• формат pdf
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Белазаровіч В.А Гістарыяграфія гісторыі Беларусі
Падручнiк В.А.Белазаровіч – Гродна: ГрДУ, 2006
– 346 с.
Змест
Прадмова
Уводзіны
Першыя звесткі па гісторыі Беларусі.
Назапашванне гістарычных ведаў
Развіццё гістарычных ведаў у другой палове ХVI – ХVІІІ стст.
Беларусь у гістарычных даследаваннях канца ХVІІІ – пачатку 60-х гг . ХІХ ст.
Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ў 60-я гг . ХІХ – пачатку ХХ ст.гістарыяграфічнай канцэпцыі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.
Гістарычная навука БССР у 1919 – 1941 гг
Даследаванне айчыннай гісторыі ў 1919 – 1941 гг
Гістарычная навука Беларусі ў сярэдзіне 40-х –80-я гады ХХ ст.
Гістарычныя даследаванні ў БССРу сярэдзіне 50-х – 80-я гг . ХХ ст.
Гістарыяграфія гісторыі Беларусіу 90-я гг . ХХ ст. – пачатку ХХІ ст.
Гістарыяграфія беларускай эміграцыі
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Арлоў Уладзімір, Сагановіч Генадзь. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі

 • формат html, htm
 • размер 289.43 КБ
 • добавлен 03 октября 2009 г.
Менск, 1997. Цікавая кніга аб значных падзеях беларускай гісторыі. Дапаможа пры вывучэнні гісторыі Беларусі, а таксама для пашырэння уласнага кругазору. Уладзімір Арлоў, Генадзь Сагановіч. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі.rn

Білеты па гісторыі Беларусі

Билеты и вопросы
 • формат htm
 • размер 118.79 КБ
 • добавлен 30 июля 2011 г.
Методичка. Білеты па гісторыі Беларусі. Матэрыялы для экзамена па гісторыі Беларусі, 9 клас.rn

Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Зялінскі П.І. і інш. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Часть 2. XIX XX стагоддзі

 • формат pdf
 • размер 14.87 МБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Курс лекцый. Мінск.: РІВШ БДУ, 2002. - 656 с. ISBN 985-6299-68-3 (ч. 2) Курс лекцый па гісторыі Беларусі, канец XVIII - пачатак ХХІ ст., адпавядае асноўнаму зместу вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ. Уяўляе цікавасць для выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, гімназій, а таксама аматараў айчыннай гісторыі.

Касцюк М.П.(гл.ред.) Нарысы гісторыі Беларусі. Частка 2

 • формат djvu
 • размер 9.97 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Мн.: Беларусь, 1995. - 560 с.; іл. У 2-й частцы «Нарысаў гісторыі Беларусі» раскрываецца складаны шлях беларускага народа ад Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. да сённяшніх дзён. На падставе аналізу пераважна новых архіўных матэрыялаў, статыстычных і іншых крыніц, аб’ектыўнага падыходу да гістарычных падзей пададзены працэсы, што адбываліся ва ўмовах складвання, развіцця і крызісу савецкай сістэмы арганізацыі жыцця. Адлюстраваны маладаследаваныя старонк...

Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка 1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст. курс лекцый

Статья
 • формат pdf
 • размер 2.69 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Мн.: РІВШ БДУ, 2000. - 656 с. Курс лекцый адлюстроўвае асноўны змест вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў вну. Прадстаўляе цікавасць для аспірантаў, выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, іімназій, каледжаў, а таксама ўсіх аматараў Айчыннай гісторыі.

Лекции - Гісторыя Беларусі ў 2 частках. Частка 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст

 • формат djvu
 • размер 19.79 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Курс лекцый. Мінск, РІВШ БДУ, 2000 г. 656 стр. Аўтарскі калектыў - І. П. Крэнь, І. І. Коўкель, С. В. Марозава [і інш. ]. Гэта першая і лепшая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Напэўна, найлепшы падручнік па гісторыі Беларусі для ВНУ. Курс лекцый адлюстроўвае асноўны змест вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў вну. Прадстаўляе цікавасць для аспірантаў, выкладчыкаў тэхнікумаў і вучыліш...

Ходзін С.М. Крыніцы гісторыі Беларусі: (гісторыка-генетычнае і кампаратыўнае вывучэнне)

 • формат pdf
 • размер 941.1 КБ
 • добавлен 20 июня 2011 г.
Вучэб. дапам. — Мн.: БДУ. 1999. —193 с. У прапанаваным выданні на падставе і гісторыка-генетычных, кампаратыўных метадаў дадзены сціслы агляд асноўных тыпаў і відаў крыніц па гісторыі Беларусі. Поўная адпаведнасць структуры і зместу праграмы курса «Крыніцазнаўства» дазваляе выкарыстаць яго ў якасці падручніка па гэтым прадмеце для студэнтаў гістарычнага факультэта БДУ. Выданне можа быць цікавым шырокаму колу чытачоў, усім тым, хто захаапляецца гі...

Цвікевіч А.І. Западно-руссизм: Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в

 • формат djvu
 • размер 5.8 МБ
 • добавлен 31 июля 2011 г.
Менск. Навука і тэхніка. 1993. 2-е выданьне. Друкуецца па выданьні: Цьвікевіч А. «Западно-руссизм»: Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў XIX і начатку XX в. Менск: Беларускае дзярж. выд-ва, 1929. 340 с. Увазе чытачоў прапануецца глыбокае, шмат у чым і сёньня не пераўзыйдзенае дасьледваньне А. Цьвікевіча (1888-1937), выдатнага навукоўца, былога старшыні ўрада БНР, пра ідэалогію і практыку русіфікатарства на Беларусі ў часы Расійскай...

Швед В.В. Масоны і ложы на землях Беларусі (канец ХVIII - першая чвэрць XIX ст.). Біябібліяграфічны слоўнік

 • формат pdf
 • размер 10.23 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Гродна : ГрДУ, 2007. 275с. У кнігі падаецца нарыс гісторыі масонства на землях Беларусі, прыводзяцца спісы братоў масонскіх ложаў. На аснове сабранага матэрыялу з архіўных і бібліятэчных сховішчаў Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, Германіі прадстаўлены браты масонскіх ложаў, якія дзейнічалі на землях Беларусі ў канцы ХVІІІ – першай чвэрці ХІХ ст. У дадатках прыводзяцца спіс крыніцаў і літаратуры, тлумачальны слоўнік тэрмінаў, кароткая гісторыя пат...

150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

 • формат doc
 • размер 941.5 КБ
 • добавлен 16 декабря 2009 г.
Кароткая інфармацыя па гісторыі Беларусі пададзенная ў выглядзе пытанняў і адказаў.