Криминалистика
Юридические дисциплины
 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів
(На укр. яз. ). – Харків., - 1998., - 368 с.

Зміст.
Вступ.
Криміналістична тактика.
Загальні положення криміналістичної тактики.
Поняття і предмет криміналістичної тактики.
Тактичний прийом як елемент криміналістичної.
Джерела і функції тактичних прийомів.
Класифікація тактичних прийомів.
Система тактичних прийомів: поняття і ознаки. Сутність тактичних комбінацій і тактичних операцій.
Психологічні основи використання тактичних прийомів.
Тактичне рішення. Проблема тактичного ризику.

Організація і планування розслідування.
Основи теорії криміналістичного прогнозування.
Сутність організації розслідування.
Поняття і принципи планування розслідування.
Техніка планування.
Вчення про криміналістичну версію.
Основи теорії криміналістичного прогнозування.

Слідчий огляд.
Поняття, види та принципи огляду.
Підготовка до огляду місця поді.
Пізнавальна сутність огляду місця події.
Тактика огляду місця події: система прийомів.
Фіксація результатів огляду місця події.

Допит.
Поняття, сутність та види допиту.
Процес формування показань.
Підготовка до допиту.
Зміст тактики допиту.
Встановлення психологічного контакту.
Актуалізація забутого в пам'яті допитуваного.
Викриття неправди в показаннях.
Допит неповнолітніх.
Тактика очної ставки. Перехресний допит.
Фіксація результатів допиту.

Обшук і виїмка.
Поняття та сутність обшуку.
Об'єкти та види обшуку.
Ситуаційна обумовленість тактики обшуку.
Системи тактичних прийомів обшуку.
Особливості виїмки.
Фіксація результатів обшуку та виїмки.

Пред'явлення для впізнання.
Поняття, мета та об'єкти пред'явлення для впізнання.
Підготовка до пред'явлення для впізнання.
Порядок пред'явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин.
Фіксація результатів пред'явлення для впізнання.

Відтворення обстановки і обставин події (слідчий експеримент та перевірка показань на місці).
Поняття та види слідчого експерименту.
Підготовка до слідчого експерименту та його тактика.
Особливості перевірки показань на місці.
Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події.

Призначення та проведення судових експертиз.
Поняття судової експертизи, її види та значення.
Процесуальні та організаційні питання призначення експертиз. Система судово-експсртних закладів в Україні.
Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз.
Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі.

Методика розслідування окремих видів злочинів (криміналістична методика).
Загальні положення криміналістичної методики розслідування злочинів.
Сутність методики розслідування злочинів.
Загальна методика розслідування злочинів.
Окремі методики розслідування різних видів злочинів.

Криміналістична характеристика злочинів.
Сутність криміналістичної характеристики злочинів.
Структура криміналістичної характеристики злочинів.

Криміналістичне вчення про розкриття злочинів.
Криміналістичне поняття розкриття злочину.
Розшукова діяльність у системі розкриття злочинів.
Розкриття злочинів по гарячих слідах.
Криміналістичні операції з розкриття
та розслідування злочинів.
Криміналістичні операції в розслідуванні злочинів.
Програмування розслідування злочинів.

Ситуаційний підхід до розслідування злочинів.
Сутність та поняття слідчої ситуації.
Класифікація слідчих ситуацій.

Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування
злочинів.
Сутність взаємодії в методиці розслідування.
Види та форми взаємодії в процесі розслідування злочинів.
Взаємодія при проведенні слідчих дій та криміналістичних операцій.

Основи методики розслідування вбивств.
Криміналістична характеристика вбивств.
Початковий етап розслідування.
Особливості розслідування деяких видів вбивств.

Особливості розслідування вбивств на замовлення.
Вбивства на замовлення: поняття та історичний екскурс.
Проблема створення мікрометодики розслідування вбивств на замовлення.
Криміналістична характеристика вбивств на замовлення.
Початковий етап розслідування.

Основи методики розслідування зґвалтувань.
Криміналістична характеристика зґвалтувань.
Початковий етап розслідування.
Наступний етап розслідування.
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій.
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань.

Основи методики розслідування економічних злочинів.
Сутність і поняття економічних злочинів.
Законодавче регулювання сфери економічних відносин.
Криміналістична класифікація економічних злочинів і методики їх розслідування.
Питання латентності і виявлення економічних злочинів.

Основи методики розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання посадовим становищем (розкрадання).
Загальна та окремі методики розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання посадовим становищем (розкрадання).
Криміналістична характеристика розкрадань.
Тактика перевірочних дій при встановленні ознак розкрадання.
Типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань
Побудова слідчих версій і планування розслідування.
Роль ревізійного контролю і аудиту у виявленні і розслідуванні розкрадань.
Особливості провадження слідчих дій і тактичних операцій по справах про розкрадання.

