Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 48 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Курсова робота - Електронний документообіг
Вихідні дані відсутні. Українська мова. 19 сторінок

Зміст:
Вступ
Основні поняття про систему електронного документообігу

- призначення та особливості електронного документообігу
- переваги використання електронного документообігу
Практична реалізація електронного документообігу в установі на прикладі БДД "Документ"
- автоматизація діловодних процесів
- програмне забезпечення електронного документообігу в установі
Висновки
Список джерел
Додатки


Об’єктом курсової роботи є розгляд електронного документообігу: циркуляція документів в установі, прийом, передача та обробка за допомогою автоматизованих інформаційних систем.

Предметом курсової роботи є поєднання існуючої системи та програмне забезпечення електронного документообігу в установі, на прикладі БДД Документ Броварської міської адміністрації.

Мета дослідження - засвоєння знань основних понять про систему електронного документообігу, його призначення та особливості, практична реалізація в установі.
Смотрите также

Дипломна робота - Особливості документообігу в організації (на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль)

degree
 • формат docx
 • размер 95.37 КБ
 • добавлен 21 января 2012 г.
Вихідні дані відсутні. 51 сторінка. Українська мова Загальна характеристика документообігу та організація документів у банківській сфері - поняття та організація документообігу - рух вхідних, вихідних і внутрішніх документів. - реєстрація, індексація та систематизація документів - контроль за виконанням документів та їх термінами - складання номенклатури справ та передача справ у відомчий архів - документообіг за банківськими операціями Аналіз...

Курсова робота (комплексна) - Інформаційні ресурси України: проблеми формування і використання

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 143.47 КБ
 • добавлен 12 мая 2010 г.
МСУ, 72стр. Носирєва Г. А. Вступ Документографічний огляд (аналіз використаної літератури) 1.1 Поняття і класифікація інформаційних ресурсів 1.2 Нормативно-правове забезпечення викристання інформаційних ресурсів 2.1 Державне управління інформаційними ресурсами 2.2 Створення системи національних інформаційних ресурсів 2.3 Інформаційна безпека 3.1 інтеграція України в світовий інформаційний простір 3.2 Застосування інформаційних ресурсів в економіц...

Курсова робота - Організація документообігу на підприємстві

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 41.48 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Вихідна інформація відсутня. Українська мова. 17 сторінок. Зміст: Вступ Основні теоретичні поняття про документообіг на підприємстві - поняття документообігу, та схеми руху документів - обсяг документообігу та вимоги до нього - етапи документообігу - попередній розгляд документів - реєстрація документів - контроль за виконанням документів Аналіз основних вимог до організації документообігу та їх застосування на підприємстві ВАТ Львівгазвидобув"...

Курсова робота - Реквізити ділових документів та особливості їх фіксації

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 852.5 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Академія муніципального управління Кафедра державного управління і місцевого самоврядування Колотигіна Ірина Анатоліївна Київ, 2009 - 35 с. Реквізити ділових документів Реквізити формуляра зразка Вимоги до бланків Оформлення сторінки Текст у ділових паперах Вимоги до тексту та мови документа Написання цифр і символів Висновки, вступ, додатки, список літератури

Курсова робота - Роль НОД у збереженні національної документної спадщини

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 34.03 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
ОНПУ, 2010 р., Україна/Одеса, Гуманітарний факультет, Кафедра документознавства та інформаційної діяльності, 33 с. Виконав: студент гр. ІК-074 Дорошенко Євген Науковий керівник: Коляда-Березовська Т.Ф Дисципліна - АСОД Поняття та види наукової обробки документів - Суть, значення і види наукової обробки документів - Суть, значення і види національної спадщини - Наукова обробка документів як сукупність процесів аналізу і синтезу Роль науково...

Курсовая работа - Нормативна база діловодства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 164 КБ
 • добавлен 02 мая 2011 г.
Курсова робота з діловодства, 33 стор. Розділ 1. Характеристика нормативної бази діловодства; призначення та класифікація нормативної бази, єдина державна система діловодства як засіб вдосконалення управлінської діяльності, нормативна база діловодства в Україні

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи організації електронного документообігу

 • формат pdf
 • размер 10.62 МБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів. - К. :2008. -112 с. Присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відображає її документальні потоки. Документообіг у системі управління. Загальна структура документаційного забезпечення управління Документальні потоки у системі управління Організаційна структура док...

Методичні рекомендації по написанню та оформленню курсової роботи

Практикум
 • формат jpg
 • размер 12.6 МБ
 • добавлен 02 ноября 2010 г.
Вступ. Розділ. Загальні положення. Розділ. Загальні вимоги до структури та змісту курсової роботи. Розділ. Правила оформлення курсової роботи. Список використаних джерел. Курсова робота з дисципліни "Документознавство": метод. вказівки з написання та оформлення за напрямом підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / М. С. Костенко. - Рівне: РДГУ, 2009. - 31с.rn

Презентація - Функції діловодної служби

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Національний аграрний університет, м.Київ, 6 курс, 2011 рік, 11 слайдів Предмет - діловодство Робота діловодної служби. Регулювання діяльності. Завдання діловодної служби. Керівник діловодної служби.

Реферат - Робота з конфіденційними документами, що є власністю держави

Реферат
 • формат doc
 • размер 143.5 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Факультет ІТ; спеціальність: інформаційна безпека; предмет: документальне забезпечення; рік: 2011; 15 стр. Охорона та робота з документами, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави Забезпечення схоронності документів. Перевірка їх наявності