Социологические дисциплины
Академическая и специальная литература
Стандарт
  • формат doc
  • размер 94,72 КБ
  • добавлен 06 марта 2015 г.
Концепція соціального розвитку України на 2013-2023 роки. Проект
Міністерство соціальної політики України, 2013. - 58 с.

Основним механізмом забезпечення довгострокової самодостатності та конкурентоспроможності України у глобалізованому світі має стати формування нової якості життя людини, що зумовлює необхідність збільшення інвестування в людський капітал, розвиток соціальної інфраструктури та підвищення якості життя найбільш чисельних (а не лише найбідніших) прошарків населення як підґрунтя для формування середнього класу – основи стабільності суспільства. Практична реалізація такого принципу перетворює соціальну політику на один з провідних чинників гуманітарного розвитку, робить її дієвою складовою стратегії досягнення національної солідарності.
Курс на соціальний розвиток має стати однією з основних світоглядних умов забезпечення національної безпеки та добробуту громадян України, основою суспільного договору щодо основних орієнтирів та пріоритетів розвитку державної політики.
Вступ
Оцінка рівня та основних загроз соціального розвитку України
Формування концептуального підходу держави до розвитку соціальної сфери України в довгостроковій перспективі
Основні орієнтири та концептуальні напрями соціального розвитку України на 2013-2023 роки
Інституційне підґрунтя соціального розвитку
Розвиток трудового потенціалу
Демографічні процеси
Реформування професійної освіти
Підвищення якості робочої сили
Етапи реалізації завдань розвитку трудового потенціалу
Розвиток сфери зайнятості, національного та регіональних ринків праці
Трудова міграція та вирішення пов’язаних з нею проблем
Реформування системи оплати праці
Розвиток систем соціального страхування та пенсійного забезпечення, в т.ч. недержавних
Удосконалення системи соціальної підтримки найбільш вразливих категорій громадян
Посилення ефективності соціального діалогу
Розвиток системи корпоративної соціальної відповідальності

Перешкоди і політичні, соціальні та економічні ризики реалізації Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки
Прогнозні орієнтири соціального розвитку України на 2013-2023 роки на основі сценарного підходу
Критерії ефективності впровадження Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки та їх моніторинг

Висновки
Похожие разделы