Культурология
Академическая и специальная литература
Реферат
 • формат doc
 • размер 37,23 КБ
 • добавлен 07 октября 2012 г.
Культура в інформаційному суспільстві
17 с.
План
вступ
культура в інформаційному суспільстві
Інформаційна культура
Висновки
Культура нового, інформаційного суспільства являє собою дуже багатогранне явище, тому що знаходиться в процесі формування, завершення якого варто чекати лише в середині XXI сторіччя.
Культура як «створене і накопичене людством багатство(матеріальне та духовне), що слугує подальшому розвиткові (культивуванню), примноженню продуктивних, творчих можливостей, здібностей суспільства та особистості» [1, 5] в інформаційному суспільстві трансформується, набуваючи нових ознак та якостей.
У нових умовах буття змінюються функції культури, Головною функцією феномена культури є людино-творча або гуманістична. На жаль, на сучасному етапі відчувається все більша дегуманізація культури у зв’язку з перебільшеним наслідуванням людства технократії. Наразі ієрархія функцій культури в інформаційному суспільстві у порівнянні з попередніми епохами перебудовується таким чином, що домінуючими тут постають комунікативна та інформаційна функції. Всі інші певною мірою пов’язані з нею й навіть витікають з них.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Социальная / культурная антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Мировая художественная культура (МХК)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Этническая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социально-культурный сервис и туризм
 3. Социально-культурная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Социология культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Философия культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на русском языке
 3. Научно-популярная литература
 4. Культурология / Культура стран и народов мира
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Культурология