГПИ имени Т.Г. Шевченко, 1994. — 233 с. В работе раскрыты природные особенности Луганской области. Представлены данные об отдельных природных компонентах и комплексах, региональных экологических проблемах. Приведены методические рекомендации для учителей и краеведов по изучению природы региона. Аннотированный список рекомендуемой литературы. Для учителей средней школы, туристов-краеведов, научных сотрудников, студентов и преподавателей...

Харук А.І. Сучасні технології провідних галузей

 • формат doc
 • размер 136,13 КБ
 • добавлен 18 сентября 2010 г.
У конспекті розглянуто основні закономірності розвитку провідних галузей народного господарства, сутність технологічних процесів, принципи дії устаткування найпоширеніших в Україні виробництв, маркування і властивості основних матеріалів, засади інтенсифікацій та підвищення ефективності виробництва на ґрунті науково-технологічного прогресу. Призначений для студентів напряму "Культура".

Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О. Районування території України як один з факторів просторового соціально-економічного розвитку регіонів

Статья
 • формат doc
 • размер 553,55 КБ
 • добавлен 22 августа 2014 г.
Стаття в электронном журнале. — "Ефективна економіка", № 3, 2013. Районування є важливим фактором територіальної організації та управління господарством країни, воно передбачає розподіл території з урахуванням об'єктивних закономірностей територіального поділу праці, формування територіально-виробничих комплексів різного масштабу тощо. У статті проаналізовано основні ідеї фахівців відносно питань районування території України. Наразі в Україні ві...

Шаблій О.І. (ред.) Україна і світ: суспільно-географічні виміри

Статья
 • формат pdf
 • размер 24,89 МБ
 • добавлен 19 сентября 2014 г.
Збірник праць всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 200-літтю від народження Тараса Шевченка (м. Львів, 26−28 лютого 2014 р.) — Львів : «Простір М», 2014. — 452 с. До збірника наукових праць ввійшли тексти доповідей з теоретичних і прикладних питань суспільної географії на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів та студентів, присвяченій 200-літтю від нар...

Шаблий О.И. (ред.) Социально-экономическая география Украины

 • формат djvu
 • размер 12,18 МБ
 • добавлен 04 марта 2012 г.
Львов: Свит, 1995. - 643 с. ISBN 5-7773-0275-0 Учебник является нетрадиционным. Кроме собственно экономической и социальной географии, в нем детально рассмотренны основы политической географии, этно- и демографии Украины как отдельно взаимосвязанных подразделов географии нашего государства. Предлагаются новые критерии и принципы усовершенствования структуры народного хозяйства Украины, в частности её социально-экономического районирования, с учет...

Швебс Г.И., Амброз Ю.А. (ред). Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана

 • формат pdf
 • размер 4,75 МБ
 • добавлен 10 октября 2012 г.
Киев - Одесса: Вища школа. Головное изд- во, 1979. — 144 с. В монографии изложены основные особенности, история исследования природы Одесской области и прилегающей к ней северо-западной части Черного моря, даны оценка природных ресурсов и рекомендации по их рациональному использованию и охране. Рассмотрена система сельского расселения в связи с природными условиями. Для преподавателей и студентов естественных и экономических факультетов вузов, у...

Швець Г.І., Дрозд Н.І., Левченко С.П. Каталог річок України

Справочник
 • формат djvu
 • размер 5,75 МБ
 • добавлен 24 сентября 2015 г.
Київ: Вид-во АН УРСР, 1957. — 192 с. Каталог включає річки, розташовані на території УРСР. Назви річок даються українською і російською мовами, наведено основні гідрографічні характеристики та характеристики типів річок. В передмові висловлюються міркування про напрями використання річок залежно від природних умов.

Швець Г.І., Дрозд Н.І., Левченко С.П. Каталог річок України

Справочник
 • формат pdf
 • размер 18,25 МБ
 • добавлен 03 сентября 2015 г.
Київ: Вид-во АН УРСР, 1957. — 192 с. Каталог включає річки, розташовані на території УРСР. Назви річок даються українською і російською мовами, наведено основні гідрографічні характеристики та характеристики типів річок. В передмові висловлюються міркування про напрями використання річок залежно від природних умов.

