Социальная работа
 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах
К.: ДАКККіМ, 2009. - 298 с.
У навчальному посібнику розглядаються історія виникнення соціальної роботи як професійної та наукової діяльності в зарубіжних країнах, моделі соціального забезпечення населення країн Європи та США, соціальні служби та послуги, що надаються різним категоріям населення.
Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном.
Виникнення соціальної роботи як професії.
Науково-дослідні традиції в соціальній роботі.
Професія соціального працівника: сучасні вимоги.
Становлення та розвиток соціальної роботи в США.
Сутність соціальної роботи в США.
Підготовка соціальних працівників в США.
Соціальна робота із сім'єю.
Соціальна робота в школі.
Психолого-педагогічна служба "Гайденс".
Соціально-педагогічні умови допомоги молоді в Росії.
Основні етапи розвитку допомоги і взаємодопомоги в Росії.
Підготовка соціальних працівників у Росії.
Соціальна робота з молоддю.
Принципи державної молодіжної політики.
Соціальна політика КНР та Японії.
Особливості соціальної політики в КНР.
Система освіти в Китаї.
Соціальний захист населення в Японії.
Система освіти в Японії.
Соціальна робота у Великобританії.
Діяльність соціальних служб.
Соціальна робота в школі.
Соціальна робота з інвалідами.
Підготовка кадрів соціальних працівників.
Соціально-педагогічна робота у Німеччині.
Становлення соціально-педагогічної роботи.
Діяльність соціальних служб.
Соціальна допомога дітям, підліткам і їхнім родинам.
Соціальних захист дітей.
Підготовка кадрів соціальних працівників.
Соціальна педагогіка та соціальна робота у Франції.
Організація соціальної роботи.
Педагогіка оточуючого середовища.
Педагогічна анімація.
Підготовка кадрів соціальних працівників.
Соціальна робота у Швеції.
Соціальна робота в громаді.
Діяльність соціальних служб.
Підліткові клуби.
Участь поштової служби в соціальній допомозі населенню.
Підготовка кадрів соціальних працівників.
Аспекти соціально-правової політики в сучасному Ізраїлі.
Передумови підвищення рівня соціалізації в Ізраїлі.
Захист прав дітей.
Підготовка соціальних працівників в Ізраїлі.
Світовий досвід впровадження сучасних соціальних технологій в роботі з вразливими категоріями населення.
Соціальне обслуговування сім'ї та дітей.
Соціальне обслуговування інвалідів.
Підвищення рівня життя бідних та малозабезпечених.
Соціальне обслуговування мігрантів та біженців.
Благодійництво як вид соціальної роботи з вразливими сім'ями.
Організаційні форми благодійництва в сучасній світовій практиці.
Специфіка та напрями благодійної роботи з вразливими сім'ями.
Читать онлайн
Смотрите также

Андрущенко В.П., Астахова В.І., Бех В.П. Соціальна робота: навчальний посібник. Книга 2

 • формат doc
 • размер 3.09 МБ
 • добавлен 03 ноября 2011 г.
Соціальна робота: навчальний посібник – К.: ДЦССМ, 2001 – 436 с. //Соціальна робота. Книга 2. Навчальний посібник побудований за класичною логікою написання подібних видань: від з’ясування предмету, завдання та структури курсу соціальної роботи, розкриття генези соціа-льної роботи у вітчизняній теорії та практиці, пояснення природи, сутності, форм, методів та напрямів соціальної роботи як системи, а також місця соціальної роботи в здійсненні гума...

Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи

 • формат docx
 • размер 312.42 КБ
 • добавлен 13 сентября 2010 г.
Курс лекцій / Главацька О. Л. - Тернопіль, ТДПУ, 2009. - 65 c. Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління. Організація в менеджменті соціальної роботи. Історія та теорія менеджменту соціальної роботи. Система менеджменту соціальної роботи. Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роботи. Особливості менеджменту соціальної служби для молоді. Супервізія та менеджмент соціальної роботи. Проектування як специфічний інстру...

Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект

 • формат pdf
 • размер 2.71 МБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с. Анотація На основі глибокого вивчення та аналізу різних напрямів соціальної роботи в Україні в посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології соціальної роботи з різними категоріями населення Посібник призначається для соціальних працівників, соціальних педагопв, які працюють у державних і недержавних установах та студентів гуманітарних факультетів навчальних закладів I-ІV рівнів акр...

Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект

 • формат doc
 • размер 2.92 МБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с. Анотація На основі глибокого вивчення та аналізу різних напрямів соціальної роботи в Україні в посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології соціальної роботи з різними категоріями населення Посібник призначається для соціальних працівників, соціальних педагопв, які працюють у державних і недержавних установах та студентів гуманітарних факультетів навчальних закладів 1-І V рівнів ак...

Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах і таблицях

 • формат pdf
 • размер 2.29 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
К.: ДАКККіМ, 2010. - 124 с. Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном . Виникнення соціальної роботи як професії. Науково-дослідні традиції в соціальній роботі. Професія соціального працівника: сучасні вимоги. Становлення та розвиток соціальної роботи в США. Сутність соціальної роботи в США. Підготовка соціальних працівників в США. Соціальна робота із сім'єю. Соціальна робота в школі. Психолого-педагогічна служба "Га...

Лукашевич М.П., Мигович І.І. Теорія і методи соціальної роботи

 • формат pdf
 • размер 590.39 КБ
 • добавлен 27 января 2010 г.
К.: МАУП, 2003 р. ,168 с. Соціальна робота як наукова і навчальна дисципліна. Виникнення і розвиток теорії соціальної роботи. Адаптивно-соціальна теорія соціальної роботи. Методи соціальної роботи. Технології соціальної роботи.

Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців для соціальної сфери: зарубіжний досвід. Посібник

 • формат doc
 • размер 247.88 КБ
 • добавлен 27 января 2010 г.
Посібник присвячено порівняльному дослідженню моделей професійної підготовки фахівців для соціальної сфери. Розглядаються особливості американської моделі соціальної освіти, зміст і технології підготовки відповідних фахівців у західноєвропейських країнах, аналізуються особливості становлення і розвитку соціальної освіти у постсоціалістичних країнах. Для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних, наукових працівників, аспірантів, студенті...

Попович Г. Соціальна робота в Україні і за рубежем

 • формат pdf
 • размер 832.27 КБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Навчально-методичний посібник. — Ужгород: Ґражда, 2000. — 134 с У навчальному посібнику розглядається процес становлення суспільної допомоги на головних етапах соціально-історичного розвитку України та окремих зарубіжних країн. Представлені професіоналізація соціальної роботи, становлення її наукових основ, а також взаємозв'язок моделей соціальної політики з практичною соціальною роботою та їх сучасний розвиток в Україні. Для студентів вищих і с...

Харченко С.Я., Кратінов М.С., Ваховський Л.Ц., Кратінова В.О., Песоцька О.П., Караман О.Л. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні

 • формат doc
 • размер 1.98 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Луганськ: Альма-матер, 2004. – 326 с. Книга підготовлена як науковий і навчально-методичний посібник. Науковий характер посібника визначається тим, що в ньому з певних наукових парадигм досліджується й викладається теорія феноменології соціальної роботи; навчальний аспект розкривається на основі парадигми соціальної роботи як навчальної дисципліни; методичний – з урахуванням технологічності соціальної роботи й на базі бібліографічного довідковог...

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи

 • формат doc
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 25 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. Розкриваються теоретико-методологічні основи технологій соціальної роботи, дається характеристика загальних, міждисциплінарних та найважливіших конкретних технологій соціальної роботи. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Соціальна робота". Вступ Моділь І Теоретичні основи технології соціальної роботи. Загальні технології соці...