Криминалистика
Юридические дисциплины
 • формат djvu
 • размер 7.67 МБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. Настільна книга слідчого
[Наук. -практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 728 с.

Запропоноване видання — довідник для слідчих і дізнавачів, які можуть застосувати його рекомендації у професійній діяльності гіри розслідуванні злочинів. Книга містить найбільш доцільні прийоми, методи та рекомендації щодо проведення слідчих дій, пропонує методики розслідування різних видів злочинів. Може бути корисною не лише слідчим, а й оперативно-розшуковим працівникам, прокурорам, суддям, а також студентам юридичних навчальних закладів, аспірантам, викладачам, науковцям.

Зміст
Науково-технічні засоби та їх використання у розслідуванні злочинів
Поняття криміналістичної техніки
Правові основи та межі використання криміналістичної техніки
Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства
Криміналістична ідентифікація
Поняття ідентифікації
Об'єкти, типи і види ідентифікації
Загальна методика ідентифікації
Судова фотографія та відеозапис
Поняття судової фотографії та її значення
Види та методи судово-оперативної фотозйомки
Судовий відеозапис
Виявлення, фіксація та вилучення слідів
Загальні положення трасології. Поняття сліду в криміналістиці
Механізм слідоутворення. Види слідів
Робота зі слідами на місці події
Огляд і попереднє дослідження документів
Поняття документа в криміналістиці
Слідчий огляд документів
Способи зміни змісту документів і реквізитів
Криміналістичне дослідження письма
Дослідження буквепого письма і підписів
Дослідження цифрового письма
Дослідження писемної мови
Використання даних судової балістики в розслідуванні злочинів
Поняття судової балістики
Об'єкти судово-балістичного дослідження. Класифікація зброї та її характеристика
Види і характеристики слідів пострілу
Огляд зброї та слідів її застосування на місці події
Ідентифікація людини за ознаками зовнішності
Поняття та основи судової габітології
Методика опису зовнішніх ознак людини (словесний портрет)
Методи відтворення зовнішності розшукуваного за показаннями очевидців (потерпілих)
Кримінальна реєстрація
Поняття і значення кримінальної реєстрації
Види криміналістичних обліків
Дактилоскопічний облік
Загальні положення криміналістичної тактики
Поняття і предмет криміналістичної тактики
Сутність, принципи та функції тактичного прийому
Класифікація тактичних прийомів
Поняття та ознаки тактичних комбінацій і тактичних операцій
Психологічні основи використання тактичних прийомів
Слідчий огляд
Поняття та види слідчого огляду
Організація огляду місця події
Пізнавальна сутність огляду місця події
Тактика огляду місця події
Особливості огляду трупа
Фіксація результатів огляду місця події
Допит
Поняття та види допиту
Процес формування показань
Підготовка до допиту
Зміст тактики допиту
Встановлення психологічного контакту
Актуалізація забутого в пам'яті допитуваного
Викриття неправди в показаннях
Допит неповнолітніх
Тактика очної ставки
Фіксація результатів допиту
Обшук і виїмка
Поняття та види обшуку
Об'єкти пошукової діяльності
Підготовка до обшуку
Тактика обшуку
Особливості виїмки
Фіксація результатів обшуку та виїмки
Пред'явлення для впізнання
Поняття, мета та об'єкти пред'явлення для впізнання
Підготовка до пред'явлення для впізнання
Порядок пред'явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин
Фіксація результатів пред'явлення для впізнання
Відтворення обстановки і обставин події (слідчий експеримент та перевірка показань на місці)
Поняття та види слідчого експерименту
Підготовка до слідчого експерименту та його тактика
Особливості перевірки показань на місці
Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події
Призначення та проведення судових експертиз
Поняття судової експертизи, її види та значення
Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі
Довідкові дані щодо деяких видів судових експертиз
Загальні положення криміналістичної методики
Сутність методики розслідування злочинів
Основи криміналістичної класифікації злочинів
Криміналістична характеристика злочинів
Види і форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів
Ситуаційнии підхід у розслідуванні злочинів
Розслідування вбивств
Криміналістична характеристика вбивств
Початковий етап розслідування
Розслідування деяких видів убивств
Розслідування вбивств на замовлення
Розслідування вбивств, пов 'язаних із виявленням частин розчленованого трупа
Розслідування вбивств за відсутності трупа
Розслідування вбивств, пов'язаних з інсценуваннями
Розслідування навмисного заподіяння шкоди здоров'ю
Криміналістична характеристика навмисного заподіяння шкоди здоров'ю
Обставиниу що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні навмисного заподіяння шкоди здоров'ю
Розслідування зґвалтувань
Криміналістична характеристика зґвалтувань
Особливості порушення кримінальної справи й обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань
Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань)
Криміналістична характеристика розкрадань
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Початковий етап розслідування
Розслідування привласнення, розтрати майна
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в окремих галузях господарської діяльності
Розслідування розкрадань, вчинених у сфері банківської діяльності
Розслідування розкрадань, вчинених на підприємствах торгівлі
Розслідування розкрадань, вчинених на м'ясопереробних підприємствах
Розслідування порушень порядку зайняття господарською діяльністю
Криміналістична характеристика порушень порядку зайняття господарською діяльністю
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Розслідування фіктивного підприємництва
Криміналістична характеристика фіктивного підприємництва
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні фіктивного підприємництва
Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та особливості порушення кримінальних справ
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Розслідування ухилень від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів
Криміналістична характеристика ухилень від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення слідчих дій
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів, інших обв'язкових платежів
Розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Розслідування хабарнитцва
Криміналістична характеристика хабарництва
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Початковий етап розслідування
ЗО. Розслідування крадіжок
Криміналістична характеристика крадіжок
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування крадіжок та програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні крадіжок
ЗІ. Розслідування грабежів і розбоїв
Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв
Початковий етап розслідування
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Розслідування розбоїв з проникненням у приміщення
Розслідування шахрайства
Криміналістична характеристика шахрайства
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Розслідування вимагань
Криміналістична характеристика вимагань
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Розслідування бандитизму
Криміналістична характеристика бандитизму
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Початковий етап розслідування
Розслідування контрабанди
Криміналістична характеристика контрабанди
Виявлення ознак контрабанди та особливості порушення кримінальних справ
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні контрабанди
Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
Розслідування підпалів та інших злочинів, пов'язаних з виникненням пожеж
Криміналістична характеристика підпалів та інших злочинів, пов'язаних з виникненням пожеж
Особливості порушення кримінальної справи й обставин, які підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідувана і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж
Розслідування незаконного обігу вогнепальної зброї
Криміналістична характеристика незаконного обігу вогнепальної зброї
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні незаконного обігу вогнепальної зброї
Розслідування незаконного обігу наркотичних засобів
Криміналістична характеристика незаконного обігу наркотичних засобів
Особливості порушення кримінальної справи й обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні незаконного обігу наркотичних засобів
Розслідування злочинів проти довкілля
Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля
Розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж
і мереж електрозв'язку
Криміналістична характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку
Особливості порушення кримінальної справи и обставини, що підлягають з'ясуванню
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп 'ютерних мереж і мереж електрозв'язку
Розслідування злочинів, що вчиняються організованими
злочинними групами
Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами
Обставини, що підлягають з'ясуванню
Початковий етап розслідування
Додаток
Похожие разделы
Смотрите также

