Культурология
Академическая и специальная литература
Презентация
 • формат ppt
 • размер 377,22 КБ
 • добавлен 27 декабря 2012 г.
Культурологія
Одеса: Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ. – 12 слайдів
Етика ділових відносин. Етикет
Поняття „культура і „цивілізація та їх морфологія
Предмет культурології та завдання курсу
Функції культури. Типологія світової культури
Мистецтво, його функції та морфологія
Культура антична та середньовічної Європи
Культура давнього Єгипту та Месопотамії
Культура давньої Греції та Риму
Культура середньовічної Європи
Культура Київської Русі
Культурні джерела Київської Русі
Європейська культура епохи Ренесансу (XIV-XVI ст.)
Художні принципи Ренесансу
Культура Проторенесансу
Мистецтво Ренесансу (Раннього, Високого, Пізнього).
Література Ренесансу.
Європейська культура епохи Просвітництва (II пол. XVII -XVIII ст.)
Ідеологія Просвітництва.
Культура бароко та класицизму.
Література та мистецтво епохи Просвітництва
Українська культура за литовсько-польської доби та гетьманської держави (друга половина XIV - XVIII ст.)
Релігійне життя в Україні
Освіта та наука. Початок книгодрукування
Художня культура: українське бароко: основні риси і традиції; полемічна література, мистецтво (архітектура, музика, живопис, театр).
Європейська культура XIX – початку XX ст.
Тенденції світової культури XIX ст.
Класицизм та романтизм
Реалізм та натуралізм
Початки європейського модернізму: символізм, імпресіонізм, постімпресіонізм
Українська культура XIX - початку XX ст.

Українське національне відродження.
Антиукраїнська політика царату
Українська освіта і наука
Реалізм в художній культурі (нова українська література, живопис, скульптура, архітектура, музика, театр, кіно).
Початки українського модернізму
Європейська культура XX - початку XXI ст.
Особливості розвитку світової культури XX ст. Досягнення науки.
Нова література
Мистецтво модернізму Тернисті шляхи українського національно-культурного відродження (1917-1990 рр.)
Українське культурне відродження періоду національно-визвольних змагань.
Радянська українізація та „культурна революція і польська деукраїнізація Західної України.
Доба Розстріляного відродження (освіта, література, живопис, скульптура, архітектура, музика, театр, кіно). Український авангард.
Українська культура під час війни та у повоєнне десятиріччя. Ждановщина.
Десталінізація у культурному житті за хрущовської відлиги та русифікація за часів стагнації.
Культура України в умовах незалежності (1991-2008 рр.)
Культура України під час "перестройки" і в сучасних умовах.
Культура української діаспори.
Національні субкультури в Україні.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Социальная / культурная антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Мировая художественная культура (МХК)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Этническая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социально-культурный сервис и туризм
 3. Социально-культурная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Социология культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Философия культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на русском языке
 3. Научно-популярная литература
 4. Культурология / Культура стран и народов мира
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Культурология