• формат pdf
  • размер 1,33 МБ
  • добавлен 18 января 2016 г.
Inrasara. Tự học tiếng Chăm
Hồ Chí Minh: Nxb.Văn hóa Dân tộc, 2003. — 95 p.
Инрасара. Самоучитель чамского языка (на вьет. яз.)
Качество страниц: отличное.
Contents:
Bảng chữ cái và dấu âm tiếng Chăm.
Các bài học.
Ngữ pháp tiếng Chăm.
Từ vựng củng cố.
Bài đọc thêm.