• формат doc
 • размер 1.89 МБ
 • добавлен 03 апреля 2011 г.
Кишенько С.В. Розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ
Київ: ВПЦ при МВС України, 2005. - 210 с
Зміст:
- Встановлення та усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину.
- Розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого
(ч.2ст. 121 КК України).
- Розслідування фактів завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян,
знищення чи пошкодження об'єктів власності (ст. 259 кк україни).
Виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних із порушенням правил охорони надр
(ст. 240 КК України).
- Кримінальна відповідальність за порушення правил надрокористування.
- Основні методики викриття, документування та розслідування злочинів, учинених у сфері
надрокористування.
- Початковий етап розслідування. Особливості планування розслідування і провадження
невідкладних слідчих дій.
- Особливості провадження слідчих дій.
Розслідування злочинів у сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж.
- Кримінальна характеристика злочинів, пов'язаних із неправомірним доступом до
комп'ютерної інформації.
- Особливості тактики слідчих дій.
- Призначення судових експертиз при розслідуванні злочинів у сфері комп'ютерної
інформації.
Виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних із порушенням бюджетного законодавства
(статті 210,211 КК України).
- Органи, що здійснюють контрольза дотриманням законодавства у бюджетній сфері.
- Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України.
- Особливості проведення дослідної перевірки.
- Організація розслідування.
- Особливості проведення деяких слідчих дій.
- Порядок використання експертизних досліджень у справах.
Методика викриття, документування та розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності.
Розслідування кримінальних справпро злочини, вчинені неповнолітніми або за їх участю.
- Особливості порушеннякримінальних справ прозлочини, вчинені неповнолітніми.
- Планування розслідування.
- Особливості розслідування злочинів, учинених неповнолітніми.
- Тактика допиту неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. забезпечення права на
захист.
- Тактика допиту неповнолітніх свідків.
Допит підозрюваного: недопущення тортур та інших порушень прав людини.
- Аналіз міжнародно-правових актів, ратифікованих Україною, та національного
законодавства щодо запобігання тортурам та іншим порушенням прав людини під час
допиту.
- Окремі рекомендації щодо проведення допитів з огляду на принципи міжнародно-
правових актів із забезпечення загальнолюдських стандартів.
- Аналіз поширених відхилень від загальнолюдських стандартів прав і свобод громадян під
час проведення дізнання та досудового слідства.
- Тактика допиту.
- Критерії допустимостітактичних прийомів.
Процесуальні питання застосуванняцифрової фотографії та відеозапису при розслідуванні злочинів.
- Оформлення результатів застосування цифрової фото- та відеотехніки.
Використання слідів біологічного походження у розкритті та розслідуванні злочинів.
- Фіксація слідів біологічного походження: особливості та вплив на версії.
- Вилучення слідів біологічного походження.
- Відбтр зразків для порівняльного дослідження.
- Призначення експертиз та оцінка їх результатів.
Смотрите также

Анапольська А.І. Особливості розслідування шахрайств, учинених у сфері функціонування електронних розрахунків

 • формат pdf
 • размер 1.14 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Методрек. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2010. – 56 с. Пропоновані рекомендації присвячені питанням, що виникають під час розкриття та розслідування шахрайств, учинених у сфері функціонування електронних розрахунків.

Дрозд В.Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. У дисертації на монографічному рівні досліджено актуальні теоретичні, практичні та правові аспекти організації та тактики розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. Проаналізовано поняття тілес...

Когутич І.І. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Курс лекцій. - К.: Атіка, 2008. - 888 с. Курс лекцій відповідає програмі дисципліни «Криміналістика». Теми та матеріал лекцій - конкретизовані і цілеспрямовані, що дає змогу використовувати їх не тільки в навчальному процесі, а й у практичній діяльності з розкриття й розслідування злочинів. Три перші теми курсу містять: загальнотеоретичні питання, криміналістичну техніку і криміналістичну тактику. В інших - розглядається криміналістична методик...

Коновалова В.О. Вбивство: мистецтво розслідування

 • формат doc
 • размер 646.34 КБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Монографія. - Факт, 2001. —311 с. У монографії досліджуються комплекс проблем, пов'язаних з розслідуванням вбивств різних категорії, найбільш ефективт методики ix розкриття. Розглядається ряд питань, зокрема специфіка криміналістичних характеристик, ситуаційна обумовленість слідчих версій, ix типізація тощо. Розрахована на викладачів та студентів вищих юридичних закладів, а також працівників правоохоронних органів.

Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. Настільна книга слідчого

 • формат djvu
 • размер 7.67 МБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
[Наук. -практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 728 с. Запропоноване видання — довідник для слідчих і дізнавачів, які можуть застосувати його рекомендації у професійній діяльності гіри розслідуванні злочинів. Книга містить найбільш доцільні прийоми, методи та рекомендації щодо проведення слідчих дій, пропонує методики розслідува...

Пряхін Є.В., Дуфенюк О.М. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 649.96 КБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Бібліографія навчальної дисципліни. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 72 с Вступ Нормативно-правові акти Підручники, навчальні посібники та монографії Автореферати дисертацій Праці викладачів кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Статті в періодичних виданнях та збірниках Інтернет-ресурси

Шепітько В.Ю. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 2.89 МБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. — Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 684 с. І8ВК 966-7752-67-4 Запропонований підручник — це спроба узагальнення проблем криміналістики на сучасному етапі. Докладно викладені загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст кримі...

Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів

 • формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
(На укр. яз. ). – Харків., - 1998., - 368 с. Зміст. Вступ. Криміналістична тактика. Загальні положення криміналістичної тактики. Поняття і предмет криміналістичної тактики. Тактичний прийом як елемент криміналістичної. Джерела і функції тактичних прийомів. Класифікація тактичних прийомів. Система тактичних прийомів: поняття і ознаки. Сутність тактичних комбінацій і тактичних операцій. Психологічні основи використання тактичних прийомів....

Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів

 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
(На укр. яз. ). – Харків., - 1998., - 368 с. Зміст. Вступ. Криміналістична тактика. Загальні положення криміналістичної тактики. Поняття і предмет криміналістичної тактики. Тактичний прийом як елемент криміналістичної. Джерела і функції тактичних прийомів. Класифікація тактичних прийомів. Система тактичних прийомів: поняття і ознаки. Сутність тактичних комбінацій і тактичних операцій. Психологічні основи використання тактичних прийомів....

Шепітько В.Ю., Коновалова В.Ю., Журавель В.А. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 8.93 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коно- валова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид. , перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с. У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто методику розслідування злочинів. Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм...