Харченко С.Я., Кратінов М.С., Ваховський Л.Ц., Кратінова В.О., Песоцька О.П., Караман О.Л. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні

Харченко С.Я., Кратінов М.С., Ваховський Л.Ц., Кратінова В.О., Песоцька О.П., Караман О.Л. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні
 • разное
 • doc
 • 1.98 МБ
 • добавлен 12.10.2011
Луганськ: Альма-матер, 2004. – 326 с.
Книга підготовлена як науковий і навчально-методичний посібник. Науковий характер посібника визначається тим, що в ньому з певних наукових парадигм досліджується й викладається теорія феноменології соціальної роботи; навчальний аспект розкривається на основі парадигми соціальної роботи як навчальної дисципліни; методичний – з урахуванням технологічності соціальної роботи й на базі бібліографічного довідкового матеріалу, іменного покажчика, глосарія й додаткових термінів, питань і завдань для контролю освіти й самоосвіти.
Читать онлайн

Смотрите также


Харченко С.Я. и др. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів

Харченко С.Я. и др. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів

 • разное
 • doc
 • 1018 КБ
 • добавлен 28.02.2011
Науково-навчально-методичний посібник для студентів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи / Харченко С. Я., Кратінов М. С., Ваховський Л. Ц., Кратінова В. О., Песоцька О. П., Караман О. Л. -Луганськ: "Альма-матер", 2003. - 198 с
За думкою авторів пропонованого посібника с...
Ваховський Л.Ц., Песоцька О.П., Кратінова В.О., Чертова К.М., Ларіонова Н.Б., Маркова Н.В., Островська Н.О. Актуальні проблеми соціальної роботи

Ваховський Л.Ц., Песоцька О.П., Кратінова В.О., Чертова К.М., Ларіонова Н.Б., Маркова Н.В., Островська Н.О. Актуальні проблеми соціальної роботи

 • разное
 • doc
 • 859.5 КБ
 • добавлен 18.10.2011
Луганськ: "Елтон-2", 2011. - 129 с.
У навчально-методичному посібнику розглядаються актуальні проблеми соціальної роботи та шляхи їх вирішення. Проаналізовані проблеми формування професіоналізму, технологізацію соціальної роботи, підготовку молоді до усвідомленого батьківства, гендерне виховання та професійні ризики у діяль...
Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи

Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи

 • разное
 • docx
 • 312.42 КБ
 • добавлен 13.09.2010
Курс лекцій / Главацька О. Л. - Тернопіль, ТДПУ, 2009. - 65 c.
Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління.
Організація в менеджменті соціальної роботи.
Історія та теорія менеджменту соціальної роботи.
Система менеджменту соціальної роботи.
Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роб...
Лукашевич М.П., Мигович І.І. Теорія і методи соціальної роботи

Лукашевич М.П., Мигович І.І. Теорія і методи соціальної роботи

 • разное
 • pdf
 • 590.39 КБ
 • добавлен 27.01.2010
К.: МАУП, 2003 р. ,168 с.

Соціальна робота як наукова і навчальна дисципліна.
Виникнення і розвиток теорії соціальної роботи.
Адаптивно-соціальна теорія соціальної роботи.
Методи соціальної роботи.
Технології соціальної роботи.
Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект

Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект

 • разное
 • doc
 • 2.92 МБ
 • добавлен 24.03.2011
К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.

Анотація
На основі глибокого вивчення та аналізу різних напрямів соціальної роботи
в Україні в посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології
соціальної роботи з різними категоріями населення
Посібник призначається для соціальних працівників,...
Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект

Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект

 • разное
 • pdf
 • 2.71 МБ
 • добавлен 21.03.2011
К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.

Анотація
На основі глибокого вивчення та аналізу різних напрямів соціальної роботи в Україні в посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології соціальної роботи з різними категоріями населення Посібник призначається для соціальних працівників, соціальних ...
Шахрай В.М. Технології соціальної роботи

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи

 • разное
 • doc
 • 2.98 МБ
 • добавлен 25.11.2010
Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с.

Розкриваються теоретико-методологічні основи технологій соціальної роботи, дається характеристика загальних, міждисциплінарних та найважливіших конкретних технологій соціальної роботи. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчають...
Полтавець В. (ред.) Соціальна робота в Україні: перші кроки

Полтавець В. (ред.) Соціальна робота в Україні: перші кроки

 • разное
 • doc
 • 3.24 МБ
 • добавлен 13.11.2011
Школа соціальної роботи НаУКМА, 2000.
Київ Видавничий дім "КМ Асасіетіа"

Книга "Соціальна робота в Україні: перші кроки" підготовлена колективом українських та британських авторів. Статті, вміщені в цій збірці, віддзеркалюють досвід, набутий працівниками Школи соціальної роботи Національного університету "Києво-Моги...
Андрущенко В.П., Астахова В.І., Бех В.П., Бех І.Д., Лукашевич М.П. Соціальна робота: Хрестоматія. Книга 3

Андрущенко В.П., Астахова В.І., Бех В.П., Бех І.Д., Лукашевич М.П. Соціальна робота: Хрестоматія. Книга 3

 • разное
 • doc
 • 2.21 МБ
 • добавлен 03.11.2011
Соціальна робота: Хрестоматія — К. ДЦССМ, 2001 —396 с. // Соціальна робота. Книга 3.

В хрестоматії широко представлені вітчизняні та зарубіжні першоджерела, в яких відображено виникнення, становлення та розвиток соціальної роботи як науки та практичної діяльності.
Мета видання – допомогти у вивченні різних навчальни...
Полтавець В. (ред.) Соціальна робота в Україні: перші кроки

Полтавець В. (ред.) Соціальна робота в Україні: перші кроки

 • разное
 • pdf
 • 1.13 МБ
 • добавлен 19.09.2010
К. : KM Academia, 2000. - 233 с. (статті)
ISBN 966-518-151-3

Дана книга підготовлена колективом українських та британських авторів. Статті, вміщені в збірці, відзеркалюють досвід, набутий працівниками Школи соціальної роботи Національного університету Києво-Могилянська академія та їх закордонними колегами за чотири ...