Абитуриентам и школьникам
 • формат pdf
 • размер 31.44 МБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Сидоренко В.К. Креслення. 8-9 клас
Київ: Школяр, 2005. - 239 с.

Підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Зміст:
Загальні вимоги до оформлення креслень
Геометричні побудови на кресленнях
Креслення плоских предметів
Креслення в системі прямокутних проекцій
Виконання і читання креслень
Аксонометричні проекції. Технічний рисунок
Перерізи
Розрізи
Вибір зображень на кресленнях
Зображення з'єднань на складальних кресленнях
Деякі додаткові відомості, необхідні для виконання та читання креслень
Читання складальних креслень
Деталювання складальних креслень
Топографічні креслення
Будівельні креслення
Схеми
Термінологічний словник
Похожие разделы
Смотрите также

Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпільчак А.В. Креслення

 • формат djvu
 • размер 4.45 МБ
 • добавлен 12 июня 2009 г.
Чудовий посібник по кресленню на українській мові. Включає в себе повний курс теоретичних матеріалів для технічних спеціальностей, з новими стандартами ДСТУ. (Начертательная геометрия+Машиностроительное черчение) 19. Робочі креслення та ескізи 20. Складальні креслення 21. Складання та деталювання складальних креслень.

Головчук А.Ф., Кепко О. І., Чумак Н.М. Інженерна та комп’ютерна графіка

 • формат pdf
 • размер 16.95 МБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 160 с. В навчальному посібнику розглянуто чотири розділи: «Загальні правила оформлення креслеників», «Методи проекціювання. Зображення», «Технічне креслення», «Елементи будівельних креслеників». Оригінальність курсу — це доповнення теоретичного матеріалу прикладами виконання графічних робіт, в яких в логічній послідовності детально описані дії, які необхідно виконати на комп’ютері. Посі...

Гриньова Н.В. Конспект лекцій з інженерної графіки та креслення

 • формат pdf
 • размер 3.61 МБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
Конспект лекцій з інженерної графіки та креслення (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент»)/ Укл: Гриньова Н. В. – Харків: ХНАМГ, 2009 ? 52 с.

Гриньова Н.В. Методичні вказівки і контрольні завдання для проведення практичних занять та виконання самостійних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки. Частина 1. Інженерна графіка

Практикум
 • формат pdf
 • размер 5.32 МБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
Х: ХНАМГ, 2010. - 99 с. Для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні системи» (за видами транспорту). Інженерна графіка на сучасному етапі розвитку науки і освіти все яскравіше набуває властивостей міждисциплінарності, тому що вона не тільки розширює абстрактне мислення та світоглядні обрії, а й здійснює загально-інженерну підготовку спеціалістів всіх напрямків, в тому числі і менеджерів. Тому основні за...

Козяр М.М. Інженерна графіка. Побудова зображень

 • формат doc
 • размер 94.99 МБ
 • добавлен 09 февраля 2011 г.
Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Рівне: НУВГП, 2005. - 206. с., з іл. У навчальному посібнику викладено основні положення побудови зображень предметів. Даються відомості про класифікацію зображень та їх утворення. Матеріал проілюстровано численими прикладами, які супроводжуються відповідними поясненнями. Посібник може бути рекомендований для використання під час проведення практичних занять з інженерної графіки та в проце...

Макаренко М.Г., Маглич В.А. Креслення деталей

 • формат jpg
 • размер 24.72 МБ
 • добавлен 30 апреля 2010 г.
Національний Авіаційній Університет. Креслення деталей. методичні вказівки до виконання. домашнього завдання. з інженерної графіки. для студентів усіх спеціальностей. Київ 2002. Креслення деталі "Корпус" з натури. Креслення деталі "Вал" з натури. Ескіз деталі "Зубчате колечо" з натури. Ескіз деталі "Пружина" з натури.rn

Lo J. How to make patent drawings

 • формат pdf
 • размер 6.83 МБ
 • добавлен 01 января 2011 г.
5th ed. , Berkeley: Nolo, 2007. - 264 p. 1. Patents--United States--Drawings. I. Pressman, David, 1937- II. Title. Книга "Як розробити креслення до патенту" має наступний зміст: Вступ до креслення. Креслення олівцем, лінійкою та іншими інструментами. Креслення на компютері. Використання фотоапарата. Головне в кресленні патенту. Особливості в кресленні патенту. Розробка креслення. Основні стандарти. Відповіді на офісні заходи. Може бути корисною...