Социальная работа
Академическая и специальная литература
 • формат doc
 • размер 414,19 КБ
 • добавлен 15 февраля 2017 г.
Харченко С.Я., Кратінов М.С., Ваховський Л.Ц., Кратінова В.О., Песоцька О.П., Караман О.Л. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні
Науково-навчально-методичний посібник для студентів, магістрантів, аспірантів і спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи. — Луганськ: Альма-матер, 2004. — 322 с.
Книга підготовлена як науковий і навчально-методичний посібник. Науковий характер посібника визначається тим, що в ньому з певних наукових парадигм досліджується й викладається теорія феноменології соціальної роботи; навчальний аспект розкривається на основі парадигми соціальної роботи як навчальної дисципліни; методичний – з урахуванням технологічності соціальної роботи й на базі бібліографічного довідкового матеріалу, іменного покажчика, глосарія й додаткових термінів, питань і завдань для контролю освіти й самоосвіти.
Історія соціальної роботи в Україні.
Основні проблеми періодизації історії соціальної роботи.
Архаїчний період. Родоплеменні й суспільні форми допомоги і взаємодопомоги у слов’ян до Х ст.
Період князівської й церковно-монастирської підтримки з Х по ХІІІ ст.
Період церковно-державної допомоги з ХІV ст. до другої половини ХVІІ ст.
Період державної опіки з другої половини ХVІІ до другої половини ХІХ ст.
Період суспільної й приватної опіки з кінця ХІХ ст. до початку ХХ ст.
Період державного забезпечення з 1917 р. до 1991 р.
Період соціальної роботи з початку 90-х років до нашого часу.
Резюме.
Глосарій.
Питання й завдання.
Література.
Вступ до теорії й практики соціальної роботи.
Феномен соціальної роботи як наукова теорія й суспільна практика.
Освіта і становлення парадигми соціальної роботи.
Соціальна робота в понятійному просторі.
Соціальна робота в структурі соціальних наук.
Тенденції освіти у сфері соціальної роботи, соціальної допомоги.
Резюме.
Глосарій.
Питання й завдання.
Іменний покажчик.
Література.
Соціальна робота як базове поняття.
Актуальність проблем соціальної роботи в Україні.
Цінності в соціальній роботі.
Соціальна робота як наука.
Соціальна робота як суспільна практика.
Соціальна робота як навчальна дисципліна.
Методологія й методи соціальної роботи.
Загальні й конкретні технології соціальної роботи.
Резюме.
Глосарій.
Питання й завдання.
Іменний покажчик.
Література.
Соціальна робота як цілеспрямована діяльність у суспільстві.
Взаємозв'язок соціальної політики й соціальної роботи.
Державно-правові (політичні) засади соціальної роботи.
Соціальна робота й суспільні рухи.
Соціальна робота в полікультурному суспільстві.
Морально-гуманістичні атрибути соціальної роботи.
Резюме.
Глосарій.
Питання й завдання.
Література.
Соціальна робота як соціокультурний інститут.
Специфіка соціальної роботи як соціокультурного інституту.
Проблемне поле соціальної роботи в сучасному суспільстві.
Волонтерський рух в інституційному просторі.
Резюме.
Глосарій.
Питання й завдання.
Література.
Технології соціальної роботи.
Понятійний простір технологій соціальної роботи.
Цілепокладання в технологіях соціальної роботи.
Загальні технології соціальної роботи.
Міждисциплінарні технології, методи й методики соціальної роботи.
Окремі (конкретні) технології соціальної роботи.
Резюме.
Глосарій.
Питання й завдання.
Іменний покажчик.
Література.
Етичні основи соціальної роботи.
Вступ до етики соціальної роботи.
Деонтологія окремих видів взаємодії в соціальній роботі.
Етикет соціальної роботи.
Особистісно-моральні риси соціального працівника.
Професійна етика соціального працівника.
Резюме.
Глосарій.
Питання й завдання.
Іменний покажчик.
Література.
Менеджмент соціальної роботи.
Основи менеджменту соціальної роботи.
Система управління соціальною роботою.
Управління соціальною роботою в Україні.
Інститут супервізорства в соціальній роботі.
Резюме.
Глосарій.
Питання й завдання.
Література.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Конфликтология в социальной работе
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Социальная медицина и медико-биологическая статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Социальная педагогика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Политология
 3. Социальная политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Ученые записки СПбГИПСР
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Психология социальной работы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Социоинженерная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Право социального обеспечения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Английский язык
 4. Для специалистов / English for Specific Purposes
 5. Для психологов, педагогов, социологов и социальных работников / English for Psychology, Pedagogy, Social Studies, and Social Workers
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Социальная работа