Основи методики розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.
Поняття і класифікація злочинів у сфері господарської діяльності та методики їх розслідування.
Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом
кредитно-фінансових операцій.
Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів.
Особливості криміналістичної характеристики та розслідування приховування валютної виручки.

Основи методики розслідування крадіжок.
Криміналістична характеристика крадіжок.
Початковий етап розслідування.
Наступний етап розслідування.
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій.
Обставини, які сприяють крадіжкам, і заходи щодо їх запобігання.

Основи методики розслідування грабежів і розбоїв.
Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв.
Початковий етап розслідування.
Особливості проведення окремих слідчих дій.

Основи методики розслідування шахрайства.
Криміналістична характеристика шахрайства.
Типові слідчі ситуації. Початковий етап розслідування шахрайства.
Наступний етап розслідування.

Основи методики розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху.
Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху.
Початковий етап розслідування.
Наступний етап розслідування.

Основи методики розслідування підпалів і злочинних порушень протипожежних.
Криміналістична характеристика підпалів і злочинних порушень протипожежних правил.
Початковий етап розслідування.
Наступний етап розслідування.
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій.
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж.

Основи методики розслідування екологічних злочинів.
Криміналістична характеристика екологічних Початковий етап розслідування. Особливості планування розслідування та провадження первісних, невідкладних слідчих дій.
Наступний етап розслідування. Особливості провадження слідчих дій.

Основи методики розслідування злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами.
Законодавчі основи боротьби з організованою злочинністю і завдання криміналістичної методики.
Криміналістична характеристика злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами.
Основні положення методики розслідування злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами.
Рекомендована література.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
Смотрите также

Дрозд В.Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. У дисертації на монографічному рівні досліджено актуальні теоретичні, практичні та правові аспекти організації та тактики розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. Проаналізовано поняття тілес...

Кишенько С.В. Розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ

 • формат doc
 • размер 1.89 МБ
 • добавлен 03 апреля 2011 г.
Київ: ВПЦ при МВС України, 2005. - 210 с Зміст: - Встановлення та усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину. - Розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого (ч.2ст. 121 КК України). - Розслідування фактів завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ст. 259 кк україни). Виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних із порушенням п...

Когутич І.І. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Курс лекцій. - К.: Атіка, 2008. - 888 с. Курс лекцій відповідає програмі дисципліни «Криміналістика». Теми та матеріал лекцій - конкретизовані і цілеспрямовані, що дає змогу використовувати їх не тільки в навчальному процесі, а й у практичній діяльності з розкриття й розслідування злочинів. Три перші теми курсу містять: загальнотеоретичні питання, криміналістичну техніку і криміналістичну тактику. В інших - розглядається криміналістична методик...

Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. Настільна книга слідчого

 • формат djvu
 • размер 7.67 МБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
[Наук. -практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 728 с. Запропоноване видання — довідник для слідчих і дізнавачів, які можуть застосувати його рекомендації у професійній діяльності гіри розслідуванні злочинів. Книга містить найбільш доцільні прийоми, методи та рекомендації щодо проведення слідчих дій, пропонує методики розслідува...

Хлус А.М. Криминалистика. Часть 2

 • формат doc
 • размер 107.13 КБ
 • добавлен 18 мая 2010 г.
Курс лекций часть 2. - Мн. ИСЗ, 2003. Содержание Криминалистическая тактика 1. Общие положения криминалистической тактики. 2. Организация и планирование расследования. Криминалистические версии 3. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 4. Тактика следственного эксперимента 5. Тактика обыска и выемки 6. Тактика допроса и очной ставки 7. Тактика предъявления для опознания 8. Тактика проверки показаний на месте 9. Тактика назначения и...

Шепітько В.Ю. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 2.89 МБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. — Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 684 с. І8ВК 966-7752-67-4 Запропонований підручник — це спроба узагальнення проблем криміналістики на сучасному етапі. Докладно викладені загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст кримі...

Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів

 • формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
(На укр. яз. ). – Харків., - 1998., - 368 с. Зміст. Вступ. Криміналістична тактика. Загальні положення криміналістичної тактики. Поняття і предмет криміналістичної тактики. Тактичний прийом як елемент криміналістичної. Джерела і функції тактичних прийомів. Класифікація тактичних прийомів. Система тактичних прийомів: поняття і ознаки. Сутність тактичних комбінацій і тактичних операцій. Психологічні основи використання тактичних прийомів....

Шепітько В.Ю., Коновалова В.Ю., Журавель В.А. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 8.93 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коно- валова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид. , перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с. У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто методику розслідування злочинів. Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм...

Шеремет А.П. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.– ISBN 978-966-364-822-4 Посібник з криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдос...

Шеремет А.П. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 4.26 МБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
2009р. Посібник а криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдосконалений теорії криміналістики і важливістю розроблення та впровадження в практику новітніх криміналістичних засобів і методів. Для с...