Энциклопедия
 • формат djvu
 • размер 12.33 МБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Гісторыя Беларусі. У 6 т. Том 1. Старажытная Беларусь
Полное академическое издание истории Беларуси. В первом томе содержится история от первоначального заселения до середины ХІІІ в. - 351с.; ил.
Похожие разделы
Смотрите также

Брыгадзін П.І.(ред) Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Часть 2. ХІХ - ХХ стст

 • формат djvu
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Курс лекцый / П.Брыгадзін, У.Ладысеў, П.Зялінскі [і інш.]. — Мн.: РІВШ БДУ, 2002. — 656 с. Другая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Частка 1 выйшла у 2000 г: Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка 1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст. Змест Беларусь у п еры яд ад падзелаў рэчы паспалітай да буржуазных рэформаў Прававое i сацыяльна-эканамічнае становішча Беларуci пасля далучэння да Рассii Урадавая палітык...

Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Зялінскі П.І. і інш. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Часть 2. XIX XX стагоддзі

 • формат pdf
 • размер 14.87 МБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Курс лекцый. Мінск.: РІВШ БДУ, 2002. - 656 с. ISBN 985-6299-68-3 (ч. 2) Курс лекцый па гісторыі Беларусі, канец XVIII - пачатак ХХІ ст., адпавядае асноўнаму зместу вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ. Уяўляе цікавасць для выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, гімназій, а таксама аматараў айчыннай гісторыі.

Гісторыя Беларусі. У 6 т. Том 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай

Энциклопедия
 • формат djvu
 • размер 9.41 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Издание 2007 г. - 344 с.; ил. Полное издание истории Беларуси предпринятое Институтом истории Академии наук Республики Беларусь. Третий том издания охватывает период XVII - XVIII вв., когда Беларусь была в составе Речи Посполитой. Отражены важнейшие вопросы внутренней и внешней политики государства "двух народов" ("польского" и "литовского"), которые относились к белорусским землям, основные направления социально-экономической и культурной жизни...

Лекции - Гісторыя Беларусі

Статья
 • формат doc
 • размер 1.53 МБ
 • добавлен 11 января 2010 г.
Полный курс лекций на белорусском языке для экономических специальностей. Акадэмiя кіравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, С. Ф. Шымуковіч, состоит из двух частей.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х частках. Частка 1. М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў і інш

 • формат djvu
 • размер 7.6 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Мінск.: Беларусь, 1994. —527 с.: іл. Упершыню падаецца гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да падзей Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года з нацыянальнага пункту гледжання, які грунтуецца на прызнанні факта шматвяковага існавання беларускага этнаса як суб'екта гісторыі. Аўтары шмат у чым пераасэнсоўваюць гістарычны шлях беларускага народа — праблемы этнагенезу, станаўлення і развіцця дзяржаўнасці, нацыянальнай культуры, узаемадачыненняў з суседнімі к...

Новік Я.К. , Марцуль Г.С. , Лютава В.У. і інш. Вучэбна-метадычны дапаможнік па курсу Гісторыя Беларусі

 • формат pdf
 • размер 623.09 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
Для студэнтаў усіх спецыяльнасцей БДУІР. вячэрняй формы навучання. Мінск 2005. страниц - 67. Вучэбна-метадычны дапаможнік падрыхтаваны на аснове рабочай праграмы па. курсу Гісторыя Беларусі, распрацаванай кафедрай гуманітарных дысцыплін. БДУІР. Прапануюцца кароткі змест матэрыяла, прыкладны план лекцый, план. семінарскіх заняткаў і літаратура для падрыхтоўкі студэнтаў да заняткаў.

Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 1

 • формат djvu
 • размер 8.18 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Мн. , 1998. - 416 с. У першай частцы падаецца айчынная гісторыя ад старажытных часой па люты 1917. Зыходзячы з сучаснага стану гістарычнай навукі, аутары асвятляюць праблемы этнагенэзу беларусау, фарміравання беларускай народнасці і нацыі, станаулення беларускай дзяржаунасці, сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця беларускіх зямель у складзе Старажытнарускай дзяржавы, Вялікага Княства Літоускага, Рэчы Паспалітай і Расійскай Ім...

Новік Я.К., Цяпловый В.А.,Качалавый І.Л. Всемирная история. История Беларуси: Вучэбныя матэрыялы для 11штрых класа. Гісторыя Беларусі Часть 2

 • формат doc
 • размер 29.71 КБ
 • добавлен 05 декабря 2009 г.
Матэрыялы, якія публікуюцца, прапануюцца для 11' класа. Яны ўяўляюць сабой першыя ўводныя ўрокі па гісторыі Беларусі. Матэрыялы падрыхтаваны докт. гіст. навук Я. К. Новікам, канд. гіст. навук В. А. Цяпловай і канд. гіст. навук І. Л. Качалавым. Метадычны апарат падрыхтаваны канд. пед. навук В. В. Гінчук. Минск, 2009 Беларуская мадэль сацыяльна-эканамічнага развіцця. Фарміраванне знешнепалітычнага курсу. Рэспубліка Беларусь у сістэме міжнародных а...

Швед В.В. Масоны і ложы на землях Беларусі (канец ХVIII - першая чвэрць XIX ст.). Біябібліяграфічны слоўнік

 • формат pdf
 • размер 10.23 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Гродна : ГрДУ, 2007. 275с. У кнігі падаецца нарыс гісторыі масонства на землях Беларусі, прыводзяцца спісы братоў масонскіх ложаў. На аснове сабранага матэрыялу з архіўных і бібліятэчных сховішчаў Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, Германіі прадстаўлены браты масонскіх ложаў, якія дзейнічалі на землях Беларусі ў канцы ХVІІІ – першай чвэрці ХІХ ст. У дадатках прыводзяцца спіс крыніцаў і літаратуры, тлумачальны слоўнік тэрмінаў, кароткая гісторыя пат...

Шымукович С.Ф. Экономическая история Беларуси. Курс лекций

 • формат doc
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
Минск: 2001 г. 185 стр. Содержание: Уводзіны ў дысцыпліну Эканамічная гісторыя Беларусі. Прадмет, метады і задачы курса Эканамічная гісторыя Беларусі. Вывучэнне курса Эканамічная гісторыя Беларусі ў сістэме Адкрытая адукацыя. Эканамічная гісторыя Беларусі. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва Беларусі ў першабытную эпоху (100 – 40 тыс. гадоу да н. э. – VI ст. н. э. ). Кантрольныя пытанні. Феадальная эканоміка на Беларусі ў ІХ – ХІІ стагоддзях. Кан...