• формат djvu
  • размер 1.52 МБ
  • добавлен 24 февраля 2011 г.
Jerzy Bralczyk. Polak potrafi. Przys?owia, has?a i inne polskie zdania osobne
Автор: Jerzy Bralczyk.
ISBN: 83-247-0231-8.
Язык: Польский.

Profesor Bralczyk wzi?? "pod lup?" nasze przys?owia, has?a i slogany. Czy na pewno "j?zyk powinien powiedzie? wszystko, co pomy?li g?owa" Czy rzeczywi?cie "prawo ma znaczy? prawo", a honor powinien by? Bogu oddany. A chrz?szcze - czy w og?le "brzmi?" Podobnie jak poprzednio, dziesi?tki przyk?ad?w s?u?? autorowi jako pretekst do b?yskotliwych gaw?d zar?wno o naturze j?zyka polskiego, jak i naszym narodowym charakterze, bo u?ywane przez nas zwroty i wyra?enia m?wi? o Polakach wi?cej, ni? si? powszechnie wydaje. Pasjonuj?ca i pouczaj?ca kopalnia wiedzy, kt?rej si? nie u?wiadczy na ?adnych lekcjach!

Сборник польских "ходячих" выражений, цитат разных политиков и других языковых выражений, вошедших в застывшей форме в польский язык. Профессор Ежи Бральчик, - одна из видных фигур в польской лингвистике, - написал эту книжку достаточно простым языком, что делает из обычного справочника интересную книгу.
Смотрите также

Seretny Anna - Kto czyta nie b??dzi

  • формат djvu
  • размер 2.91 МБ
  • добавлен 21 марта 2011 г.
Издатель: Universitas Год выпуска: 2007 Количество страниц: 212 ISBN: 97883-242-06445 Язык курса: Польский Учебник польского языка для иностранцев. Уровень: B2 (продвинутый) - C1 (профессионального владения) Uczy? si?, czytaj?c to podr?cznik z ?wiczeniami rozwijaj?cymi i doskonal?cymi sprawno?? czytania oraz strategie pracy z tekstem Jest on przeznaczony dla student?w na poziomie C1 (efektywnej bieg?o?ci u?ytkowej). W ka?dej z o?miu jednostek z...