• формат doc
  • размер 1,73 МБ
  • добавлен 17 ноября 2013 г.
Крюковська О.А., Левчук К.О. Охорона праці в хімічній галузі
Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014 - 230 с.
Навчальний посібник.
Представлено матеріали з навчальної дисципліни Охорона праці в галузі (для хімічних спеціальностей). Навчальний посібник містить ін-формацію про методи й засоби захисту працюючих від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів. В ньому розглянуті технічні питання безпеки праці на підприємствах хімічної промисловості, вимоги безпеки, які пред'являються до технологічних процесів та технологічного устаткування при його експлуатації та ремонті; представлені основні відомості про горіння, пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів, проаналізовано причини виробничого травматизму, професійних захворювань; викладені вимоги охорони праці, що пред`являються при проектуванні виробничих будівель і споруд хімічних підприємств.
Навчальний посібник призначений для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів та викладачів.