Шевчук С.М. Розвиток методологічних основ суспільної географії в Україні у XX столітті

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 40,80 КБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.13 – історія географії. — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. Дисертацію присвячено дослідженню особливостей формування методологічних основ української суспільно-географічної науки протягом минулого століття. Визначено методологічні засади історії української суспільної географії як науки, визначено її предмет та з...

Шевчук С.М. Суспільно-географічні дослідження Полтавщини першої чверті XX століття

Статья
 • формат pdf
 • размер 333,04 КБ
 • добавлен 15 июля 2011 г.
Стаття опублікована у журналі "Історія української географії" 2007 року. Випуск № 15. 45 - 50 с. Розкрито розвиток суспільної географії на Полтавщині у першій чверті XX ст. крізь призму. системи видаваних у ті часи джерел, У розрізі організаційної структури науково-дослідних установ. Полтавщини та внеску їх працівників у становлення вітчизняної науки розглянуто особливості. суспільно-географічних досліджень краю.

Шищенко П.Г. (ред.). Україна. Географія цілей та можливостей (Матеріали XI з’їзду Українського географічного товариства). Том 1

Статья
 • формат pdf
 • размер 12,10 МБ
 • добавлен 17 марта 2013 г.
Зб. наук. праць. — К.: Обрії, 2012. — 358 с. У збірнику наукових праць розглядаються питання теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенне навантаження на ландшафт та рельєф, розглядається значення окремих напрямків фізичної географії, геоморфології та геоекології в концепціях обгрунтування раціонального використання природних ресурсів України....

Шуйский Ю.Д. Вклад географов ОНУ имени И.И. Мечникова в исследование береговой зоны Мирового океана

Статья
 • формат pdf
 • размер 202,79 КБ
 • добавлен 15 февраля 2012 г.
Статья опубликована в журнале "Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки" 2010 года. Том 15. Випуск 10. 9 - 38 с. Ключевые слова: море, береговедение, история, достижения, теория, практика.

Єрмоленко Ю.П., Стойко С.М. Карпати очима допитливих

 • формат djvu
 • размер 4,82 МБ
 • добавлен 13 января 2013 г.
Львів: Каменяр, 1976. — 96 с. Автори в популярній формі розповідають про виникнення і розвиток Карпатських гір, їх рослинний і тваринний світ, взаємозв`язки між живою і неживою природою. Книга ілюстрована великою кількістю фотоматеріалу. Вона зацікавить усіх, хто любить і шанує природу рідного краю.

Єрмоленко Ю.П., Стойко С.М. Карпати очима допитливих

 • формат doc
 • размер 3,97 МБ
 • добавлен 18 апреля 2015 г.
Львів: Каменяр, 1976. — 113 с. Эту книгу авторы адресуют любознательным читателям, которые все с большим вниманием вглядываются в окружающую нас среду, хотят постичь таинственные процессы, происходящие в самой великой мастерской — мастерской природы. Интерес к этим вопросам в наше время перестал быть привилегией ученых. Книга построена по тематическим главам, и содержанием ее стал рассказ о Карпатах — об их происхождении и геологической летописи,...

Іванов В.М. (ред.). Фотоальбом. Луганщина - світанок України

 • формат djvu
 • размер 11,39 МБ
 • добавлен 27 апреля 2012 г.
Фотогр. П. Кохановський [та ін.]. ▬ Луганськ: Благовіст, 2000. ▬ 200 с. У фотоальбомі представлені сюжети краєвидів та представників Луганщини.

Інженерно-геологічні умови басейну річки Тересва

Карта
 • формат image
 • размер 1,06 МБ
 • добавлен 02 февраля 2015 г.
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Кафедра гідрометеорології і водних ресурсів, Пригода Наталія Петрівна, м. Чернівці, 2014 рік. Предмет — Ландшафтна гідрологія. Карта інженерно-геологічних умов басейну річки Тересва (Ліва притока Дунаю)