Начертательная геометрия и инженерная графика
Академическая и специальная литература
Практикум
 • формат doc
 • размер 3.76 МБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
Коломийчук Н.М., Перевертун В.В. (укл.) Вивчення правил оформлення конструкторської документації друкованого вузла (на укр.яз)
Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів електро- і радіоспеціальностей. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. - 40 с.

Мета методичних вказівок — дати студентам знання, уміння та навички з оформлення конструкторської документації радіоелектронних пристроїв, що є важливою складовою частиною підготовки спеціалістів з курсу інженерної графіки для більшості спеціальностей.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Черчение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геодезия и маркшейдерия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Гидравлика и пневматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Компьютерная графика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Приборостроение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Промышленное и гражданское строительство
 3. Архитектурно-строительное черчение
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArchiCAD
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Autodesk AutoCAD / AutoLISP
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компас 3D / Компас-График / Компас-Автопроект
Смотрите также

Ванін В.В. Оформлення конструкторської документації

 • формат djvu
 • размер 15.19 МБ
 • добавлен 18 марта 2009 г.
Навч. посіб. 3-є вид. - К. : Каравела, 2004р. - 160 с. Hозглянуто основні правила оформлення конструкторської документації відповідно до вимог стандартів. Посібник містить необхідні відомості для оформлення робочих креслень деталей, креслень складальних одиниць та текстових документів. Для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання, а також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації вузів. Все необхідне для оформлення курсових і...

Головчук А.Ф., Кепко О. І., Чумак Н.М. Інженерна та комп’ютерна графіка

 • формат pdf
 • размер 16.95 МБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 160 с. В навчальному посібнику розглянуто чотири розділи: «Загальні правила оформлення креслеників», «Методи проекціювання. Зображення», «Технічне креслення», «Елементи будівельних креслеників». Оригінальність курсу — це доповнення теоретичного матеріалу прикладами виконання графічних робіт, в яких в логічній послідовності детально описані дії, які необхідно виконати на комп’ютері. Посі...

Гриньова Н.В. Методичні вказівки і контрольні завдання для проведення практичних занять та виконання самостійних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки. Частина 1. Інженерна графіка

Практикум
 • формат pdf
 • размер 5.32 МБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
Х: ХНАМГ, 2010. - 99 с. Для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні системи» (за видами транспорту). Інженерна графіка на сучасному етапі розвитку науки і освіти все яскравіше набуває властивостей міждисциплінарності, тому що вона не тільки розширює абстрактне мислення та світоглядні обрії, а й здійснює загально-інженерну підготовку спеціалістів всіх напрямків, в тому числі і менеджерів. Тому основні за...

Ермакова В.А., Иванникова Е.Г. Изображения (виды, разрезы, сечения) предметов

 • формат djvu
 • размер 573.53 КБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Ермакова В. А., Иванникова Е. Г., Слесарсва Т. А., Андреев В. А., Бодрышев В. В., Бобрик Л. П., Миролюбова Т. И. Изображения (виды, разрезы, сечения) предметов: Учебное пособие. — М.: МАИ, 2001. — 40 с. ил. В учебном пособие содержится изложение правил выполнения изображений предметов на чертежах и даны рекомендации по выполнению учебных заданий по первой части курса «Инженерная графика». Учебное пособие предназначено для студентов первого курса...

Кочетов В.И., Лазарев С.И., Вязовов С.А., Ковалев С.В. Инженерная и компьютерная графика. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 3.34 МБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
– Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 80 с. – 100 экз. Даны общетеоретические основы построения чертежа и правила выполнения технических чертежей изделий. Изложены правила оформления чертежей и схем изделий РЭА. Содержит краткие сведения использования персональных ЭВМ для решения графических задач. Материалы излагаются на основе требований и правил Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Предназначено для студентов 1, 2 к...

Манжигеева Ц.Н., Хазагаева Е.И. и др. Инженерная графика

Практикум
 • формат pdf
 • размер 9.45 МБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Методические указания с вариантами заданий для студентов технологических специальностей. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. - 41 с. Методические указания включают содержание контрольных работ №1, №2, №3 по проекционному черчению, а также краткий обзор правил изображения видов, разрезов, сечений в соответствии с ГОСТ 2.305-68, образцы выполнения и варианты заданий. Методические указания предназначены как для самостоятельной работы студентов, так и дл...

Сидоренко В.К. Креслення. 8-9 клас

 • формат pdf
 • размер 31.44 МБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Київ: Школяр, 2005. - 239 с. Підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст: Загальні вимоги до оформлення креслень Геометричні побудови на кресленнях Креслення плоских предметів Креслення в системі прямокутних проекцій Виконання і читання креслень Аксонометричні проекції. Технічний рисунок Перерізи Розрізи Вибір зображень на кресленнях Зображення з'єднань на складальних кресленнях Деякі додаткові відомості, необхідні для викон...

Соснина Т.В., Доржиев Ц.Ц. Методические указания по изображению крепежных соединений на сборочном чертеже. Контрольные задания

Практикум
 • формат pdf
 • размер 796.14 КБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. - 31 с. Методические указания включают содержание контрольной работы №2 по изображению крепежных соединений на сборочном чертеже и контрольные задания, а также, краткий обзор правил изображения резьбы и резьбовых соединений, образцы выполнения и варианты заданий. Чертежи и таблицы, сопровождающие методические указания, расположены с учетом удобства их использования. Методические указания предназначены как для самосто...

Хазагаева Е.И., Соснина Т.В., Инженерная графика

Практикум
 • формат pdf
 • размер 3.16 МБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
Методические указания для студентов с вариантами заданий. Издательство ВСГТУ, 2007 МУ включают содержание контрольных работ 1 и 2 проекционное и машиностроительное черчение для студентов заочного обучения, а так же краткий обзор правил изображения видов, разрезов, сечений, резьбы, резьбовых соединений, деталирования чертежей в соотвнтствии с ГОСТами, оьразцы выполнения и варианты заданий. МУ предназначены для самостоятельной работы студентов и дл...

Шевченко Е.П. Чтение машиностроительных чертежей

Справочник
 • формат djvu
 • размер 1.65 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Справочное пособие. — СПб.: Наука и Техника, 2003. — 192 с. Серия «Справочник рабочего» В книге приведены условные обозначения на машиностроительных чертежах, кинематических, гидравлических и пневматических схемах различных деталей, материалов, соединений, передач, часто применяемых в оборудовании. Цветом в условных обозначениях выделены буквенные и цифровые параметры для конкретных примеров, приведенных в справочном пособии. Справочное пособие...