Дрозд В.Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. У дисертації на монографічному рівні досліджено актуальні теоретичні, практичні та правові аспекти організації та тактики розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. Проаналізовано поняття тілес...

Коновалова В.О. Вбивство: мистецтво розслідування

 • формат doc
 • размер 646.34 КБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Монографія. - Факт, 2001. —311 с. У монографії досліджуються комплекс проблем, пов'язаних з розслідуванням вбивств різних категорії, найбільш ефективт методики ix розкриття. Розглядається ряд питань, зокрема специфіка криміналістичних характеристик, ситуаційна обумовленість слідчих версій, ix типізація тощо. Розрахована на викладачів та студентів вищих юридичних закладів, а також працівників правоохоронних органів.

Коташевський О.В. Посібник для слідчого

 • формат doc
 • размер 3.11 МБ
 • добавлен 11 июля 2011 г.
Рівне: 2005 р., 107 с. Даний посібник створений старшим викладачем Рівненського інституту університету «Україна», почесним працівником прокуратури України Коташевським О.В. на основі свого 27-річного досвіду роботи в слідчих підрозділах органів прокуратури і 16-річного досвіду викладання кримінального права, кримінального процесу і криміналістики. Більше 10 років викладання поєднувалось з роботою прокурора-криміналіста, методичні розробки втілюва...

Шепітько В.Ю. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 2.89 МБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. — Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 684 с. І8ВК 966-7752-67-4 Запропонований підручник — це спроба узагальнення проблем криміналістики на сучасному етапі. Докладно викладені загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст кримі...

Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів

 • формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
(На укр. яз. ). – Харків., - 1998., - 368 с. Зміст. Вступ. Криміналістична тактика. Загальні положення криміналістичної тактики. Поняття і предмет криміналістичної тактики. Тактичний прийом як елемент криміналістичної. Джерела і функції тактичних прийомів. Класифікація тактичних прийомів. Система тактичних прийомів: поняття і ознаки. Сутність тактичних комбінацій і тактичних операцій. Психологічні основи використання тактичних прийомів....

Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів

 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
(На укр. яз. ). – Харків., - 1998., - 368 с. Зміст. Вступ. Криміналістична тактика. Загальні положення криміналістичної тактики. Поняття і предмет криміналістичної тактики. Тактичний прийом як елемент криміналістичної. Джерела і функції тактичних прийомів. Класифікація тактичних прийомів. Система тактичних прийомів: поняття і ознаки. Сутність тактичних комбінацій і тактичних операцій. Психологічні основи використання тактичних прийомів....

Шепітько В.Ю. та ін. Глосарій з дисципліни Криміналістика (словник криміналістичних термінів)

 • формат fb2
 • размер 34.78 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 96 с. Криміналістика належить до дисциплін, засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки спеціаліста-юриста. Оволодіння криміналістичними знаннями та отримання належних практичних навичок є обов’язковими для слідчого (дізнавача), прокурора, судді, адвоката, оскільки функції, які вони виконують, безпосередн...

Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Волобуєва С.В. Типи вузлів і петель. (на укр. языке )

 • формат pdf
 • размер 3.57 МБ
 • добавлен 26 июля 2010 г.
Довідник для працівників правоохоронних органів. Харків: Право, 2007. — 116 с. — (Слідча та експертна практика. Вип. 2). У довіднику запропоновано різні типи вузлів і петель, надано їх характеристика. Відомості наведено у певній логічній послідовності із урахуванням призначення вузлів і петель. Для наочного сприйняття довідкову інформацію проілюстровано фотозображеннями. Для слідчих прокуратури та МВС, судових експертів і науковців. Морські вузли...

Шепітько В.Ю., Коновалова В.Ю., Журавель В.А. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 8.93 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коно- валова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид. , перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с. У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто методику розслідування злочинів. Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм...

Шепітько В.Ю., Коновалова В.Ю., Журавель В.А. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Криміналістика (відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад. : В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – 155 с.