• формат pdf
 • размер 941.1 КБ
 • добавлен 20 июня 2011 г.
Ходзін С.М. Крыніцы гісторыі Беларусі: (гісторыка-генетычнае і кампаратыўнае вывучэнне)
Вучэб. дапам. — Мн.: БДУ. 1999. —193 с.
У прапанаваным выданні на падставе і гісторыка-генетычных, кампаратыўных
метадаў дадзены сціслы агляд асноўных тыпаў і відаў крыніц па гісторыі Беларусі.
Поўная адпаведнасць структуры і зместу праграмы курса «Крыніцазнаўства»
дазваляе выкарыстаць яго ў якасці падручніка па гэтым прадмеце для студэнтаў
гістарычнага факультэта БДУ. Выданне можа быць цікавым шырокаму колу
чытачоў, усім тым, хто захаапляецца гісторыяй Беларусі і крыніцамі яе вывучэння.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Білеты па гісторыі Беларусі

Билеты и вопросы
 • формат htm
 • размер 118.79 КБ
 • добавлен 30 июля 2011 г.
Методичка. Білеты па гісторыі Беларусі. Матэрыялы для экзамена па гісторыі Беларусі, 9 клас.rn

Белазаровіч В.А Гістарыяграфія гісторыі Беларусі

 • формат pdf
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Падручнiк В.А.Белазаровіч – Гродна: ГрДУ, 2006 – 346 с. Змест Прадмова Уводзіны Першыя звесткі па гісторыі Беларусі. Назапашванне гістарычных ведаў Развіццё гістарычных ведаў у другой палове ХVI – ХVІІІ стст. Беларусь у гістарычных даследаваннях канца ХVІІІ – пачатку 60-х гг . ХІХ ст. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ў 60-я гг . ХІХ – пачатку ХХ ст.гістарыяграфічнай канцэпцыі ў ХІХ – пачатку ХХ ст. Гістарычная навука БССР у 1919 – 1941 гг Д...

Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Зялінскі П.І. і інш. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Часть 2. XIX XX стагоддзі

 • формат pdf
 • размер 14.87 МБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Курс лекцый. Мінск.: РІВШ БДУ, 2002. - 656 с. ISBN 985-6299-68-3 (ч. 2) Курс лекцый па гісторыі Беларусі, канец XVIII - пачатак ХХІ ст., адпавядае асноўнаму зместу вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ. Уяўляе цікавасць для выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, гімназій, а таксама аматараў айчыннай гісторыі.

Котаў А.I.Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя

 • формат doc
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
– 2-е выд. – Мн.: БДУ, 2003. – 161с. Дапаможнік упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі дае сціслы сінтэтычны выклад гісторыі Беларусі і сусветнай цывілізацыі ад старажытных часоў да нашых дз?н. ?н уключае метадычныя парады па кожнай тэме ўсяго курса, новыя паняцці і азначэнні, пытанні для самакантролю, крыніцы і літаратуру.

Лекции - Гісторыя Беларусі ў 2 частках. Частка 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст

 • формат djvu
 • размер 19.79 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Курс лекцый. Мінск, РІВШ БДУ, 2000 г. 656 стр. Аўтарскі калектыў - І. П. Крэнь, І. І. Коўкель, С. В. Марозава [і інш. ]. Гэта першая і лепшая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Напэўна, найлепшы падручнік па гісторыі Беларусі для ВНУ. Курс лекцый адлюстроўвае асноўны змест вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў вну. Прадстаўляе цікавасць для аспірантаў, выкладчыкаў тэхнікумаў і вучыліш...

Реферат - Нараджэнне беларускай савецкай мовы

Реферат
 • формат rtf
 • размер 211.13 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Уводзіны. Распрацоўка агульных пытанняў беларускага мовазнаўства. Вывучэнне вусна-гутарковай мовы. Навуковая дзейнасць Я. Ф. Карскага. Вывучэнне гісторыі беларускай мовы ў пачатку ХХ стагоддзя. Развіццё беларускай мовы і мовазнаўства ў пачатку ХХ ст. Агульныя тэндэнцыі развіцця беларускай мовы, пачынаючы з 30-х гадоў. Заключэнне. Спіс выкарыстаных крыніц.

Реферат - Хрысціянізацыя Беларусі і роля царквы ў дзяржаўнай сістэме сярэднявечча

Реферат
 • формат doc
 • размер 63 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
БДЭУ, Мiнск, Факультэт права, Гаспадарчае права, 1 курс, 2010 Гістарычна склалася, што Беларусь знаходзіцца на памежжы дзвух хрысціянскіх канфесій – праваслаўя і каталіцтва, гэта адбілася на рэлігійнай гісторыі краіны, культуры і менталітэце народа. Вывучэнне крыніц і падставін для ўзнікнення, умоў развіцця і значных змен, якія прыйшлі на тэрыторыю нашай Радзімы разам з новай рэлігіяй, дазваляе нам дакладна вызначыць, чаму і на якой падставе былі...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 47.12 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
На бел. языке. Прадмет Гісторыі Б. Перыдыядызацыя. Крыніцы і гісторыяграфія. Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Б. Узнікненне Беларусі. Розныя падыходы і канцэпцыі. Паходжанне назвы Белая і Чорная Русь. Увядзенне хрысціянства. Культура ў 9-13 стагоддзі. Ранне-феадальныя княствы на тэрыторыі Беларусі: іх палітыка, сацыяльна-эканамічнае развіцце: вытокі дзярж. на бел. землях. Барацьба...

Шымукович С.Ф. Экономическая история Беларуси. Курс лекций

 • формат doc
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
Минск: 2001 г. 185 стр. Содержание: Уводзіны ў дысцыпліну Эканамічная гісторыя Беларусі. Прадмет, метады і задачы курса Эканамічная гісторыя Беларусі. Вывучэнне курса Эканамічная гісторыя Беларусі ў сістэме Адкрытая адукацыя. Эканамічная гісторыя Беларусі. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва Беларусі ў першабытную эпоху (100 – 40 тыс. гадоу да н. э. – VI ст. н. э. ). Кантрольныя пытанні. Феадальная эканоміка на Беларусі ў ІХ – ХІІ стагоддзях. Кан...

150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

 • формат doc
 • размер 941.5 КБ
 • добавлен 16 декабря 2009 г.
Кароткая інфармацыя па гісторыі Беларусі пададзенная ў выглядзе пытанняў і адказаў.