Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 101.5 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
Контрольна робота - Етико-деонтологічні проблеми самогубства. Моделі профілактики суїцидальної поведінки А
Академія праці та соціальних відносин; Кафедра соціальної роботи та практичної психології; КОНТРОЛЬНА РОБОТА НА 17 СТОР.
План:
Евтаназія, як вид самогубства
Визначення та види евтаназії
Евтаназія, як проблема біоетики
Паліативна допомога, як альтернатива евтаназії
Список використаних джерел
Смотрите также

Вивчаємо етику і естетику без проблем

 • формат djvu
 • размер 3.31 МБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
– Школа. – 32 с. Для дітей 4-6 років. Енциклопедія поведінки для юних леді і джентльменів. Цей посібник адресовано тим, хто прагне допомогти своїй дитині в доступній, ігровій формі освоїти необхідні в цьому віці правила поведінки вдома і в суспільстві.

Видишенко В.М. Етика

 • формат doc
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Видишенко В.М. Етика: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007 – 295 с. Навчальний посібник є однією із спроб погляду на мораль, етику, історію їх розвитку та актуальні проблеми у сучасному світі. Основну увагу приділено з’ясуванню специфіки моралі, відмінності моральних норм від учень про них. Детально розглядається історія етики, етапи історичного розвитку моралі, основні катег...

Вознюк Н.М. Етика

 • формат pdf
 • размер 621.76 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 212 с. ISBN 978-966-364-632-9 У посібнику вміщено стрижневі теми із проблеми моральної саморегуляції життєдіяльності людини. Може бути корисним для студентів англомовних груп вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями етики.

Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування

 • формат doc
 • размер 1.33 МБ
 • добавлен 24 сентября 2010 г.
Центр учбової літератури, 2007, 344 cтр., Навчальний посібник Анонтація: У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій спілкування, значення невербального спілкування в ділових стосунках, форм та стилів ділового спілкування, вимог до сучасного керівника...

Есе (з розглядом моральної проблеми) на художній фільм А. Пена Боні і Клайд (1967)

Реферат
 • формат doc
 • размер 33 КБ
 • добавлен 28 декабря 2010 г.
КНУ ім. Т. Шевченка / Есе (з розглядом моральної проблеми) на художній фільм А. Пена "Боні і Клайд" (1967) Зміст: формальна характеристика фільму виявлення морально-етичної проблеми розв'язання цієї проблеми режисером співвіднесення даної проблеми із етичною теорією запропонування альтернативи у розв'язанні моральної проблеми, що підіймається

Контрольна робота - Етика ділових стосунків

Контрольная работа
 • формат rtf
 • размер 169.26 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Кафедра етики, естетики та історії культури 20 стр 2011 год Причини виникнення конфліктів у колективі Динаміка конфлікту в колективі Технологія виходу із конфлікту за Томасом-Килменном Приклад конфліктної ситуації Висновок

Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування

 • формат djvu
 • размер 2.27 МБ
 • добавлен 31 октября 2011 г.
Навчальний посібник з етикету для студентів. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2002. - 208 с., іл. Від уміння спілкуватися з іншими членами суспільства, зокрема дотримуючись правил етикету, залежить успіх ділової людини. Навчальний посібник знайомить із особливостями поведінки, мовлення тощо, притаманними різним народам світу. Книга стане в нагоді, перш за все, студентам, педагогам, а також усім, кому випадає спілкуватися з людьми інших націо...

Лавренко О.В. Діловий етикет та імідж державного службовця

 • формат doc
 • размер 552.5 КБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
Комунікативна компетентність державного службовця Етичні засади ділового спілкування державних службовців Діловий етикет і його основні принципи та засади Діловий імідж державного службовця Візитні картки як елемент іміджу Порядок вітань, рекомендацій Етикетні правила поведінки в мовленні Етикет телефонної розмови

Реферат - Етика політичної поведінки

Реферат
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Поняття політичної етики Практичне використання політичної етики Нагромадження цінностей політичної етики в Україні Сучасна політична етика Етика поведінки політичного лідера

Чмут Т.К. Етика ділового спілкування

 • формат html
 • размер 1.37 МБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
У пропонованому курсі лекцій розглянуто моральні й психологічні заса-ди культури ділового спілкування та його техніку. Розкрито поняття етики, моралі, спілкування, моральної та психологічної культури ділового спілкуван-ня. Проаналізовано етико-психологічні проблеми ділового спілкування в на-шому суспільстві з урахуванням науково-практичних висновків як вітчизня-них, так і зарубіжних етиків та психологів, зокрема представників гуманістич-ної етики...